انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 952 100 1

پسر

/pesar/

مترادف پسر: ابن، پور، فرزند، صبی، طفل، غلام، نوباوه، نونهال

متضاد پسر: دختر، صبیه

معنی پسر در لغت نامه دهخدا

پسر. [ پ ُ / پ َ س َ ] (اِ) پور. پوره. (برهان قاطع). پُس. فرزند نرینه. ریکا. ابن. ولد. ریمن ؟. (برهان قاطع). واد؟. (برهان قاطع). ابنم. (منتهی الارب ) :
پسر بُد مر او را یکی خوبروی
هنرمند و همچون پدر نامجوی.
فردوسی.
بخوردن نشستند با یکدگر
سیاوش پسر گشت و پیران پدر.
فردوسی.
کنون کارگر شدکه بیکار گشت
پسر پیش چشم پدر خوار گشت.
فردوسی.
پدر کشته گردد بدست پسر
پسر هم بدانسان بدست پدر.
فردوسی.
چنین گفت مر زال را ای پسر
نگر تا نباشی جز از دادگر.
فردوسی.
چو آگاه شد شاه کامد پسر
کلاه کئی برنهاده بسر.
فردوسی.
خنک آن میر که در خانه ٔ آن بارخدای
پسر و دختر آن میر بود بنده و داه.
فرخی.
پسر آن ملکی تو که بمردی بگشاد
ز عدن تا جروان و ز جروان تا ککری.
فرخی.
سوی پسر کاکو و دیگران... نامه ها فرمودیم بقرار گرفتن این حالها بدین خوبی و نیکوئی. (تاریخ بیهقی ). و پسر علی را و سرهنگ محسن را بمولتان فرستادند . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 88). چون آنجا رسید یکسر تا سرای پسرم مسعود شود. (تاریخ بیهقی ).
که پسر بود دو، مر آدم را
مِه قابیل و کهترش هابیل.
ناصرخسرو.
فخر بر عالم ارواح وبر ارواح کند
آنکه در عالم اجسام چنینش پسر است.
ناصرخسرو.
پسر گرچه کور است زین خانه دور
بچشم پدر شب چراغست و نور.
مذکار؛ زن که همه پسر زاید و عادتش پسر زادن باشد. (منتهی الارب ). اذکار؛ پسر زادن. (تاج المصادر بیهقی ) (منتهی الارب ). مُذکِر؛ زن که همه پسر زاید. اِطابَة؛ پسران نیک سیرت زادن. دعوة؛ بپسری خواندن. اِستلاطَة؛ پسر خواندن غیری را. التیاط؛ پسر خواندن کسی را. (منتهی الارب ). || فرزند. طفل. صَبی ّ. جوان. غلام. خطاب است به کودکی یا جوانی خواه پسر متکلم باشد یا پسر دیگری :
جمله صید این جهانیم ای پسر
ما چو صعوه مرگ بر سان زغن.
رودکی.
گفت خیز اکنون و ساز ره بسیج
رفت بایدت ای پسر ممغز تو هیچ.
رودکی.
اُترور؛ پسر خرد. کودک. طِشَّة؛ پسر خردسال. (منتهی الارب ). || یکی از سه اقنوم اهل تثلیث. عیسی. یکی از اقانیم ثلثه نزد نصاری. ابن.
- پسران ؛ ابناء. ذکره. (منتهی الارب ). بنین. بنون. اغلمه.
- پسران خدای ؛ بعضی برآنند که قصد از این لفظ یا ملائکه یا ارواح طاهره می باشند لکن بعضی دیگر گویند که قصد از این لفظ اشخاص مقدس و محترمی هستند که پسران اشخاص مقدس و محترم بوده در تقوی و پرهیزکاری و خداشناسی شهرت داشتند. (قاموس کتاب مقدس ).
- پسران عنبر ؛ بلعنبر یعنی بنوالعنبر و آن قبیله ای است از بنی تمیم. (منتهی الارب ).
- پسراندر، پسندر ؛ پسر شوی از زن دیگر یا پسر زن از شوی دیگر. ربیب.
- پسربچه ؛ پسری که از مرحله ٔ طفلی گذشته و به مرحله ٔ جوانی نرسیده باشد. مراهق. مؤلف فرهنگ شعوری بنقل از مؤیدالفضلا گوید (ج 1 ص 269): بمعنی پسران بدکار و ناخلف باشد.
- پسر برادر ؛ برادرزاده. فرزند برادر.
- پسرِ پسر ؛ نوه. سبط.
- پسرچه ؛ پسر کوچک.
- پسرخواندگی ؛ متقدمین و اشخاص زمان حال را عادت این بوده و هست که بچگان غیر را برای خود برمیگزیدند و بجای اولاد خود شمرده حقوق وراثت و غیره را آن طرز که باید در حق ایشان مرعی میداشتند. (قاموس کتاب مقدس ). قوم اسرائیل لفظ پسر را بسیار توسیع داده اند چنانکه گاهی برای نبیره و گاهی برای خویش بسیار دور استعمال کرده اند. - انتهی. (قاموس کتاب مقدس ).
- پسرخوانده ؛ آنکه بجای پسر گیرند. متبنّی. دَعی ّ. زنیم. مزنَّم. مزنَد. ازیب. مُسبع. مُلَصَّق. مُلَسَّق. سنید. مُسند. لموس. مُدخل. مُذعذع. حمیل. (منتهی الارب ) .
- پسر خواهر ؛ خواهرزاده.
- پسرزاده ؛ پسر پسر. دختر پسر. اَمرد؛ پسر ریش نیاورده.
- پسرزن (با سکون راء) ناپسری ؛ پسندر. ربیب. مادرش را بگیر تا پسرش به دو معنی پسرزنت باشد.
- پسرشوهر (با سکون راء پسر) ؛ ناپسری. پسندر.
- پسرگیر ؛ پسرخوانده را گویند.
- پسرمرده ؛ آنکه پسر وی درگذشته است.

معنی پسر به فارسی

پسر
پور، فرزندنرینه، مقابل دختر، پسران جمع
( اسم ) ۱- فرزند طفل جوان غلام . ۲- فرزنذ نریمه پور پس ابن ولد مقابل دختر . جمع: پسران . ۳- یکی از اقانیم سه گانه نزد عیسویان ابن . ۵-از ( پسر ) مطلق در تضاعیف جهانگشای جوینی غالبا مقصود ( شاهزاده ) است یعنی کسی که از اعقاب چنگیزخان باشد و ( پسران ) مرادف شاهزادگان است ( مقدم. جهانگشای جوینی ج ۲ ص ط. ) . یا پسر پسر . نوه سبط . یا پسر خواهر . خواهر زاده. یا پسر شوهر. ناپسری
( اسم ) پسر زن از شوی دیگر پسر پدر از زن دیگر ناپسری .
( اسم ) ۱- پسری که از مرحل. طفلی گذشته و بمرحل. جوانی نرسیده باشد مقابل دختر بچه . ۲- پسر بدکار و ناخلف .
( صفت ) خادمه ای که دامان بلند خاتون را گاه رفتن بدست بر میداشت تا بزمین نساید پسه بردار .
ابن حمران وی مسلم بن عقیل را در کوفه شهید کرد
( اسم ) پسر خواهر مادر خاله زاده . یا پسر خال. دسته دیزی . بمزاج خویشاوند نزدیک را گویند : او پسر خال. دسته دیزی من نیست .
( اسم ) پسر برادر مادر پسردایی دایی زاده .
پسر خوانده بودن .
( صفت ) پسری که دیگری او را بجای پسر خود گرفته است متبنی .
این لغت بواسطه نبوات وارده در عهد عتیق قصد از نسل داود است که سلطنت پایدار مستقبل و با جلالی داشته باشد
( اسم ) پسر برادر مادر پسر نیا پسر خال پسر خالو .
یکی از شعرای دربار خضرخان ابن طفغاج خان ابراهیم از ملوک ترک خانیه ماورا النهر بوده است
یا قصار امی نام شاعری باستانی
نامی است که ابوالفضل بیهقی به علی ابن عباس ابن الرومی شاعر معروف داده است
( اسم ) زنی که همیشه پسر زاید مقابل دختر زا .
( اسم ) ۱- پسر پسر دختر پسر . ۲- پسر ریش نیاورده امرد .
[ گویش مازنی ] /peser zan/ عروس فرزند – زن پسر
مولف مجمل التواریخ عبدالله بن عباس ابن عبدالمطلب را چنین نامیده است
( اسم ) پسر عمو پسر برادر پدر.
( اسم ) پسر خواهر پدر عمه زاده .

معنی پسر در فرهنگ معین

پسر
(پِ سَ) [ په . ] (اِ.) ۱ - فرزند، طفل . ۲ - فرزند نرینه ، پور.

معنی پسر در فرهنگ فارسی عمید

پسر
فرزند نرینه، پور.

پسر در دانشنامه اسلامی

پسر یعنی فرزند ذکور انسان یا کودک مذکر.
پسر واژه ای فارسی به معنای فرزند ذکور انسان، کودک و نوجوان از جنس مذکر است. نزدیک ترین معادل عربی آن «ابن» است که با اَبْناء، بَنون و بَنین جمع بسته می شود. برخی از لغویان «ابن» را از ریشه «ب ـ ن ـ و» و برخی دیگر آن را از ریشه «ب ـ ن ـ ی» که به معنای ساختن است دانسته اند ؛ و از آن رو به پسر ابن گفته شده که وی ساخته پدر است، چنان که به ساختمان که ساخته بنّاست، بِنا گفته می شود، از این رو به هر کس یا هر چیز که در ساختن شخصیت فردی مؤثر باشد یا با آن اختصاص یا همراهی داشته باشد، «ابن» گویند؛ مانند اطلاق « ابن السبیل » بر افراد در راه مانده، یا «ابن العلم» بر تربیت شدگان علمی یا «ابن الحرب» بر جنگاوران و جنگجویان دائمی. پسر در قرآن با واژگان مختلفی مطرح شده است؛ از جمله:۱. واژه «ابن» و مشتقات آن که بیش از ۱۲۰ بار آمده است. البته در برخی آیات مراد از این واژه، قوم و نسل است؛ مانند «بنی اسرائیل» در آیاتی مانند ۷۸ مائده . این اطلاق بدان جهت است که آنان از نسل فرزندان اسرائیل ( یعقوب علیه السّلام) بودند و در شماری از آیات مراد فرزند است، اعم از پسر و دختر؛ مانند «یـبَنی ءادَمَ» و «نَحنُ اَبنـؤُا اللّهِ»، با این همه، در آیات بسیاری، مراد فرزندان ذکور انسان است؛ مانند «اِنَّ ابنَکَ سَرَقَ» ؛ «یـبُنیّ» ؛ «اَصطَفَی البَناتِ عَلَی البَنین» ؛ همچنین واژه ابن گاه بر نوادگان هم اطلاق شده است ؛ مانند «تَعالَوا نَدعُ اَبناءَنا و اَبناءَکُم». ۲. «غلام» از ریشه «غَلُمَ» که بر نوجوانانی اطلاق می شود که شارب آنها روییده باشد. برخی بر آن اند که غلام به افراد ذکور از هنگام تولد تا ابتدای سن پیری گفته می شود. این واژه به اشکال گوناگون ۱۲ بار در قرآن به کار رفته است؛ مانند «اَنّی یَکونُ لی غُلـمٌ» ؛ «لِغُلـمَینِ یَتیمَینِ» ؛ «و یَطوفُ عَلَیهِم غِلمانٌ». در برخی آیات نیز از پسر با واژه های عامی همچون «ذَکَر:» «و لَیسَ الذَّکَرُ کالاُنثی» و «وِلْدان:» «وِلدانٌ مُخَلَّدون» یاد شده است، افزون بر این، قرآن کریم از برخی پسران پیامبران الهی و افراد دیگر، سخن به میان آورده و به گوشه هایی از سرگذشت زندگی آنان که مایه عبرت انسانهاست اشاره کرده است. از این میان می توان به این موارد اشاره کرد:۱. سرگذشت پسران آدم و کشته شدن یکی از آنان به دست دیگری. ۲. پیوستن پسر نوح علیه السّلام به کافران و خودداری او از پذیرش دعوت پدر. ۳. پسردار شدن اعجازگونه حضرت ابراهیم علیه السّلام و حضرت زکریا با وجود پیر بودن این دو پیامبر الهی و عقیم بودن همسرانشان. ۴. اعطای پسری به داود به نام سلیمان. ۵. افکنده شدن یکی از پسرانِ حضرت یعقوب علیه السّلام در چاه به دست برادران خود و چگونگی روبه رو شدن آنان با پدرشان. ۶. تولد اعجازگونه پسری برای حضرت مریم به نام عیسی علیه السّلام بدون داشتن پدر. ۷. توصیه های حکیمانه لقمان به پسر خویش. ۸. کشته شدن پسری که حیات او باعث گمراهی والدین می شد به دست حضرت خضر. ۹. کشته شدن پسران بنی اسرائیل به دست فرعون . ۱۰. پسران ولیدبن مغیره که همواره در حضور و خدمت وی بودند. همچنین قرآن به مباحثی دیگر درباره پسر پرداخته است؛ از جمله نگرش اعراب عصر جاهلیت به فرزند پسر، زینت و نعمت بودن پسر، وظایف و حقوق متقابل والدین و پسر، پسر در قیامت و بهشت و برخی احکام فقهی مربوط به پسران. این مقاله بیشتر به موضوعات و احکام مربوط به پسر به طور مطلق می پردازد و به مباحث اختصاصی هریک از پسران یاد شده در مقاله ها و مدخلهای مرتبط با آنها پرداخته می شود.
کشتن پسران در زمان فرعون
قرآن در آیات متعددی از کشته شدن پسران بنی اسرائیل به دست فرعونیان یاد کرده است: «و اِذ نَجَّینـکُم مِن ءالِ فِرعَونَ یَسومونَکُم سوءَ العَذابِ یُذَبِّحونَ اَبناءَکُم و یَستَحیونَ نِساءَکُم». درباره سبب کشتن پسران بنی اسرائیل آرای گوناگونی مطرح شده است؛ به نظر برخی، سبب این کار خواب فرعون بود که معبران آن را به سرنگونی تاج و تخت فرعون به دست پسری از بنی اسرائیل تعبیر کردند. برخی گفته اند: پیشگویی کاهنان در مورد متولد شدن پسری که حکومت فرعون را از بین خواهد برد سبب اصلی این امر بوده است. شماری دیگر بر آن اند که علت این امر، ترس فرعونیان از قدرت یافتن بنی اسرائیل بر اثر فزونی یافتن نسل آنان بود. این احتمال را نیز داده اند که بشارت پیامبران پیشین درباره ظهور حضرت موسی علیه السّلام و بیان ویژگیهای او موجب خشم فرعون و کشتن پسران بنی اسرائیل شده بود. در منابع نقل شده که فرعون بر زنان باردار نگهبانانی گمارده بود تا اگر نوزاد، پسر باشد، او را ذبح کنند و اگر دختر باشد، او را برای خدمتکاری رها کنند. این کار زشت برای فرعونیان به عادتی همیشگی تبدیل شده بود، به گونه ای که حتی پس از بعثت حضرت موسی به کشتن پسران کسانی که به آن حضرت ایمان می آوردند، توصیه می کردند: «فَلَمّا جاءَهُم بِالحَقِّ مِن عِندِنا قالوا اقتُلوا اَبناءَ الَّذینَ ءامَنوا مَعَهُ...». به نوشته برخی، کشتن پسران از یک سو و مرگ مردان بنی اسرائیل بر اثر پیری از سوی دیگر موجب شد که فرعونیان دچار کمبود خدمتکار شده، احساس خطر کنند، از این رو تصمیم گرفتند که پسران را یک سال بکشند و یک سال رها کنند برپایه برخی روایات، تولد هارون در سالی روی داد که پسران کشته نمی شدند و تولد حضرت موسی در سال کشتار پسران بود.
دیدگاه عصر جاهلی درباره پسر
اعراب عصر جاهلی فرزند پسر را بسیار ارج می نهادند و در مقابل، برای دختران ارزشی قائل نبودند. سبب این امر را نیاز قبایل عرب به جنگجویان دلاور و نیاز به اولاد پسر در غارتگری و نگاهداری شتران دانسته اند، از این رو، هنگامی که مژده تولد دختر به آنان داده می شد از شدت ناراحتی صورتهایشان سیاه می شد و گاه آنان را زنده به گور می کردند ؛ اما قرآن هر دو را موهبت الهی برشمرده که به هرکس بخواهد پسر عطا کرده، به هرکس بخواهد دختر می بخشد: «یَهَبُ لِمَن یَشاءُ اِنـثـًا ویَهَبُ لِمَن یَشاءُ الذُّکور» و این نگرش ناپسند و تبعیض آمیز درباره پسران را مردود دانسته است، زیرا چه بسا فرزند پسری که موجب شر و گمراهی است و فرزند دختری که عامل خیر و برکت است، چنان که مثلا حضرت خضر علیه السّلام پسری را که در صورت زنده ماندن پدر و مادر را به کفر و گمراهی دچار می کرد، به قتل رساند تا خداوند فرزند بهتری را نصیب آنان کند: «واَمّا الغُلـمُ فَکانَ اَبَواهُ مُؤمِنَینِ فَخَشینا اَن یُرهِقَهُما طُغیـنـًا و کُفرا• فَاَرَدنا اَن یُبدِلَهُما رَبُّهُما خَیرًا مِنهُ زَکوةً واَقرَبَ رُحمـا». بر پایه برخی احادیث خداوند به والدین این پسر دختری عطا کرد که از او پیامبری یا ۷۰ پیامبر به دنیا آمد؛ همچنین مادر حضرت مریم که انتظار و شوق تولد پسری را داشت تا بتواند خادم بیت المقدس باشد، با تولد فرزند دختر افسرده شد؛ ولی این دختر مایه خیر و برکت برای او و جامعه گردید. به نظر برخی مفسران تعبیر «و لَیسَ الذَّکَرُ کالاُنثی» در آیه ۳۶ آل عمران گفته مادر مریم علیهاالسّلام نیست، بلکه گفته خداوند است و مراد، آن است که پسری که انتظار آن را داشتی مانند این دختری که به تو عطا شده نیست، زیرا این دختر افزون بر برآوردن خواسته وی یعنی خدمتگزاری معبد ، حضرت عیسی علیه السّلام را به دنیا آورد که پیامبری بزرگ شد، از این رو قرآن کریم در آیه ۴۶ کهف پس از آنکه پسران را زینت زندگی دنیا برشمرده، «البـقِیـتُ الصّــلِحـت» را نزد خداوند بهتر از هرچیز دانسته است: «اَلمالُ والبَنونَ زینَةُ الحَیوةِ الدُّنیا والبـاقِیـتُ الصّــلِحـتُ خَیرٌ عِندَ رَبِّکَ ثَوابـًا و خَیرٌ اَمَلا». مراد از «البـقِیـتُ الصّــلِحـت» هر چیزی است که در راه خدا و رضایت الهی باشد که فرزندان صالح اعم از دختر و پسر می توانند مصداق آن باشند ؛ همچنین اعراب جاهلی کسی را که فرزند پسر نداشت، «اَبْتر» یعنی مقطوع النسل می خواندند، به همین سبب هنگامی که عبدالله فرزند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلّم از دنیا رفت، آن حضرت را ابتر خواندند ؛ ولی با نزول سوره کوثر ، قرآن دشمن آن حضرت را ابتر خواند.
← دیدگاه خرافی مشرکان
...
پسر برادر، فرزند ذکور برادر هستند.
پسر برادر، فرزند ذکور برادر و برادر اعم از نَسَبی و رضاعی است. در قرآن به صورت صریح دو بار از پسر برادر با تعبیر «بَنی اِخونِهِنَّ» و «اَبناءِ اِخوانِهِنَّ» یاد شده است. در برخی آیات نیز، هرچند از پسر برادر نامی برده نشده؛ ولی مخاطب آیه پسر برادر است؛ مانند «حُرِّمَت عَلَیکُم... و عَمّـتُکُم» و آیه «و لا عَلی اَنفُسِکُم اَن تَاکُلوا مِن... بُیوتِ عَمّـتِکُم» ؛ همچنین پسر برادر از جمله مصادیق پاره ای عناوین کلی مانند «اَقْربون» و «رجال» در آیه ۱۷ نساء و «اَرْحام» در آیات ۷۵ انفال و ۹ احزاب است.
احکام فقهی
الام؛ التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه؛ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ فرهنگ فارسی؛ فقه الصادق علیه السّلام؛ کتاب الخلاف؛ کفایة الاحکام (کفایة الفقه)؛ لغت نامه؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ المختصر النافع فی فقه الامامیه؛ مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام؛ المغنی و الشرح الکبیر؛ مفردات الفاظ القرآن؛ الموسوعة الفقهیه المیسره؛ الناصریات.
پسر خواهر یا خواهر زاده، فرزند ذکور خواهر است؛ خواهر نسبی باشد یا رضاعی.
قرآن در دو آیه به صراحت از پسر خواهر با تعبیر «بَنی اَخَوتِهِنَّ» و «اَبناءِ اَخَوتِهِنَّ» یاد کرده است و در آیاتی دیگر هرچند تصریح بدان نکرده؛ ولی مخاطب این آیات پسر خواهر است؛ مانند «حُرِّمَت عَلَیکُم... و خــلـتُکُم»؛ «لَیسَ... و لا عَلی اَنفُسِکُم اَن تَاکُلوا مِن... بُیوتِ اَخولِکُم اَو بُیوتِ خــلـتِکُم»؛ همچنین در آیاتی دیگر، پسر خواهر از مصادیق برخی عناوین کلی همچون «اَرحام:» «و اولُوا الاَرحامِ بَعضُهُم اَولی بِبَعض» و «رجال» و «اقربون:» «لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ الولِدانِ والاَقرَبونَ» است. در این آیات برخی احکام مربوط به پسر خواهر آمده است.
احکام فقهی
← محرمیت پسر خواهر با خاله
احکام القرآن، ابن عربی؛ احکام القرآن، جصاص؛ انوارالتنزیل و اسرار التاویل، بیضاوی؛ التفسیر المنیر فی العقیدة والشریعة والمنهج؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ زبدة البیان فی براهین احکام القرآن؛ فرهنگ فارسی؛ فقه الصادق علیه السّلام؛ فقه القرآن؛ کتاب الخلاف؛ کفایة الاحکام (کفایة الفقه)؛ لغت نامه؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ المبدع شرح المقنع؛ مسالک الافهام؛ المغنی و الشرح الکبیر؛ المقنعه؛ الموسوعة الفقهیة المیسره؛ الناصریات؛ النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی.
در تعالیم قرآن پسر دختر مانند پسر خود انسان است.
پسر دختر، مانند پسر خود انسان:فمن حآجّک فیه من بعد ما جآءک من العلم فقل تعالوا ندع أبنآءنا وأبنآءکم ونسآءنا ونسآءکم ....
آل عمران/سوره۳، آیه۶۱.    
 ۱. ↑ آل عمران/سوره۳، آیه۶۱.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن،ج۷، ص۲۱۷، برگرفته از مقاله «پسر دختر».    
...
حضرت زکریا(علیه السلام) از خداوند درخواست فرزند کردند. خداوند دعای ایشان را استجابت کرد و پسری به نام یحیی(علیه السلام) به او عطا کرد.
یحیی (علیه السلام) پسر دلخواه زکریّا (علیه السلام) و داراى اخلاق و رفتارى رضایت بخش:یرثنى ویرث من ءال یعقوب واجعله ربّ رضیًّا• یزکریّآ إنّا نبشّرک بغلم اسمه یحیى لم نجعل لّه من قبل سمیًّا.
مریم/سوره۱۹، آیه۶.    
اجابت دعاى زکریّا (علیه السلام) با عطاى پسرى، از جانب خداوند به وى:هنالک دعا زکریّا ربّه قال ربّ هب لى من لدنک ذریّة طیّبة ...• فنادته الملکة وهو قآئِم یصلّى فى المحراب أنّ اللّه یبشّرک بیحیى ....
آل عمران/سوره۳، آیه۳۸.    
تعیین نام یحیى (علیه السلام) براى پسر زکریّا (علیه السلام) از ناحیه خداوند:یزکریّآ إنّا نبشّرک بغلم اسمه یحیى لم نجعل لّه من قبل سمیًّا.
مریم/سوره۱۹، آیه۷.    
...
پسر شوهر، فرزند ذکور شوهر از همسر دیگر وی است.
پسر شوهر را ناپسری، پسر اندر، پسر شوهر از زن دیگر و برخی به او «ربیب» گفته اند، هرچند بیشتر لغویان ربیب را به معنای پسر زن از شوهر دیگر دانسته اند.
پسر شوهر در قرآن
قرآن در یک آیه از پسر شوهر به صراحت نام برده است: «اَو اَبناءِ بُعولَتِهِنَّ» و در دو آیه دیگر هرچند نامی از پسر شوهر نبرده؛ ولی مخاطب آیه پسران شوهر هستند: «ولا تَنکِحوا ما نَکَحَ ءاباؤُکُم مِنَ النِّساءِ». در این آیات از برخی رسوم باطل دوران جاهلی درباره رفتار پسر شوهر با همسر پدر خویش و برخی احکام فقهی پسر شوهر سخن به میان آمده است.
احکام فقهی
← حرمت تملک نامادری پس از مرگ پدر
...
خواستگاری دختر از پسر اشکالی ندارد، همان گونه که حضرت خدیجه (سلام الله علیها) وقتی به خصوصیات ایمانی و اخلاقی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) واقف شدند، به آن بزرگوار پیشنهاد ازدواج دادند اما باید به نکاتی توجه کرد.
از دوران گذشته و در بسیاری از اقوام و ملل مختلف خواستگاری مردان رسم بوده، که از بزرگترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده است. خواستگاری مرد از زن بر طبق و میزان ناموس خلقت می باشد و عکس آن بر خلاف قانون آفرینش است؛ زیرا مرد به عنوان جنس مذکر همیشه خواهان است و زن خواسته؛ از مرد طلب و عشق مطلوب است، و از زن حیا، عفت، ناز و کرشمه. به قول ویل دورانت «زن فقط زنده است که معشوق باشد و توجه کردن به او مایه حیات اوست؟» این رسم منحصر به جامعه اسلامی و یا ایران نمی باشد.
کلام استاد مطهری
استاد شهید مطهری در این باره سخن جامع و کاملی دارند: «طبیعت، مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن، طبیعت زن را گل و مرد را بلبل، زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است». این یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکارهای خلقت است که در غریزه مرد نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده است. خلاف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد بدود، برای مرد قابل تحمل است که از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود و آن گاه از زن دیگری خواستگاری کند و جواب رد بشنود تا بالاخره زنی رضایت خود را به همسری با او اعلام کند.برای زن که می خواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر سراسر وجود او حکومت کند، قابل تحمل و موافق غریزه نیست که مردی را به همسری خود دعوت کند و احیاناً جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری برود.به عقیده ویلیام جیمز، فیلسوف معروف: حیا و خودداری ظریفانه زن غریزه نیست بلکه دختران، در طول تاریخ دریافتند که عزت و احترامشان به این است که دنبال مردان نروند و خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگه دارند، زنان این درس ها را در طول تاریخ دریافتند و به دختران خود یاد دادند.مرد خریدار وصال زن است و با خضوع و خشوع خود را نیازمند به عشق به زن نشان می دهد و او با بی نیازی تمام در مقام معشوقیت سنگ محک مدعیان عشق شده و بهترین را انتخاب می کند.در طول تاریخ زن مظهر عشق و جمال، با کمال خردورزی و هنر توانست مرد را در هر مقامی و هر وضعی بوده است به آستان خود بکشاند و خود را مظهر مطلوبیت و پاسخ گویی قرار داده است. این بهترین ضامن حیثیت و احترام زن و جبران کننده ضعف جسمانی او در مقابل نیروی جسمانی مرد است و هم بهترین عامل حفظ تعادل و توازن زندگی مشترک آن هاست. آیت الله جوادی آملی در کتاب زن آینه جلال و جمال روایتی پیرامون خلقت آدم و حوا نقل می کند: حضرت آدم (علیه السّلام) بعد از آگاهی از خلقت حوا از پروردگارش پرسید: این کیست که قرب و نگاه او مایه انس من شده است؟ خداوند فرمود: این حوا است؛ آیا دوست داری که با تو بوده و مایه انس تو شود؟ آدم گفت (آری) آن گاه خداوند فرمود: از من ازدواج با او را بخواه، چون صلاحیت همسری تو را جهت علاقه جنسی نیز دارد...پس آدم عرض کرد: من پیشنهاد ازدواج با وی را عرضه می دارم.بعد از ازدواج، آدم به حوا گفت به طرف من بیا و به من رو کن و حوا به او گفت تو به سوی من رو کن. خداوند امر کرد که آدم (مرد) برخیزد و به طرف حوا (زن) برود.
خواستگاری دختران
البته خواستگاری دختران اشکالی ندارد، اما به نکات زیر باید توجه شود: ۱. اقدام به خواستگاری از سوی دختر ها در واقع اظهار علاقه و آمادگی برای ازدواج است نه بیشتر از آن به این معنا که دختران باکره نمی توانند بدون اجازه و اذن ولی خود (پدر و جد پدری) به ازدواج تن دهند و مستقلاً در این زمینه تصمیم بگیرند. ۲.تلاش «غیر مستقیم» در امر خواستگاری مطلوب و پسندیده است به این معنا که اگر واقعاً به جوانی پاک، متدین، اهل زندگی و برخوردار از ویژگی های مطلوب برخورد نمودید و در یک کلام او را شایسته همسری خود تشخیص دادید، می توانید از دوستان خود، افراد فامیل (که مورد اطمینان باشند) و معلمی خیر خواه و راز دار به عنوان پیک و رابط استفاده نمایید تا با طرح مساله به صورت غیر مستقیم به شخصیت شما آسیبی نرسد. ۳. طرح پیشنهاد ازدواج از طرف زن به مرد در تاریخ اسلام بی سابقه نیست همانگونه که حضرت خدیجه (سلام الله علیها) وقتی به خصوصیات ایمانی و اخلاقی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) واقف شدند، به آن بزرگوار پیشنهاد ازدواج دادند، اما این نکته باید حتماً مورد توجه قرار گیرد که طرف مقابل باید فردی با شخصیت و برخوردار از اخلاق حسنه و منشی نیکو باشد در غیر این صورت ممکن است طرف مقابل: طرح پیشنهاد ازدواج از سوی زن را به حساب نقاط ضعفی در زن بگذارد و پس از ازدواج همواره آن را دستاویز خود قرار دهد و به زن سرکوفت بزند و او را تحقیر نماید.
خواستگاری از نظر شرعی
...
در اسلام توصیه هایی برای ارتباط دختر و پسر بیان شده که رعایت کردن آن ها موجب می شود جوانان از خطرهای روحی و معنوی در امان باشند.
مسئله ارتباط دختر و پسر (صحبت کردن، دوستی های خیابانی، رابطه تلفنی و اینترنتی و...) از زوایای مختلفی قابل ارزیابی است که در آغاز این بحث، به دو نکته ی مهم آن اشاره می کنیم:نکته ی اول: ایام جوانی دوره ی شور احساسات، شوق جنسی و نشاط جسمی است. با بیدار شدن قوای مختلف جسمی، توجه به مسائل عاطفی و جذابیت های ظاهری جنس مخالف زیادتر می شود. این بلوغ طبیعی، در پیدایش دوستی ها و روابط دختر و پسر تاثیر به سزایی دارد.نکته دوم: همه ما معتقدیم که انسان موفق کسی است که اهداف مشخص در زندگی داشته باشد و برای رسیدن به آن برنامه ریزی نماید و راه مناسب را انتخاب کند. یک جوان نیز، باید سعی کند راهی را انتخاب نماید که او را به یک زندگی ایده آل و سرشار از آرامش، کمال و شادی برساند.انسان دارای نیازمندی های روحی و جسمی بسیاری است و برای رسیدن به تکامل و آرامش باید به هر دو بعد مادی و معنوی خود بپردازد؛ از طرفی دین اسلام دارای مجموعه قوانین کامل و جامعی است که به همه ی نیازمندی های انسان توجه نموده و در تعالیم خود، مصالح عمومی و سعادت دنیا و آخرت را مدّ نظر قرار داده است.بر این اساس، اسلام برای پاسداری از حریم پاک و جلوگیری از انحرافات، رعایت ضوابطی را در روابط دختر و پسر ضروری دانسته و آزادی مطلق و بدون حساب و دوستی ها و عشق بازی های مصطلح امروزی را ناپسند و مردود شمرده است. اسلام صحبت کردن زن و مرد را در مواردی ضروری و در جریان رسیدگی به کارهای روزمره ی زندگی حرام ندانسته است؛ اما برای پیش گیری از پیامدهای سوء احتمالی، آنان را از این گونه روابط بر حذر داشته است.خداوند در قرآن کریم می فرماید: (قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَ لِکَ اَزْکَی لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌبِمَا یَصْنَعُونَ وَ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) «به مؤمنان بگو چشم های خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند! این برای آنان پاکیزه تر است. خداوند از آنچه انجام می دهند آگاه است؛ و به زنان با ایمان بگو چشم های خود را (از نگاه هوس آلود) فروگیرند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را، جز آن مقدار که نمایان است، آشکار ننمایند.» در این آیه به صراحت دستور داده شده است که زن و مرد نامحرم به یکدیگر نگاه نکنند و از نگاه های هوس آلود پرهیز نمایند. به راستی، اگر به این آیه ی مبارکه عمل شود و دختر و پسر نامحرم از ابتدا به یکدیگر توجه ننمایند و به هم نگاه نکنند، آیا دوستی ها و عشق های خیابانی به وجود می آید؟حضرت علی (علیه السّلام) می فرماید:نِعمَ صارف الشهوات غضّ الابصار؛ «چشم پوشی از نگاه، بهترین عامل بازداری از شهوت است.» هم چنین، خداوند در قرآن خطاب به زنان پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) می فرماید: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) «به گونه ای هوس انگیز سخن نگویید تا بیمار دلی در شما طمع نکند، و به گونه ای شایسته و معمولی سخن بگویید.» به راستی، آیا روابط میان دختران و پسران جوان، با آن میل و کشش جنسی که طبیعت سنّ جوانی است، از نگاه های آلوده و صحبت های هوس انگیز خالی و مبرّاست؟ آیا با در نظر گرفتن این کلام صریح الهی می توان حکم جواز این گونه روابط را صادر نمود؟شاید عدّه ای مدّعی باشند که ارتباط مورد نظر ماست که از این مسائل به دور باشد! در پاسخ اینان باید گفت: اولاً تجربه و اعترافات زیاد مبتلایان خلاف این را ثابت کرده و ثانیاً اصرار و تاکیدهای فراوانی که امروزه بر این روابط می شود، شاهدی است بر این که انگیزه ی دیگری، هر چند غیر مستقیم و مخفی، در این کار موجود است؛ لذا ممکن است روابطی ایجاد شود که در ابتدا ظاهراً عاری از این گونه مسائل باشد، اما از آنجا که سن جوانی اوج کشش جنسی و عاطفی است؛ به تدریج و بر طبق طبیعت بشری، این روابط، آلوده به نگاه ها، صحبت ها و رفتاریهای هوس آلود می شود. علامه مجلسی در ضمن حدیثی نقل می کند: «کسی که به حرام دستش را به دست زنی برساند، چون به صحرای محشر در آید، دستش بسته باشد؛ و کسی که با زنان نامحرم، خوش طبعی، شوخی و مزاح کند، خداوند در عوض هر کلمه، هزار سال او را در محشر حبس می کند؛ و اگر زنی راضی شود که مردی به حرام او را در آغوش بگیرد، ببوسد یا به حرام با او ملاقات نماید و یا با او خوش طبعی و شوخی کند، بر آن نیز گناهی همانند آن مرد است.» حال، قضاوت بر عهده ی خواننده محترم است که تشخیص دهد «آیا دوستی های تلفنی، رفت و آمدها و روابط میان دختر و پسر مشمول این آیات و روایات می شود یا خیر؟» آیا باز هم می توان ادعا نمود که این روابط بدون اشکال است؟
روابط دختر و پسر برای ازدواج
نکته ی دیگر که وجود دارد این است که بعضی افراد این روابط را بدین صورت توجیه می کنند که «برای ازدواج، شناخت کامل لازم است و شناخت، بدون ارتباط ممکن نیست!»در پاسخ باید گفت: بدون تردید، دختر و پسر باید با دیدی باز و با شناختی کامل از استعدادها و خصوصیّات شخصی، شخصیتی اخلاقی و فرهنگ یکدیگر، زندگی مشترک را شروع نمایند، تا در فراز و نشیب های زندگی هم راز و هم دل یکدیگر باشند؛ امّا شناختی کامل و دقیق است که با عقل و خرد و ارزیابی صحیح طرفین به دست آمده باشد؛ لذا باید سعی کنیم از پیش داوری و قضاوت درباره ی دیگران جداً بپرهیزیم؛ زیرا وقتی به کسی علاقه ی وافری داشته باشیم ضعف های او را نمی بینیم و اگر از ابتدا نگرش منفی درباره ی فردی داشته باشیم، خوبی هایش را در نظر نمی گیریم! بسیار روشن است که با دوستی ها و روابط خیابانی و تلفنی دختر و پسر که زیبایی ها و جذّابیت های ظاهری در آنها نقش زیادی دارد و در دنیای احساسات و عواطف غوطه می خورند، شناخت کامل از خصوصیات اخلاقی و سلیقه های فردی حاصل نمی شود.البته، بعد از مطالعه، تحقیق و دقت های لازم، اگر شرایط مثبت بود و دختر و پسر واقعاً قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند، می توانند برای اطمینان بیش تر و ایجاد هماهنگی و آمادگی برای آغاز زندگی، با نامزدی رسمی و شرعی (به صورت عقد موقت) به خواست خویش برسند.
پرهیزها و توصیه های لازم
۱ـ باید به این نکته توجه کنیم که روابط آزاد دختر و پسر، نه تنها طرفین را به شناخت مورد نیاز نمی رساند، بلکه چه بسا سبب بدنامی و محرومیت از ازدواج مناسب و در خور شان آنان می شود.۲ـ هم چنین، غوطه ور شدن در این نوع روابط، جوانانی را که باید در بهترین مقطع از سن خود، به دنبال آموختن علم و کسب تجربه برای آینده ی خویش باشند، در اضطراب و هیجانات بی اساس نگه می دارد و با ایجاد فشارهای روحی و تشویش های درونی، آرامش را از آنان سلب می کند؛ هیچ گاه این جوانان طعم شیرین آرامش، شادی و رضایت را در زندگی خانوادگی نخواهند چشید و همیشه چشم طمع به دیگران خواهند داشت؛ و این دردی است خانمان سوز که درمانی ندارد! اگر نگاهی به کشورهای غربی و غرب زده که در این زمینه آزادی کامل دارند، بیندازیم، چیزی جز مفاسد گوناگون و معضلات مختلف اجتماعی نمی یابیم!۳ـ علاوه بر این ها، دوستی ها و ازدواج هایی که بر این پایه چیده شده اند، بسیار متزلزلند؛ هفته نامه ها و مجلات خانوادگی مملو از غم نامه هایی است که دختر ها و پسرها درباره ی دوستی ها و ازدواج های ناکام خود می نویسند! بسیاری از آنان وقتی شور و اشتیاق اولیه شان برای زندگی فرود می نشیند و با واقعیت های زندگی بیش تر و بهتر روبه رو می شوند، با یکدیگر احساس نوعی بیگانگی و غرابت می نمایند و با عدم تفاهم در زندگی مشترک مواجه می شوند! کم نیستند زوج هایی که به خاطر این نوع ازدواج ها از هم جدا می شوند. واضح است که خود طلاق هم معضلی بزرگ است، هم برای اجتماع و هم برای آن خانواده ی از هم پاشیده!۴ـ از نظر روان شناختی ذهن در استرس ها و تنیدگی ها تمایل دارد، به گذشته خوش خود برگردد از آن جا که در این دوستی ها خوشی های موقتی وجود دارد. پس از ازدواج افراد هنگامی که با اختلاف و ناسازگاری روبه رو می شوند، به جای حل مشکل دائماً به یاد گذشته خود با افراد متفاوت می افتند و سپس تنفر از هم دیگر پدید می آید.۵ـ تعالیم حیات بخش اسلام، راه درست و متعادل را به انسان نشان داده، و برای پیش گیری از روابط نامشروع دختر و پسر اصول و ضوابط اخلاقی و در دوره جوانی، ازدواج را توصیه نموده است.۶ـ طبق نظر مشاوران امور خانواده، پس از ازدواج حاصل از این دوستی ها خوره بدبینی به زندگی می افتد. مرد به زن و زن به مرد بدبین می شوند با این نگرش که از کجا معلوم او که در خارج از عرف و شرع با من دوست شد با دیگری دوست نشود.۷ـ در پایان، توصیه می شود، جوانان عزیز عفت و پاکدامنی پیشه کنند و دامان خود را به این گونه روابط آلوده نسازند. و گام های اساسی برای پیشرفت و تعالی خود بردارند.پسر در دانشنامه ویکی پدیا

پسر
به انسان نر در سنین پایین پسر (در افغانستان، بچه) گفته می شود. همچنین به فرزند نر نیز پسر گفته می شود حتی اگر ازدواج کرده و متاهل باشد. واژهٔ پسر به عنوان دربرابر واژهٔ دختر به کار می رود.
نهادن نام «پسر» به یک فرد، می تواند اشاره به جنسیت واقعی او یا نقش اجتماعی او داشته باشد. ممکن است واژهٔ پسر یا مرد در توصیف فردی به کار برود که اگرچه از دید بیرونی و اجتماعی مانند یک مرد است، از نظر ژنتیکی زن باشد.
«پسر» (به انگلیسی: Boy) آلبومی از یوتو است که در ۲۰ اکتبر ۱۹۸۰ (۱۹۸۰-10-۲۰) منتشر شد.
«A Day Without Me»
پخش: ۱ اوت ۱۹۸۰
«I Will Follow»
پخش: ۱ اکتبر ۱۹۸۰
پسر یا پسرها ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
پسر (آلبوم)
پسر (فیلم)
پسر (فیلم ۱۹۶۹)
پسر (فیلم ۱۹۹۲)
پسر (فیلم ۲۰۰۲)
پسر (فیلم ۲۰۰۹)
پسر (فیلم ۲۰۱۶)
پسرها (ترانه)
پسرها (ترانه کیسی و نیکی میناژ)
پسرها (عشق دوران تابستان)
پسرها (فیلم ۱۹۷۷)
پسرها (فیلم ۱۹۹۶)
پسرها (فیلم ۲۰۰۳)
پسرها (فیلم ۲۰۰۶)
«پسر» (انگلیسی: Boy (1969 film)) یک فیلم به کارگردانی ناگیسا اوشیما است که در سال ۱۹۶۹ منتشر شد.
«پسر» (انگلیسی: Beta) فیلمی هندی است که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به آنیل کاپور، مدوری دیکشیت، آریونا ایرانی و انوپم کهیر اشاره کرد.
پسر (به فرانسوی: Le Fils) فیلمی معمایی ساختهٔ ژان پیر و لوک داردن، محصول سال ۲۰۰۲ و محصول مشترک کشورهای بلژیک و فرانسه است.
«پسر» (انگلیسی: Boy (2009 film)) یک فیلم است که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد.
پسر یا بوی (به انگلیسی: Boy) یک فیلم فیلم کمدی-درام محصول سال ۲۰۱۰ به کارگردانی تایکا وایتیتی در کشور نیوزیلند است. موضوع این فیلم سن بلوغ است. فیلم پسر پرفروش ترین فیلم در تاریخ سینمای کشور نیوزیلند است.
براساس آمارهای ارائه شده از وب گاه راتن تومیتوس، ۸۶٪ از نقدها در مورد این فیلم مثبت بوده و توانسته رتبهٔ ۷.۳ از ۱۰ بدست آورد. پیتر کالدر از نیوزیلند هرالد به این فیلم ۵ ستاره از ۵ ستاره دارد.
پسر (انگلیسی: The Boy) یک فیلم آمریکایی ترسناک روانشناسانه ۲۰۱۶ است که توسط ویلیام برنت بل کارگردانی و توسط استیسی منیر نوشته شده است.
فیلمبرداری در ۱۰ مارس ۲۰۱۵ در ویکتوریای بریتیش کلمبیا شروع شد و در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۶ منتشر شد.
پسر یا بوی (به انگلیسی: Boy) یک فیلم فیلم کمدی-درام محصول سال ۲۰۱۰ به کارگردانی تایکا وایتیتی در کشور نیوزیلند است. موضوع این فیلم سن بلوغ است. فیلم پسر پرفروش ترین فیلم در تاریخ سینمای کشور نیوزیلند است.
براساس آمارهای ارائه شده از وب گاه راتن تومیتوس، ۸۶٪ از نقدها در مورد این فیلم مثبت بوده و توانسته رتبهٔ ۷.۳ از ۱۰ بدست آورد. پیتر کالدر از نیوزیلند هرالد به این فیلم ۵ ستاره از ۵ ستاره دارد.
پسر آبی (انگلیسی: The Blue Boy؛ حوالی سال ۱۷۷۰ میلادی) یک نقاشی پرترهٔ قدی رنگ روغن اثر توماس گینزبارو است.
این تابلو که شاید مشهورترین اثرِ گینزبارو باشد، در «کتابخانهٔ هانتینگتون» واقع در شهر سان مارینو، کالیفرنیا نگهداری می شود. برخی احتمال می دهند این پرتره، متعلق به «جاناتان بوتال»، فرزند یک بازرگان ثروتمند باشد، هرچند این موضوع هیچگاه به اثبات نرسیده است. همچنین به نظر می رسد این نقاشی، ادای احترامی به آنتونی فان دیک و نقاشی مشهور وی از چارلز دوم انگلستان در دوران کودکی باشد.
گینزبارو، پیش از کشیدن تابلوی پسر آبی پوش، نقاشی دیگری را روی بوم آن طرح زده بود و پسر آبی پوش را بر روی آن، نقاشی کرد. این تابلو در اندازهٔ واقعیِ سوژه و روی یک بوم بزرگ در ابعاد ۴۸ اینچ (۱۲۰۰م م) در ۷۰ اینچ (۱۸۰۰م م) نقاشی شده است.
در سال ۱۹۱۹ میلادی، فیلم ساز برجسته آلمانی فریدریش ویلهلم مورنائو با الهام از این تابلوی نقاشی، اولین فیلم سینمایی اش را با نام پسر آبی پوش کارگردانی کرد.
«پسر آبی پوش» یا «زمردِ مرگ» (آلمانی: Knabe in Blau) یک فیلم صامت درام به کارگردانی فریدریش ویلهلم مورنائو است که در سال ۱۹۱۹ منتشر شد.
این فیلم، نخستین اثر فریدریش ویلهلم مورنائو در مقام کارگردان است و هیچ نسخه ای از آن باقی نمانده است. به نظر می رسد «فیلم خانهٔ آلمان: موزه فیلم و تلویزیون» ۳۵ راش کوتاه (با طولی مابینِ ۲ تا ۱۱ فریم) از آن در اختیار داشته باشد.
مورنائو این فیلم را با الهام از تابلویِ «پسر آبی پوش» اثرِ «توماس گینزبارو» و همچنین رمانِ «تصویر دوریان گری» اثرِ «اسکار وایلد» ساخته است.
پسر آدم، دختر حوا دومین فیلم سینمایی رامبد جوان و ساخت سال ۱۳۸۷ است.
پسر آفتاب (به انگلیسی: A Son of the Sun) نام یک کتاب ادبی است که توسط جک لندن، نویسندهٔ اهل ایالات متحده آمریکا نوشته شده است. این کتاب یکی از آثار مشهور ادبی جهان است.
«پسر آمریکایی» (انگلیسی: American Son (film)) یک فیلم آمریکایی پیرامون جنگ عراق است. از بازیگران آن می توان به نیک کانن، مت اولری، شای مک براید، آوریل گریس، و تام سایزمور اشاره کرد.
پسر اسکیت باز (به انگلیسی: Sk8er Boi) ترانه ای از آوریل لوین و دومین تک آهنگ آلبوم اول او، رها کردن می باشد. این ترانه توسط لوین و ماتریکس (لورن کریستی، اسکات اسپاک، گراهام ادواردز) نوشته و توسط ماتریکس تهیه شده است. تک اهنگ در ۲۰۰۲ عرضه شد و در بیلبورد ۱۰۰تای برتر ایالات متحده توانست رتبه دهم را به دست آورد. این ترانه در بریتانیا شماره ۸، در استرالیا شماره ۳، در کانادا شماره ۱۳ و شماره اول در اسپانیا در جدوال موسیقی گردید و به موفق ترین ترانه لوین تاکنون بدل شد.
پسرِ انسان (به فرانسوی: Le Fils de l'homme) یکی از شناخته شده ترین آثار نقاش فراواقع گرا (سورئالیست) بلژیکی، رنه ماگریت (۱۸۹۸ - ۱۹۶۷ میلادی) است.
این نقاشی مردی با کتی خاکستری رنگ و کلاهی لبه دار بر سر را نشان می دهد در حالی که چهره اش به طور کامل با سیبی سبز رنگ پوشیده شده است.
ماگریت این اثر را در سال ۱۹۶۴ میلادی و پس از درخواست های بسیار از ماگریت برای کشیدن پرتره ای از خود، خلق کرد. پنهان شدن غیرمنتظره چهره پشت سیبی سبزرنگ از عدم توجه نقاش به هویت و شهرتی که از این هویت منتج می شود، اشاره دارد.
ماگریت همیشه در کارهایش باورها، حس کنجکاوی و فرضیات از پیش تعیین شده آدمی را به چالش کشیده است و سعی می کند تا به مخاطب نشان دهد چقدر ساده لوحانه و با اطمینان از حقایقی حرف می زند که از محدوده شناختش خارج است.
ماگریت، خود در مورد این اثر گفته است:
هرچیز که ما می بینیم خود چیز دیگری را پنهان می کند. ما همیشه می خواهیم چیزی که پنهان است را با چیزی که می بینیم، ببینیم اما این امکان پذیر نیست. انسان ها اسرارشان را خیلی خوب پنهان می کنند.
از دیگر آثار مشهور ماگریت می توان به پرتره (۱۹۳۵ میلادی)، پرتره ای از ادوارد جیمز (۱۹۳۷ میلادی)، در آستانه آزادی (۱۹۳۷ میلادی)، زمان خشک شده (۱۹۳۸ میلادی) و اسرار افق (۱۹۵۵ میلادی) اشاره کرد.
پسر ایران از مادرش بی خبر است فیلمی به کارگردانی فریدون رهنما و بازیگری رضا ژیان، جمشیدلایق و آهو خردمند و محصول ۱۳۵۵ است. فیلمبرداری فیلم در سال ۱۳۴۸ آغاز شد اما نزدیک به پنج سال طول کشید تا در سا ل ۱۳۵۳ آماده نمایش شود. اولین نمایش این فیلم در خرداد ۱۳۵۴ در سینماتک پاریس بود که هانری لانگلوا، مدیر سینما تک و فیلم شناس برجسته فرانسوی آن را معرفی کرد و پس از آن در تیرماه همان سال، برای نخستین بار در جشنواره توس در ایران به نمایش درآمد. این فیلم اثری نیمه اتوبیوگرافیکال است که رهنما آن را بر اساس تجربه های شخصی دردناکش از کار در سینمای ایران ساخته است. فیلمی است که از نظر فرم و سبک روایت، نه تنها تا آن زمان در سینمای ایران نمونه ای نداشت بلکه هنوز هم یک اثر آوانگارد و تجربی به حساب می آید.
پسر ایران از مادرش بی خبر است فیلمی به کارگردانی فریدون رهنما و بازیگری رضا ژیان، جمشیدلایق و آهو خردمند و محصول ۱۳۵۵ است. فیلمبرداری فیلم در سال ۱۳۴۸ آغاز شد اما نزدیک به پنج سال طول کشید تا در سا ل ۱۳۵۳ آماده نمایش شود. اولین نمایش این فیلم در خرداد ۱۳۵۴ در سینماتک پاریس بود که هانری لانگلوا، مدیر سینما تک و فیلم شناس برجسته فرانسوی آن را معرفی کرد و پس از آن در تیرماه همان سال، برای نخستین بار در جشنواره توس در ایران به نمایش درآمد. این فیلم اثری نیمه اتوبیوگرافیکال است که رهنما آن را بر اساس تجربه های شخصی دردناکش از کار در سینمای ایران ساخته است. فیلمی است که از نظر فرم و سبک روایت، نه تنها تا آن زمان در سینمای ایران نمونه ای نداشت بلکه هنوز هم یک اثر آوانگارد و تجربی به حساب می آید.
پسر ایرانی (به انگلیسی: The Persian Boy) رمانی تاریخی نوشتهٔ ماری رنولت به سال ۱۹۷۲ میلادی است. داستان آن از زبان خواجه ای ایرانی به نام باگواس روایت می شود و دربارهٔ زندگی اسکندر مقدونی، خود باگواس و رابطهٔ آن هاست.
مجلهٔ ادوکیت پسر ایرانی را در میان ۱۰۰ رمان برتر همجنس گرایانه جای داده است.
به گفتهٔ رنولت، او رویدادهای کتاب خود را از نوشته های تاریخ نگارانی چون کورسیوس، بطلمیوس و آریستوبل گرفته است.
پسر اینترنت با نام کامل پسر خود اینترنت: روایت آرون سواتز (به انگلیسی: The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz) یک مستند آمریکایی ساخته شده در سال ۲۰۱۴ میلادی به کارگردانی برایان نپنبرگر است. این مستند به ماجرای زندگی آرون سوارتز، خدمات او به دنیای اینترنت و مشکلات قانونی ای که او با آن ها روبه رو شد و نهایتاً به خودکشی او انجامید می پردازد.
پسر اینترنت یک تاریخ شفاهی از زندگی سوارتز است که در آن برخی از افرادی که از نزدیک با او آشنایی داشته اند نظرشان را در مورد او و شرایطی که در آن قرار داشت بیان می کنند. با این حال به گفتهٔ کارگردان فیلم، برایان نپنبرگر، هیچ یک از افراد طرف دولت آمریکا و یا مؤسسهٔ ام آی تی حاضر نشدند در این فیلم حضور پیدا کنند و به همین خاطر فیلم بیشتر در زمینهٔ اهداف دولت و واکنش های آن مؤسسه به بیان فرضیاتی که از طرف وکیل ها و اطلاعات دیگر شکل گرفته اند اکتفا می کند. این فیلم اولین بار در فستیوال فیلم ساندنس ۲۰۱۴ اکران شد.
نپنبرگر این فیلم را ادامهٔ کار خود پس از ساخت مستند ما لژیون هستیم: روایت هک تویست ها معرفی کرده است.
علاوه بر مصاحبه ها با اشخاص مختلف، در فیلم از بخش هایی از فیلم های خانوادگی سوارتز و دوران کودکی او استفاده شده است. در بخش هایی دیگری از فیلم شاهد مصاحبه ها و فیلم هایی از خود سوارتز هستیم. همچنین در بخشی از فیلم صحنهٔ ورود مخفیانهٔ سوارتز به زیرزمین ساختمان ام آی تی به تصویر کشیده شده است. با کنار هم گذاشتن این موارد، این مستند تلاش های سوارتز را به عنوان یک کنشگر و متفکر برای بهبود و دفاع از پتانسیل وب و مقابله با تبعیض در دسترسی به اطلاعات به نمایش می گذارد و او را به عنوان اعجوبهٔ رایانش و فردی باهوش و فراتر از سن خودش معرفی می کند.
آن دختر و آن پسر (به هندی: Ki & Ka) فیلمی محصول سال ۲۰۱۶ و به کارگردانی ار.بالکی است. در این فیلم بازیگرانی همچون کارینا کاپور، آرجون کاپور، راجیت کاپور، آمیتاب باچان، جایا باچان ایفای نقش کرده اند.
اتاق پسر (به ایتالیایی: La stanza del figlio) فیلمی ایتالیایی محصول ۲۰۰۱ به کارگردانی نانی مورتی است. این فیلم به یک خانواده و زندگی آنها پس از مرگ پسرشان و تاثیراتی که این مصیبت از نظر روانی بر خانواده گذاشته، می پردازد. داستان فیلم در آکونا (ایتالیا) و اطراف آن می گذرد. اتاق پسر در سال ۲۰۰۱ موفق به دریافت جایزهٔ نخل طلایی جشنواره فیلم کن ۲۰۰۱ شد. بیشتر کارشناسان و منتقدان، این فیلم را شاهکار نانی مورتی و برخی آن را هم طراز بهترین های تاریخ سینمای ایتالیا می دانند.
برادرها: افسانهٔ دو پسر (به انگلیسی: Brothers: A Tale of Two Sons) یک بازی ویدئویی در سبک ماجراجویی که توسط استودیو استاربریز توسعه یافته و در نهایت نیز شرکت ۵۰۵ گیمز آن را برای مایکروسافت ویندوز، اکس باکس ۳۶۰، اکس باکس وان، پلی استیشن ۳، پلی استیشن ۴، اندروید، آی اواس و ویندوز فون منتشر کرده است. داستان بازی حول ماجراجویی های دو برادری شکل می گیرد که در تلاشند تا آب حیاتی که قرار است جان پدرشان را نجات دهد را پس از پشت سر گذاشتن دردسرهای فراوان بیابند.
بهترین پسر (انگلیسی: Best Boy) یک فیلم در سبک مستند به کارگردانی ایرا ول است که در سال ۱۹۷۹ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به زیرو موستل اشاره کرد.
پدر و پسر (به روسی: Отец и сын) فیلمی روسی در ژانر درام به کارگردانی الکساندر سوکوروف محصول سال ۲۰۰۳ است. این فیلم به جشنواره فیلم کن ۲۰۰۳ راه یافت.
تفاوت دختر و پسر (به انگلیسی: It's a Boy Girl Thing) فیلمی به کارگردانی نیک هوران محصول سال ۲۰۰۶ امریکا است که از بازیگران اصلی آن می توان به سمیری آرمسترانگ، کوین زگرز، شری میلر، رابرت جوی ، شارون آزبورن، مائوری چایکین، امفو کائوهو ، امیلی همپشر ، بروک اورسی ، جنل ویلیامز و جان برگر اشاره کرد.
جان رومیتا، پسر (انگلیسی: John Romita, Jr.) (متولد ۱۷ اوت ۱۹۵۶) یک هنرمند کتاب های کمیک آمریکایی است. وی بیشتر برای فعالیتش در انتشارات مارول کامیکس مخصوصاً در داستان های مرد-عنکبوتی شگفت انگیز، مرد آهنی، کیک-اس و مردان-اکس غیرطبیعی شناخته می شود.
جیم گالاگر, پسر (انگلیسی: Jim Gallagher, Jr.؛ زادهٔ ۲۴ مارس ۱۹۶۱(1961-03-24)) یک گلف باز است.
جیمز ای. بیرد پسر (به انگلیسی: James A. Bayard, Jr.) سناتور سابق عضو حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا بود. وی در سال ۱۸۵۱ تا ۱۸۶۴ و ۱۸۶۷ تا ۱۸۶۹ میلادی سناتور ایالت دلاویر در سنای ایالات متحده آمریکا بود.
خدای پسر (یونانی: Θεός ὁ υἱός) دومین شخص از تثلیث در الهیات مسیحی است. دکترین تثلیث عیسی را در رابطه با خدای پدر و خدای روح القدس (اشخاص اول و سوم تثلیث) به عنوان خدای پسر متحد در ذات ولی متمایز در تشخص می شناسد.
در این تعلیمات، خدای پسر پیش از تجسد وجود داشته، به همراه خدای پدر (و روح القدس) هم پیش و پس از پایان (فرجام شناسی را ببینید) جاودانه است،
خاله قورباغه و آقا پسر نام یک سریال عروسکی تلویزیونی است که در دههٔ هفتاد شمسی از تلویزیون ایران پخش می شد. سبک این سریال کمدی و مخصوص گروه سنی کودکان بود. دو عدد عروسک خاله قورباغه (از شخصیت های عروسکی فیلم) وجود دارد. یکی در موزهٔ سینما قرار دارد و عروسک دیگر را فرشته طائرپور (کارگردان سریال) به جنبش مردمی «سین هشتم؛ سرپناه» برای حمایت از مردم بی خانمان هدیه کرد.
دامبی و پسر (به انگلیسی: Dombey and Son) نام یک کتاب ادبی است که توسط چارلز دیکنز، نویسندهٔ اهل انگلستان نوشته شده است.
دراکولای پدر و پسر (فرانسوی: Dracula père et fils) فیلمی فرانسوی در سبک کمدی ترسناک، ترسناک، و نقیضه به کارگردانی ادوارد مولینارو است که در سال ۱۹۷۶ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به کریستوفر لی، ژرار ژونیو، دومینیک زاردی، و ریموند بوسیر اشاره کرد.
درباره یک پسر (انگلیسی: About a Boy) فیلمی در سبک کمدی رمانتیک و کمدی-درام به کارگردانی کریس وایتز و پال وایتز است که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به هیو گرانت، نیکولاس هولت، تونی کولت، ریچل وایس، و ناتالیا تنا اشاره کرد.
زندگی این پسر (به انگلیسی: This Boy's Life) فیلمی به کارگردانی مایکل کیتن-جونز محصول سال ۱۹۹۳ است.
«سورل و پسر» (انگلیسی: Sorrell and Son) یک فیلم به کارگردانی هربرت برنون در سبک درام است که در سال ۱۹۲۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به اچ. بی. وارنر، آلیس جویس، کرمل مایرز، پل مک آلیستر، لایونل بلمور و ماری نولان اشاره کرد.
عمر شریف پسر (به انگلیسی: Omar Sharif Jr.) (متولد مونترال، ۲۸ نوامبر ۱۹۸۳) بازیگر، مانکن، فعال حقوق همجنسگرایان مصری - کانادایی است که در حال حاضر زندگی در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند.
فرزند پسر زاده ای نر؛ پسری نسبت به والدینش است. نقطهٔ مقابل آن فرزند دختر است.
قصه های پدر و پسر یک مجموعه تلویزیونی محصول سال ۱۳۷۰ به کارگردانی فریال بهزاد، می باشد که از برنامه کودک و نوجوان شبکه یک پخش شد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های پسر

پسر به جوانِ مُذکّر گفته می شود، به ویژه در سنِّ کودکی یا نوجوانی.
• «دختر واقعاً با برکت است. پسر تا دو سالش می شود به پدرش می گوید بابا میای کشتی بگیریم. می خواهد ببیند کی می تواند دهن بابا رو بزند! اما دختر با برکت است. من هر چیزی که خریدم از خانه گرفته تا ماشین حول و حوش روز ۳۱ خرداد، روز تولد دخترم بوده است.» -> اکبر عبدی

ارتباط محتوایی با پسر

پسر در جدول کلمات

پسر
پور
پسر «فریدون»
ایرج
پسر ابن
ابن
پسر ادریس نبی
ساب
پسر اسحاق و نوه ابراهیم (ع)
یعقوب
پسر اسفندیار
رزان
پسر اسفندیار در شاهنامه
ارمز
پسر انوشیروان
بسط
پسر انوشیروان ساسانی
نوشزاد
پسر بچه
صبی

معنی پسر به انگلیسی

son (اسم)
ولد ، پسر ، فرزند
boy (اسم)
پسر ، پسر بچه ، خانه شاگرد

معنی کلمه پسر به عربی

پسر
ابن , ولد
فتوة
طفل , فتي , ولد
ابن الاخ
ابن الاخ
حفيد
فليون
ابن الاخ
حفيد
ابن الزوجة
ابن الزوجة
طفولي
حامل ادواة الجولف
حفيد
حفيدة
خليل

پسر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی پسر

آریا بهداروند ٢١:٠٥ - ١٣٩٦/٠٦/٣١
در زبان لری بختیاری به پوست
،پس*پوس*می گویند
دری::درید.
دریس::دریدش
جمله بختیاری
پوس گوشت دری::پوس گوشت را پاره کردپس::پوست
در::دریدن.پاره کردن.کندن

در زمان قدیم کار مرد های جوان شکار و پوست کندن حیوانات بود


در پارسی باستان
پوثر

در پهلوی
پوسر.پوهر

در هندی
پسور
|

مجتبی عیوض صحرا ١٢:٥٢ - ١٣٩٦/٠٩/٢١
پِسَر-پاسدار و پسوند(اَر!) نسبت،وابستگی و... فارسی اَوِستایی!
پاسدار و نگهبانِ حریمِ خانواده- پُشتوانه و نگهدارنده نسلِ خاندان
|

مریم قاسمی ١٧:٠١ - ١٣٩٧/٠٤/٢٣
پور
|

مریم قاسمی ٢١:٥٤ - ١٣٩٧/٠٤/٢٨
ابن
|

Lisa ٠٨:٣١ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢
به کردی میشه کر
|

پیشنهاد شما درباره معنی پسرنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پسر   • عکس لو رفته پسر در تلگرام   • پسر دختر   • متن پسر   • پسر در جدول   • پسر کارتونی   • پسر خارجی   • مترادف پسر   • مفهوم پسر   • تعریف پسر   • معرفی پسر   • پسر چیست   • پسر یعنی چی   • پسر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پسر
کلمه : پسر
اشتباه تایپی : ~sv
آوا : pesar
نقش : اسم
عکس پسر : در گوگل


آیا معنی پسر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )