برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1349 100 1

چاروادار

/CArvAdAr/

مترادف چاروادار: چهارپادار، مکاری

معنی چاروادار در لغت نامه دهخدا

چاروادار. [ چارْ ] (نف مرکب ) مکاری. مکری. آنکه خر و استر و یابو کرایه دهد بار و مسافر را و خود نیز همراه ستور خود باشد. کسی که اسب والاغ و قاطر برای بردن بار و مسافر کرایه دهد. خرکچی. قاطرچی. ستوربان. شخصی که چند الاغ یا اسب و قاطر دارد که بوسیله ٔ آن ها مسافران را از محلی بمحلی میبرد یا بار و مال التجاره حمل میکندو از این بابت وجهی میگیرد و امرار معاش مینماید.
- امثال :
وای بوقتی که چاروادار راهدار شود :
ریکاکه چاروادار نیه من ورا سرای نشمه.
هفتا قاطر قطار نیه من ورا سرای نشمه.

معنی چاروادار به فارسی

چاروادار
چهارپادار، کسی که حیوانات بارکش رامیراند
مکاری . مکری . آنکه خر و استر و یابو کرایه دهد بار و مسافر را و خود نیز همراه ستور خود باشد .
شاگرد مکاری شاگرد و نوکر چاروادار

معنی چاروادار در فرهنگ معین

چاروادار
(ص فا.) کسی که حیوانات بارکش را می راند یا با آن ها باربری کند.

معنی چاروادار در فرهنگ فارسی عمید

چاروادار
کسی که حیوانات بارکش را می راند یا با آن ها باربری می کند، چهارپادار.

چاروادار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
فقط در صورتی که مربوط به فحش و ناسزا باشد معنی های زیر را می دهد:
زشت،رَکیک وبد و... مثال:فحش چاروادار
مجتبی عیوض صحرا
لیچار(ریچار)!
مسعود.ه.ز
فحش-ناسزا ودشنامی که کلمات و اصطلاحات آن از ملزومات حرفه فوق برگرفته شده باشد مثل اصواتی که حین بلند کردن خرخسبیده ادا می شود یا حین راندن و تازاندن حیوان(خر -قاطر یا اسب) باب شدهاست..

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی چاروادار   • مفهوم چاروادار   • تعریف چاروادار   • معرفی چاروادار   • چاروادار چیست   • چاروادار یعنی چی   • چاروادار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چاروادار
کلمه : چاروادار
اشتباه تایپی : ]hv,hnhv
آوا : CArvAdAr
نقش : اسم
عکس چاروادار : در گوگل

آیا معنی چاروادار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )