برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1352 100 1

چاخان

/CAxAn/

مترادف چاخان: پشت هم انداز، حراف، حقه باز، شارلاتان، گزافه، لاف، لافزن، گزافه گویی، گزافه گو، خشت مال، دروغگو، دروغ زن، دروغ باف، دروغ، حرف مفت

برابر پارسی: لاف زن، پشت هم انداز، نیرنگ باز

معنی چاخان در لغت نامه دهخدا

چاخان. (ترکی ، ص ) متملق. چاپلوس. با زرنگی و زیرکی. حقه باز. لافی. لاف زن. شارلاتانی در گفتار.زبان بازی. آنکه به تندی و چابکی گوید در فریفتن تو آنچه در دل ندارد. خوش محاوره. زبان آور. خوش آمدگو.

معنی چاخان به فارسی

چاخان
متملق، چاپلوس، خوشامدگو، زبان باز، لافزون
( صفت ) حقه باز شارلاتان .
متملق ٠ چاپلوس ٠ لافی ٠ لاف زن ٠
تملق گویی ٠ حقه بازی ٠ شارلاتانی ٠ چرب زبانی و خوش آمد گویی ٠ عمل اشخاص چاخان ٠
گول زدن . فریفتن . چاپلوسی کردن . بدروغ و ریا سخنی گفتن یا کسی را ستودن .
دروغ و فریب .

معنی چاخان در فرهنگ معین

چاخان
[ تر. ] (ص .) دروغگو، حقه باز.

معنی چاخان در فرهنگ فارسی عمید

چاخان
۱. تملق، چاپلوسی.
۲. (صفت) متملق، چاپلوس، خوشامدگو، زبان باز.
۳. (صفت) لاف زن.

معنی چاخان به انگلیسی

buncombe (اسم)
چاخان ، حرف چرند ، حرف توخالی و بی معنی
bunkum (اسم)
چاخان ، حرف چرند
gasconade (اسم)
چاخان ، رجز خوانی ، خود ستایی ، خود فروشی ، لافزنی ، یاوه سرا
quack (اسم)
قلابی ، چاخان ، شارلاتان ، زبان باز ، ادم شارلاتان ، طبیب ، دروغی ، صدای اردک
whiffler (اسم)
خود ستا ، چاخان ، ادم دمدمی ، ادم ابن الوقت
sycophant (اسم)
چاخان ، متملق ، انگل ، ادم چاپلوس
toadeater (اسم)
چاخان ، متملق
whifflet (اسم)
چاخان
bootlicker (اسم)
خوشامد گو ، سبزی پاک کن ، چاخان
bluff (اسم)
فریب ، توپ ، پرتگاه ، سرازیری کنار رودخانه وغیره ، چاخان ، قمپز
boastful (صفت)
لافزن ، خود ستا ، چاخان ، متظاهر
spread-eagle (صفت)
چاخان

معنی کلمه چاخان به عربی

چاخان
خدعة , متبجح , مشعوذ
بخار

چاخان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
انکه زیاد دروغ می گوید
پیمان عبدالهی
آوینا
حراف ، متملق ، گزاف گو ، زبان باز چاپلوس
البرزا.
دروغ بزرگ، بلوف، لاف
علی سیریزی
دْرَنوگَ، دروغ، تقلب، ناروا، نادرست،چاخان ،جعل، کذب ، ناحق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی چاخان   • مفهوم چاخان   • تعریف چاخان   • معرفی چاخان   • چاخان چیست   • چاخان یعنی چی   • چاخان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چاخان
کلمه : چاخان
اشتباه تایپی : ]hohk
آوا : CAxAn
نقش : صفت
عکس چاخان : در گوگل

آیا معنی چاخان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )