برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1286 100 1

چارپا

/CArpA/

مترادف چارپا: چاروا، حیوان بارکش، ستور، استر، خر، الاغ، قاطر

متضاد چارپا: دوپا

معنی چارپا در لغت نامه دهخدا

چارپا. (اِ مرکب ) چاروا. (برهان ) (آنندراج ). مرکب سواری. (برهان ) (آنندراج ). اسب و استر و خر و شتر و امثال آن. (برهان ) (آنندراج ). هر حیوانی که دارای چهار دست و پا باشد. (ناظم الاطباء).ستور بارکش و سواری. (ناظم الاطباء). الاغ. حمار. درازگوش. نعم. (نصاب الصبیان ). ماشیه. مال :
همه خارسانها کنم چون بهشت
پر از مردم و چارپایان و کشت.
فردوسی.
همه شهر و ده گر براندازی الا
علفخانه ٔ چارپایی نیابی.
خاقانی.
که هر چارپایی که آرد شتاب
بپای اندر آرد کسی را ز خواب.
نظامی.
بسی برداشت از دیبا و دینار
ز جنس چارپایان نیز بسیار.
نظامی.
وز آنجا سوی قصر آمد بتعجیل
پس او چارپایان میل در میل.
نظامی.
نه محقق بود نه دانشمند
چارپائی بر او کتابی چند.
سعدی.
چارپائی برآورد آواز
و آن تلذذ بر او حرام کند.
سعدی.
دَوْکَس ْ؛ عدد بسیار از چارپایان و گوسپندان. دعثور؛ بسیار از چارپایان. (منتهی الارب ). و رجوع به چاروا و چارپای شود.

معنی چارپا به فارسی

چارپا
( اسم ) چهارپا

معنی چارپا در فرهنگ فارسی عمید

چارپا
= چهارپا

چارپا در جدول کلمات

معنی چارپا به انگلیسی

quadruped (صفت)
چهار دست و پا ، چهار دستان ، چهار پا ، چارپا

چارپا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هدا ابوعلی
بهیمه
مریم جهان بخت
حیوان چهار پا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی چهارپا در جدول   • معنی گمنام   • چارپای باربر در جدول   • چهارپایان   • معنی خشنود   • طبقه کارگر   • معنی فضیلت   • چاپار   • معنی چارپا   • مفهوم چارپا   • تعریف چارپا   • معرفی چارپا   • چارپا چیست   • چارپا یعنی چی   • چارپا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چارپا
کلمه : چارپا
اشتباه تایپی : ]hv~h
آوا : CArpA
نقش : اسم
عکس چارپا : در گوگل

آیا معنی چارپا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )