برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1277 100 1

پشت سر هم

/poStesarhAm/

معنی پشت سر هم به فارسی

پشت سر هم
پیاپی پی در پی متوالی .

پشت سر هم در جدول کلمات

پشت سر هم
یکریز
پشت سر هم آمدن
توالی
پشت سر هم اتفاق افتادن امری
تواتر
پشت سر هم بودن
توالی
پشت سر هم و مخفیانه
سری
صفت پشت سر هم سربازان
ستون

معنی پشت سر هم به انگلیسی

reel (اسم)
حلقه ، قرقره ، ماسوره ، چرخک ، پشت سر هم ، قرقره فیلم ، حلقه فیلم ، نخ پیچیده بدور قرقره
tandem (قید)
پشت سر هم
in indian file (قید)
پشت سر هم
in single file (قید)
پشت سر هم

معنی کلمه پشت سر هم به عربی

پشت سر هم
انفجار , بکرة

پشت سر هم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ریحانه
ترتیب
بهاره فيض اربابي
Successively
علی دوستی نوگورانی
سریال
جلال
In a row
Negah
یک روند
یکروند
بافق
ردیف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پشت سر هم در جدول   • خس در جدول   • مترادف پشت سر هم   • حلقه دف در جدول   • معنی پشت سر در جدول   • نواختن ني در جدول   • مترادف پشت سرهم   • پناه و امان در جدول   • مفهوم پشت سر هم   • تعریف پشت سر هم   • معرفی پشت سر هم   • پشت سر هم چیست   • پشت سر هم یعنی چی   • پشت سر هم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پشت سر هم
کلمه : پشت سر هم
اشتباه تایپی : ~aj sv il
آوا : poStesarhAm
نقش : قید
عکس پشت سر هم : در گوگل

آیا معنی پشت سر هم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )