برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1316 100 1

پی آوردن

معنی پی آوردن در لغت نامه دهخدا

پی آوردن. [ پ َ وَ دَ ] (مص مرکب ) دنبال کردن نشان پای. برداشتن ایز : زکریا به آن درخت درشد، ایشان پی همی آوردند چون به آنجا رسیدند،گفتند ندانیم اکنون کجا شد. (ترجمه ٔ طبری بلعمی ).

معنی پی آوردن به فارسی

پی آوردن
( مصدر )تاب آوردن طاقت داشتن .
دنبال کردن نشان پای برداشتن ایز

معنی پی آوردن در فرهنگ معین

پی آوردن
( ~. وَ دَ) (مص ل .) تاب آوردن ، طاقت داشتن .

پی آوردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پی آوردن   • مفهوم پی آوردن   • تعریف پی آوردن   • معرفی پی آوردن   • پی آوردن چیست   • پی آوردن یعنی چی   • پی آوردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پی آوردن
کلمه : پی آوردن
اشتباه تایپی : ~d H,vnk
عکس پی آوردن : در گوگل

آیا معنی پی آوردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )