برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1278 100 1

چهارزانو

/CAhArzAnu/

معنی چهارزانو در لغت نامه دهخدا

چهارزانو. [ چ َ / چ ِ ] (اِ مرکب ) نوعی از نشستن است. مربعنشینی. قرار گرفتن روی زمین به کیفیتی که هر دو ساق پا به جانب داخل خم و با یکدیگر متقاطع گردند و سر زانوان به جانب بیرون متمایل باشند و کف پا در زیر آن واقع شود :
گفتا منشین چهارزانو
کآن هست نشانه ٔ تکبر
ننشستند جز دو زانو
نیکوادبان و مردم حر
گفتم چه ادب کدام حری
بشنو ز من این حقیقت مر
آموخته ایم این ادب را
ما از عرب وعرب ز اشتر.
دهخدا.
رجوع به چارزانو شود.

معنی چهارزانو به فارسی

چهارزانو
حالتی ازنشستن که زانوهادرطرف راست وچپ باشند

معنی چهارزانو در فرهنگ معین

چهارزانو
( ~.) (اِمر.)حالتی مؤدبانه از نشستن که ساق پای چپ زیر زانوی راست و ساق پای راست زیر زانوی چپ قرار می گیرد.

معنی چهارزانو در فرهنگ فارسی عمید

چهارزانو
به حالتی از نشستن که زانوها در طرف راست و چپ و پای راست زیر زانوی چپ و پای چپ زیر زانوی راست قرار گیرد.

چهارزانو را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
همان چار زانو و علت نامگذاری شاید به این دليل باشد که وقتی چهار زانو می نشینیم قسمت انتهایی هر یک از پا ها زیر زانوی پای دیگر قرار می‌گیرد که اگر کسی از دور به این حالت نشستن نگاه کند گویا فرد دارای چهار زانو است به عبارتی اگر قسمت انتهایی پا ها را که زیر زانوها قرار گرفته را زانو در نظر بگیریم می شود چهار عدد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• چرا میگن چهار زانو نشستن   • فلسفه چهار زانو نشستن   • دو زانو نشستن   • چرا میگویند چهار زانو   • چهار زانو یعنی چه   • انواع نشستن   • معنی چهار زانو نشستن   • دوزانو نشستن   • معنی چهارزانو   • مفهوم چهارزانو   • تعریف چهارزانو   • معرفی چهارزانو   • چهارزانو چیست   • چهارزانو یعنی چی   • چهارزانو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چهارزانو
کلمه : چهارزانو
اشتباه تایپی : ]ihvchk,
آوا : CAhArzAnu
نقش : اسم
عکس چهارزانو : در گوگل

آیا معنی چهارزانو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )