برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1321 100 1

ژئودزیک

ژئودزیک در دانشنامه ویکی پدیا

ژئودزیک
در ریاضیات و به خصوص هندسه دیفرانسیل ٬ یک ژئودزیک تعمیمی از مفهوم خط مستقیم به روی خمینه ها است.در حضور یک اتصال افاین ٬ به صورت منحنی هایی تعریف می شوند کهبردار مماس آن ها در صورت ترانهاده شدن ٬موازی باقی بمانند.اگر این اتصال ٬ اتصال لوی-چیویتا ایجاد شده توسط متریک ریمان باشد٬ آن گاه ژئودزیک ها (به صورت محلی ) کوتاه ترین مسیر بین نقاط در فضا هستند.
Caltech Tutorial on Relativity توضیحی ساده و جالب از ژئوذزیک ها به همراه پویانمایی
Geodesics Revisited آشنایی با ژئودزیک ها به همراه کاربردها در هندسه٬مکانیک و اپتیک
واژۀ ژئودزیک از ژئودزی ٬ دانش اندازه گیری اندازه و شکل زمین برگرفته شده است.در ابتدا٬ منظور از یک ژئودزیک ٬ کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه روی سطح زمین ٬ یعنی قسمتی از یک دایرۀ عظمیه بود.اما بعدها از این واژه تعمیم داده شد تا اندازه گیری ها در فضاهای ریاضیاتی عمومی تری را نیز شامل شود. برای مثال در نظریه گراف می توان از ژئودزیک بین دو رأس از یک گراف صحبت کرد.
در هندسه متریک یک ژئودزیک خمی است که که در همه جا به صورت محلی یک کمینه کنندۀ فاصله است.به طور دقیق تر یک خم γ: I → M از بازۀ I روی اعداد حقیقی به فضای متریک M یک ژئودزیک است اگر یک ثابت v ≥ 0 یافت شود به طوری که برای هر t ∈ I یک همسایگی J از t در I وجود دارد به طوری که برای هر t1, t2 ∈ J داشته باشیم:
d ( γ ( t 1 ) , γ ( t 2 ) ) = v | t 1 − t 2 | . {\displaystyle d(\gamma (t_{1}),\gamma (t_{2}))=v|t_{1}-t_{2}|.\,}
ژئودزیک پلی آرن ها(به انگلیسی: Geodesic polyarene) در شیمی آ ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با ژئودزیک

ژئودزیک را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ژئودزیک   • مفهوم ژئودزیک   • تعریف ژئودزیک   • معرفی ژئودزیک   • ژئودزیک چیست   • ژئودزیک یعنی چی   • ژئودزیک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ژئودزیک
کلمه : ژئودزیک
اشتباه تایپی : Cm,ncd;
عکس ژئودزیک : در گوگل

آیا معنی ژئودزیک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )