برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1313 100 1

پیشانی بلند


مترادف پیشانی بلند: اقبالمند، بلنداختر، خوش شانس، خوش طالع، سفیدبخت، نیکبخت، پیشانی سیاه، بداقبال

معنی پیشانی بلند در لغت نامه دهخدا

پیشانی بلند. [ ب ُ ل َ ] (ص مرکب ) که فاصله ٔ رستنگاه موی سر تا ابروان وی بسیار باشد. که جبهتی گشاده دارد. || خوش اقبال. بخت ور. نیک بخت. نیک طالع. نیک اختر. پیشانی دار.

معنی پیشانی بلند به فارسی

پیشانی بلند
( صفت ) ۱- آنکه فاصل. بین رستنگاه موی سر تا ابروان وی بسیار باشد کسی که جبهه ای گشاده دارد. ۲- خوش اقبال نیک بخت نیک اختر.
عصابه پنجه بند

معنی پیشانی بلند در فرهنگ معین

پیشانی بلند
(بُ لَ) (ص مر.) خوش اقبال ، نیک اختر.

معنی پیشانی بلند در فرهنگ فارسی عمید

پیشانی بلند
خوش اقبال، خوش طالع، نیک اختر.

پیشانی بلند را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پیشانی بلند و مدل مو   • پیشانی کوتاه یا بلند   • پیشانی بلند نشانه چیست؟   • انواع پیشانی   • مشکل پیشانی کوتاه   • پیشانی بزرگ   • پیشانی برجسته   • پیشانی بلند مردان   • معنی پیشانی بلند   • مفهوم پیشانی بلند   • تعریف پیشانی بلند   • معرفی پیشانی بلند   • پیشانی بلند چیست   • پیشانی بلند یعنی چی   • پیشانی بلند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پیشانی بلند
کلمه : پیشانی بلند
اشتباه تایپی : ~dahkd fgkn
عکس پیشانی بلند : در گوگل

آیا معنی پیشانی بلند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )