انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1072 100 1

چاه

/CAh/

مترادف چاه: بئر، چه، فاضلاب

معنی چاه در لغت نامه دهخدا

چات. (اِخ ) محلی در مرز ایران و روسیه به گرگان و رود اترک ازاین جا تا خلیج حسینقلی سرحد ایران محسوب می شود و سپس خط مرزی بطرف شمال منحرف میگردد. دهی است در مرز ایران و روسیه واقع بین مقر طایقه ٔ یاموت و کوکلان.

چاه. (اِ) معروف و به عربی بئر خوانند. (برهان ). ترجمه بئر. (آنندراج ). گودی دایره ای عمیقی که در زمین جهت بیرون آوردن آب و جز آن کنند. مغاک. چال. (ناظم الاطباء). گودالی که در آن آب زاینده باشد. و مجازاً آب آن را هم گویند. (فرهنگ نظام ). بِئر. جُب. جُرموز. خَفیة. رَجَم. رَکیّة. عاثور. عَجوز. قَلیب. کَر. وَرطَه. (منتهی الارب ) :
چاه پر کرباسه و پر کژدمان
خورد ایشان پوست روی مردمان.
رودکی.
چاه دم گیر و بیابان و سموم
تیغ آهخته سوی مرد نوان.
خسروانی.
بچاه سیصد باز اندرم من از غم او
عطای میررسن ساختم ز سیصدباز.
شاکر بخاری (از فرهنگ اسدی ).
بر آن رای واژونه ٔ دیو نژند
یکی ژرف چاهی بره برفکند
پس ابلیس واژونه این ژرف چاه
بخاشاک پوشید و بسپرد راه.
فردوسی.
چنین پاسخش داد بیژن که شو
پست چاه باد، اهرمن پیشرو.
فردوسی.
به رودابه گفت ای گرانمایه ماه
چرا برگزیدی تو بر گاه چاه.
فردوسی.
زیرا که برین راه تاختنتان
بس ژرف یکی چاه بی فغانست
این ژرف و قوی چاه را ببینی
گر بر سر تو عقل دیده بان است
ز آن می نرود بر سر تو حجت
کز چاه برون راه بیگمان است.
ناصرخسرو.
چاهی است جهان ژرف و سر نهفته
وز چاه نهفته بتر نباشد.
ناصرخسرو.
گرت مراد است کزین ژرف چاه
خویشتن ای پور برون افکنی.
ناصرخسرو.
نگه کن که در پیشت آب است و چاه
کلیچه میفکن که نرسی براه.
اسدی.
کرا بخت فرخ دهد تاج و گاه
چوخرسند نبود درافتد بچاه.
اسدی.
دست در دو شاخ زد که بر بالای چاه رسته بود. (کلیله و دمنه )... چنانکه دو مرد در چاه افتند یکی بینا یکی نابینا اگر چه هلاک میان هر دو مشترک است اما عذر نابینا بنزدیک اهل خرد و بصرمقبولتر باشد. (کلیله و دمنه ).
بر سر چاه بختم آمد چرخ
مدد جوی عمر از آن بگسست.
خاقانی.
چاه داری در بن چاهش فکن
ای نیابت دار پور آبتین.
خاقانی.
یوسفان را به چاه میفکند
وز جفا روی چاه میپوشد.
خاقانی.
همه بر چاه همی ترسم و برجان که مباد
چاه و جانی که تن آسان شدنم نگذارند.
خاقانی.
از چاه غمم برآوریدی
در نیمه ٔ ره رسن گسستی.
خاقانی.
هر کجا تو با منی من خوشدلم
ور بود در قعر چاهی منزلم.
مولوی.
چون ز چاهی میکنی هر روز خاک
عاقبت اندررسی در آب پاک.
مولوی.
چو می بینی که نابینا و چاه است
اگر خاموش بنشینی گناه است.
سعدی.
نه چشم طامع از دنیا شود سیر
نه هرگز چاه پر گردد ز شبنم.
سعدی.
کر وکور ار نیی ز چاه مترس
راست باش و ز میر و شاه مترس.
اوحدی.
بی کشش نتوان برون از قید دنیا آمدن
بی رسن از چاه هیهات است بالا آمدن.
صائب.
زینهار از کنج عزلت پای خودبیرون منه
کز بها افتاد یوسف تا برون آمد ز چاه.
صائب.
- امثال :
از چاه درآمده در چاله افتاد.
این چاه و این ریسمان .
چاه از کوه آب میخورد.
چاه را چه زیان کون دلو دریده میشود.
چاه کن همیشه در ته چاه است . چاه کن تک چاه است.
چاه مینماید و راه نمی نماید.
چاه نکنده منار میدزدد.
چند ناگاهان بچاه اندرفتاد
آنکه او مر دیگران را چاه کند.
ناصرخسرو.
گر چاه کند که من در آن چاه افتم
آن چاه کننده را همان چاه بس است.
(از قرةالعیون ).
درفتاد اندرچهی کو کنده بود
ز آنکه ظلمی بر سرش آینده بود.
مولوی.
ای که تو از ظلم چاهی میکنی
از برای خویش دامی می تنی.
مولوی.
خوش آن چاهی که آب از خود برآرد.
گر آب چاه نصرانی نه پاک است
جهود مرده می شویم چه باک است.
سعدی.
هر جا چاهی است یوسفی در وی نیست .
همیشه دلواز چاه سالم بیرون نمی آید.
|| با مزید مؤخر امکنه : کله چاه. کنگل چاه. فیروزچاه.سفیدچاه. روبانچاه. || گوی زنخدان خوبان را بطریق استعاره گفته اند. (برهان ). و چاه گوی زنخدان خوبان را بطریق استعاره گفته اند. (آنندراج ). چاه زنخ و چاه زنخدان که مراد گودی چانه است. رجوع به چاه زنخدان شود. || زندان و دام. (ناظم الاطباء). کنایه از محبس و زندان :
چنین بود تا بود چرخ بلند
گهی ناز و شادی گهی چاه و بند.
فردوسی.
ببردند زن را ز درگاه شاه
ز شمشیر گفتند و از بند و چاه.
فردوسی.
یوسفانم بسته ٔ چاه زمینند ارنه من
چشمه های خون ز رگهای زمین بگشودمی.
خاقانی.
اوست فریدون ظفر بلکه دماوندحلم
عالم ضحاک فعل بسته ٔ چاهش سزد.
خاقانی.

معنی چاه به فارسی

چاه
گودال تنوره مانندی که درزمین حفرکنند، فاضل آب
( اسم ) جودالی بشکل استوانه که در زمین حفر کنند و از آن آب بالا کشندیا فاضل آب را در آن ریزندبشر یا چاه آب. چاهی که از آن آب در آید. ۲- دنیا عالم .یا چاه دلو. ۱- برج دلو . ۲- دنیا عالم .یا چاه ظلمانی . ۱- دنیا عالم .۲- قالب آدمی . یا مادر چاه .
[ژئوفیزیک] ← چاه گمانه
دهی از دهستان دوغائی بخش حوم. شهرستان قوچان
چاهی است در طرابلس که هر کس آب از آن چاه بخورد احمق گردد و این مثل است .
دهی است از دهستان نهار جانات بخش حوم. شهرستان بیرجند .
دهی است از دهستان نیکنان بخش بشروی. شهرستان فردوس .
مولف مر آت البلدان نویسد : (( موسوم بدروازه است واقع در خاک سیستان بر سر راه فراه به مالاخان یا سیاه کوه در طرف غربی رود هیرمند ))
ظاهرا چاهی بوده در نزدیکی شهر (( مدینه ))
دهی است از دهستان دژگان بخش بستگ شهرستان لار
چاهی در توران زمین که افراسیاب بیژن را در آن چاه زندانی کرد .
ده کوچکی است از دهستان شهوار بخش میناب شهرستان بندر عباس .
ده کوچکی است از دهستان عقدا بخش شهر بابک شهرستان یزد .
دهی است از دهستان حوم. بخش سروستان شهرستان شیراز
ده کوچکی است از دهستان منوچان بخش کهنوج شهرستان جیرفت
چاهی است در بابل که هاروت و ماروت در آن حبس میباشند .
دهی است جزئ دهستان رزقچای بخش پوبران شهرستان ساوه
دهی است از دهستان سوسن بخش ایز. شهرستان اهواز
دهی است از دهستان گله دار بخش کنگان شهرستان بوشهر
ده کوچکی است از دهستان علامرودشت بخش کنگان شهرستان بوشهر
دهی است جزئ دهستان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین .
مولف مر آت البلدان نویسد : (( قریه ایست از قرائ توابز لارستان فارس ))

معنی چاه در فرهنگ معین

چاه
[ په . ] (اِ.) گودالی به شکل استوانه که در زمین حفر کنند و از آن آب بالا کشند، یا فاضلاب را در آن ریزند.
(اِمر.) قلابی باشد که بدان چیزی را که به چاه افتد برآرند.
(هُ) (اِمر.) روش ، طریقه .

معنی چاه در فرهنگ فارسی عمید

چاه
گودال استوانه ای شکلی که برای رسیدن به آب و نفت یا ریختن فاضلاب در زمین حفر می کنند: چون ز چاهی می کنی هر روز خاک / عاقبت اندر رسی در آب پاک (مولوی: ۵۲۱).
* چاه زدن: (مصدر لازم) حفر کردن چاه.
* چاهِ زنخ: [قدیمی، مجاز] فرورفتگی کوچکی در میان چانه: در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ / آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد (حافظ: ۲۳۰).
* چاهِ زنخدان: [قدیمی، مجاز] = * چاه زنخ: ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی / هرجا که روی زود پشیمان به درآیی (حافظ: ۹۸۶).
* چاه ویل: چاهی بی انتها در جهنم.
بن چاه، ته چاه، تک چاه.
= چاهجو
سر چاه، لب چاه، دهانۀ چاه: کزآن چاه سر با دلی پر ز درد / دویدم به نزد تو ای زادمرد (فردوسی: ۳/۳۷۳).
۱. کسی که پیشه اش کندن چاه یا لای روبی کاریز است، چاه کن، مقنی.
۲. کسی که چاه مستراح را خالی می کند. &delta، بیشتر در معنای دوم استفاده می شود.

چاه در دانشنامه اسلامی

چاه
چاه آب، که در زبان عربی به آن بئر می گویند، یکی از عناوینی است که در بابهای طهارت، اجاره و احیاء موات، مطرح می شود.
چاه، از احکام فقهی می باشد و پرکاربردترین معادلِ عربی چاه بئر است ، از ریشه ب أ ر، به معنای حفر کردن ، اندوختن و ذخیره کردن می باشد.
تعریف چاه آب
چاه آب به گودی دایره ای عمیق، ایجاد شده در زمین برای بیرون آوردن آب گفته می شود.بعضی آن را به مکانی که آب جوشنده از زمین در آن فراهم می شود و بیشتر مواقع به جای دیگر جریان ندارد، معنا کرده اند. بعضی دیگر، تعریف آن را به عرف ارجاع داده اند.برخی فقها، پیوسته جوشیدن را در صدق اسم چاه شرط ندانسته و زمینه داشتن برای جوشش را- هنگام قطع آن به جهت کمبود آب- کافی می دانند. به گودالی که نزدیک آب، ایجاد و در آن آب جمع می گردد و نیز به چشمه ، چاه گفته نمی شود.
اهمیت چاه
چاه بدان سبب که یکی از منابع اصلی تأمین آب است ، در فقه و نیز حقوق به آن توجه شده است .
احکام چاه آب
...
چاه اَرِیس در غرب مسجد قبا قرار دارد.
اریس در لغتِ اهلِ شام به معنای فلاح است.
اسامی دیگر چاه اریس
چاه مزبور را بئر اریس، بئر خاتم و بئرالنبی هم خوانده اند.
ویژگی چاه اریس
این چاه تا جایی که به آب برسد، پله داشته است.
اخبار تاریخی چاه
...
چاه زمزم، از دیگر آثار مسجد الحرام است که با نامهای چاه اسماعیل، حفیرة عبدالمطلب، شفاء سقم، عافیه، میمونه، طعم، برکة، برة و... شناخته می شود.
این چاه در قسمت شرقی مسجدالحرام قرار دارد و همانند دیگر مشاهد حج ، از آثار ابراهیم، اسماعیل و هاجر است. در روایات اسلامی آمده است: پس از آنکه ابراهیم علیه السّلام ، همسر و فرزندش را ترک کرد، تشنگی بر آنها چیره شد و خداوند به وسیله جبرئیل ، چاه زمزم را برای حفظ جان اسماعیل علیه السّلام و هاجر پدید آورد. بدین صورت، چاه زمزم آیتی از آیات الهی است. این چاه در آغاز، منبع تامین آب مکه بود و پس از آن چاه های دیگری در مکه و اطراف آن ایجاد شد. عرب ها برای این چاه تقدس بسیار قائل بودند و حتی می گویند که ساسان بن بابکان جد سلسله ساسانی نیز از این چاه آب نوشیده است! این را نشانی از آن دانسته اند که ایرانیان هم برای زمزم حرمتی قائل بوده اند.
اهمیت زمزم
وجود این چاه و اهمیت آن برای مردم مکه سبب شده بود تا در قریش منصب سقایت به وجود آید. این منصب در اوان ظهور اسلام ، در دست عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم بود. گفته شده که در جاهلیت مدت زمانی این چاه پر شده بود و عبدالمطلب آن را از نو گشود. از آن زمان تا به امروز این چاه مورد استفاده قرار می گیرد، گرچه آب آن، کم و زیاد می شود.
آب زمزم در روایات
در روایات اهل بیت علیهم السّلام ، نوشیدن از آب زمزم سفارش شده و همه مسلمانان به متبرک بودن آن باور دارند. امام علی علیه السّلام فرمود: ماء زمزم خیر ماء علی وجه الارض؛ آب زمزم، بهترین آب روی زمین است. روایات موجود نشان می دهد که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم و امامان علیهم السّلام به طور معمول بعد از طواف، از آب زمزم استفاده می کردند. اکنون برخی از شرکت های عمرانی یا خدماتی در کشور سعودی، ظرف هایی از آب زمزم را به عنوان هدیه در اختیار حجاج قرار می دهند. هنگامی که بنی عباس سقایت را حق خانوادگی خویش می دانستند، قبه ای بر روی زمزم ساخته بودند که قرن ها برپا بود و پیوسته بازسازی می شد. در طرح توسعه ای که در عهد سعودی ها به اجرا در آمد، به هنگام تخریب قبه مقام ابراهیم ، ساختمان چاه زمزم هم خراب شد و تنها پلکانی برای رفتن به زیرزمین و استفاده از آب ساخته شد. و همچنین آب زمزم به وسیله لوله کشی به خارج از مسجدالحرام انتقال داده شد. در حال حاضر، مرکز تجمع این آب، تصفیه و تلفیق آن با آبهای دیگر در یک مجتمع بزرگی در منطقه کدی انجام می شود و از آنجا با ماشین یا لوله کشی به نقاط دیگر انتقال داده می شود.
چاه زمزم به نامهای دیگری مانند «چاه اسماعیل»، «حفیرة عبدالمطلب»، «شفاء سقم»، «عافیه»، «میمونه»، «طعم»، «برکه»، «بره» و... شناخته می شود.
در گذشته، این چاه آب مکه را تامین می کرد؛ گرچه بعدها چاههای دیگری نیز در مکه و اطراف آن ایجاد شد. عربها برای این چاه تقدس بسیار قائل بودند و حتی گویند که ساسان بن بابکان جد سلسله ساسانی نیز از این چاه آب نوشیده است! وجود این چاه و اهمیت آن برای مردم مکه باعث شد تا در قریش منصب سقایت به وجود آید. این منصب در اوان ظهور اسلام، در دست عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله بود. گفته شده که در جاهلیت مدت زمانی این چاه پر شده بود و سپس عبدالمطلب آن را از نو گشود.
از آن زمان تا به امروز این چاه مورد استفاده قرار می گیرد، گرچه هر از گاهی آب آن پایین و بالا می شود. در روایات اهل بیت علیهم السلام، نوشیدن از آب زمزم سفارش شده و همه مسلمانان به متبرک بودن آن باور دارند. اکنون دولت سعودی نیز ظرفهایی از آب زمزم را به عنوان هدیه در اختیار حجاج قرار می دهد.
هنگامی که بنی عباس سقایت را حق خانوادگی خویش می دانستند، قبه ای بر روی زمزم ساختند که قرنها برپا بود و بازسازی می شد. در طرح توسعه ای که در عهد سعودی ها به اجرا درآمد، در کنار تخریب قبه مقام ابراهیم، ساختمانی نیز که بر چاه زمزم بود، خراب شد و تنها پلکانی برای رفتن به زیرزمین و استفاده از آب نصب گردید. به علاوه، آب زمزم به وسیله لوله کشی به خارج از مسجدالحرام انتقال داده شد.
چاه زمزم در مقابل ضلع حجرالاسود و در جنوب مقام ابراهیم قرار گرفته است. بنایی بر چاه ساخته شده است؛ به طوری که زاویه شمال غربی آن مقابل حجرالاسود و به فاصله 12 متری آن قرار دارد.
پیدایش این چاه به روزگار حضرت ابراهیم علیه السلام بازمی گردد. چون ذخیره آب و غذا به پایان رسید، هاجر محل اقامت خود را رها کرد و میان دو کوه صفا و مروه از این سو بدان سو دوید تا مگر آبی بیابد. بعد از هفت بار تلاش ناامید به سوی اسماعیل بازگشت؛ در حالی که اسماعیل با پاهای خود به زمین می زد ناگهان آب از زیر پای اسماعیل جوشید و چاه زمزم نمایان شد.
هاجر از این بیم که مبادا تا آوردن مشک این آب از میان برود. بر گرد آن با خاک حصاری ساخت. هم چنان که گفته می شود پس از این که آب از چشمه جوشید ابراهیم علیه السلام چاه را حفر کرد.
چاه زمزم یکی از برجسته ترین آثار مسجدالحرام است که در اعماق آن سه چشمه قرار دارد. چشمه ای در جوار زاویه حجرالاسود. چشمه ای در جوار کوه ابی قبیس و صفا و چشمه ای مقابل مروه وجود دارد. چاه زمزم همچنین دو حوضچه داشت؛ یکی از آن ها میان چاه و زاویه حجرالاسود قرار دارد؛ که از آن آب نوشیده می شود؛ و دومی در پشت آن قرار دارد و دارای مجرایی است که آب از طریق آن از باب صفا خارج می شود. به طوری که مردم برای وضو از آن استفاده می کنند و آب اضافه به چاه می ریزد که روی آن دریچه ای قرار ندارد. محل آبیاری میان زاویه حجرالاسود و زمزم و آنچه که به منطقه صفا ملحق می شود قرار داشت.
آب چاه آب حاصل از کندن گودال عمیق است و از آن در باب های طهارت و احیاء موات سخن گفته شده است.
آب چاه از اقسام آب مطلق به شمار می رود.
نجاست آب چاه
آب چاه در صورت رسیدن نجاستی به آن، از نظر مشهور قدما نجس است، ولی به قول مشهور متأخّرین -که آب چاه را به منزله آب جاری می دانند- نجس نیست، مگر آن که به سبب نجاست، تغییری در رنگ، بو یا مزه آب پدید آید. در این صورت پاک شدن آن مانند آب جاری به برطرف شدن تغیّر است.
نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱، ص۱۹۱-۲۰۶.    
به جهت پاک شدن آب چاهی که با ادرار، خون، منی، مردار و مانند آن ها نجس شده، در کتابهای فقهی برای کشیدن آب از چاه، اندازه هایی متفاوت ذکر شده است، ولی بنا بر قول مشهور متأخّرین -مبنی بر عدم نجاست آب چاه با ملاقات نجس- در این که کشیدن آب از چاه تعبّدا واجب است یا مستحب می باشد، اختلاف است. مشهور آن را مستحب می دانند.
نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱، ص۲۰۳.    
...
آب چاه به آب حاصل از کندن گودال عمیق اطلاق می گردد و یکی از مطهرات است. فتوای علامه حلی در عدم نجس شدن آب چاه با ملاقات اشیاء نجس دیدگاه فقهی در این زمینه را تغییر داد.
مالکیت چاه و آب آن نیز در منابع فقهی مطرح شده است و بیشتر فقیهان معتقدند هرکس در زمین خود چاهی حفر کند، مالک آن می شود و احیای چاه به قصد مالک شدن در زمینی که صاحب ندارد آن را به مالکیت احیاکننده درمی آورد؛ ازاین رو، اگر حفر چاه بدون قصد تملک و تنها برای استفاده کردن از چاه در مدتی محدود، صورت گرفته باشد، ملکیت حاصل نمی شود و حفرکننده فقط در بهره برداری از آن، بر دیگران حق تقدم خواهد داشت.
چاه های عمومی از مشترکات اند و همه مردم در بهره برداری و استفاده از آن ها برابرند و هرکس فقط مالک مقداری از آب آن می شود که برداشت کرده است. در کتابهای قواعد فقه، ذیل قاعده لاضرر، درباره صحیح بودن یا نبودن تطبیق این قاعده بر جواز استفاده دیگران از آب افزون بر نیاز مالک، بحث شده است. احکام خرید و فروش و اجاره چاه و آب آن، حفر چاه در زمین غصبی، اتلاف یا وارد شدن خسارت مالی یا جانی براثر وجود چاه یا حفر آن در راه عبور مردم، از دیگر مباحث مطرح شده در کتب فقهی است. در قوانین ایران، مقررات بهره برداری از چاه، در «قانون توزیع عادلانه آب» ذکر شده است.
نجات حضرت یوسف از چاه و ورود به کاخ به وسیله کاروان .
یوسفِ مظلوم، شبهای تلخی را در میان چاه گذراند. سه روز و سه شب در میان چاه به سر برد، ولی خدای یوسف در یادِ او است. او را با الهام های حیاتبخش دلگرم کرده است. یوسف هر لحظه منتظر است از چاه بیرون آید. او در هر لحظه در فکر آینده به سر می برد. ارتباط دلش با خدا قطع نمی گردد. رنج تاریکی شب را با تاریکی قعر چاه و تنهایی و وحشت بر خود هموار می کند، تا دست تقدیر با او چه بازی کند؟ و دیگر چه لباس امتحانی بر تنش کند؟!کاروانی که به همراه شترها و مال التّجاره از مدین به مصر می رفتند، برای رفع خستگی و استفاده از آب، کنار همان چاه آمدند.بارها را کنار چاه انداختند. مردی را که « مالک بن ذعر » نام داشت به طرف چاه فرستادند تا از چاه به وسیله دلو آب کشیده برای آنان و حیواناتشان حاضر کند. او وقتی که دلو را به چاه دراز کرد، هنگام بیرون آوردن، یوسف ریسمان را محکم گرفت. وقتی که مالک دلو را می کشید ناگاه چشمش به پسری ماه چهره افتاد. فریاد برآورد مژده باد مژده باد. چه بخت بلندی داشتم که به جای آب، این گوهر گرانمایه را از چاه بیرون آوردم. کاروانیان همه به گِرد یوسف جمع شدند، و از این نظر که سرمایه خوبی به دستشان آمده پنهانش کردند، تا او را به مصر برده بفروشند و چنان به جمال دل آرا و زیبای یوسف علیه السلام خیره شدند که مبهوت و شگفت زده گشتند.
← ورود کاروان
 ۱. ↑ مجموعه ورّام، ج ۱، ص ۳۳.۲. ↑ اقتباس از تفسیر سوره یوسف، تألیف اشراقی، ص ۴۰۴۵.۳. ↑ اقتباس از تفسیر جامع، ج ۳، ص ۳۲۶.
منبع
اندیشه قم.    
...چاه در دانشنامه ویکی پدیا

چاه
ممکن است به یکی ار موارد زیر اشاره داشته باشد.
مادرچاه
چاه آب
چاه نفت
«چاه» (انگلیسی: The Well (1913 film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۱۳ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به لیونل باریمور و هری کری اشاره کرد.
«چاه» (انگلیسی: The Well) یک فیلم به کارگردانی راسل راوز است که در سال ۱۹۵۱ منتشر شد.
۱۰ سپتامبر ۱۹۵۱ (۱۹۵۱-09-۱۰) (United States)
«چاه» (انگلیسی: The Well (1997 film)) یک فیلم است که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به میراندا اتو اشاره کرد.
«چاه» (مراتی: विहिर) یک فیلم مراتی زبان محصول سینمای هند است که سال ۲۰۰۹ منتشر شد.
۹ اکتبر ۲۰۰۹ (۲۰۰۹-10-۰۹) (جشنواره فیلم پوسان)
چاه (نیک شهر)، روستایی از توابع بخش بنت شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان توتان و مهمدان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
چاه آب گودالی است که انسان برای رسیدن به آب در زمین به صورت دستی یا ماشینی حفر می کند. چاه های آبی آب خود را از سفره های زیرزمینی تهیه می کنند.
چاه های آب برای مصارف آشامیدنی و کشاورزی، استفاده در کارخانه جات حفر می شود.
چاه خوب چاهیست که مقدار آب مورد نظر به مدتی نامحدود در ازاء حداقل هزینه از آن پمپاژ می گردد. برای نیل به چنین خواسته ای لازم است که مشخصان هیدرولیکی آکویفرو کار آئی هیدرولیکی از طریق تست های پمپاژ مورد محاسبه قرار گیرد. برای شناخت بیشتر از سفره های آب زیرزمینی می توان با حفر چاههای مته ای و اندازه گیری سطح آب این چاه ها در هر ماه (رتینگ) یک نگاه موقت از وضعیت سفره آب زیرزمینی ایجاد کرده تا از اطلاعات آن برای محاسبه دیگر پارامترهای آبی استفاده نمود.
چاه آب گودالی ست که انسان برای رسیدن به آب در زمین حفر می کند.
چاه آب (قوچان)
چاه آب (مرودشت)
چاه آب ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد.
چاه آب (قوچان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی ایران است.
این روستا در دهستان دوغائی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۵ نفر (۱۵خانوار) بوده است.
چاه آب (مرودشت)، روستایی از توابع بخش درودزن شهرستان مرودشت در استان فارس ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان ابرج قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۰ نفر (۴خانوار) بوده است.
چاه آرتزین (به فرانسوی: Artésien) گونه ای چاه (ساخته انسان) است که یک جریان آب دائمی را تأمین می کند. در چاه آرتزین، آب با فشار مربوط به موازنه آب های ساکن (فشار هیدروستاتیک) مجبور به بالا آمدن از دهانه چاه می شود بدون اینکه نیاز به وارد آوردن نیرویی دیگر باشد. این فشار به علت مخرج چاه است که در عمقی زیر سطح منبع آب قرار دارد .
قانون پاسکال
هیدرولوژی
قنات
عمق چاه های آرتزین متفاوت است. گروهی از این چاه ها تنها چند متر عمق دارند اما ژرفای پاره ای از آن ها به صدها متر می رسد. چاههای آرتزین به ویژه برای آبیاری مناطق نیمه خشک مانند دشت های بزرگ ایالات متحده آمریکا و قسمت هایی از استرالیا با ارزش هستند.
هرگاه ارتفاع آب در داخل چاه بالاتر از سطح لایه آبدار اطراف آن باشد یا تحت فشار از چاه بیرون بریزد چاه آرتزین گویند.
نام آرتزین برگرفته از کلمه آرتوآ (به فرانسوی: Artois) است که نام استانی قدیمی در فرانسه است . قدیمی ترین چاههای آرتزین حفر شده در این ناحیه مشاهده شده اند.
اسید کاری چاه (به انگلیسی: well acidizing) به عملی گفته می شود که در مخازن نفتی و گازی، در جهت افزایش نفوذ پذیری سنگ مخزن و افزایش دبی چاه نفت به کار می رود. پس از حفاری چاه در جهت زدودن مواد چسبندهٔ گل حفاری و همچنین از بین بردن تکه های سنگ مخزن که در چاه باقی مانده این عمل انجام می شود و به طور کلی روش کار به این صورت می باشد که اسید را که انواع مختلفی دارد در سر چاه آماده ساخته و به چاه تزریق می شود.
اسید کلریدریک HCL
مجموع اسید کلریدریک و اسید فلوریدریک
۱. ماتریس اسید ۲. ایجاد شکاف و ترک در سنگ مخزن به وسیلهٔ اسید ۳. شستشو و تمیز کردن سنگ مخزن به وسیلهٔ اسید
در این روش اسید با فشار به داخل چاه پمپ می گردد. فشار پمپ کمتر از فشاری خواهد بود که ایجاد ترک و شکاف در سنگ مخزن می نماید. حتی المقدور تلاش این خواهد بود که اسید به تمام جوانب سنگ مخزن مجاور چاه برسد.
هر جسمی قابلیت تحمل فشار را تا حد معینی دارد که سنگ مخزن نیز از همچین قاعده ای مثتثنی نمی باشد. در روش شکاف اسیدی، اسید با فشاری بیش از فشار قابل تحمل سنگ مخزن به چاه تزریق می شود و باعث ایجاد شکست در سنگ مخزن می شود. این شکاف خود نیز باعث افزایش دبی چاه خواهد شد.
آنتیموان شور چاه یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، آنتیموان است.سنگ میزبان این اندیس فلیش های رسوبی است و دیرینگی آن به دوران کرتاسه بالایی می رسد.
فهرست اندیس های استان سیستان و بلوچستان
تنگ چاه یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر نیر استان یزد قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، مس است.
فهرست اندیس های استان یزد
جنوب گود چاه یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر باشتین استان خراسان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، مس است.سنگ میزبان این اندیس گل سنگ، مارن، سیلت استون است و دیرینگی آن به دوران نئوژن می رسد. در این اندیس، پاراژنز های پیریت، هماتیت یافت می شوند.
فهرست اندیس های استان خراسان
روقرو چاه یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر دره دانی استان سمنان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، مس است.
فهرست اندیس های استان سمنان
سه چاه یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر بزار استان کرمان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، سرب و روی است.
فهرست اندیس های استان کرمان
گرانیت خان محمد چاه یک اندیس مصالح ساختمانی است که در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، گرانیت است.سنگ میزبان این اندیس گرانیت است و دیرینگی آن به دوران پالئوژن_ائوسن می رسد.
فهرست اندیس های استان سیستان و بلوچستان
گل چاه یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر نیریز استان کرمان قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، کرومیت است.
فهرست اندیس های استان کرمان
بازار مادان چاه، روستایی از توابع بخش پیشین شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان پیشین قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۸۱ نفر (۳۰خانوار) بوده است.
'روستای بنچاه، روستایی از توابع بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در استان کرمان ایران است.
این روستا در بخش چاه دادخدا قرار دارد و جمعیت ان 350نفر(50خانوار)


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

چاه در جدول کلمات

چاه آب
بیر
چاه بن
ته چاه
چاه جهنده
آرتزین
چاه جهنم
ویل, درک
چاه فاضلاب
آبشی
چاه معروفی در مکه
زمزم
چاه کن
مقنی
چاه کهنه
رس
آخرش ته چاه است
چاهکن, چاه کن
بعضی ها از چاه تشخیص ندهند
راه

معنی چاه به انگلیسی

well (اسم)
خیر ، چشمه ، دوات ، چاه ، ابده ، رو آمدن آب و مایع
shaft (اسم)
تیر ، میل ، محور ، میله ، دسته ، خدنگ ، گلوله ، چوب ، پرتو ، بدنه ، استوانه ، دودکش ، ستون ، بادکش ، نیزه ، قلم ، چاه ، چوبه
pit (اسم)
خندق ، حفره ، گودال ، چال ، مغاک ، سیاه چال ، چاله ، چاه ، هسته البالو و گیلاس و غیره

معنی کلمه چاه به عربی

چاه
عمود
دمل
بالوعة
قبو

چاه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع چاه   • چاه چیست   • فرق چاه و قنات   • تعریف چاه   • چاه ها در جدول   • تحقیق چاه   • معنی چاه ها   • چاه آب   • مفهوم چاه   • معرفی چاه   • چاه یعنی چی   • چاه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چاه
کلمه : چاه
اشتباه تایپی : ]hi
آوا : CAh
نقش : اسم
عکس چاه : در گوگل


آیا معنی چاه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )