برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1317 100 1

پی برداشتن

معنی پی برداشتن در لغت نامه دهخدا

پی برداشتن. [ پ َ / پ ِ ب َ ت َ ] (مص مرکب ) دنبال کردن. تعقیب کردن :
گر به ما همسفری ، سلسله از ما بردار
پشت پازن دو جهان را و پی ما بردار.
صائب.
|| دنبال کردن کسی برای یافتن وی. ایز او را برداشتن :
حق نعمت شاه بگذاشتند
پی ِ کشتن شاه برداشتند.
نظامی.
|| محو کردن. از میان بردن :
دو گرگ جوان تخم کین کاشتند
پی روبه پیر برداشتند.
نظامی.

معنی پی برداشتن در فرهنگ معین

پی برداشتن
(پِ. بَ تَ) (مص م .) تعقیب کردن .

پی برداشتن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پی برداشتن   • مفهوم پی برداشتن   • تعریف پی برداشتن   • معرفی پی برداشتن   • پی برداشتن چیست   • پی برداشتن یعنی چی   • پی برداشتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پی برداشتن
کلمه : پی برداشتن
اشتباه تایپی : ~d fvnhajk
عکس پی برداشتن : در گوگل

آیا معنی پی برداشتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )