برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1279 100 1

پناهیدن

معنی پناهیدن در لغت نامه دهخدا

پناهیدن. [ پ َ دَ ] (مص ) پناه بردن. پناه کردن. اندخسیدن. پناه جستن. عوذ.لوذ. التجاء. ملتجی شدن. حمایت خواستن :
به یزدان پناهد بروز نبرد
نخواهد بجنگ اندرون آب سرد.
فردوسی.
به یزدان پناهید ازو جست بخت
بدان تا بیاراید آن نو درخت.
فردوسی.
شما تیغها را همه برکشید
به یزدان پناهید و دشمن کشید.
فردوسی.
به یزدان پناه و به یزدان گرای
که اویست بر نیکوئی رهنمای.
فردوسی.
به یزدان پناهید کو بد پناه
نماینده ٔ راه گم کرده راه.
فردوسی.
بدو گفت مؤبد به یزدان پناه
چو رفتی دلت را بشوی از گناه.
فردوسی
بگفتی که ای دادخواهندگان
به یزدان پناهید از بندگان.
فردوسی.
ز گیتی به یزدان پناهید و بس
که دارنده اویست و فریادرس.
فردوسی.
همین است رای و همین است راه
به یزدان گرای و به یزدان پناه.
فردوسی.
به یزدان گرای و به یزدان پناه
بر اندازه رو هر چه خواهی بخواه.
فردوسی.
ز هر بد به دادار گیهان پناه
که او راست بر نیک و بد دستگاه.
فردوسی.
دگر ها فروشم بزر و بسیم
بقیصر پناهم نپیچم ز بیم.
فردوسی.
سواران دوده همه برنشاند
به یزدان پناهید و نامش بخواند.
فردوسی.
چو بشنید از او آن سخن خوشنواز
به یزدان پناهید و بردش نماز.
فردوسی.
نماند برین خاک جاوید کس
ز هر بد به یزدان پناهید و بس.
فردوسی.
بپیچید بر خویشتن بیژنا
به یزدان پناهید ز اهریمنا.
فردوسی.
چو اسفندیار آن شگفتی بدید
به یزدان پناهید و دم در کشید.
فردوسی.
بدید آن بد و نیک بازار اوی
به یزدان پناهید در کار اوی.
فردوسی.
بدین سایه ٔ رز پناهد همی
سه جام می لعل خواهد همی.
فردوسی.
جوانی دژم ره زده بر در است
که گوئی بچهر از تو نیکوتر است
ز گیتی بدین در پناهد همی
سه جام می لعل خواهد همی.اسدی (گرشاسبنامه ...

معنی پناهیدن به فارسی

پناهیدن
( مصدر ) در حمایت کسی در آمدن زنهار خواستن پناه بردن پناه گرفتن پناه جستن .

معنی پناهیدن در فرهنگ فارسی عمید

پناهیدن
۱. پناه بردن، پناهنده شدن: بر که پناهیم تویی بی نظیر / در که گریزیم تویی دستگیر (نظامی۱: ۷)، بدید از بد و نیک آزار اوی / به یزدان پناهید در کار اوی (فردوسی: ۲/۲۰۷)، از آن کسی که شان خواند از جای خویش / به یزدان پناهید و رفتند پیش (فردوسی: ۵/۵۰۶).
۲. زنهار خواستن.

پناهیدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
پناهیدن:
به یزدان پناهید و ز او جُست بخت
بدان، تا بیاراید آن نو درخت
دکتر کزازی در مورد این واژه می نویسد:<<پناهیدن مصدری است برساخته (جعلی) که از "پناه" ساخته شده است، در معنی پناه بردن و پناه جستن. این فعل در شاهنامه به گستردگی به کار رفته است.>>
دکتر کزازی واژه ی " ریختار" را در نوشته های خود به جای " فرمول " formule بکار برده است.
نامه ی باستان ،ج ۳ ، داستان سیاوش ، دکتر کزازی ۱۳۸۴،ص ۳٠۱.》

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پناهیدن   • مفهوم پناهیدن   • تعریف پناهیدن   • معرفی پناهیدن   • پناهیدن چیست   • پناهیدن یعنی چی   • پناهیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پناهیدن
کلمه : پناهیدن
اشتباه تایپی : ~khidnk
عکس پناهیدن : در گوگل

آیا معنی پناهیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )