برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1318 100 1

پی سپار


مترادف پی سپار: رهرو، رهسپر، عابر، راهی، رهسپار، عازم

معنی پی سپار در لغت نامه دهخدا

پی سپار. [ پ َ / پ ِ س ِ ] (نف مرکب ) رونده و راهرو. (برهان ) :
باد بهار بین که چو فراش خانگی
در دشت و کوه شد به گه صبح پی سپار.
ابن یمین.
|| (ن مف مرکب ) پی سپر. لگدکوب و پایمال. (برهان ).

معنی پی سپار به فارسی

پی سپار
( صفت ) ۱- رونده راهرو : باد بهار بین که چو فراش خانگی در دشت و کوه شدن بگه صبرپی سپار. ( این یمین )

معنی پی سپار در فرهنگ معین

پی سپار
(پِ یا پَ. س ِ) (ص فا.) رونده ، راهرو.
( ~. س ِ. کَ دَ) ۱ - (مص ل .) گذشتن . ۲ - (مص م .) لگدمال کردن .

معنی پی سپار در فرهنگ فارسی عمید

پی سپار
۱. رهسپار، رونده، راهرو، پی سپارنده: باد بهار بین که چو فراش چست خاست / بر دشت و کوه شد به گه صبح پی سپار (ابن یمین: ۸۳).
۲. (صفت مفعولی) = پاسپار
* پی سپار کردن: (مصدر متعدی) لگدمال کردن، پایمال کردن.

معنی پی سپار به انگلیسی

traveler (اسم)
سالک ، غریب ، سیار ، سایر ، سیاح ، مسافر ، عابر ، رهنورد ، پی سپار رهنورد ، پی سپار
traveller (اسم)
سیار ، سایر ، رهنورد ، پی سپار رهنورد ، پی سپار

معنی کلمه پی سپار به عربی

پی سپار
مسافر
مسافر

پی سپار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دكتر جواد پي سپار   • مرکز لیزر اهواز خیابان پهلوان   • دکتر جواد پی سپار اهواز   • دکتر پیسپار اهواز   • دكتر پي سپار در اهواز   • دکتر زهتاب در اهواز   • معنی پی سپار   • مفهوم پی سپار   • تعریف پی سپار   • معرفی پی سپار   • پی سپار چیست   • پی سپار یعنی چی   • پی سپار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پی سپار
کلمه : پی سپار
اشتباه تایپی : ~d s~hv
عکس پی سپار : در گوگل

آیا معنی پی سپار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )