انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1049 100 1

پشم

/paSm/

مترادف پشم: پت، صوف، کرک، هیچ، پت

معنی پشم در لغت نامه دهخدا

پشم. [ پ َ ] (اِ) موی [ نرم ] که بر تن حیوانات چون شتر و گوسفند و بز روید. صوف. عهن. طَحَرَة. طَحرَة. طِحْریَّه. دف. سدین. وَبَر.عَثن. (منتهی الارب ). در کتاب قاموس مقدس آمده است که در میان قوم یهود پشم بجهت لباس بسیار معمول بود و پشم دمشق در بازار صور بسیار مشهور بود :
پس از پشت میش و بره پشم و موی
برید و برشتن نهادند روی.
فردوسی.
تو مرا یافته ای بی همه شغل
نیست اندر کلهت پشم مگر.
فرخی.
چون پشم زده شده که و مردم
همچون ملخان ز بس پریشانی.
ناصرخسرو (دیوان ص 415).
گر بود اشتر چه قیمت پشم را.
مولوی.
خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم
دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم.
سعدی.
گرسنه شکم بر نمد دوخت چشم
که همسایه ٔ گوشت بوده ست پشم.
روحی ابریشم و روحی است دگر پنبه ز وصف
سومین روح بود پشم بگفتار یکبار.
نظام قاری (دیوان البسه ص 12).
صُهابی ؛ پشم که سپیدی آنرا سرخی آمیخته باشد. (منتهی الارب ). هفو؛ برباد پریدن پشم و مانند آن. هرمول ؛ پاره ٔ پر و پشم باقیمانده. صهایح ؛ پشم که سخت سپید نباشد. تذریة؛ ماندن پاره ای از پشم بر گوسپند جهت نشان. ذئبان ؛ باقی مو و باقی پشم بر گردن و لب شتر. صوفه ؛ پشم گوسپند. صائف ، اصوف ، صوفانی ؛ بسیارپشم. جَحَشَة؛ پشمی که بر دست پیچیده ریسند. مِرعِزّ؛ مویهای ریزه ٔ بن پشم گوسپند. صوف مُقَلفِع؛ پشم چرکین. مِرق ؛ پشم بوی بد گرفته. قُص و قَصَص ؛ پشم بریده ٔ گوسفند. جِزّه ؛ پشم بریده و برهم پیچیده. الباد؛ پشم برآوردن و آماده ٔ فربهی شدن شتران. اِملاس ؛ پشم ریختن گوسپند. انسال ؛ فروآوردن پشم و فکندن آنرا. تنفیش ؛ واخیدن پنبه و پشم و موی. منح ؛پشم و شیر و بچه ناقه خاص کردن جهة کسی. لُبْدَة؛ پشم و صوف درهم شده و برهم چفسیده. لِبُدَة؛ پشم که در یکدیگر درآمده و برهم چفسیده باشد. مُوَارَة؛ پشم که وقت زدن بیفتد. کِفل ؛ پشم که سپس ریختن پشم برآید. جزجزة؛ پاره ای از پشم و گوی رنگین از پشم که بر هودج آویزند. جِزیزة؛ پاره ای از پشم. لِبْد؛ هر پشم و موی نشسته برچفسیده. لَبَد، طَثرَة؛ پشم گوسپند. طَرّ؛ پشم نو برآمده. عُثکولة؛ پشم و جز آن که جهت زینت به هودج و مانند آن آویزند و از باد بجنبد. قِشبِر؛بدترین پشم. قَرثَعَه ، قَرثَع؛ پشم ریز ستور. هدلَقة؛ پشم زیر زنخ شتر. عَبعَبَة؛ پشم گوسفند سرخ رنگ. عطم ؛ پشم رنگین زده. عفریة و عفری ؛ پشم پیشانی ستور. عنکث ؛ پشم انبوه برهم نشسته. عقیق ؛ پشم شتربچه. (منتهی الارب ). || هیچ. (در تداول عوام ) :
من که رسوای جهانم غم عالم پشم است.
- پشم اندر پشم ؛ که تار و پود هر دو از پشم دارد.
- پشم در کلاه داشتن ؛ عزت و اعتبار داشتن. (غیاث اللغات از مصطلحات ).
- || غرور دولت کردن. (غیاث اللغات از چهارشربت ).
- پشم در کلاه نداشتن ؛ مفلسی و خواری. (غیاث اللغات از سراج ). بی برگ و نوا بودن.
پشم در کلاه ندارد؛ کنایه از این است که مالی و مرتبه ای و دانشی ندارد و کسی را نیز گویند که غیرتی و نفسی نداشته باشد یعنی صاحب نفس و صاحب غیرت نباشد. (برهان قاطع). قدر و اعتبار ندارد :
شکوه زهد می بر من نگه داشت
نه زان پشمی که زاهد در کله داشت.
نظامی.
آنکه به پشمینه بردشان ز راه
پشم ندارد مگر اودر کلاه.
خواجو.
دلیل صومعه دیدم کسی براهش نیست
گدای میکده هم پشم در کلاهش نیست.
طالب (از فرهنگ ضیاء).
- پشم ریزان ؛ هنگام ریختن پشم بعض چهارپایان چون بز و شتر و امثال آن : قعال ؛ پشم ریزان از شتر. (منتهی الارب ).
- پشم زدن ؛ پشم را با کمان و امثال آن از هم بازکردن : تلبید؛ پشم زدن وتر کرده بر نیام دوختن جهة حفاظت حمایل شمشیر. نَفش ؛ پشم و پنبه زدن. (منتهی الارب ).
- پشم شدن ؛ بمعنی پراکنده شدن و پراکنده ساختن باشد و جدائی کردن را نیز گفته اند. (برهان قاطع).
- پشمش ریخته ؛ از قدرت و قوت پیشین افتاده.
- پشم و نخ ؛ پارچه ٔ پشم و نخ که در نسج آن پشم و پنبه بکار رفته باشد.
- گفت چه کشکی چه پشمی ؟ ؛ یعنی بالتمام انکار کرد.
- پشمی از کلاهش کم ؛ نقصانی است بغایت سهل که بحساب درنیاید. (فرهنگ رشیدی ).

پشم. [ پ َ ش َ ] (اِخ ) فشم. نام دهی مرکز رودبار از ییلاقهای طهران. (از جغرافیای سیاسی ایران تألیف کیهان ص 353).

پشم. [ پ َ ش َ ] (اِخ ) (دره...) از دره های سه گانه ٔ رودبار مجاورطهران. قراء آب نیک و لالان و زایکان در آن دره واقع است. (از جغرافیای سیاسی ایران تألیف کیهان ص 353).

معنی پشم به فارسی

پشم
موهائی که برپوست بدن گوسفندوشترمیروید
۱- موهای باریک که در روی پوست حیواناتی مانند گوسفند و شتر میروید صوف . ۲- پر ز بعض میوه ها . ۳- هیچ : یعنی پشم. یا پشم اندر پشم . آنچه تار و پودش از پشم باشد . یا پشم در کلاه داشتن . عزت و اعتبار داشتن شکوه و هیبت داشتن . یا پشم در کلاه نداشتن . ۱- مفلسی و خواری . ۲- حالی و مرتبه ای و دانشی نداشتن . ۳- صاحب همت و غیرت نبودن قدر و اعتبار نداشتن . یا کلاهش پشم ندارد . بی عرضه است بکار نمی آید . یا پشمش ریخته . از قدرت و قوت افتاده. یا چه کشکی چه پشم ? در موقع انکار گفته میشود .
[villous, shaggy] [زیست شناسی- علوم گیاهی] ویژگی نوعی کرک پوش پوشیده از کرک های بلند و نرم و مجعد و پراکنده
[ گویش مازنی ] /pashm izaar/ چادرشب پشمی
نام بلوکی در لاهیحان
( صفت ) ۱- ابزاری که بدان پشم تن حیوانات ببرند . ۲- آنکه پشم تن حیوانات ببرد پشم چیننده .
عمل چیدن یا بریدن پشم حیوانات .
( صفت ) حشر. پشم خوار چون پت و مانند آن .
( مصدر ) دور کردن معربد و هرزه گوی از خود بلطائف الحیل .
[ گویش مازنی ] /pashm reseen/ پشم ریسیدن
( مصدر ) از اعتبار افتادن : فلانی دیگر پشمش ریخته .
( اسم ) هنگام ریختن پشم بعض چارپایان چون بز و شتر و امثال آن .
( مصدر ) پشم را با کمال و امثال آن از هم باز کردن .
[ گویش مازنی ] /pashme soot/ بوی سوختن نمد
۱- ( مصدر ) پراکنده شدن . ۲- ( مصدر ) پراکنده ساختن . ۳- ( مصدر ) جدایی کردن.
( اسم ) بدرویشان و درویشی مانندگان بی اطلاع و بی قدر اطلاق شود .
( اسم ) پشم و جز آن .
( اسم ) پشم و جز آن .
( جمع پشم ور. اسم ) حیوانات چون گوسفند و مانند آن که پشم بر تن دارند ذوات الصوف .
( اسم ) جل و زغ خزه گاواب غوک جامه جام. غوک جل بک فرزد چم چغزلاوه چغزباره .
( مصدر ) ۱- تفرقه و پریشانی انداختن در چیزی . ۲- هلاک کردن .

معنی پشم در فرهنگ معین

پشم
(پَ) [ په . ] (اِ.) ۱ - موهای بدن گوسفند و شتر. ۲ - پرز بعضی میوه ها. ۳ - (عا.) هیچ و پوچ . ، ~در کلاه نداشتن کنایه از: اعتبار نداشتن ، بی اعتباری . ، ~ و پیلی پشم و مانند آن .
( ~. تَ)(مص ل .) بی اعتبار شدن .
( ~. عَ) (اِ.) (عا.) به درویشان و درویش نماهای بی اطلاع و بی قدر اطلاق می شود.
(پَ. کِ دَ) (مص ل .) ۱ - دور کردن . ۲ - تفرقه انداختن .
(شُ پَ) (اِمر.) موی معمولاً بلند و انبوه سر و صورت .

معنی پشم در فرهنگ فارسی عمید

پشم
موهایی که بر پوست بدن گوسفند، بز، شتر، و امثال آن می روید و از آن پارچه های پشمی بافته می شود.

پشم در دانشنامه اسلامی

پشم
پوشش روی پوست حیواناتی مانند گوسفند و شتر را پشم گویند. از آن به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج، تجارت، رهن و وقف سخن گفته شده است.
موهای باریک و نرم حیواناتی مانند گوسفند و شتر را پشم گویند.
معادل عربی پشم
معادل عربی واژه پشم «صوف» است. کُرْک نیز که گونه ای پشم به شمار می رود «وَبَر» نامیده می شود.
تاریخچه پشم
پشم پس از پنبه، مهم ترین ماده سازنده پارچه است و احتمالاً نخستین الیافی بوده که بشر آن را به پارچه تبدیل کرده است. تولید پوشاک پشمی و استفاده از آن در یونان باستان و در میان یهود و نیز میان عربِ قبل از اسلام مرسوم بوده و بیابان نشینان عرب را «اهل الوَبَر» می گفتند.
واژه های مرتبط با پشم
...
پوشش روی پوست حیواناتی مانند گوسفند و شتر را پشم گویند.
پشم ، موی نرمی است که بر تن حیواناتی چون شتر و گوسفند و بز می روید. در این مدخل از واژه های «اشعار»، «اصواف»، «اوبار» و «العهن» استفاده شده است.
منافع پشم در قرآن
در آیاتی از قرآن به استفاده از پشم و کرک جهت تهیه لوازم منزل، اشاره شده است: «... جَعَلَ لَکُم مِن جُلودِ الاَنعـمِ... و مِن اَصوافِها واَو بارِها و اَشعارِها اَثـثـًا و مَتـعـًا اِلی حین»؛ و خدا برای شما از خانه هایتان محل سکونت (و آرامش ) قرار داد؛ و از پوست چهارپایان نیز برای شما خانه هایی قرار داد که روز کوچ کردن و روز اقامتتان، به آسانی می توانید آنها را جا به جا کنید؛ و از پشم و کرک و موی آنها، برای شما اثاث و متاع (و وسایل مختلف زندگی) تا زمان معیّنی قرار داد.
استفاده پیامبران از لباش پشمی
چنان که نقل شده پیامبر اسلام و دیگر پیامبران مانند موسی و هارون و عیسی (علیهم السلام) نیز لباس های پشمی می پوشیدند.
← فلسفه پشمینه پوشی پیامبران
...

پشم در دانشنامه ویکی پدیا

پشم
پشم الیافی حیوانی است که از بدن گوسفند، بز، شتر، گاومیش و… به دست می آید. پشم الیاف نساجی بیشتر از گوسفند است. پارچه کشمیری ترمه، قیشر و موهر از پشم بز تهیه می شود.
قطر الیاف کمتر از ۳۰ میکرون درجه یک
قطر الیاف بین ۳۵–۳۰ میکرون درجه دو
قطر الیاف تا ۴۰ میکرون درجه سه
امروزه بیش از ۲۰۰ نژاد مختلف گوسفند در دنیا شناخته شده که اکثر آن ها از نظر تولیدات تجاری و اقتصادی دارای اهمیت چندانی نبوده و صنعت پرورش گوسفند، تنها متکی به ۲۰–۱۰ نژاد آن می باشد. مهم ترین نژاد گوسفندان ایرانی را می توان به این شرح نام برد.
برای آسان تر شدن شناخت نژادها، طبقه بندی گوسفندان دنیا از روی نوع پشم آن ها صورت می پذیرد. به این ترتیب با یک چنین طبقه بندی کلی در میان گوسفندان روبرو خواهیم شد.
با توجه به پشمی که گوسفندان تولید می نمایند، می توان نژادهای گوسفند دنیا را به پنج گروه کلی تفکیک نمود.
عکس پشم
پشم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
پشم
پشم شیشه
پشم سنگ
پشم (کوهدشت)، روستایی از توابع بخش کوهنانی شهرستان کوهدشت در استان لرستان ایران است.
این روستا در دهستان کوهنانی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۲۱ نفر (۴۱خانوار) بوده است.
پشم پُلار نوعی پشم مصنوعی از الیاف پلی اتیلن ترفتالات است که در تولید لباس های ورزشی مانند گرم کن و کاپشن کوه نوردی به کار می رود.
این پشم مصنوعی از سبک ترین پشم طبیعی بسیار سبک تر است و گرمای بدن را حفظ می کند. همچنین بسیار نرم است آب و بخار آب را به خوبی عبور می دهد و باعث ماندن عرق روی بدن نمی شود.
این پشم در فارسی «پُلار» و در انگلیسی «فلیس» خوانده می شود. نام «پُلار» به معنی «قطبی» از نام محصولی از شرکت مالدن میلز (اکنون شرکت پلار) می آید که نخستین شرکتی بود که این نوع پشم را تولید کرد.
پشم چینی رمه ها (انگلیسی: Shearing the Rams) یک نقاشی رنگ روغن بر روی بوم کرباس از نقاش هنرمند استرالیایی، تام رابرتز است که در سال ۱۸۹۰ طراحی گردید. پشم چینی رمه ها با توجه به تجارت صنعتی رمه داری احشام و تجارت پشم در عین حال، تعبیری از جشن زندگی و کار اجدادی را نیز بیان می دارد به همین دلیل یکی از مشهورترین و محبوب ترین نقاشی های استرالیایی است. این نقاشی امروزه در نگارخانه ملی ویکتوریا قرار دارد.
پشم زرین (به یونانی: Χρυσόμαλλον Δέρας)، در اسطوره های یونانی، گنجینه ای که یاسون و آرگونوت ها در جستجوی آن بودند که بالاخره آن را بدست آوردند.
پشم زرین - Golden Fleece
فریکسوس و هله فرزندان شاه آتاماس و الهه نفله بودند. وقتی آتاموس برای بار دوم ازدواج کرد، نامادری فرزندان اینو، به آنها حسد می ورزید و برای خلاص شدن از دست آنها نقشه می کشید. او ترتیب کاشتن دانه های پخته شدهٔ ذرت را داد تا جوانه نزنند. وقتی محصول از بین رفت پیام رسان ها برای مشورت با پیشگوی معبد دلفی فرستاده شدند و اینو پیام رسان ها را مجبور کرد تا به پیشگو بگویند، فریکسوس را برای بازگرداندن حاصلخیزی زمین قربانی کند. قبل از قربانی شدن فریکسوس، نفله یک قوچ طلایی را فرستاد که هر دو فرزندانش را به آسمان برد. هلی به هلسپونت (Hellespont) افتاد (که بعد از افتادن او این نام را برایش انتخاب کردند)، اما فریکسوس سلامت به کولخیس رسید، جایی که او با دختر شاه آیتس ازدواج کرد. فریکسوس قوچ طلایی را به نشانهٔ قدردانی از زئوس قربانی کرد و پوست آن را (پشم زرین)، به آیتس داد. آیتس پشم را بر روی درخت بلوطی قرار داد تا زمانی که یاسون سر رسید و آن را برداشت.
پشم زرین بر اساس افسانه ها قدرت زنده کردن انسان یا هرچیز مرده را دارد. پس از کشته شدن قوچ زرین پشم آن در بیشه ای جادویی به درختی آویخته شد که اژدهایی از آن نگهبانی می کرد تا آنکه آرگوناتها برای برداشتن آن آمدند.
پرواز فریکسوس و هله به ندرت بر روی گلدان ها و ظروف نقره و اغلب بر روی دیوار نقاشی می شود.
پشم زرین (به روسی: Золотое руно) نام ماهنامه ای بود به زبان روسی که بین سال های ۱۹۰۶ الی ۱۹۰۹ منتشر می شد. این ماهنامه به وسیله یک نقاش ثروتمند روسی به نام نیکلای ریابوشینسکی در مسکو منتشر می شد. این نشریه به معرفی آثار هنرمندان پیرو مکتب نمادگرایی می پرداخت.
Книга:Казак В.: Лексикон русской литературы XX века
پشم سنگ (به انگلیسی: Rockwool) عایق حرارتی، صوتی و رطوبتی با تحمل دمای ۷۵۰+ درجه سانتیگراد و نقطه ذوب ۱۳۰۰ و نیز تحمل برودتی آن ۳۰- درجه سانتیگراد است، پشم سنگ و سرباره دارای ضریب انتقال حرارتی بسیارکم بوده و قدرت عایقی آن ۳۳ برابر دیوار بتونی و ۲۲ برابر دیوار آجری است.
ریزش پشم سنگ بعد از گذشت زمان
افت کیفی عایق با گذشت زمان
ایجاد خارش حتی پس از نصب
نیاز به شاسی کشی برای نصب و هزینه بالا نصب
پشم سنگ و سرباره در انواع ایزو ترم (پشم خام فله)، ایزو بلانکت (پتویی)، ایزو پایپ (لوله ای)، فنوپانل (تخته ای فشرده) و فنوفلت (لحافی) تولید می شود و کاربردهای مختلفی دارد، از جمله صنایع پالایشگاهی، نیروگاهی، صنایع غذایی، ساختمان و تأسیسات و حتی گلخانه های هیدرو پونیک (بستر کشت بدون خاک)
برای کاهش هزینه بالای انرژی در هنگام استفاده از ساختمان ها استفاده از عایق های حرارتی را ضروری می باشد البته استفاده از این عایق ممکن است تا حدودی هزینه ساخت و قیمت تمام شده را بالا برد.
عایق حرارتی پشم سنگ (Rock Wool) متشکل از الیاف معدنی است به همین دلیل گاهی به آن Mineral Wool هم گفته می شود. مواد تشکیل دهندهٔ اولیه تولید این عایق، سنگ بازالت است.
پشم شیشه (به انگلیسی: Glass wool) ماده ای است مرکب از الیاف بسیار نازک شیشه که در موارد گوناگون، ازجمله به عنوان عایق مورد استفاده است.
پشم سنگ
فایبر گلاس
فناوری نانو
اولیگو دی متیل هیدرو سیلوکسان
لازم است ذکر شود اصطلاح فایبرگلاس در زبان فارسی معمولاً به کامپوزیت حاصل از مخلوط پشم شیشه و لاستیک اشاره دارد.
برای محصولاتی که نیاز به عایق حرارتی دارند یا به ماده ای مقاوم در برابر خوردگی و مستحکم است از فایبرگلاس استفاده می شود. از فایبرگلاس برای ساخت لوله ها با مشخصات مختلف از نظر مکانیکی و هیدرولیکی برای انتقال سیالات و... در اکثر پروژه های بزرگ مانند خطوط انتقال نفت، خطوط فرآیند صنایع و پتروشیمی، انتقال آب و فاضلاب شهری و ایجاد تونل های شهری استفاده می شود. همچنین از الیاف شیشه در ساخت ورق های فایبرگلاس نیز استفاده می شود.
بیشترین مصرف الیاف شیشه در ایران برای ورق سازی و ساخت قطعات صنعتی است.
باغ پشم، روستایی از توابع بخش زاغه شهرستان خرم آباد در استان لرستان ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان رازان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۷۰ نفر (۱۹خانوار) بوده است.

چربی پشم یا لانولین موم زرد رنگی می باشد که از غدد چربی پشم حیوانات گرفته می شود. بیشتر لانولین های مورد استفاده انسان از پشم گوسفند تهیه می شود. لانولین غالبا به اشتباه و برای بیش از ۱۵۰ سال در فارماکوپهها چربی پنداشته می شد در حالی که فاقد گلیسرید و در حقیقت از مومها است. این موم از طریق فشردن پشم گوسفند در میان یک غلتک تهیه می شود. تمام یا بیشتر لانولین در زمان تهیه نخ، نمد و پارچه از پشم جدا می شود.
نقش طبیعی لانولین در پشم برای حفاظت از آن و پوست جاندار در برابر نابسامانی های آب و هوا و محیط زیست است. همچنین به نظر می رسد این ماده نقشی در دستگاه پوششی بهداشتی بدن حیوان دارد. لانولین و بسیاری از مشتقات آن به عنوان ماده بهداشتی برای درمان و زیبایی پوست انسان استفاده می شود.
از لانولین به عنوان یک نرم کننده ، لوازم آرایشی و دارویی مورد استفاده می شود. کد ملی قوانین فدرال آمریکا بیان می کند که لانولین در محدوده غلظت ۱۲-۵۰٪ ممکن است در پماد ضدپلاسم استفاده شود.
لانولین در حفاظت، درمان، و افزایش زیبایی پوست انسان استفاده می شود. خواص آب گریزی آن می تواند به محافظت از پوست در مقابل عفونت ها و یا تحریک پوست کمک کند،.
برای ریسندگی پشم در آغاز الیاف رنگی و سفید منتقل می شود برای ریسندگی آماده می شوند الیاف را با دست باز می کنند و با آب و روغن مخلوط می کنند برای جلوگیری از الکتریسیته و حالت پیوستگی این عمل صورت می گیرد (پ هاش (PH) خنثی)، 24 ساعت می ماند و بعد از دستگاه ولف عبور می دهند که باعث باز شدن الیاف از هم (یعنی حلاجی) می شود و به دستگاه کاردینگ (شانه کاری) فرستاده می شود. این دستگاه پشمها را شانه می کند و ناخالصیها، خاک، خاروخاشاک، کثیفی ها را می گیرد و تولید نیمچه نخ می کند.
دستگاه شانه کاری (کاردینگ): سه قسمت دارد کارد اول: از بین بردن ضایعات پشم، کار دوم: بازهم از بین بردن ضایعات و خاروخاشاک پشم خیلی بیشتر از کارد اول، کارد سوم: که پشم را به صورت نخ خامه (نیمچه نخ) در می آورد.
دستگاه تمام تاب (رینگ): این دستگاه نخ راتا به صورت یک لا در می آورد (برای خامه خالی 120 تا 160 تاب) هر چه سرعت دستگاه تمام تاب را کم کنیم تاب نخ زیادتر می شود.
دستگاه دولاتاب: دوباره هر نخ یک لا با هم ترکیب شده و دولا می شود و بیشتر این کار به خاطر استحکام صورت می گیرد.
دستگاه کلاف کن: برای بسته بندی و همانطور که از نامش پیداست نخها را به صورت کلاف در می آورد.
دستگاه بقچه کن: برای بقچه کردن نخهای کلاف شده می باشد.
نمره نخ را در ابتدای کارد اول در دستگاه شانه کاری اندازه می گیرند.
در ریسندگی پشم دستگاه های زیر در مراحل گوناگون بکار می روند:
آخرین نکته مرحله در فرش مرحله سرویس است که سه قسمت کار می باشد: اول درست کردن بافت اشتباه (مرمت)، دوم رفوکاری، سوم ریشه فرش که این ریشه فرش به چند صورت گره می خورد: 1- گره نخودی 2- گره مدل گیس 3- دوگره
ستبردم کوتاه پشم (نام علمی: Murexia longicaudata) نام یک گونه از تبار کیسه راسوتباران است.
عایق کاری پشم
عایق کاری پشم تنها از فیبرهای پشم گوسفند به وجود می آید که یا به طور ماشینی با هم ترکیب شده یا با استفاده از ۵ تا ۱۵ درصد پلی استر چسبناک قابل بازیافت به هم پیوند می خورند تا منجر به تولید طناب، غلتک و خشت های عایق کاری شوند. خشت ها معمولاً برای الوارهای چوبی چارچوب ساختمان ها، غلتک ها برای سقف و طناب ها اصولاً ماین کنده های چب در خانه های چوبی (کلبه ها) به کار می رود. عایق کاری پشم برای کاربردهای صوتی و گرمایی به کار می رود. پشم گوسفند یک مادهٔ طبیعی، با دوام، تجدید پذیر که از نظر علمی قابل بازیافت نیز هست و در کل زیست تجزیه پذیر نیز می باشد که سلامت انسان یا محیط زیست را هم به مخاطره نمی اندازد. پشم یک ماده بسیار مؤثر در عایق کاری است که برای سال های مدید به منظور پوشش افراد در قالب لباس به کار می رفته است. هم چنین عشایر مغولستان از پشم های نمدی پد گوسفندان به عنوان یک لایهٔ عایق در دیوارها وکف خانه های محل سکونت شان با نام ger یا یورت استفاده می کنند. در حال حاضر استفاده از پشم برای عایق کاری برای افزایش محبوبیت بوده وبیش تر در اروپا، استرالیا و کانادا به کار گرفته می شده که امروزه در آمریکا هم به فروش می رسد.
عایق کاری پشم معمولاً در قالب رول های خشت یا طناب هایی با عرض و ضخامت مختلف بسته به سلیقهٔ تولیدکننده می باشد. به طور کلی، خشت پشمی دارای ضخامتی بالغ بر ۵۰ میلی متر(۲اینچ) تا ۱۰۰ میلی متر (۴ اینچ) و عرض ۱۰۰ میلی متر (۱۶ اینچ) و ۶۰۰ میلی متر (۲۴ اینچ) و طولی برابر با ۵۰۰۰ میلی متر (۱۳ فوت، ۴ اینچ)، ۵۰۰۰ میلی متر (۱۶ فوت ۸ اینچ)، ۶۰۰۰ میلی متر (۲۰ فوت) و ۷۲۰۰ میلی متر (۲۴ فوت) می باشد. عرض ۱۶ اینچ و ۲۴ اینچ اندازه های استاندارد بین تیرچوب در چارچوب دیوار می باشد. بسیاری از تولیدکنندگان اندازه های متعارفی را اراده داده اند تا خشت ها و طناب ها به راحتی در محل مورد نظر جدا شوند. عایق کاری پشمی به طور قابل توجهی پر هزینه تر از عایق کاری های فایبر گلاس معمولی می باشد اما نیازی به استفاده از دستکش های محافظ نیست و ممکن است به طور قابل توجهی خطرات کمتری برای سلامتی هم برای ساکنین و هم پرسنل نصب در پی داشته باشد. از آن می توان برای سقف، دیوار ها و زمین هر نوع ساختمانی استفاده کرد به شرطی که در آن ها فضایی برای قرار دادن عایق کاری وجئد داشته باشد. نصب عایق کاری پشم بسیار شبیه به نصب خشت های معمول عایق کاری است، اما آن را می توان با استفاده از بست های آهنی در محل نگه داشت یا می تواند با استفاده از اصطکاک به کار گرفته شود که شامل برش بزرگ تر عایق نسبت به فضایی است که اشغال می کند که در این صورت با استفاده از اصطکاک آن را در محل نگه می داریم.
اولین دلیل برای پرورش گوسفندان پشم شان بوده است، به هر حال، پشم زنی سالانهٔ گوسفندان برای حفظ سلامتی شان لازم و ضروری است. پشمی که برای تولید عایق کاری به کار گرفته می شود پشمی است که توسط دیگر صنایع به علت رنگ و درجه شان دور ریخته می شود. همانن یک محصول زاید کنترل شده، پشم را هم نمی توان تا زمانی که پاک شود دور انداخته شود؛ بنابراین اثر انرژی شست وشوی پشم به صنعت دام پروری PAS2050 نسبت داده شده است. چندین عامل محیطی اولیه وجود دارد که باید آن ها را زمانی در نظر بگیریم که در جستجوی منبع پشم از قبیل روشی که گله برای آفت کش ها به کار گرفته می شوند، مواد شیمیایی به کار گرفته شده در طرز کار پشم پس از کوتاه کردن پشم ها و فاصلهٔ بین منبع و مقصد نهایی اش می باشد. گوسفندها اغلب با استفاده از آفت کش ها و قارچ کش ها طی فرایندی با عنوان فروبری درمان می شوند. در نتیجهٔ این فرایند اضافاتی بر پشم گوسفند باقی می ماند که در صورت استفادهٔ نا صحیح می تواند منجر به آلودگی ذخایر آب زیر زمینی می شود. این اضافات اغلب یک بار شسته و پس از آن پشم گوسفند تراشیه می شود اما این کار منجر به تولید سه محصول جانبی روغن، مشروب و لجن می شود. می توان ترتیب دو مورد اول را بدون هیچ گونه خطری داد اما مورد آخر شامل بقایای آفت کش هاست که منجر به بروز نگرانی برای دفع آن می شود. عایق کاری پشم گوسفند اغلب با استفاده از براکس به منظور تقویت اشتعال کاهی آن و مقادیر دافع آفات انجام می پذیرد. سطح براکس نسبتاً پایین و تنها ۴٪ وزن خشک است اگرچه حمام پشم شویی حجمی بیش از ۸–۹٪ از آن دارا می باشد. معدن کاری براکس یکی از پاکیزه ترین تکنیک های معدن کاری موجود است اما براکس به طور زیاد شونده ای به عنوان توکسین تولیدی معلق در معرض توجه قرار می گیرد که برای سال های طولانی ایمن در نظر گرفته می شد مطالعات مربوط به بلع حیوانات در گونه های مختلف با مقادیر بالا حاکی از آن است که بورات منجر به اثرات رشدی و تولیدی می شود. مهم ترین روش برای قرارگیری برای انسان ها استنشاق است که سوالاتی را در این زمینه به وجود می آورد که آیا گرد و غبار ناشی از عایق کاری پشم گوسفندان می تواند منجر به در معرض قرارگیری مسقیم برای انسان ها شود یا نه؟ البته این رویکرد برای هیچ کس به جز نصاب های خرفه ای محتمل نیست. شرکت هایی وجود دارند که از DE(diatomaceous earth) به عنوان قارچ زدایی استفاده می شود. DE به نظر بی خطر است و در خوراک دام و حیوانات برای دفع peristalses به کار می رود. DE دارای این ضرر است که به منظور تأثیرگذاری بیشتر دردو مرحله به کار گرفته می شود و پشمی که باید به کار گرفته شود از دست می رود.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

پشم در دانشنامه آزاد پارسی

پَشم
گونه ای تار پروتئینی. روی بدن برخی از حیوانات مانند گوسفند و شتر، لاما، بز آنقوره می روید و از مصالح عمده در قالی بافی است. مرغوب ترین پشم از گوسفند مرینوس به دست می آید که منشأ آن اسپانیا است. در ۱۷۹۷، گوسفند مرینوس را به استرالیا بردند و اکنون این کشور بزرگ ترین تولیدکنندۀ پشم مرینوس جهان به شمار می رود. مواد تشکیل دهنده و ساختمان آن در همۀ گوسفندان یکسان است و گوناگونی رنگ آن به سبب عوامل ارثی و زیستی است. رنگ طبیعی پشم گوسفند، معمولاً سفید، سفید کرم، طوسی، مشکی و قهوه ای است. پشمی را که با رنگ طبیعی خود در بافت قالی به کار رفته باشد، «پشم خودرنگ» گویند. بعد از رنگ، «درخشش پشم» عمده ترین ویژگی آن است. الیاف پشم درخشنده است و این درخشش با پیچش (جَعد) تار ارتباط معکوس دارد؛ درخشندگی الیاف با پیچش بلند تار کمتر و با پیچش کوتاه و ساده بیشتر است. از ویژگی های دیگر پشم، تراکم آن و طول اِستاپل است. تراکم، معیاری برای تعداد الیاف موجود در واحد سطح بدن گوسفند است و استاپل یا فتیلۀ پشم از به هم پیچیدن الیاف پشمی تشکیل می شود. قابلیت ارتجاع از دیگر ویژگی های پشم است که با فشردنِ پشم در دست محسوس است. چربی داخل الیاف پشم هم از دیگر ویژگی های آن است که لطافت و نرمی پشم را تعیین می کند. بالاخره بزرگ ترین ویژگی در تعیین ارزش پشم، قطر یا ظرافت آن است. قطر پشم، با برش عرضیِ تار آن تعیین می شود. ظرافت پشم در همۀ نقاط بدن گوسفند یکسان نیست. به ویژگی های یادشده، بازده پشم را هم باید افزود که عبارت از مقدار پشم خارج شده پس از مرحلۀ شست وشو، نسبت به مقدار پشم وارد شده است. پشم به دست آمده از هر گوسفند در ایران، سالانه نزدیک به۱.۷ کیلو برآورد شده است که این میزان در مجموع با توجه به رقم گوسفندان ایران، به حدود ۵۱هزار تن می رسد؛ و چون بازده پشم کشور نزدیک ۵۰ درصد برآورد شده، از این مقدار، پس از شستن و تمیزشدن، با احتساب ضایعات، ۲۵هزار تن باقی می ماند که صرفِ رِشتن می شود. مراکز مهم تولید پشم در ایران عبارند از آذربایجان (ارومیه، خوی، دشتِ مغان، سلماس، و ماکو)، خراسان (تربت حیدریه، سبز وار، قوچان، نیشابور، و اطراف مشهد)، اصفهان، فارس، کردستان، کرمانشاه، لرستان، و کرمان (بم، جیرفت، و رفسنجان). تهیه پشم دارای پنج مرحله است: چیدن، جورکردن، خارگیری، شستن، و ریسیدن. پشم چینی به روش «دباغی» مضر و مصرف شدن آن در قالی بافی ممنوع است. بهار بهترین فصل چیدنِ پشم است. کارخانه های پشم ریسی دو نوع نخ پشمی (خامه) تهیه می کنند: نخ پشم یک لاتاب برای فرش های مرغوب و نخ پشم دولاتاب برای فرش های معمولی. در نمره گذاری الیافِ پشم هرچه نمرۀ پشم بالاتر باشد، الیاف ظریف تر است. واحد اندازه گیری نخ پشمی برحسب قطر آن، طول نخ در واحد وزن است. وزن مخصوص پشم نیز عبارت است از یک سانتی متر مکعب از این ماده. تعیین نمرۀ متریک پرز پشمی، عبارت است از مقدار طول نخ پشمی، در یک گرم. براساس نتایج آمارگیری کشاورزی روستایی مرکز آمار ایران در ۱۳۶۱، آمار گوسفند یک ساله و بزرگ تر در کل کشور ۲۳,۹۱۴,۰۰۰ رأس بوده است. متوسط پشم یک رأس گوسفند۱.۰۶۹ کیلو و مقدار استحصال شده۲۵,۵۷۱.۵ تن بوده است. ضمناً به موجب آمار سالنامۀ گمرک ایران در همین سال (۱۳۶۱)، پشم وارداتی به کشور۸.۱ تن بوده است که ارزش این کالا در سال مذکور به۲.۳میلیارد ریال رسید. در ایران، بیش از ۱۵۰ کارخانۀ تهیۀ خامۀ قالی وجود دارد. این کارخانه ها زیر پوشش شرکت تعاونی کارخانجات پشم ریسی ایران است. شرکت مذکور در ۱۳۶۶، با نظارت سازمان مرکزی تعاون و با هدف بهبود مواد اولیه، کنترل کیفیت و ارائه خدمات به کارخانه های پشم ریسی تأسیس شده است.

ارتباط محتوایی با پشم

پشم در جدول کلمات

پشم روباه
وبر
پشم سوخته
متصل
پشم شتر
وبر
پشم شتر و خرگوش
وبر
پشم نرم
پت
پشم و کرک مالیده شده جهت تهیه کلاه | فرش و جامه
نمد
بوی پشم سوخته
کز
پارچه ای از پشم شتر
برک
پارچه ای ضخیم از پشم گوسفند یا بز
برک
حشره پشم خوار
بیب

معنی پشم به انگلیسی

wool (اسم)
مو ، کرک ، پشم ، نخ پشم ، جامه پشمی
wool-bearing (صفت)
پشم

معنی کلمه پشم به عربی

پشم را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

غزل > cookpit
s.m > Caterpillar
مرتضی بزرگیان > misjudgment
jim potter > set up camp
Mostafa.Z > بزغاله
.. > slowly
حیدر نیک آیین > انتقادی
علی خراسانی > low income

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پشم انسان   • الیاف پشم   • پشم بدن   • قیمت پشم گوسفندی   • پشم ادم   • انواع پشم   • پشم آدم   • کاربرد پشم در زندگی   • معنی پشم   • مفهوم پشم   • تعریف پشم   • معرفی پشم   • پشم چیست   • پشم یعنی چی   • پشم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پشم
کلمه : پشم
اشتباه تایپی : ~al
آوا : paSm
نقش : اسم
عکس پشم : در گوگل


آیا معنی پشم مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )