برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1226 100 1

ژنتیک

/Zenetik/

مترادف ژنتیک: ژن شناسی

معنی ژنتیک به فارسی

ژنتیک
ارثی، موروثی، علم وراثت، بخشی اززیست شناسی درباره چگونگی عوامل ارثی

معنی ژنتیک در فرهنگ معین

ژنتیک
(ژِ نِ) [ فر. ] (اِ.) ارثی ، موروثی ، علم وراثت .

معنی ژنتیک در فرهنگ فارسی عمید

ژنتیک
بخشی از زیست شناسی که دربارۀ صفات موروثی و عوامل ارثی بحث می کند، علم وراثت.

ژنتیک در دانشنامه اسلامی

ژن کوچک ترین واحد شیمیایی اطلاعات ارثی است که به تعداد بی شمار، درون میلیاردها سلول تشکیل دهنده بدن، وجود دارد. یکی از اموری که در فرامین پیشوایان دین مورد توجه قرار گرفته است، «بهینه سازی ژنتیک» می باشد، البته در کلام آنان، الفاظ علوم امروزی به کار نرفته است، اما توصیه هایی را به پیروان خویش ارایه کرده اند که می تواند بر این امر تطبیق کند.
ژن کوچک ترین واحد شیمیایی اطلاعات ارثی است که به تعداد بی شمار، درون میلیاردها سلول تشکیل دهنده بدن، وجود دارد. این واژه برای اولین بار توسط ویلهلم یوهانس در سال ۱۹۰۹ به کار رفت. مراجعه به متون دینی و روایی، و تعمق و ژرف نگری در آن ها، این حقیقت را آشکار می سازد که پیشوایان معصوم (علیهم السّلام) سال ها پیش از این با کلامی روان و ساده، پاره ای از مسایل ژنتیکی و توارثی را تبیین کرده اند.دین اسلام در راستای سعادت بشر در قالب احکام تکلیفی، وظایفی را برای مکلفین مشخص کرده است. این فرایند در بسترسازی مناسب ژنتیک نیز مورد عمل قرار گرفته است. روایات بسیاری به بیان جنبه های ارادی و غیرارادی انتقال صفات والدین و نسل های گذشته به نسل های آینده، پرداخته و از پدران و مادران خواسته اند تا با رعایت دستورات ارزش مند دین، زمینه و بستر مناسب را برای انتقال و تحقق ویژگی های ارزش مند فراهم آورند.این مقاله بر آن است تا با اثبات ژنتیک در متون روایی، به بیان پاره ای از دستورات پیرامون بسترسازی مناسب و نامناسب آن بپردازد.
مقدمه
گستره شمول دین به حسب قابلیت های کمی و کیفی ادیان، متفاوت بوده و بین دین پژوهان نیز در قلمرو دین اختلاف نظر وجود دارد.اما حقیقت این است که دین اسلام، از آن رو که پایان دهنده ادیان الهی می باشد، همه نیازهای بشری را که سعادت انسان مبتنی بر آن ها است، بیان کرده است، که با کاوش در منابع دینی می توان کلیات و جزئیات آن را استنباط کرد.
عبدالله جوادی آملی، شریعت در آینه معرفت، مرکز نشر فرهنگی رجاء، تهران، ۱۳۷۳، ج۲، ص۱۱۱.
ژن (Gene) کوچک ترین واحد شیمیایی اطلاعات ارثی است که به تعداد بی شمار، درون میلیاردها سلول تشکیل دهنده بدن وجود دارد. چنین تخمین زده می شود که در ۲۳ جفت کروموزوم هسته سلول انسانی، بیش از صد هزار ژن اصلی و شاید ...

ژنتیک در دانشنامه ویکی پدیا

ژنتیک
ژنتیک (به فرانسوی: Génétique، ژنتیک) (به انگلیسی: Genetics، جِنِتیکس) (از ریشهٔ یونانی: γενετική؛ به معنای آفریدن) یا آفرینش شناسی بخشی از دانش زیست شناسی است که به وراثت و تفاوت های جانداران زنده می پردازد. به وسیلهٔ قوانین و مفاهیم موجود در این دانش می توانیم به همانندی یا ناهمانندی دو اندامگان نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چگونه و چرا چنین همانندی یا ناهمانندی در داخل یک جامعه گیاهی یا جامعه جانوری، بوجود آمده است. دانش ژن شناسی، دانش جابجایی داده های زیستی از یک یاخته به یاخته ای دیگر یا از پدر و مادر به نوزاد و نسل های آینده می باشد. ژن شناسی با چگونگی این جابجایی ها که باعث نشانگان ها، دگرگونی ها و همانندی ها در اندامگان ها می باشد، سر و کار دارد. دانش ژن شناسی به سرشت فیزیکی و شیمیایی این داده ها نیز می پردازد.
ژنتیک مندل
ژنتیک جمعیت
ژنتیک مولکولی
ژنتیک بالینی
ژنتیک رفتاری
ژنتیک اصلاح دام
ژنتیک پزشکی
ژنتیک کمی
دانش زیست شناسی، هرچند از کهن ترین دانش هایی بوده است که بشر به آن توجه داشته، اما از حدود یک سدهٔ پیش از این دانش زیرشاخهٔ تازه ای پدید آمد که آن را ژنتیک نامیدند و انقلابی در دانش زیست شناسی بوجود آورد. در سدهٔ هجدهم، گروهی از پژوهشگران بر آن شدند که چگونگی جابجایی برخی صفت ها و ویژگی ها را از نسلی به نسل دیگر بررسی کنند. از این ویژگی ها به عنوان ویژگی های ارثی یاد می شود. به دو دلیل مهم که یکی گزینش ویژگی های نامناسب و دیگری نداشتن آگاهی کافی در زمینه ریاضیات بود، به نتیجه ای نرسیدند.
نخستین کسی که توانست قانون های حاکم بر انتقال صفتهای ارثی را شناسایی کند، کشیشی اتریشی به نام گرگور مندل بود که در سال ۱۸۶۵ این قانون ها را که نتیجهٔ آزمایش هایش روی گیاه نخود فرنگی بود، ارائه کرد. اما متأسفانه جامعه علمی آن زمان به دیدگاه ها و کشف های او اهمیت چندانی نداد و نتیجهٔ کارهای مندل به دست فراموشی سپرده شد. در سال ۱۹۰۰ میلادی کشف دوبارهٔ همان قانون ها، توسط درویس، شرماک و کورنز باعث شد که دیدگاه های مندل به گونه ای جدی تر مورد توجه و پذیرش قرار گیرد. هم اینک، مندل به عنوان «پدر دانش ژنتیک» شناخته می شود.
در سال ۱۹۵۳ با کشف ساختمان جایگاه ژن ها از سوی جیمز واتسون و فرانسیس ک ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ژنتیک در دانشنامه آزاد پارسی

ژِنِتیک (genetics)
ژِنِتیک
ژِنِتیک
(یا: وراثت) شاخه ای از زیست شناسی، برای بررسی وراثتو گوناگونی. این علم درپی توصیف چگونگی انتقال خصوصیات موجودات زنده از نسلی به نسل دیگر است. علم ژنتیک بر پایۀ کارهای زیست شناس اتریشی، گرگور مندلپایه گذاری شد. تجربیات مندل براساس آمیزش متقابل (دورگه گیری) گیاه نخودفرنگی نشان داد که ژنتیک خصوصیات و صفات را «ذرات» جداگانه ای صورت می دهند که امروزه به ژنمعروف اند. ژن ها درون یاخته های همۀ موجودات زنده یافت می شوند و اکنون دانسته است که ژن ها واحدهای بنیادی ژنتیک اند. همۀ موجودات زنده دارای ژنوتیپو فنوتیپاند. ژنوتیپ مجموعه ای از ژن های متفاوت و فنوتیپ خصوصیاتی است که با ژن های معیّنی حاصل می شوند. متخصصان جدید علم ژنتیک درپی بررسی ساختار، عملکرد، و انتقال ژن هایند. پیش از انتشار نتایج تحقیقات مندل در ۱۸۶۵، تصور می شد که خصوصیات دو والد درهم آمیخته و به ارث می رسد. مندل نشان داد که ژن ها دست نخورده و مجزا باقی می مانند، گرچه ترکیبات آن ها تغییر می پذیرد. او با آزمایش روی نخودفرنگی، مفهوم دورگه سازی (← وراثت تک آمیزه) را معرفی کرد. از آن زمان به بعد، مطالعۀ ژنتیک با آزمایش های زادآوریو مشاهدات میکروسکوپ نوری (وراثت کلاسیک)، و سپس با مطالعات زیست شیمیایی و میکروسکوپ الکترونی (وراثت مولکولی)، پیشرفت بسیار کرد. در ۱۹۴۴، باکتری شناس کانادایی تبار، اُسوالد ایوری، با همکارانش در مؤسسۀ راکفلر، کالین مک لودو مکلین مک کارتی، نشان دادند که مادۀ وراثتی اسید دی اکسی ریبونوکلئیک (دی اِن اِی) است و از پروتئین، چنان که قبلاً تصور می شد، ساخته نشده است. پیشرفت نظرگیر دیگر در ۱۹۵۳ حاصل شد. در آن زمان، جیمز واتسونو فرانسیس کریکبر پایۀ عکس های تهیه شده با پراش پرتو ایکسمدل مولکولی خود از دی اِن اِی، مارپیچ دوگانه، را منتشر کردند. رمز وراثتی، معروف به رمز وراثتی همگانی، در دهۀ بعد کشف شد. این رمز در همۀ موجودات، از باکتری ها و ویروس ها گرفته تا گیاهان و جانوران و ازجمله انسان، یکسان است. امروز دستکاری حساب شدۀ ژن ها با روش های زیست شیمیایی یا مهندسی ژنتیکصورت می گیرد.
وراثت و تولید مثل. تولیدمثل جنسی، تقسیم میوز، و جهشبا تولید ترکیبات جدید ژن ها موجب گوناگونیدر اعضای یک گونه می شوند. گوناگونی، علت اصلی تکامل است و انتخاب طبیعی، ...

ارتباط محتوایی با ژنتیک

ژنتیک در جدول کلمات

محتوای ژنتیک یک موجود زنده
ژنوم

ژنتیک را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• رشته ژنتیک   • ژنتیک چیست   • بازار کار ژنتیک   • تعریف ژنتیک   • ژنتیک pdf   • ژنتیک کنکور   • ژنتیک انسانی   • ژنتیک سوم تجربی   • معنی ژنتیک   • مفهوم ژنتیک   • معرفی ژنتیک   • ژنتیک یعنی چی   • ژنتیک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ژنتیک
کلمه : ژنتیک
اشتباه تایپی : Ckjd;
آوا : Zenetik
نقش : اسم
عکس ژنتیک : در گوگل

آیا معنی ژنتیک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )