برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کارگردان مادر

کارگردان مادر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر
علی حاتمی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کارگردان مادر   • مفهوم کارگردان مادر   • تعریف کارگردان مادر   • معرفی کارگردان مادر   • کارگردان مادر چیست   • کارگردان مادر یعنی چی   • کارگردان مادر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کارگردان مادر
کلمه : کارگردان مادر
اشتباه تایپی : ;hv'vnhk lhnv
عکس کارگردان مادر : در گوگل

آیا معنی کارگردان مادر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )