برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1348 100 1

پیمان شکن

/peymAnSekan/

مترادف پیمان شکن: بدپیمان، بی وفا، سست پیمان، عهدشکن، عهدگسل، ناقض عهد، ناکث

متضاد پیمان شکن: وفادار

معنی پیمان شکن در لغت نامه دهخدا

پیمان شکن. [ پ َ / پ ِ ش ِ ک َ ] (نف مرکب ) آنکه عهد بسته نگاه ندارد. ناقض عهد. عهد شکن. نکاث. ناکث. غدار. آنکه بر عهد خود ثابت نباشد. (آنندراج ). زنهارخوار. عهدگسل :
ز دانا شنیدم که پیمان شکن
زن جاف جاف است ، بل کم ز زن .
ابوشکور.
سپهبد کجا گشت پیمان شکن
بخندد براو نامدار انجمن.
فردوسی.
مبادا که باشی تو پیمان شکن
که خاکست پیمان شکن را کفن.
فردوسی.
نگردم ز پیمان قیدافه من
نه نیکو بود شاه پیمان شکن.
فردوسی.
ندانی که مردان پیمان شکن
ستوده نباشند در انجمن.
فردوسی.
ز بهر تو بگذاشت آن انجمن
بدان تانخوانیش پیمان شکن.
فردوسی.
بر آن شاه نفرین کند تاج و گاه
که پیمان شکن باشد و کینه خواه.
فردوسی.
بر دادگر نیز و بر انجمن
نباشدپسندیده پیمان شکن.
فردوسی.
اگر مهرداری بدان انجمن
نخواهی که خوانندت پیمان شکن
مشو یاور مرد پیمان شکن
که پیمان شکن کس نیرزد کفن.
فردوسی.
که سرها بدادند هر دوبباد
جهاندار پیمان شکن کس مباد.
فردوسی.
نیم من بداندیش و پیمان شکن
که پیمان شکن خاک یابد کفن.
فردوسی.
وفا جست و بگذاشت آن انجمن
بدان تا نخوانیش پیمان شکن.
فردوسی.
نیم تا بدم مرد پیمان شکن
تو با من چنین داستانها مزن.
فردوسی.
چو پیمان شکن باشی و تیز مغز
نیاید ز پیکار تو کار نغز.
فردوسی.
نه بس بود آنکه جزعش دل شکن بود
بشد یاقوت را پیمان شکن ساخت.
خاقانی.
پیر پیمانه کش ما که روانش خوش باد
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان.
حافظ.
الاای پیر فرزانه مکن منعم ز میخانه
که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
حافظ.
پیمان شکن هر آینه گردد شکسته حال
ان العهود عند ملیک النهی ذمم. ...

معنی پیمان شکن به فارسی

پیمان شکن
( صفت ) آنکه عهد بسته نگاه ندارد ناکث عهد کسل ناقض عهد : ز دانا شنیدم که پیمان شکن زن جاف جاف است بل کم ز زن. ( ابوشکور ) پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد . گفت : پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان . ( حافظ )

معنی پیمان شکن در فرهنگ فارسی عمید

پیمان شکن
کسی که خلاف عهدوپیمان خود رفتار کند، پیمان گسل، عهدشکن: پیر پیمانه کش من که روانش خوش باد / گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان (حافظ: ۷۷۶).

معنی پیمان شکن به انگلیسی

traitor (اسم)
خائن ، خیانتکار ، پیمان شکن
guilty of perjury (اسم)
پیمان شکن

پیمان شکن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهناز
بدعهد
ستاره
خائن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پیمان شکن در جدول   • جواب کامل جدولانه   • پاسخ بازی جدولانه   • جواب تمام مراحل بازی جدولانه   • جواب تمام مراحل جدولانه   • از رودهای پر آب هندوستان   • دریاچه قزاقستان   • فیلمی از مسعود کرامتی   • معنی پیمان شکن   • مفهوم پیمان شکن   • تعریف پیمان شکن   • معرفی پیمان شکن   • پیمان شکن چیست   • پیمان شکن یعنی چی   • پیمان شکن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پیمان شکن
کلمه : پیمان شکن
اشتباه تایپی : ~dlhk a;k
آوا : peymAnSekan
نقش : صفت
عکس پیمان شکن : در گوگل

آیا معنی پیمان شکن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )