برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1316 100 1

چهل کلید

معنی چهل کلید در فرهنگ فارسی عمید

چهل کلید
جام فلزی که در اطراف آن دعاهایی کنده کاری شده و چهل قطعه فلز کوچک به شکل کلید به لبۀ آن آویخته و آن را پرآب می کنند و به بیمار می دهند بخورد یا بر سر او می ریزند تا شفا یابد و گاه برای گشوده شدن بخت دختری او را به حمام می برند و با آن جام آب بر سرش می ریزند.

چهل کلید را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود دعای چهل کلید   • کاسه چهل کلید   • نحوه خواندن دعای چهل کلید   • دعای چهل کلید صوتی   • دانلود دعای چهل کلید برای موبایل   • دعای چهل کلید برای گشایش بخت   • دعای چهل کلید برای ازدواج   • دعای چهل قفل   • معنی چهل کلید   • مفهوم چهل کلید   • تعریف چهل کلید   • معرفی چهل کلید   • چهل کلید چیست   • چهل کلید یعنی چی   • چهل کلید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چهل کلید
کلمه : چهل کلید
اشتباه تایپی : ]ig ;gdn
عکس چهل کلید : در گوگل

آیا معنی چهل کلید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )