برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1285 100 1

پنهان

/penhAn/

مترادف پنهان: باطن، پوشیده، خفا، خفی، غیب، قایم، کتم، محجب، مختفی، مخفی، مستتر، مستور، مضمر، مکتوم، مکنون، ناپیدا، نامرئی، نهان، نهفته، متواری

متضاد پنهان: آشکار، علنی

معنی پنهان در لغت نامه دهخدا

پنهان. [ پ َ / پ ِ ] (ص ، ق ) مخفی. پوشیده. راز. نهان. خافی. خافیة.خفاء.خفی ّ. مُدَغمر. خفوة. دفینة. مستور. باطن. نهفته. دفین. مدفون. مُدَخِمس. (منتهی الارب ). مَخبوّ. مُختفی. نامرئی. متواری. مکتوم. کتیم. در خِفاء. در خُفیه. در سرّ. سرُاً. محرمانه. نامحسوس :
کسی را فرستاد [سودابه ] نزدیک اوی
که پنهان سیاوش را رو بگوی
که اندر شبستان شاه جهان
نباشد شگفت ار شوی ناگهان.
فردوسی.
بفرجام شیرین بدو زهر داد
شد آن دختر خوب قیصر نژاد
از آن چاره آگه نبد هیچکس
که او داشت آن راز پنهان و بس.
فردوسی.
نیارست رفتنش در پیش روی
ز پنهان همی تاخت بر گرد اوی.
فردوسی.
بدو گفت پنهان ازین جادوان
همی رخش را کرد باید روان.
فردوسی.
پس آن نامه پنهان بخواهرش داد
سخنهای خاقان همه کرد یاد.
فردوسی.
کنون اندر آرام شاهان روید
وز این لشکر خویش پنهان روید.
فردوسی.
گوئی اندر دل پنهانت همی دارم دوست
به بود دشمنی از دوستی پنهانی.
منوچهری.
هجا کرده است پنهان شاعران را
قریع آن کور ملعون چشم گشته.
عسجدی.
ز پنهان مردم بدل ترس دار
که پنهان مردم برون ز آشکار.
اسدی.
ز زخمش [روزگار] همه خستگانیم زار
بود زخم پنهان و درد آشکار.
اسدی (گرشاسبنامه ٔ نسخه ٔ خطی مؤلف ص 160).
گویند که پنهان جواب نامه ٔ رسول نوشت که گویم به رسالت تو، و لکن از بیم ملک خویش نمیتوانم مسلمان شدن. (قصص الانبیاء ص 225). بسیار بار چیزها خواستی پنهان. (تاریخ بیهقی ص 107). و پنهان ازپدر شراب میخورد. (تاریخ بیهقی ص 116).
مرا بنمود حاضر هر دو عالم
بیکجا در تنم پیدا و پنهان.
ناصرخسرو.
بیدار کرد ما را بیداری
پنهان زبیم مستان بنهفته.
ناصرخسرو.
به آشکار بدَم در نهان ز بد بترم
خدای داند و من زآشکار و پنهانم.
سوزنی.
خبر دادند موری چند پنهان
که این بلقیس گشت و ...

معنی پنهان به فارسی

پنهان
ناپیدا، پوشیده، نهفته، مخفی، نهانی، نقیض آشکار
۱- ( صفت ) نهفته پوشیده نهان مخفی مکتوم مستور مدفون مختفی متواری درسر محرمانه نامحسوس در خفا . ۲- ( اسم ) راز سر . یا از پنهان . از کمینگاه از کمین از مکمن ( ز پنهان ) . یا پنهان از کسی . بی خبر او بی آگاهی او . یا همیشه پنهان . ابدی الخفائ . مقابل همیشه پبدا ابدی الظهور .
پوشیده مستور
جویندگی امور پنهانی .
پنهان در پنهان در خفا .
طمیل
( اسم ) نهان خانه .
( مصدر ) پوشیدن نهفتن نهان کردن پنهان ساختن پنهان داشتن راز کردن اسرار اخفائ کنم کتمان . یا رو پنهان کردن . خود را از داین یا محصل و مامور دیوانی و امثال آن نهفتن . یا روی در پرد. تراب پنهان کردن . مردن .
[hyphodromous] [زیست شناسی- علوم گیاهی] ویژگی نوعی رگ بندی شانه ای که در آن یا رگبرگ های دومین وجود ندارند یا این رگبرگ ها بسیار تحلیل رفته اند یا در میان برگ پنهان هستند و فقط رگبرگ اصلی اولیه در آن قابل تشخیص است
[obscurant] [علوم نظامی] آنچه شناسایی یا مراقبت یا هدف یابی یا هدایت سلاح را برای دشمن غیرممکن یا دشوار می سازد
[obscuration] [علوم جَوّ] ← پدیدۀ پنهان ساز
( مصدر ) روی در کشیدن پوشیده شدن مخفی شدن غایب گشتن استخفائ خفائ استتار غروب . یا پنهان شدن بامدادین. غایبی بامدادین غروب صباحی مقابل طلوع صباحی و ...

معنی پنهان در فرهنگ معین

پنهان
(پِ) [ په . ] ۱ - (ق .) ناپیدا، پوشیده . ۲ - (اِ.) راز، سرّ.

معنی پنهان در فرهنگ فارسی عمید

پنهان
ناپیدا، پوشیده، نهفته، مخفی: گناه کردن پنهان بِه از عبادت فاش / اگر خدای پرستی هواپرست مباش (سعدی۲: ۴۶۳).
* پنهان داشتن: (مصدر متعدی) = * پنهان کردن
* پنهان ساختن: (مصدر متعدی) = * پنهان کردن
* پنهان شدن: (مصدر لازم) نهان گشتن، نهفته شدن، مخفی شدن: مور و ماهی را بر خاک و به دریا در / نیست پنهان شدن از وی به شب تاری (ناصرخسرو: ۷۵).
* پنهان کردن: (مصدر متعدی) نهان کردن، نهفتن.
* پنهان گردیدن: (مصدر لازم) = * پنهان شدن
* پنهان گشتن: (مصدر لازم) = * پنهان شدن
* پنهان ماندن: (مصدر لازم) نهفته ماندن، پوشیده ماندن.

پنهان در دانشنامه اسلامی

پنهان
آنچه که مقابل آشکار باشد را پنهان می گویند و از آن در بابهای طهارت، صلات، زکات، صوم، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، نکاح، قضاء، حدود، تعزیرات و دیات به مناسبت سخن گفته شده است.
پنهان شدن شخص از دید دیگران هنگام تخلی ، مخفی نگه داشتن بیماری به مدّت سه روز بر مریض و پنهان نگه داشتن و بر ملا نکردن گناهانی که حق اللّه به شمار می روند، مستحب است.
پنهان و احکام آن در کالای معیوب و مرگ انسان
پنهان کردن عیب کالا در صورتی که مصداق غش نباشد ، داد و ستد در محلّ تاریکی که عیب کالا در آن جا پنهان می ماند و نیز پنهان کردن مرگ انسان بر فرزندان، بستگان و نزدیکان وی ـ جز در موردی که پنهان داشتن از جهاتی رجحان دارد ـ مکروه است.
پنهان بودن صدقه
افضل آن است که صدقه مستحب مخفیانه و زکات واجب آشکارا به مستحق پرداخت گردد؛ بلکه انجام دادن هر عمل مستحب به طور پنهان ـ جز در موارد خاص و برای اشخاص خاص ـ بویژه برای کسی که از ریا می ترسد، مستحب است.
آگاهی از عیب دیگران
...
صاحبان باغ سوخته (اصحاب الجنة) تصمیم گرفتند برای چیدن میوه های بوستان به سوی آن جا حرکت کنند و این مسئله را از نظر مستمندان پنهان داشتند.
صاحبان باغ سوخته تصمیم گرفتند صبحگاه به دور از چشم مستمندان برای چیدن میوه های بوستان به سوی آن جا حرکت کنند.• «إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ کَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِینَ؛ ما آنها را آزمودیم، همان گونه که «صاحبان باغ» را آزمایش کردیم، هنگامی که سوگند یاد کردند که میوه های باغ را صبحگاهان (دور از چشم مستمندان) بچینند». • «أَنِ اغْدُوا عَلَی حَرْثِکُمْ إِن کُنتُمْ صَارِمِینَ؛ که به سوی کشتزار و باغ خود حرکت کنید، اگر قصد چیدن میوه ها را دارید»! • «فَانطَلَقُوا وَهُمْ یَتَخَافَتُونَ؛ آنها حرکت کردند در حالی که آهسته با هم می گفتند:» • «أَن لَّا یَدْخُلَنَّهَا الْیَوْمَ عَلَیْکُم مِّسْکِینٌ؛ «مواظب باشید امروز حتی یک فقیر وارد بر شما نشود!»
← مراد از «یتخافتون»
 ۱. ↑ قلم/سوره۶۸، آیه۱۷.  ...

پنهان در دانشنامه ویکی پدیا

پنهان
پنهان می تواند به موارد زیر اشاره کند:
پنهان، از مفاهیم مربوط به رازداری و پنهان نگاری
جزیره پنهان، از جزایر دریاچه ارومیه
پنهان (فیلم ۲۰۰۵)، فیلمی درام محصول سال ۲۰۰۵ به کارگردانی و نویسندگی میشائیل هانکه
حافظه پنهان یا کش (Cache) بخشی از حافظه سریع
مدل پنهان مارکف، یک مدل آماری
متغیر پنهان، متغیرهایی که به صورت مسقیم قابل مشاهده نیستند
پنهان (فیلم ۱۳۸۹) فیلمی به کارگردانی مهدی رحمانی و نویسندگی مهدی رحمانی، مهدی شیرزاد ساختهٔ سال ۱۳۸۹ است.
فریبرز عرب نیا
آناهیتا نعمتی
بابک حمیدیان
فتانه ملک محمدی
مهرداد صدیقیان
آناهیتا افشار
رایا نصیری
پنهان (انگلیسی: The Hidden) فیلمی در ژانر علمی–تخیلی، اکشن، و ترسناک است که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد.
مایکل کانو
Maureen O’Connell
یک موجود فضایی که قابلیت تسخیر بدن انسان ها را دارد چندین جنایت وحشیانه در لس آنجلس انجام می دهد و طی این توسط یک پلیس انسان و یک پلیس فضایی که در بدن یک انسان زندگی می کند مورد تعقیب قرار می گیرد…
پنهان (به فرانسوی: Caché به انگلیسی ، Hidden) فیلمی درام محصول سال ۲۰۰۵ به کارگردانی و نویسندگی میشائیل هانکه است که در جشنوارهٔ کن آن سال برندهٔ جایزهٔ بهترین کارگردانی شد.
۵ اکتبر ۲۰۰۵ (۲۰۰۵-10-۰۵)
زندگی آرام یک خانواده فرانسوی زمانی که آنها نوارهایی از تحت نظرگیری بیرون محل اقامت آن ها از منبعی نامشخص دریافت می شود به آشفتگی می گراید. جورج لارنت یک مجری موفّق برنامه های ادبی تلویزیون است که با همسر خود آنی، که یک ناشر کتاب و پسر ۱۲ ساله اش پیروت زندگی می کند. ویدئوهای بی نشان جلو در گذاشته می شود، نوارها دیدی گسترده از جلوی خانه را توسط دوربینی ایستا در خیابان که هیچ و ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با پنهان

پنهان در جدول کلمات

پنهان
مخفی
پنهان داشتن
کتم
پنهان شدن
اختفا
پنهان شدن برای حمله
کمین
پنهان شدن برای حمله کردن
کمین
پنهان شدن به قصد شکار
کمین
پنهان شدن در اصطلاح نظامی
استتار
پنهان و مخفی
نهان
پنهان و مخفی شدن
اختفا
پنهان کاری
دس

معنی پنهان به انگلیسی

hidden (صفت)
غایب ، پنهان ، مخفی ، پنهانی ، مستور ، مکنون
abstruse (صفت)
مغلق ، پیچیده ، غامض ، پنهان
secret (صفت)
محرمانه ، پنهان ، رمزی ، نهانی ، مخفی ، اسرار امیز ، سرپوشیده ، نهان ، پوشیده ، مجهول
latent (صفت)
پنهان ، نا پیدا ، نهفته ، پوشیده ، مکنون ، در حال کمون
back-door (صفت)
پنهان ، سری
surreptitious (صفت)
محرمانه ، پنهان ، نهانی ، زیر جلی
cryptic (صفت)
پنهان ، رمزی ، سری ، مرموز
furtive (صفت)
پنهان ، رمزی ، نهانی ، مخفی ، زیر جلی ، دزدکی
hugger-mugger (صفت)
پنهان ، زیر جلی ، پنهانی
perdu (صفت)
پنهان ، مخفی ، در حال کمین
perdue (صفت)
پنهان ، مخفی ، در حال کمین

معنی کلمه پنهان به عربی

پنهان
باب خلفي , مخفي
افراز , سخرية
دِخْتَبَأ
تهرب , جلد , ملجا , هراء
اخف , تنکر , جلد , دولاب , ظل , عباءة , قناع , لف , مخبا

پنهان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری از کلمه زیر استفاده می شود
پنوم

پنوم کو::پنهان کن

Panovm
علی دوستی نوگورانی
غایب
سعید بلوچ
تپینگ..یا پنا کنگ.
شخصی بخواد بگه من مخفیش کردم..
من تپینتع.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پنهان   • نقد فیلم hidden 2015   • پنهان فیلم   • دانلود فیلم پنهان میشائیل هانکه   • فیلم پنهان هانکه   • بازیگران فیلم پنهان   • داستان فیلم پنهان   • فیلم سینمایی پنهان   • مفهوم پنهان   • تعریف پنهان   • معرفی پنهان   • پنهان چیست   • پنهان یعنی چی   • پنهان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پنهان
کلمه : پنهان
اشتباه تایپی : ~kihk
آوا : penhAn
نقش : صفت
عکس پنهان : در گوگل

آیا معنی پنهان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )