انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1070 100 1

ژان باپتیست تاورنیه

ژان باپتیست تاورنیه در دانشنامه اسلامی

ژان باپتیست تاورنیه
«ژان باپتیست تاورنیه» جهانگرد فرانسوی و مسافر مشرق زمین بوده که ۱۶۰۵ م در پاریس متولد شده و پس از ۸۳ سال عمر، در سال ۱۶۸۹ م اسمولنسک بدرود حیات گفته است.
وی فرزند دوم گابریل، جغرافی دان و نقشه کش معروف بود که به علت فشار تعصبات مذهبی، از کشور هلند به پاریس مسافرت کرد. شهرت پدر در مسایل جغرافیایی و فرهنگ حاکم بر محیط خانواده، ذوق سیاحت را در او برانگیخت. وی پانزده سالگی خانه پدری را به قصد سیاحت ترک کرد. در بیست و دو سالگی اغلب کشورهای اروپا، از جمله فرانسه، انگلستان، هلند، آلمان، سویس، لهستان، مجارستان و ایتالیا را دیده بود و به خوبی به زبان های مختلف گفتگو می کرد. آشنایی او در آلمان با سرپرست میسیون های مشرق زمین و فرستاده ریشلیو، راهگشای سفرهای آتی و طولانی او به شرق بود. بین سال های ۱۶۳۲ و ۱۶۶۸ م، شش بار به مشرق زمین مسافرت کرد. در این سفرها بیش از نه بار از ایران دیدن کرد که نخستین سفر او در دوره سلطنت شاه صفی و سفرهای دیگرش در زمان شاه عباس دوم و شاه سلیمان صورت گرفت. وی در سال ۱۶۳۶ م در جشن تاجگذاری فردیناند سوم پادشاه رومان ها در فرانکفورت آلمان شرکت کرد و در آنجا یکی از روحانیون به نام «ژوزف» به او پیشنهاد کرد که به همراه دو نفر نجیب زاده به فلسطین برود و او نیز قبول کرد اما در قسطنطیه همسفرانش را رها کرد و همراه کاروانی از راه تبریز و زنجان به سوی اصفهان عازم شد. در اصفهان مقداری پارچه ابریشمین و زری خریداری نمود و به فرانسه بازگشت و در آن ها را به چندین برابر قیمت اصلیش فروخت و از این رهگذر اندوخته ای فراهم آورد. ضمنا در فرانسه بر اثر ارتباطی که با جواهرفروشی به نام «ژادپرگواس» پیدا کرد، دختر او را به عقد خود درآورد و در نتیجه معاشرت با پدر زنش به ارزش سنگ ها گرانبهاء پی برد و همین امر موجب گردید که چندین مسافرت پی در پی از سال ۱۶۲۸ تا ۱۶۶۳ م به ایران، مغولستان، هندوستان و جزایر «سوماترا» و «باتاویا» بکند و در تمام این مناطق سنگ های گرانبهاء به دست بیاورد.
مسافرت به شیراز
تاورنیه در ضمن مسافرت اخیر خود، مدتی در شیراز ماند و خاطرات خود را از این شهر در ضمن سفرنامه خود تحت عنوان: «مسافرت های ششگانه ژان باپتیست تاورنیه» شرح داد. لویی چهاردهم در سال ۱۶۶۸ م مبلغ سه میلیون فرانک فرانسه از تاورنیه سنگ های قیمتی خریداری کرد و در سال بعد، از لحاظ اطلاعات ذیقیمتی که این جهانگرد برای جغرافیای تجارتی جمع آوری کرده بود، جایزه ای از طرف آن پادشاه به او داده شد. تاورنیه در سال ۱۶۸۵ م بر طبق مقررات «نانت» زندانی شد. سپس به سویس و از آنجا به وین رفت و در این شهر به ریاست شرکتی تجارتی در هند انتخاب گردید. اما در راه مسافرت، در سال ۱۶۸۹ م در شهر کپنهاگ فوت کرد.
عناوین مرتبط
رحلة الفرنسی تافرنییة إلی العراق (کتاب) .
منبع
...

ژان باپتیست تاورنیه در دانشنامه ویکی پدیا

ژان باپتیست تاورنیه
ژان باپتیست تاوِرْنیه یا ژان باتیست تاورنیه (۱۰۱۴–۱۱۰۰ق/۱۶۰۵–۱۶۸۹م)، جهانگرد و بازرگان معروف فرانسوی است که در عصر صفوی بارها به ایران و مشرق زمین سفر کرد. سفرنامهٔ او در شرح وقایع دورهٔ صفویه و وقایع دربار صفوی دارای اهمیت بسیار است.
سفرنامهٔ تاورنیه، ترجمه نظم الدوله ابوتراب نوری، پاک نویسی احمدابن یوسف مشیر حضور، بی جا: بی نا (بی نا:مطبعه برادران باقراف)، ۱۳۳۱ق. =، ۵ جلد در یک مجلد، ۱۰۳۵ صفحه.
س‍ف‍رن‍ام‍هٔ ت‍اورن‍ی‍ه، ۱۶۶۸–۱۶۳۲، ت‍رج‍م‍ه اب‍وت‍راب ن‍وری (ن‍ظم ال‍دول‍ه)، ویراست ۲ ب‍ا ت‍ج‍دی‍دن‍ظر ک‍ل‍ی و ت‍ص‍ح‍ی‍ح ح‍م‍ی‍د ش‍ی‍ران‍ی، اص‍ف‍ه‍ان: کتابفروشی تایید، ۱۳۳۶؛ ۷۱۹ صفحه.
س‍ف‍رن‍ام‍هٔ ت‍اورن‍ی‍ه، ت‍رج‍م‍ه اب‍وت‍راب ن‍وری، ب‍ا ت‍ج‍دی‍دن‍ظر ک‍ل‍ی و ت‍ص‍ح‍ی‍ح ح‍م‍ی‍د ش‍ی‍ران‍ی، تهران: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه س‍ن‍ائ‍ی، اص‍ف‍ه‍ان: ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی ت‍ائ‍ی‍د، ۱۳۶۳؛ ۷۱۹ صفحه.
س‍ف‍رن‍ام‍هٔ ت‍اورن‍ی‍ه، ت‍رج‍م‍هٔ ح‍م‍ی‍د ارب‍اب ش‍ی‍ران‍ی، ت‍ه‍ران: ن‍ی‍ل‍وف‍ر، ۱۳۸۳، ن‍ی‍ل‍وف‍ر، ۱۳۸۹؛ ۳۹۸ صفحه.
ژان باتیست تاورنیه، جهانگرد فرانسوی، در سال ۱۶۰۵ در پاریس به دنیا آمد. خانواده او که اکثر جغرافی دان و حکاک و نقشه نگار بودند از تندر آنورس در بلژیک به پاریس آمده و در آنجا مستقر شده بودند. دوران کودکی اش در کنار پدر و خانواده دانشمندی گذشت که همه روزه دربارهٔ مسائل جغرافیایی با دیگران به گفتگو می پرداختند و همین گفتگوها بود که شوق سفر را از کودکی در او برانگیخت، چنان که خود می نویسد: (اگر اولین تعلیم دومین تولد باشد من بامیل سفر کردن پا به جهان گذاشته ام. شهرتی که پدرم در مباحث جغرافیا داشت و گفتگوهایی که بیشتر دانشمندان در حضور من با پدرم می کردند و من با علاقه گوش می دادم میل سفر را در من بیدار کرد)
بیست و دو سال بیشتر نداشت که بسیاری از کشورهای اروپا (فرانسه، انگلستان، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، آلمان، سویس، لهستان، مجارستان، ایتالیا) را دیده بود و به قدر رفع نیاز به زبانهای رایج آن کشورها سخن می گفت. در همین سفرهای اروپا بود که راه سفرهای آینده خود را گشود. پس از مدتی خدمت در نزد نایب السلطنه مجارستان، بافرستاده کاردینال ریشلیو به نام پر ژوزف، که چندی بعد مدیر انجمن های دینی مشرق زمین شد، ملاقات کرد و در واقع توانست از راهی که این کشیش کاپوسن به کشورهای مشرق باز کرده بود استفاده کند.
تاورنیه می نویسد: (من در حال رفتن به راتیسبون بودم که پر ژوزف به من پیشنهاد کرد که همراه نمایندگان او به سفری که نقشه اش را کشیده بود به قسطنطنیه و فلسطین بروم) در قبول این پیشنهاد تردید نمی کند و عازم سفر می شود. پس از آن نیز پنج بار دیگر به مشرق زمین سفر می کند و جمعاً نه بار کشور ایران را می بیند. آخرین سفرش در ۶ دسامبر ۱۶۶۸ با بازگشت به پاریس به پایان می رسد. در این هنگام شصت و سه سال دارد. لوئی چهاردهم، شاه فرانسه، لقب نجیب زادگی به او اعطا می کند و در سال ۱۶۷۰ مالکیت بارون نشین اوبون را نیز به آن می افزاید. اکنون به سن شصت و پنج، سن بازنشستگی و نگارش خاطراتش رسیده است.
عکس ژان باپتیست تاورنیه


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با ژان باپتیست تاورنیه

ژان باپتیست تاورنیه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ژان باپتیست تاورنیه   • مفهوم ژان باپتیست تاورنیه   • تعریف ژان باپتیست تاورنیه   • معرفی ژان باپتیست تاورنیه   • ژان باپتیست تاورنیه چیست   • ژان باپتیست تاورنیه یعنی چی   • ژان باپتیست تاورنیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ژان باپتیست تاورنیه
کلمه : ژان باپتیست تاورنیه
اشتباه تایپی : Chk fh~jdsj jh,vkdi
عکس ژان باپتیست تاورنیه : در گوگل


آیا معنی ژان باپتیست تاورنیه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )