برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

چندشکلی (علوم رایانه)


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

چندشکلی (علوم رایانه) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی چندشکلی (علوم رایانه)   • مفهوم چندشکلی (علوم رایانه)   • تعریف چندشکلی (علوم رایانه)   • معرفی چندشکلی (علوم رایانه)   • چندشکلی (علوم رایانه) چیست   • چندشکلی (علوم رایانه) یعنی چی   • چندشکلی (علوم رایانه) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چندشکلی علوم رایانه
کلمه : چندشکلی (علوم رایانه)
اشتباه تایپی : ]kna;gd (ug,l vhdhki)
عکس چندشکلی (علوم رایانه) : در گوگل

آیا معنی چندشکلی (علوم رایانه) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )