برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1323 100 1

چاپلوسی

/CAplusi/

مترادف چاپلوسی: تبصبص، تصلف، تملق، چرب زبانی، مداهنه، دم لابه، کرنش، دم لیسه، خایه مالی، مجیزگویی، کرنش گری

معنی چاپلوسی در لغت نامه دهخدا

چاپلوسی. (حامص ) تملق. چرب زبانی. خوشامدگویی. دُم لیسه. کرنش. ذَملَقه ، چاپلوسی و با همدیگر نرمی نمودن. مَلِق ، چاپلوسی و دوستی و نرمی بسیار کردن و به زبان بخشیدن نه به دل. (منتهی الارب ) : بر درگاه پادشاه چاپلوسی و چرب زبانی کردن. (کلیله ودمنه ).
چو ویسه فتنه ای در شهدبوسی
چو دایه آیتی در چاپلوس.
نظامی (خسرو و شیرین ).
بر در خرگه ، سگان ترکمان
چاپلوسی کرده پیش میهمان.
مولوی.
به دلداری و چاپلوسی و فن
کشیدش سوی خانه ٔ خویشتن.
سعدی (بوستان ).
از هواداری ما و تو چو مستغنی است یار
ای رقیب این چاپلوسی و لوندی تا بکی ؟.
کمال خجندی.

معنی چاپلوسی به فارسی

چاپلوسی
عمل چاپلوس تملق .
خوشامد گویی . دم لیسه . کرنش .
تملق گفتن . به دروغ و ریا و تظاهر سخنی گفتن یا عملی انجام دادن . به دروغ و ریا و تظاهر کسی را ستودن یا اظهار کوچکی و ارادت نمودن . تملق : چاپلوسی کردن . تلین : چاپلوسی کردن . تصلف : چاپلوسی کردن .

معنی چاپلوسی در فرهنگ فارسی عمید

چاپلوسی
چرب زبانی، تملق.

چاپلوسی در دانشنامه ویکی پدیا

چاپلوسی
چاپلوسی به معنای مدح و ثنای کسی به منظور جلب توجه یا دریافت چیزی است و یکی از رذایل به شمار می رود. چاپلوسی، تملق هایی است که نشان از شرک خفی در نهاد شخصی دارد که آن را مرتکب شده است.
توطئه
عبدالرحمان بن اسحاق جوهری در صحاح می گوید: «رجلٌ مُلِق»؛ یعنی چیزی را می گوید که قلباً به آن اعتقاد ندارد.
هدف تملق گو جلب نظر و قلوب مردمی است که آنان را مؤثر در اموری می داند که مورد طمع اوست. مثلاً کسانی که پول پرست و مال دوست هستند، پیش ارباب ثروت خاضع بوده، از آنان تملق می گویند و برای آنان فروتنی می کنند.
عادت بعضی از مردم شده است که چرب زبانی و تملّق را دلیل بر مردم داری و حسن خلق تلقّی کرده، خلاف آن را نشانهٔ حقارت و کم ارزشی و نبود شخصیّت می پندارند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با چاپلوسی

چاپلوسی در جدول کلمات

چاپلوسی
لوسانه
چاپلوسی و تملق
آش مالی

معنی چاپلوسی به انگلیسی

praise (اسم)
تحسین ، ستایش ، پرستش ، نیایش ، چاپلوسی ، تعریف ، تمجید ، رجز ، خوشامد گویی صمیمانه
adulation (اسم)
پرستش ، چاپلوسی
flattery (اسم)
چاپلوسی ، خوش ایند ، خود ستایی ، خوشامد ، خوش آمد ، تملق
lip service (اسم)
چاپلوسی ، تملق
subservience (اسم)
کمک ، چاپلوسی ، تملق ، زیر زاوری
sycophancy (اسم)
چاپلوسی ، تملق ، کاسه لیسی
blarney (اسم)
چاپلوسی ، زبان چرب و نرم
grease (اسم)
چاپلوسی ، روغن ، مداهنه ، چربی ، گریس ، روغن اتومبیل
cajolement (اسم)
چاپلوسی ، گول ، ریشخند
cajolery (اسم)
چاپلوسی ، ریشخند کردن ، گول ، ریشخند ، مداهنه
toadyism (اسم)
چاپلوسی ، مداهنه ، تملق ، کاسه لیسی
subserviency (اسم)
کمک ، چاپلوسی ، تملق ، زیر زاوری
soft soap (اسم)
چاپلوسی ، تملق
fraise (اسم)
چاپلوسی ، ولوله ، ارهمدور
wagtail (اسم)
چاپلوسی ، نوعی گنجشک

معنی کلمه چاپلوسی به عربی

چاپلوسی
تملق , داهن , دهن , مداهنة
زبد , غرور

چاپلوسی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معمار
خودشيريني
اشکان
خودشیرینی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• چاپلوسی در جدول   • چاپلوسی و تملق   • معنی تملق و چاپلوسی   • چاپلوسی پرسشکده   • شعر چاپلوسی   • تملق و چاپلوسی در جدول   • چاپلوسی معنی   • چاپلوسی درجدول   • معنی چاپلوسی   • مفهوم چاپلوسی   • تعریف چاپلوسی   • معرفی چاپلوسی   • چاپلوسی چیست   • چاپلوسی یعنی چی   • چاپلوسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چاپلوسی
کلمه : چاپلوسی
اشتباه تایپی : ]h~g,sd
آوا : CAplusi
نقش : اسم
عکس چاپلوسی : در گوگل

آیا معنی چاپلوسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )