برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1301 100 1

چرت و پرت کردن•••

معنی چرت و پرت کردن••• در لغت نامه دهخدا

چرت و پرت کردن. [ چ ِ ت ُ پ ِ / چ َ ت ُ پ َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) به مصارف غیرضروری تلف کردن مالی را. مبلغ بسیاری را در مصارف اندک و بیهوده صرف کردن. پولی را به مصرف بیهوده رساندن. مالی را در مصارف غیرضروری خرج کردن.

چرت و پرت کردن••• را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی چرت و پرت کردن•••   • مفهوم چرت و پرت کردن•••   • تعریف چرت و پرت کردن•••   • معرفی چرت و پرت کردن•••   • چرت و پرت کردن••• چیست   • چرت و پرت کردن••• یعنی چی   • چرت و پرت کردن••• یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چرت و پرت کردن•••
کلمه : چرت و پرت کردن•••
اشتباه تایپی : ]vj , ~vj ;vnk•••
عکس چرت و پرت کردن••• : در گوگل

آیا معنی چرت و پرت کردن••• مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )