انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1070 100 1

چاهک

/CAhak/

مترادف چاهک: چاه کوچک، گودال کم عمق، فاضلاب، ممر فاضلاب، گذرگاه فاضلاب

معنی چاهک در لغت نامه دهخدا

چاهک. [ هََ ] (اِ مصغر) چاه کوچک. (آنندراج ). مصغر چاه ،یعنی چاه کوچک. (ناظم الاطباء). چاچه. چاهچه. چاه نزدیک تک. چاه کم عمق. چاه خرد. || آبشی. چاه خرد برای آبهای ریختنی مطبخ. چاه کوچک و کم عمقی که برای ریختن آب چلو و دیگر آبهای آلوده به چربی در آشپزخانه حفر میکنند. || گوی که در زیر شیرآب انبار سازند. || گودی چانه. چاهک لب. || پاچال. (ناظم الاطباء). || چاهک سیم پالا. گاه. (فرهنگ اسدی ص 421) بوته ٔ زرگری.
- چاهک ثرید ؛ آن قطعه ای از حلواها که میان آن را گود کنند جهت ریختن چاشنی. (ناظم الاطباء).

چاهک. [ هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مشکان بخش نی ریز شهرستان فسا که در 90 هزارگزی شمال نی ریز بر کنار راه فرعی نی ریز به هرات واقع شده. جلگه ، گرمسیر و مالاریائی است و 336 تن سکنه دارد. آبش از قنات ، محصولش غلات و میوجات و شغل اهالی زراعت ، باغداری و قالی بافی است. پاسگاه ژاندارمری ودبستان هم دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

چاهک. [ هََ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان حیات داود بخش گناوه ٔ شهرستان بوشهر که در 18 هزارگزی شمال باختر گناوه واقع شده و 20 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).

چاهک. [ هََ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت که در 13 هزارگزی جنوب خاوری سبزواران و 5 هزارگزی خاور راه فرعی سبزواران به کهنوج واقع شده و 29 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

چاهک. [ هََ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان گوک بخش شهداد شهرستان کرمان که در 50 هزارگزی جنوب شهداد بر سر راه فرعی گوک به شهداد واقع شده و6 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

چاهک. [ هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد که در 62 هزارگزی شمال خاوری فریمان بر سر راه شوسه ٔ عمومی مشهد به سرخس واقع شده. جلگه و معتدل است و 382 تن سکنه دارد. آبش از قنات ، محصولش غلات و چغندر، شغل اهالی زراعت و مالداری و راهش اتومبیل رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

چاهک. [ هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کاریزنو بالا جام بخش تربت جام شهرستان مشهد که در 38 هزارگزی شمال باختری تربت جام بر سر راه مالرو عمومی تربت جام به فریمان واقع شده. کوهستانی و معتدل است و 211 تن سکنه دارد. آبش از فنات ، محصولش غلات و پنبه ، شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

چاهک. [ هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گل فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند که در 50 هزارگزی جنوب خاوری خوسف واقع شده. کوهستانی و معتدل است و 185 تن سکنه دارد. آبش از قنات ، محصولش غلات و باغات ، شغل اهالی زراعت وراهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

چاهک. [ هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پسکوه بخش قاین شهرستان بیرجند که در 64 هزارگزی جنوب باختری قاین بر سر راه مالرو عمومی چلونک به محمدآباد واقع شده. جلگه و گرمسیر است و 1051 تن سکنه دارد. آبش از قنات ، محصولش غلات ، شغل اهالی زراعت ، مالداری و قالیچه بافی و راهش مالرو است و از محمدآباد میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

چاهک. [ هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان طبس بخش صفی آباد شهرستان سبزوار که در 37 هزارگزی جنوب صفی آباد و 6 هزارگزی جنوب راه آهن واقع شده. کوهستانی و سردسیر است و 676 تن سکنه دارد آبش از قنات ، محصولش غلات ، پنبه ، باغات و ابریشم ، شغل اهالی زراعت ، باغداری و کرباس بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

چاهک. [ هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان وزوا بخش دستجرد شهرستان قم که در 29 هزارگزی شمال دستجرد و 4 هزارگزی راه فرعی طغرود به قاهان واقع شده. سردسیر است و 684 تن سکنه ٔ فارسی وخلجی دارد. محصولش غلات و بنشن ، شغل اهالی زراعت و بافتن گلیم ، جاجیم و جوال و راهش مالرو است و از راه آقلک ماشین هم میتوان برد مزرعه ٔ کوچک زر جمله کردکی جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

چاهک. [ هََ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد «در جلگه ٔ تهران در مشرق شهر و جنوب البرز، بین راه تهران به مازندران دهی بود بایر و خالی از سکنه ، متعلق بورثه ٔ میرزامحمد لواسانی وزیر که جناب میرزا علینقی حکیم الممالک و پیشخدمت باشی سلام ، آن را ابتیاع نمود و قنات آن را دایر نمود و باغی و عمارتی و آبادی در آنجا ایجاد کرد و حکیمیه اش نامید» (از مرآت البلدان ج 4 ص 133).

چاهک. [ هََ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد «از قرای بلوک بوانات فارس است. صنعت و حرفه ٔ اهالی این بلوک قاشق و جعبه سازی است ، میوجات گرمسیری و سردسیری هر دو در این بلوک بعمل میاید و حاصل صیفی و شتوی هر دو خوب میشود» (از مرآت البلدان ج 4 ص 133).

چاهک. [ هََ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد «از مزارع قدیم النسق طبس است و یکصد و سی و هشت تن سکنه دارد. آبش از قنات و هوایش معتدل است ». (از مرآت البلدان ج 4 ص 133).

چاهک. [ هََ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد «از متعلقات میان ولایت شهر مشهد است که در سه فرسنگی شهر واقع شده و ده خانوار سکنه دارد. هوایش مرطوبی و زراعتش از آب قنات است » (از مرآت البلدان ج 4 ص 134).

چاهک. [ هََ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد «دهی است قدیم النسق ، از قرای دودانگه ٔ زنجان که ملک خورده مالک است و هوایی معتدل دارد. آبش از چشمه سار، زراعتش غله ٔ دیمی و آبی ، پنبه ، باغات انگور و اشجار میوه است و ایل شاهسون اینانلو درآنجا ییلاق میکنند». (از مرآت البلدان ج 4 ص 134).

معنی چاهک به فارسی

چاهک
چاهچه، چاه کوچک، چاه کم عمق، گودال چاه مانند
مولف مر آت البلدان نویسد : (( دهی است قدیم النسق از قرای دو دانگ. زنجان که ملک خورده چشمه سار زراعتش غل. دیمی و آبی پنبه باغات انگور و اشجار میوه است و ایل اشهسون اینانلو در آنجا ییلاق میکنند )) .
[حمل ونقل درون شهری-جاده ای] ← چاهک بازدید
[manhole] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] چاهکی برای بازدید از تأسیسات زیرزمینی متـ . چاهک
[heat sink] [فیزیک] هر محیط جامد یا مایع یا گازی که جذب کنندۀ گرمای انتقالی از محیط مجاور است
مولف مر آت البلدان نویسد : (( در حوالی ارض اقدس واقع شده از متلقات قدیم النسق شادکان است و هیجده خانوار سکنه از اهل بر بردارد . آبش از قنوات و هوایش معتدل است )) .
نوعی از گوی بازی که گوی کنند و گوی را بچوگان باید چنان اندازند که در آن گودال رود .

معنی چاهک در فرهنگ معین

چاهک
(هَ) (اِ.) چاه کوچک ، چاه کم عمق ، گودال چاه مانند.

معنی چاهک در فرهنگ فارسی عمید

چاهک
چاه کوچک، چاه کم عمق، گودال چاه مانند، چاهچه، چاهه.

چاهک در دانشنامه ویکی پدیا

چاهک
چاهک نام جاهای زیر است:
چاهک (خوشاب)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی ایران.
چاهک (قم)، روستایی است از توابع بخش خلجستان شهرستان قم در استان قم ایران.
چاهک (گناوه)، روستایی است از توابع شهرستان گناوه در استان بوشهر ایران.
چاهک، روستایی در نیریز استان فارس.
چاهک نام دیگر محله حکیمیه تهران است.
چاهک (ایرانشهر)
چاهک (جیرفت)
چاهک (خاتم)
چاهک (خاش)
چاهک (خوشاب)
چاهک (عنبرآباد)
چاهک (قلعه گنج)
چاهک (قم)
چاهک (کوهرنگ)
چاهک (گناباد)
چاهک (گناوه)
چاهک (مشهد)
چاهک (مصریان براهوئی)
چاهک (منوجان)
چاهک (قائنات)، روستایی از توابع بخش سده شهرستان قاین استان خراسان جنوبی ایران
چاهک (ایرانشهر)، روستایی از توابع بخش بزمان شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان بزمان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
مختصات: ۲۸°۲۹′۰۰″ شمالی ۵۷°۴۷′۰۰″ شرقی / ۲۸٫۴۸۳۳۳°شمالی ۵۷٫۷۸۳۳۳°شرقی / 28.48333; 57.78333
چاهک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان جیرفت در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان اسلام آباد (جیرفت) قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۴ نفر (۱۳خانوار) بوده است.
مختصات: ۲۹°۴۷′۱۷″شمالی ۵۴°۱۹′۰۹″شرقی / ۲۹٫۷۸۸۱۳°شمالی ۵۴٫۳۱۹۲۸°شرقی / 29.78813; 54.31928
چاهک (خاتم)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خاتم در استان فارس ایران است.
این روستا در دهستان چاهک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲٬۵۸۷ نفر (۶۲۶خانوار) بوده است.
چاهک (خاش)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان پشتکوه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۹۷ نفر (۵۵خانوار) بوده است.
مختصات: ۳۶°۲۴′۱۵″ شمالی ۵۷°۴۹′۴۴″ شرقی / ۳۶٫۴۰۴۱۷°شمالی ۵۷٫۸۲۸۸۹°شرقی / 36.40417; 57.82889
چاهک، روستایی است از توابع بخش مرکزی و در شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی ایران.
این روستا در دهستان طبس قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۴۷ نفر (۱۰۷ خانوار) بوده است.
چاهک (عنبرآباد)، روستایی از توابع بخش جبالبارز جنوبی شهرستان عنبرآباد در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان مردهک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۰ نفر (۱۷خانوار) بوده است.
چاهک روستایی در دهستان آفریز بخش سده شهرستان قائنات استان خراسان جنوبی ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۹۷۱ نفر (در ۳۰۹ خانوار) بوده است.
چاهک (قلعه گنج)، روستایی از توابع بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان رمشک قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۱ نفر (۷خانوار) بوده است.
مختصات: ۲۷°۵۵′۵۳″ شمالی ۵۹°۲۰′۱۳″ شرقی / ۲۷٫۹۳۱۳۹°شمالی ۵۹٫۳۳۶۹۴°شرقی / 27.93139; 59.33694
چاهک، روستایی است از توابع بخش خلجستان شهرستان قم در استان قم ایران.
این روستا در دهستان قاهان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۹۵ نفر (۱۳۰خانوار) بوده است.
چاهک (گناباد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی ایران است.
این روستا در دهستان حومه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
چاهک یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر مرزن آباد استان مازندران قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، سرب و روی است.
فهرست اندیس های استان مازندران
بخش چاهک، از توابع شهرستان خاتم در استان یزد ایران. چاهک قبلاً یکی از توابع شهرستان نی ریز استان فارس بوده است که به استان یزد پیوسته است.
فاصله چاهک از مرکز شهرستان هرات (یزد) ۳۰ کیلومتر است. چاهک از منابع آبی فراوانی برخوردار است و چاه های کشاورزی زیادی اطراف آن وجود دارد. محصولات کشاورزی این دهستان ذرت، گندم، پسته، انار، بادام و ... است
براساس سرشماری سال 1395 جمعیت آن 2825 نفر بوده است.
رباط چاهک مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان قائنات، روستای چاهک واقع شده و این اثر در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۴۴۵۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
قلعه خرابه و رباط چاهک (چاهه) مربوط به
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مدرسۀ شَطُّ الوادی: این مدرسه را سلطان محمود غزنوی (387-421 ق) برای مجلس درس خواجه ابوبکر کرّامی محمّد بن اسحاق مَحَمشاد بنا کرد. سلطان محمود بنای رباط چاهه، واقع در راه سرخس را نیز
۲۳ فروردین ۱۳۴۶چاهه .
.آبش از قنات و چشمه ، محصولش زراعت دیمی چاهه چاهک اسم جدید
محوطه چاهک مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان خاتم، بخش مرکزی، دهستان چاهک، جنوب و جنوب شرقی روستای چاهک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۲۱۰۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
میل سنگی چاهک مربوط به دوره ساسانی است و در شهرستان قم، بخش خلجستان، روستای چاهک واقع شده است. این اثر در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۰۵۶۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
محمدابادچاهک روستایی در دهستان پسکوه بخش سده شهرستان قائنات استان خراسان جنوبی ایران است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰ جمعیت این روستا ۶۲۲ نفر (در ۱۷۱ خانوار) بوده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معنی چاهک به انگلیسی

sink (اسم)
ته نشینی ، رسوخ ، چاهک ، لگن دستشویی ، دست شویی اشپزخانه ، وان دستشویی ، حفره یا گودال
sump (اسم)
چاهک ، لجن و کثافت ، استخر اب کثیف ، چاه یا انبار فاضل اب

معنی کلمه چاهک به عربی

چاهک
مغسلة

چاهک را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• چاهک قم   • چاهک فاضلات   • معنی چاهک   • چاهک خاتم   • دهستان چاهک   • روستای چاهک سبزوار   • چاهک یزد   • مفهوم چاهک   • تعریف چاهک   • معرفی چاهک   • چاهک چیست   • چاهک یعنی چی   • چاهک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چاهک
کلمه : چاهک
اشتباه تایپی : ]hi;
آوا : CAhak
نقش : اسم
عکس چاهک : در گوگل


آیا معنی چاهک مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )