برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1347 100 1

چترباز

/CatrbAz/

معنی چترباز در لغت نامه دهخدا

چترباز. [ چ َ ] (نف مرکب ) کسی که بوسیله ٔ چتر نجات از هوا بزمین فرودآید. آن کس که با چتر نجات از درون بالن هوایی یا از درون هواپیما بزمین فرودآید. فرودآینده با چتر نجات از هوا بزمین. سربازی که بوسیله ٔ چترنجات در خاک دشمن یا در مواضع جنگی دشمن فرودآید.
- هنگ چترباز. تیپ چترباز ؛ عده ای از سربازانند که فن فرودآمدن با چتر نجات را می آموزند و در این کار ورزیده و ماهر شوند. رجوع به چتر نجات شود.

معنی چترباز به فارسی

چترباز
کسی که باچترازهواپیمابزمین فرود آید

معنی چترباز در فرهنگ معین

چترباز
( ~.) (اِمر.) ۱ - کسی که با چتر نجات از هواپیما به زمین فرود آید. ۲ - سربازی که به وسیلة چتر نجات در خاک دشمن یا میدان جنگ فرود آید. ۳ - (عا.) طفیلی .

معنی چترباز در فرهنگ فارسی عمید

چترباز
۱. کسی که با چتر نجات از هواپیما، بالگرد، و امثال آن به زمین فرود می آید.
۲. سربازی که به وسیلۀ چتر نجات در خاک دشمن یا در میدان جنگ فرود می آید.

چترباز

معنی اصطلاح -> چترباز
مهمان ناخوانده / تحمیلی
مثال:
این خاله خانم هم چترباز درست وحسابیه. هر چندوقت یکبار می آد اینجا و بساطشو پهن می کنه.

چترباز را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
طُفَِیل،آویزون!-ناجی،اعجاز کننده،مشکل گشا،کارساز،طلسم شکن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• چترباز قشم   • وسیله چتر باز چیست   • چترباز قاچاق   • وسایل چتربازی   • چترباز به انگلیسی   • نام وسیله چتر باز   • هزینه چتربازی در تهران   • قیمت چتربازی   • معنی چترباز   • مفهوم چترباز   • تعریف چترباز   • معرفی چترباز   • چترباز چیست   • چترباز یعنی چی   • چترباز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چترباز
کلمه : چترباز
اشتباه تایپی : ]jvfhc
آوا : CatrbAz
نقش : اسم
عکس چترباز : در گوگل

آیا معنی چترباز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )