برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1355 100 1

چهل

/Cehel/

معنی چهل در لغت نامه دهخدا

چهل. [ چ ِ هَِ ] (عدد، ص ، اِ) چهار دهه. عددی که از چهار برابر کردن عدد ده واحد مرتبه ٔ دوم یا مرتبه ٔ دهگان (عشرات ) پیدا شود. (40 = 10 * 4). عدد مابین سی و نه و چهل و یک. چل. چهله. چله. اربعون. اربعین. ربعون. قرنطین. قرنطینه. و نماینده ٔ آن در ارقام هندیه «40» است و در حساب جمل «م ». مُسلِف ؛ زنی که بچهل و پنج سالگی رسیده باشد.

معنی چهل به فارسی

چهل
( اسم ) چهار بارده سی بعلاو. ده .
چهار دهه . عددی که از چهار برابر کردن عدد ده واحد مرتب. دوم یا مرتب. دهگان پیدا شود .
نام کوهی به فیروز کوه است و رودخانه بابل سر از آنجا سر چشمه میگیرد .
دهیست از دهستان خسرو آباد شهرستان بیجار
دهیست از دهستان دو غائی بخش حومه شهرستان قوچان .
نام شاخه ای که از جانب راست به رودخانه لار می پیوندد .
نام گیاهی است که در دارو سازی بکار میرود .
نام کوهی بنواحی شمال شرقی در مغرب جاجرم است .
دهیست از دهستان بیزکی بخش حومه شهرستان مشهد .
دهیست از دهستان پشت رود بخش فهرج شهرستان بم .
چهل نفری که با موسی بکوه طور رفتند .
نام بقعه و تکیه و مزار چهل تن درویش واقع در میان تکیه خواجه حافظ و تکی. هفت تنان بشیراز کریم خان زند عمارت و سه دیوار و حصار از آجرو گچ دور این چهل قبر بساخت و فرهاد میرزای پسر عباس میرزای ولیعهد بسال ۱۲۵۷ قمری چهل سنگ تراشیده بر آن چهل مزار نصب بود .
جبه
نان نهری در حاجی لراست که از کوه نیلی سر چشمه میگیرد و بنامهای پسرک و چهل گیسو نیز نامیده میشود .
چهل جریب ...

معنی چهل در فرهنگ معین

(چِ هِ. سُ) (ص مر.) ۱ - عمارتی که چهل ستون داشته باشد. ۲ - بنایی که دارای ستون ها بسیار باشد.

معنی چهل در فرهنگ فارسی عمید

چهل
عدد ۴۰، چهار برابر ده.
=چل بند
=چل تاج
=چل تکه
=چلچراغ
۱. عمارتی که چهل ستون داشته باشد.
۲. [مجاز] بنایی که ستون های بسیار داشته باشد.
۱. به عقیدۀ قدما، چهل صباح که در آن تخمیر طینت آدم شده است، چهل صباحی که گل آدم تخمیر شد.
۲. چهل صبح یا چهل روز که برای عبادت و ریاضت اختصاص می دهند.
نامی که در قدیم به ستون های باقی مانده در تخت جمشید داده اند.
جام فلزی که در اطراف آن دعاهایی کنده کاری شده و چهل قطعه فلز کوچک به شکل کلید به لبۀ آن آویخته و آن را پرآب می کنند و به بیمار می دهند بخورد یا بر سر او می ریزند تا شفا یابد و گاه برای گشوده شدن بخت دختری او را به حمام می برند و با آن جام آب بر سرش می ریزند.

چهل در دانشنامه اسلامی

چهل
چهل، از مهم ترین و پربسامدترین رمزهای عددی رایج در میان تقریبآ همه اقوام و فرهنگها است.
پژوهش درباره جایگاه عدد چهل، در حوزه های بسیار متنوع با وجود انبوهی از شواهد، تنها درصورتی میسر است که دسته بندی و گونه شناسی ای از آن ها فراهم شود.اهمیت و بسامد هر یک از گونه ها ــکه از بسیاری جهات، با یکدیگر ارتباط و هم پوشانی نیز دارندــ یکسان نیست و به ویژه در زمینه سنت اسلامی، برخی گونه های کاربرد عدد چهل، بر برخی دیگر ترجیح یافته اند.سه گونه عمده کاربرد عدد چهل در سنّت اسلامی اینهاست :
← در بیان کثرت
(۱) علاوه بر قرآن و کتاب مقدّس.(۲) احمدآقا شریف، اسرار و رموز اعداد و حروف، تهران ۱۳۸۳ش.(۳) ابن اثیر، الکامل فی التاریخ.(۴) ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، چاپ عباس اقبال آشتیانی، تهران ۱۳۲۰ش.(۵) ابن بابویه، علل الشرایع، نجف ۱۳۸۶/۱۹۶۶، چاپ افست قم.(۶) ابن بابویه، کتاب الخصال، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ش.(۷) ابن بابویه، کتاب من لایحضُرُهُ الفقیه، (ترجمه و متن)، ترجمه محمدجواد غفاری، صدربلاغی، و علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۷ـ۱۳۶۹ش.(۸) ابن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، (قاهره) ۱۳۱۳، چاپ افست بیروت.(۹) ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون.(۱۰) ابن سعد، الطبقات الکبری (لیدن).(۱۱) ابن عبدالحکم، کتاب فتوح مصر و اخبارها، چاپ محمد حجیری، بیروت ۱۴۲۰/۲۰۰۰.(۱۲) ابن عبدربّه، کتاب العقد الفرید، چاپ احمد امین، احمد زین، و ابراهیم ابیاری، قاهره ۱۳۵۹ـ ۱۳۶۸/ ۱۹۴۰ـ۱۹۴۹.(۱۳) ابن فقیه.(۱۴) ابن کثیر، البدایة و النهایة، بیروت ۱۴۱۱/۱۹۹۰.(۱۵) معمربن مثنی ابوعبیده، کتاب النقائض: نقائض جریر و الفرزدق، چاپ آنتونی اشلی بوان، لیدن ۱۹۰۵ـ۱۹۱۲، چاپ افست بغداد.(۱۶) ابونعیم اصفهانی، حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء، چاپ محمدامین خانجی، بیروت ۱۳۸۷/۱۹۶۷.(۱۷) احمد امین، قاموس العادات و التقالید و التعابیر المصریة، قاهره ۱۹۵۳.(۱۸) محمدبن عبدالهی ازرقی، اخبار مکة و ماجاء فیها من الآثار، چاپ رشدی صالح ملحس، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳، چاپ افست قم ۱۳۶۹ش.(۱۹) محمد اسدیان خرم آبادی، آیین های گذر در ایران: بررسی تطبیقی آیین های ایرانی در حوزه های فرهنگی و جغرافیایی، تهران ۱۳۸۴ش.(۲۰) اعتمادالسلطنه.(۲۱) یحیی بن احمد باخرزی، اوراد الاحباب و فصوص الآداب، فصوص الآداب، چاپ ایرج افشار، تهران ۱۳۵۸ش.(۲ ...


ارتباط محتوایی با چهل

چهل در جدول کلمات

انسان چهل هزار سال پیش
نیاندرتال
تا چهل پنجاه سال پیش به راه انداختن آن از آئین های این عید باستانی بود
میر نوروزی
سوره چهل و ششم قرآن کریم
احقاف

معنی چهل به انگلیسی

forty ()
چهلمین ، چهل

معنی کلمه چهل به عربی

چهل
اربعون

چهل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اسرار عدد چهل   • عدد چهل در قران   • عدد چهل در فرهنگ ایرانی   • اسرار عدد چهل در اسلام   • چهل روز گناه نکردن   • اسرار عدد چهل در قرآن و روایات   • رموز عدد چهل   • چرا عدد 40 مقدس است   • معنی چهل   • مفهوم چهل   • تعریف چهل   • معرفی چهل   • چهل چیست   • چهل یعنی چی   • چهل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی چهل
کلمه : چهل
اشتباه تایپی : ]ig
آوا : Cehel
نقش : عدد اصلی
عکس چهل : در گوگل

آیا معنی چهل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )