برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1282 100 1

چق

معنی چق در لغت نامه دهخدا

چق. [ چ َ ] (اِ) چوبی باشد که ماست را بدان زنند تا مسکه و کره از آن جدا شود. (برهان ). چوبی که بدان چغرات زنند. (آنندراج ). چوبی که بدان ماست را بشورانند تا مسکه برآرد. (ناظم الاطباء). جغ. چغ. شیرزنه. و رجوع به جغ و چغ شود.

چق. [ چ ُ ] (اِ) مخفف چوق است و آن چوبی باشد که بر گردن گاو گردونکش نهند. (برهان ) (آنندراج ). چوبی که بر گردن گاو گردونکش بندند. (ناظم الاطباء). چغ و چوق و جغ و جوغ و یوغ. چوبی که برگردن یک یا دو گاو نهند و ابزار شیار کردن زمین یا کوبیدن خرمن را بدان چوب بندند. و رجوع به چغ و جغ و جوغ و یوغ شود. || گاه بر گاو گردون هم اطلاق کنند. (برهان ) (آنندراج ). گاو گردونکش. (ناظم الاطباء).

چق. [ چ ِ] (اِ) بمعنی چِغ میباشد. (از آنندراج ) (از فرهنگ نظام ). پرده ای که از نی و یا حصیر درست کرده بر در اطاق آویزان کنند. (ناظم الاطباء). و رجوع به چق شود.

معنی چق به فارسی

چق
( اسم ) چوبی که بر گردن گاو گردونه کش نهند .
[ گویش مازنی ] /chegh/ نی – نی ای که داخل آب روید
( اسم ) آواز پیاپی خوردن شمشیر تیر و مانند آن .
مخفف چقاچاق و چقاچق که آواز پیایی خوردن تیر و شمشیر و امثال آنست . چقه .
( مصدر ) صدا و آواز بر آوردن با زدن چیزی بچیز دیگر .
[ گویش مازنی ] /ben chegh/ از بنیاد - از نخست
( اسم ) آواز پیاپی خوردن شمشیر تیر و مانند آن .
مخفف چقاچاق و چقاچق که آواز پیایی خوردن تیر و شمشیر و امثال آنست . چقه .
[ گویش مازنی ] /lale chegh/ تکه هایی از نی تیز و برنده - پرده ای از نی

معنی چق در فرهنگ معین

چق
(چُ) (اِ.) چوبی که بر گردن گاو گردونه کش نهند . چقو، چغ ، جوغ و یوغ نیز گویند.

چق را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
چِقَ، در گویش شهرستان بهاباد مخفف چقدر است که بیشتر از مخفف آن استفاده می شود البته گاهی معنی این قدر هم می دهد .
کلمات مرتبط:اقده، اق. که رجوع به ردیف خود شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عکس گیاه چق چقه   • چق چقه سرطان   • گیاه چق چقه چیست   • تصویر گیاه چق چقه   • گیاه چق چقه کردستان   • خواص چق چقه   • خواص گیاه چق چقه   • گیاه چق چقه درمان سرطان   • معنی چق   • مفهوم چق   • تعریف چق   • معرفی چق   • چق چیست   • چق یعنی چی   • چق یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چق
کلمه : چق
اشتباه تایپی : ]r
عکس چق : در گوگل

آیا معنی چق مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )