برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1314 100 1

چرخ و فلک

معنی چرخ و فلک در لغت نامه دهخدا

چرخ و فلک. [ چ َ خ ُ ف َ ل َ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) چرخ فلک. قسمی از اسباب سرگرمی که دائره ٔ بزرگی است و بر آن جایگاههائی آویخته شده که هر تن بریکی از آن جایگاهها نشیند و آن دائره بر گرد خویش عمودی یا افقی گردد. دائره ٔ بزرگی از چوب و جز آن که بگرد خویش گردد و بر آن خانه ها آویخته است که در هر خانه یک یا دو تن نشینند و آن دائره چون گردان شود همه ٔ آن خانه ها را بگردش آرد. رجوع به چرخ فلک شود. || قسمی آتش بازی که بر حلقه هائی از چوب و مانند آن کنند که گاه سوختن آن حلقه ها چرخیدن گیرند وآنرا در قدیم چرخ میگفته اند. قسمی آتش بازی که چون چنبری باشد و هنگام سوختن بگردد. رجوع به چرخ فلک شود. || آسمان و فلک. رجوع به چرخ فلک شود.

معنی چرخ و فلک به فارسی

چرخ و فلک
چرخ فلک ٠ قسمی از اسباب سرگرمی که دائره بزرگی است و بر آن جایگاهی آویخته شده که هر تن بر یکی از آن جایگاهها نشیند و آن دائره بر گرد خویش عمودی و افقی گردد ٠

چرخ و فلک را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرضیه توفیقی
Doe kart veil

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• چرخ و فلک سالار عقیلی   • چرخ و فلک فردین   • چرخ و فلک سریال   • بازیگران سریال چرخ و فلک   • دانلود سریال چرخ و فلک   • سريال چرخ فلك   • سریال چرخ و فلک قسمت اول   • داستان سریال چرخ و فلک   • معنی چرخ و فلک   • مفهوم چرخ و فلک   • تعریف چرخ و فلک   • معرفی چرخ و فلک   • چرخ و فلک چیست   • چرخ و فلک یعنی چی   • چرخ و فلک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چرخ و فلک
کلمه : چرخ و فلک
اشتباه تایپی : ]vo , tg;
عکس چرخ و فلک : در گوگل

آیا معنی چرخ و فلک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )