برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1178 100 1

ژنوتیپ

ژنوتیپ در دانشنامه ویکی پدیا

ژنوتیپ
ژنوتیپ یا ژن کرد یا ژن مانه (به فرانسوی: Génotype، ژنوتیپ)(به انگلیسی: Genotype، جِنُتایپ) به کل یا قسمتی از اطلاعات ژنتیکی یک فرد، گفته می شود. به عبارتی دیگر، ژنوتیپ ساختار اللی ژن های فرد است.در کلی ترین سطح خود، ژنوتیپ شامل کل ترکیب ژنتیکی شخص است و به صورت محدود تر، در مورد مجموعه الل هایی به کار برده می شود که در یک یا چند مکان ژنی خاص حضور دارند.
فنوتیپ
ژنوتیپ اطلاعاتی است که در ژنوم هر یک از سلول های موجودات زنده به صورت دئوکسی ریبونوکلئیک اسید (دی ان ای) وجود دارد. این اطلاعات بر روی کروموزوم های داخل هسته (در یوکاریوت ها) یا داخل سیتوپلاسم (در پروکاریوت ها) قرار گرفته اند. به طور کلی به چینش همه ژنهای یک فرد بر روی همه کروموزوم های آن فرد، ژنوتیپ می گویند.
هر انسان حدود ۲۵٬۰۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ ژن دارد. معمولاً، هر کدام از این ژن ها چندین الل در میان افراد مختلف دارند. همین موجب متفاوت بودن ژنوتیپ آن ها، و در نهایت گوناگونی می شود، چرا که احتمال این که دو فرد برای همهٔ ژن های خود یک الل را به ارث برده باشند تقریباً صفر است! مگر دوقلو های هم سان که حاصل تقسیم میوز سلول تخم می باشند، و بنابراین اطلاعات ژنتیکی آن ها کاملاً مشابه است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ژنوتیپ در دانشنامه آزاد پارسی

ژِنوتیپ (genotype)
(یا: ژن نمون) مجموعۀ خاصی از دگره هادر جاندار. این واژه معمولاً در مقابل فنوتیپ(رخ نمون) به کار می رود که حاصل از ژنوتیپ و آثار محیطی است.

ارتباط محتوایی با ژنوتیپ

معنی ژنوتیپ به انگلیسی

biotype (اسم)
زیست گروه ، ژنوتیپ ، موجود همزیست ، همنوع

ژنوتیپ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
به عوامل ژنتیکی ارثی گفته میشود که هر فرد از والدین خود دریافت میکند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ژنوتیپ   • مفهوم ژنوتیپ   • تعریف ژنوتیپ   • معرفی ژنوتیپ   • ژنوتیپ چیست   • ژنوتیپ یعنی چی   • ژنوتیپ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ژنوتیپ
کلمه : ژنوتیپ
اشتباه تایپی : Ck,jd~
عکس ژنوتیپ : در گوگل

آیا معنی ژنوتیپ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )