انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1090 100 1

چناران

/CenArAn/

معنی چناران در لغت نامه دهخدا

چناران. [ چ ِ ] (اِخ ) مؤلف انجمن آرا نویسد: نام شهری است در خراسان که اکراد در آن شهر حاکم و ساکن میباشند. (از انجمن آرا). مؤلف مرآت البلدان نویسد: یکی از قلاع بجنورد میباشد که در میان دره واقع است و از آب چشمه مشروب میشود و50 خانوار سکنه دارد. (از مرآت البلدان ج 4 ص 272).در فرهنگ جغرافیایی آمده است : دهی از دهستان نوده چناران بخش حومه ٔ شهرستان دره گز که در 24 هزارگزی جنوب خاوری بجنورد بر سر راه قدیمی بجنورد به قوچان واقعاست. کوهستانی و سردسیر است و 1428 تن سکنه دارد. آبش از چشمه و قنات. محصولش غلات ، بنشن و انواع میوه است. شغل اهالی زراعت ، مالداری و قالیچه بافی میباشد وراهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

چناران. [ چ ِ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: یکی از بلوک تابع مشهد مقدس است که از شمال بخاک قوچان ، از جنوب به میانولایت و درزاب ، از سمت غربی و جنوب غربی به گلمکان و شاندیز و از جهت شرقی به رادکان محدود میباشد. این بلوک دارای رودخانه ای است به همین نام که دو رشته دارد و یکی از آن دو رشته از نیشابور میاید و منبع آن فریزی است و رشته ٔ دیگر از سمت نیشابور میاید و منبع آن اخلمد میباشد. قصبه ٔ چناران در این بلوک مخروبه شده و از جمعیت آن سیصد خانوار باقی مانده است و از آثار قدیم خرابه ٔ شهر منیجان در این بلوک باقی است که آن را منسوب به منیجه ، دختر افراسیاب و آبادکرده ٔ وی میدانند. (از مرآت البلدان ج 4ص 273). در فرهنگ جغرافیایی آمده است : نام یکی از دهستانهای بخش حومه ٔ شهرستان مشهد که از خاور و شمال خاوری به کوه هزارمسجد، از شمال خاوری به دهستان رادکان ، از باختر به دهستان گلمکان بخش طرقبه و از جنوب به دهستان بیزکی محدود است. جلگه ای با هوای معتدل است که آب مزروعی آن از رودخانه و قنوات میباشد. این دهستان از 111 آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و در حدود 20793 تن سکنه دارد و راه شوسه ٔ مشهد بقوچان از این دهستان میگذرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

چناران. [ چ ِ ] (اِخ ) مرکز دهستان بخش حومه ٔ شهرستان مشهد میباشد که در 60 هزارگزی شمال باختری مشهد بر سر راه شوسه ٔ مشهد بقوچان واقع است. جلگه و معتدل است و 758 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه و قنات. محصولش غلات ، بنشن ، جالیزکاری و میوه است. شغل اهالی زراعت ، گله داری و قالیبافی میباشد و راهش ماشین رو است. این آبادی ادارات دولتی ، پاسگاه ژاندارمری ، چند دبستان و چندین مغازه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

چناران. [ چ ِ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: دره ای است از دره های آرتیمان تویسرکان که در این دره درختهای چنار خودرو بسیار است و قاشق تراشهای ولایتی هر چهار پنج سال یکبار از این درختها خریده آنها را مثل بید هرس میکنند و شاخه ها را بمصرف میرسانند. لطافت هوای این دره و چشمه سارهای آن که بکوهی بنام اشکنجنه منتهی میشوند، مشهور است. اهل سرکان غالباً میوه های باغستان خود را صبحها بدوش گرفته از گردنه اشکنجنه بدان سمت کوه بهمدان میبرند و میفروشند و عصر بسرکان برمیگردند. کوههای این ناحیه با چشمه سارها و لاله های الوان وعلفهای خوب ، منظری زیبا دارند. در کنار چشمه ها توتیای زیاد میروید و نخود خودرو نیز در کوهستان بسیار است و شبنم تندی دارد. (از مرآت البلدان ج 4 ص 273).

چناران. [ چ ِ ] (اِخ ) (چنار). دهی است جزء دهستان سیاهرود بخش حومه ٔ شهرستان دماوند که در 13 هزارگزی باختر دماوند و 500 گزی جنوب راه شوسه ٔ رودهن به فیروزکوه واقع است.کوهستانی و سردسیر است و 350 تن سکنه دارد. آبش از قنات. محصولش غلات ، لوبیا، سیب زمینی و باغات. شغل اهالی زراعت ، گله داری و بافتن قالیچه ، گلیم و جاجیم و راهش ماشین رو است. مزارع کولی بک ، اسب چران ، نوده و کندک نیز جزء این ده محسوبند و ساکنان این آبادی از ایل هداوند میباشند که در فصل بهار برای تعلیف احشام خود به لار میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

چناران. [ چ ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان مرکزی بخش مراوه ٔ شهرستان گنبدقابوس است که در 2 هزارگزی جنوب مراوه تپه ، کنار راه فرعی قرناوه واقع است. محلی کوهستانی با هوایی معتدل است و 1315 تن سکنه دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات ، لبنیات ، ابریشم و صیفی میباشد. شغل اهالی زراعت ، گله داری و صنایع دستی قالیچه بافی و نمدمالی است وراهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

چناران. [ چ ِ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: یکی از قرای نیشابور است که در شش فرسخی آن شهر و در دامنه ٔ کوه ، در سمت علیای قریه ٔ موشان واقع میباشد. قریه ای قدیم النسق با هوایی معتدل است. و زراعت آن از آب رودخانه و آب قنات مشروب میگردد و بیشتر محصولش صیفی و شتوی است. این آبادی 25 خانوار سکنه دارد و اهالی گوسفند زیاد دارند. (از مرآت البلدان ج 4 ص 273). در فرهنگ جغرافیایی آمده است : دهی از دهستان زیرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور میباشد که در 13 هزارگزی شمال قدمگاه واقع است. محلی کوهستانی است و هوایش معتدل است و 916تن سکنه دارد. آبش از قنات. محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و مالداری و راهش مالرو است. کلاته ٔ خجنک نیز جزء این ده میباشد. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

چناران. [ چ ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان بقاضی بخش حومه ٔ شهرستان نیشابور که در 18 هزارگزی خاور نیشابور واقع است. جلگه و معتدل است و 35 تن سکنه دارد. آبش از قنات. محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و کارگری وراهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

چناران. [ چ ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان کنارشهر بخش بردسکن شهرستان کاشمر که در 12 هزارگزی شمال خاوری بردسکن بر سر راه مالرو عمومی بردسکن به ریوش واقع است. جلگه ای است با هوای گرمسیری و10 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

چناران. [ چ ِ ](اِخ ) مؤلف مرآت البلدان نویسد: یکی از قرای بافت در زنجان کرمان است. (از مرآت البلدان ج 4 ص 273».

چناران. [ چ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خزل شهرستان نهاوند که در 65 هزارگزی شمال باختری شهر نهاوند و 5 هزارگزی جنوب رودخانه ٔ گاماسیاب واقع است. محلی کوهستانی و سردسیر است و 279 تن سکنه دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات ، حبوبات ، لبنیات و توتون میباشد. شغل اهالی زراعت و گله داری است وراهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

چناران. [ چ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حسن آباد بخش حومه ٔ شهرستان سنندج که در 19 هزارگزی جنوب خاوری سنندج و 9 هزارگزی خاور راه شوسه ٔ سنندج به کرمانشاه واقع است. کوهستانی و سردسیر است و 125 تن سکنه دارد. آبش از چشمه. محصولش غلات. شغل اهالی زراعت و گله داری و راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

معنی چناران به فارسی

چناران
دهی است از دهستان حسن آباد بخش حوم. شهرستان سنندج .
مولف مر آت البلدان نویسد : (( ده کوچکی است در هشت فرسخ و نیمی مغرب نهاوند )) .
مولف مر آت البلدان نویسد : (( آبادی کوچکی است که وضع طبیعی آن مانند (( چناران بیگلرخان )) است . و تا آنجا نیم فرسنگ فاصله دارد .
بلوکی است از بلوکات بجنورد واقع در سمت مشرق این بلده و اسامی قرا و مزارع آن از این قرار است . کوک و کمر .
نام یکی از دهستانهای بخش حومه شهرستان بجنورد استان نهم . این دهستان در جنوب خاوری بجنورد واقع است و ۱۷ آبادی دارد و ۵۱۵۲٠ تن سکنه آن میباشد . محصولش غلات بنشن و میوه است .
یکی از دهستانهای بخش حوم. شهرستان بجنورد است در جنوب شرقی بجنورد در منطقه ای کوهستانی و معتدل هوا واقع است آب مزروعی قرائ دهستان از چشمه سارها و محصول عمده دهات آن غلات و بنشن و شغل سکنه دهات زراعت و قالیچه بافی است . این دهستان از ۱۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده .

چناران در دانشنامه ویکی پدیا

چناران
چناران مرکز شهرستان چناران و از شهرهای استان خراسان رضوی می باشد که در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال غربی مشهد واقع شده است. چناران در ۴۵ کیلومتری شمال غربی شهر شاندیز واقع شده است
چناران به شکل جدید در دههٔ ۱۳۳۰ پس از ساخته شدن کارخانه قند چناران و بر گرد آن شکل گرفت. پیش از آن، ناحیه چناران بیشتر به نام رادکان شناخته می شد. رادکان که یکی از قریه های توس قدیم بوده امروزه بخشی از شهرستان چناران است. . نام این شهرستان بر گرفته شده از دو درخت چنار بزرگ که در ورودی روستای حاج نصیر بوده است (که هم اکنون نام محله ای در این شهرستان است) می باشد.
آب و هوای آن در تابستان گرم و در زمستان سرد می باشد. همچنین آب و هوای آن در فصل بهار اغلب بسیار بارانی و همراه با باد شدید می باشد. با توجه به فاصله نسبتاً نزدیک تا مشهد به عنوان ییلاقات مشهد شناخته می شود.
تنوع گونه های قومی ساکن در این شهر شامل کرد کرمانج ،خاوری،فارس و ترک می باشد.
عکس چناران
چناران می تواند اشاره به یکی از موارد زیر داشته باشد:
چناران مرکز شهرستان چناران و از شهرهای استان خراسان رضوی ایران می باشد.
شهرستان چناران از شهرستان های استان خراسان رضوی ایران است.
دهستان چناران، دهستانی است از توابع بخش مرکزی شهرستان چناران در استان خراسان رضوی ایران.
بخش مرکزی شهرستان چناران یکی از بخش های شهرستان چناران در استان خراسان رضوی ایران است.
تپه چناران مربوط به هزاره ۵ تا هزاره سوم قبل از میلاد که در ایران قرار دارد.
غار چناران مربوط به عصر مس و دوران های تاریخی پس از اسلام است که در شهرستان هرسین، روستای چناران واقع شده است.
شهرک صنعتی چناران که در فاصله ۴۵ کیلومتری غرب مشهد در نزدیکی شهر چناران قرار دار.
چناران (نیشابور) روستایی است از توابع بخش زبرخان شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی ایران.
چناران (دماوند) روستایی از توابع بخش رودهن شهرستان دماوند در استان تهران ایران
چناران (بجنورد)، شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی ایران است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۲، روستای چناران به شهر ارتقاء یافت.
فهرست شهرهای استان خراسان شمالی
فهرست شهرهای ایران
جمعیت شهر چناران براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۳٬۶۵۸ نفر (۸۵۶ خانوار) بوده است و در سال ۱۳۹۰، جمعیت آن به ۳٬۵۹۸ نفر کاهش یافته است.
چناران2، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان جیرفت در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان اسفندقه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۵۳ نفر (۲۶خانوار) بوده است.
چناران روستایی از توابع بخش دوره چگنی شهرستان خرم آباد در استان لرستان ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان کشکان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۸۴ نفر (۵۵ خانوار) بوده است.

چناران (دماوند)، روستایی از توابع بخش رودهن شهرستان دماوند در استان تهران ایران است.
این روستا در دهستان مهرآباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۷۲ نفر (۱۰۹خانوار) بوده است.
چناران (سنندج)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سنندج در استان کردستان ایران است.
این روستا در دهستان نران قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۱ نفر (۱۳خانوار) بوده است.
چناران (سیرجان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سیرجان در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان چهارگنبد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
مختصات: ۳۷°۴۸′۱۹″شمالی ۵۵°۵۶′۰۲″شرقی / ۳۷٫۸۰۵۱۴°شمالی ۵۵٫۹۳۳۸۱°شرقی / 37.80514; 55.93381
چناران (کلاله)، روستایی از توابع بخش مراوه تپه شهرستان کلاله در استان گلستان ایران است.
این روستا در دهستان مراوه تپه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۰۴۰ نفر (۲۰۶خانوار) بوده است.
چناران روستایی از توابع بخش دشمن زیاری شهرستان ممسنی در استان فارس ایران است.
این روستا در دهستان مشایخ قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۳ نفر (۱۴خانوار) بوده است.
مختصات: ۳۴°۰۸′۵۸″ شمالی ۴۸°۱۵′۳۴″ شرقی / ۳۴٫۱۴۹۴۴°شمالی ۴۸٫۲۵۹۴۴°شرقی / 34.14944; 48.25944
فهرست روستاهای ایران
چناران (نهاوند)، روستایی از توابع بخش گیان شهرستان نهاوند در استان همدان ایران است.
این روستا در دهستان گیان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۳۷ نفر (۳۳خانوار) بوده است.
آب چناران، روستایی از توابع بخش رستم شهرستان ممسنی در استان فارس ایران است.
این روستا در دهستان پشتکوه رستم قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۴ نفر (۹خانوار) بوده است.
بخش مرکزی شهرستان چناران یکی از بخش های شهرستان چناران در استان خراسان رضوی ایران است.
دهستان بقمچ
دهستان چناران
دهستان رادکان
شهر: چناران
بخش مرکزی شهرستان چناران در سال ۱۳۱۶ تأسیس شد و پس از تأسیس شهرستان چناران در سال ۱۳۶۸، نام آن به بخش مرکزی شهرستان چناران تغییر یافت که شامل دو دهستان چناران و رادکان بود. بر اساس مصوبهٔ هیئت وزیران در تاریخ ۲ تیر ۱۳۷۲ دهستان بقمچ نیز در محدودهٔ این بخش تأسیس شد. در حال حاضر، این بخش از سه دهستان و یک شهر تشکیل شده است:
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش مرکزی شهرستان چناران در سال ۱۳۸۵ برابر با ۷۳٬۹۷۷ نفر بوده است. جمعیت این بخش در سال ۱۳۹۰ به ۸۴٬۷۷۰ نفر رسیده است.
پشت تنگ چناران، روستایی از توابع بخش بیستون شهرستان هرسین در استان کرمانشاه ایران است.
این روستا در دهستان شیزر قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹۶ نفر (۱۹خانوار) بوده است.
تپه چناران مربوط به هزاره ۵ تا هزاره سوم قبل از میلاد است و در چناران، خیابان امام خمینی، میدان امام حسین، کوچه ۱۰ دی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۲۴۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
چناران دهستانی در بخش گلبهار شهرستان چناران در استان خراسان رضوی ایران به مرکزیت روستای خیرآباد است. این دهستان بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۶۴ تأسیس شده است.
براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت دهستان چناران ۱۷۱۰۹ نفر (۴۲۶۱ خانوار) بوده است. جمعیت این دهستان در سال ۱۳۹۰ به ۱۸۱۵۳ نفر رسیده است.
سیل ۱۳۹۰ ارادک رود چناران در روز ۳ شهریور بر اثر بارش باران و طغیان ارداک رود از شاخه های کشف رود واقع در استان خراسان رضوی جاری شد.
سیدرضا عباسی معاون اداره کل مدیرت بحران استان خراسان رضوی مهمترین دلیل بروز سیلاب را تجاوز به حریم و بستر رودخانه دانست و خواستار رفع تصرفات و بازکردن مسیر آب شد.
میزان تلفات این سیل ۵ نفر اعلام شد. خساراتی برای این سیل برآورد نشد اما کار بازسازی خانه ها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار ۹۷۰ واحد مسکونی را در روستاهای بقمج، گاش، گاه، اندیشش و کلاته گاه واگذار گردید.
شهرستان چناران از شهرستان های استان خراسان رضوی است. مرکز این شهرستان شهر چناران بوده و دارای دو بخش مرکزی و گلبهار است.
بخش مرکزی شهرستان چناران
دهستان چناران
دهستان رادکان
دهستان بقمچ
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵، شهرستان چناران ۱۱۰٬۹۶۶ نفر جمعیت داشته است. جمعیت این شهرستان در سال ۱۳۹۰ به ۱۲۵٬۶۰۱ نفر افزایش یافته است.
شهرستان چناران بر اساس مصوبهٔ هیئت وزیران در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۶۸ از ترکیب بخش مرکزی شهرستان چناران و بخش تازه تأسیس گلبهار، به مرکزیت شهر چناران تأسیس شد. این شهرستان در حال حاضر دارای دو بخش و پنج دهستان می باشد:
شهرک صنعتی چناران در فاصله ۴۵ کیلومتری غرب مشهد در نزدیکی شهر چناران قرار دارد فاز ۱ شهرک صنعتی چناران با مساحت ۲۲۰ هکتار هم اکنون دارای تمامی امکانات زیربنایی بوده و در حدود ۷۰ واحد تولیدی مشغول تولید می باشند.
غار چناران مربوط به عصر مس - دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان هرسین، روستای چناران واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۶۸۸۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با چناران

چناران را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مسعود صفری نجف ابادی ٢٣:٢٦ - ١٣٩٧/١٠/٢٩
چناران : نام بیشه ای مملو از درختان چنار با لت های بزرگ و دارای یک پنگخانه در شهرستان نجف اباد اصفهان
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نقشه چناران   • مجتمع چناران   • روستاهای چناران   • چناران تهران   • نقشه شهر چناران   • فاصله چناران تا مشهد   • جمعیت چناران   • چناران دماوند   • معنی چناران   • مفهوم چناران   • تعریف چناران   • معرفی چناران   • چناران چیست   • چناران یعنی چی   • چناران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چناران
کلمه : چناران
اشتباه تایپی : ]khvhk
آوا : CenArAn
نقش : اسم خاص مکان
عکس چناران : در گوگل


آیا معنی چناران مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )