انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1035 100 1

کالبدشناسی

/kAlbodSenAsi/

معنی کالبدشناسی در لغت نامه دهخدا

کالبدشناسی. [ ب َ / ب ُ ش ِ ] (حامص مرکب ) شناختن کالبد. علم بر قالب و بدن آدمی یا حیوان.

معنی کالبدشناسی به فارسی

کالبدشناسی
[anatomy] [پزشکی] بررسی شکل و ساختار ماکروسکوپی بخش های گوناگون بدن متـ . تشریح 3 * مصوب فرهنگستان اول
[special anatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی که به مطالعۀ گروه خاصی از اندام ها و قسمت های بدن و رابطۀ هریک با کارکردهای خاصشان می پردازد
[neuroanatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی که به مطالعۀ دستگاه عصبی می پردازد
[clinical anatomy] [علوم تشریحی] ← کالبدشناسی کاربردی
[morbid anatomy] [علوم تشریحی] ← کالبدشناسی آسیب شناختی
[radiological anatomy, x-ray anatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی که به بررسی ساختار اعضا و بافت ها به کمک تصاویر به دست آمده با اشعۀ ایکس می پردازد
[medical anatomy] [علوم تشریحی] ← کالبدشناسی کاربردی
[imaging anatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی که با روش های مختلف تصویربرداری به مطالعۀ ساختارهای بدن می پردازد
[physiognomonic anatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی که ازطریق تظاهرات و حالات سطوح خارجی بدن، به ویژه صورت، به مطالعۀ وضعیت بدن می پردازد
[artificial anatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی که به ساخت مدل های کالبدشناختی و بررسی کالبد با استفاده از مدل های یکپارچه می پردازد
[descriptive anatomy, systematic anatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی که به بررسی یا توصیف بخش های مختلف بدن به صورت مجزا می پردازد
[surgical anatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی که برای تشخیص و درمان ازطریق جراحی، به بررسی نواحی مشخصی از بدن می پردازد
[veterinary anatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی که به بررسی ساختار بدن حیوانات اهلی می پردازد
[systemic anatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی که در آن بخش های تشکیل دهندۀ هریک از دستگاه های بدن بررسی می شود
[dental anatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی که به بررسی ریخت شناسی دندان و بخش های مختلف آن و موقعیت آنها نسبت به یکدیگر و بافت های مجاور می پردازد
[developmental anatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی و نیز رویان شناسی که به بررسی تغییرات ساختارهای فرد اعم از یاخته ها و بافت ها و اندام ها و بدن او از زمان بسته شدن نطفه تا مرحلۀ بزرگسالی می پردازد
[corrosion anatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی که با برداشتن یا زدودن بافت های غیرضروری اطراف اندام مورد نظر با مواد مناسب، امکان مطالعۀ ساختارهای کالبدشناختی آن را فراهم می کند
[living anatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی که ازطریق معاینۀ دستی، وارد آوردن ضربه و جز آن به بررسی ساختار بدن شخص زنده می پردازد
[surface anatomy, superficial anatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی که به بررسی شکل و نشانه های سطح بدن و ارتباط آنها با ساختارهای عمقی می پردازد
[functional anatomy, morphophysiology, physiological anatomy] [علوم تشریحی] شاخه ای از کالبدشناسی که به رابطۀ میان اندام ها و عملکرد طبیعی آنها می پردازد

معنی کالبدشناسی در فرهنگ معین

کالبدشناسی
( ~ . ش ) (حامص .) علم مطالعة ساختمان اندام های جانوران و گیاهان ، آناتومی .

معنی کالبدشناسی در فرهنگ فارسی عمید

کالبدشناسی
عملی که از طریق کالبد شکافی به بررسی ساختمان بدن می پردازد، تشریح، آناتومی .

کالبدشناسی در دانشنامه ویکی پدیا

کالبدشناسی
کالبدشناسی یا تشریح یا آناتومی (به انگلیسی: Anatomy)، شاخه ای از علوم زیستی است که به بررسی ساختار و شیوهٔ کار تن و بدن جانداران می پردازد. زیر شاخه های آن کالبدشناسی جانوری و کالبدشناسی گیاهی می باشد. یک تعریف تقریباً کامل برای کالبدشناسی، شناسایی قسمت های مختلف بدن و ارتباط ساختمانی آن ها با همدیگر می باشد.
بجز کالبدشناسی می توان از کلمه تشریح نیز به عنوان یک معادل دیگر واژهٔ آناتومی نام برد. در بعضی از سطوح اصطلاح آناتومی یا تشریح اشاره دارد به جنین شناسی (به انگلیسی: Embryology) و گونه شناسی که خود جزئی از زیست تکاملی است. علم تشریح جزء مهم و ضروری ای از علوم پایهٔ پزشکی و دامپزشکی است. تشریح خود دارای دو جزء ماکروسکوپی (به انگلیسی: Gross Anatomy) و میکروسکوپی یا بافت شناسی (به انگلیسی: Histology) است که تشریح ماکروسکوپی تحت عنوان کالبدشناسی است و همان طور که از نامش بر می آید به تشریح بدن انسان و سایر جانداران در سطح ماکرو به معنی بزرگ می پردازد. تشریح میکروسکوپی به تشریح بدن انسان و سایر موجودات در سطح میکرو به معنی کوچک می پردازد و در علم پزشکی تحت عنوان بافت شناسی شناخته می شود. تاریخچه آناتومی به لحاظ پستی و بلندی های شناخت ارگان های مختلف بدن (از جهت مخالفت مردم با تشریح) از سایر علوم متمایز می شود. همچنین روند پیشرفت این علم از گذشته که با پاره پاره کردن اجساد همراه بود امروزه به طور چشمگیری با کمک ابزارهای رادیو لوژی و MRI, ultra sound و… تغییر کرده است. از شاخه های بزرگ کالبدشناسی، کالبدشناسی سنجشی و کالبدشناسی انسان است. کالبدشناسی انسان، از دانش های پایه ای پزشکی می باشد.
تقسیم بندی های مختلفی برای کالبدشناسی وجود دارد که هر یک از دیدگاه خاصی ارائه می شود. به طور مثال، می توان به انواع کالبدشناسی از نظر نوع دید اشاره کرد. در این تقسیم بندی که به دو بخش کالبدشناسی ماکروسکوپی (آناتومی گروس) و آناتومی میکروسکوپی قابل ارائه است، منظور اصلی در کاربرد یا عدم استفاده از وسایل کمکی در تشریح می باشد. کالبدشناسی میکروسکوپی را می توان به دو زیر شاخهٔ بافت شناسی و جنین شناسی تقسیم نمود.
در تقسیم بندی مرسوم در آموزش پزشکی، آناتومی به سه زیر شاخه گروس آناتومی (به انگلیسی: Gross Anatomy) با محوریت جسد یا لاشه و ساختارهای قابل مشاهده با چشم، بافت شناسی (به انگلیسی: Histology) با محوریت مقاطع تثبیت شده بافتی و جنین شناسی (به انگلیسی: Embryology) با محوریت نحوه تشکیل اندام ها و جنین و رویان تقسیم بندی می شود.
عکس کالبدشناسی
کالبدشناسی بدن انسان یا آناتومی انسان (به انگلیسی: Human Anatomy) یکی از علوم پایه در مطالعات ریخت شناسی (مورفولوژی) بدن انسان است. کالبدشناسی به دو بخش کالبدشناسی کلی و کالبدشناسی میکروسکوپی (بافت شناسی) تقسیم می شود. کالبدشناسی کلی (که آناتومی توپوگرافی، آناتومی مبداءی یا آنتروپوتومی نیز نامیده می شود) مطالعه ساختار آناتومیک با چشم غیرمسلح می باشد. آناتومی میکروسکوپی شامل مطالعه ساختارهای آناتومیکی به وسیله میکروسکوپ می باشد، و حوزه بافت شناسی مطالعه ساختار بافت ها در تمامی سطح ها از زیست شناسی سلولی (در گذشته سیتولوژی یا سلول شناسی نامیده می شد) تا اندام ها می باشد. کالبدشناسی، فیزیولوژی (مطالعه عملکردها) و بیوشیمی (مطالعه شیمیایی اندام های زنده) تکمیل کننده علم پزشکی هستند که دانشجویان پزشکی آن ها را مطالعه می کنند.
رشد
کالبدشناسی تطبیقی
بیان جهات در آناتومی
در برخی از جنبه ها کالبدشناسی (آناتومی) بدن انسان رابطه نزدیکی با جنین شناسی، کالبدشناسی تطبیقی و جنین شناسی تطبیقی (تبارزایش)داشته و ریشه های مشترک تکاملی دارند: به عنوان مثال، بدن انسان از یک الگوی سگمنتال باستانی باقی مانده است که در حال حاضر واحد پایه آن در تمام مهره داران ستون فقرات و قفسه سینه است و می تواند مراحل سومایتوجنسیس را در جنین های تازه تشکیل شده ترسیم کند.
بطور کلی، پزشکان، دندانپزشکان، فیزیوتراپها، پرستاران، امدادگران، پرتونگاران و دانشجویان علوم زیستی، آناتومی کلی و آناتومی میکروسکوپی را از مدل های آناتومیکی، اسکلت بدن، کتاب های مرجع، جداول، عکس ها، سخنرانی ها و آموزش مشاوره ای یادمی گیرند. مطالعه آناتومی میکروسکوپی (یا بافت شناسی) را می توان با تجربه عملی در بررسی های بافت های آماده (یا اسلایدها) زیر میکروسکوپ انجام داد، به علاوه اینکه، دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی می توانند آناتومی را با مطالعات کالبدشکافی و بررسی لاشه (اجساد) مطالعه کنند. مطالعات آناتومی برای همه پزشکان بخصوص جراحان و پزشکان با تخصص تشخیصی مثل بافت آسیب شناسی و رادیولوژی لازم و ضروری است.
کالبدشناسی بدن، فیزیولوژی و بیوشیمی اساس علم پزشکی می باشند که دانشجویان پزشکی معمولاً در دوره علوم پایه که پنج ترم تحصیلی به طول می انجامد، آن ها را مطالعه می کنند. آناتومی بدن می تواند سیستمیک یا بخش بخش تدریس شود، که به ترتیب، مطالعه آناتومی بخش های بدن مثل سر و سینه یا مطالعه سیستم های مشخص مثل سیستم عصبی یا تنفسی می باشد. کتاب مرجع اصلی آناتومی، آناتومی گری نام دارد که اخیراً در راستای روش های مدرن، از شکل سیستمیک به شکل بخشی، تغییر یافته است، از منابع معتبر دیگر آموزش آناتومی می توان به آناتومی اسنل و فیلم های آموزشی آکلند هم اشاره نمود.
کالبدشناسی تطبیقی یا همسنجشی (به انگلیسی: Comparative anatomy) شاخه ای از کالبدشناسی است. این رشته به مطالعه شباهت ها و تفاوت های آناتومی گونه های مختلف (جانور، گیاه، قارچ و...) می پردازد. این کار نقش بسزایی در ریخت شناسی و تحلیل های فیلوژنتیک دارد.
کالبدشناسی تطبیقی منبع مهمی جهت بررسی سوبژکتیو داده ها برای مطالعه تاریخ فرگشتی (تکامل) حیات است. مطالعه تطبیقی گونه های زندهٔ مختلف در زیست بوم می تواند به فهم جوانب ریخت شناسانه و کارکرد خصیصه های سازگارشده کمک کند. آناتومی مقایسه ای نه تنها برای ظاهر بلکه برای ساختار اندام ها (بافت شناسی تطبیقی) هم ضروری است تا ساختارهای همساخت و همسان از هم معلوم شوند. برای مثال، بال خفاش همان کاربرد بال پروانه را دارد (هر دو اندامی برای پرواز هستند)، ولی از نظر ساختاری یکسان نیستند. در حقیقت، بال خفاش ساختار مشابه پای اسب یا باله دلفین را دارد. (به چنین ساختارهایی همساخت می گویند).
در این روش، نشان داده می شود که تغییرات اندک در نسبت ها و جایگاه اجزای موجودات زنده برای تغییر کارکرد کافی هستند. برای نمونه گوش ما شکلی تکوین یافته از آبشش ماهی است.
وقتی دو بدن به هم شبیهند ولی منشا یکسانی ندارند، به آنها هوموپلاسی یا فرگشت هم گرا می گویند. باله آب بازان چون نهنگ و دلفین به باله ماهی ها به ویژه کوسه ها شباهت دارد. ولی نهنگ ها ماهی نیستند، آنها چون فیل و انسان پستاندار هستند. باله های آنها در واقع پاهای جلویی آنها بوده اند که در طول فرگشت به این شکل درآمده اند.
بدن ده پایان سخت پوست مانند خرچنگ، میگو و شاه میگو از ۱۹ قطعه تشکیل شده که در دو بخش اصلی به نام های سرسینه گاه cephalothorax و شکم گاه abdomen دسته بندی شده اند. هر قطعه ممکن است یک جفت اندام های آویزه ای داشته باشد گرچه این آویزه ها در برخی گروه ها تحلیل رفته یا حذف شده اند.
در بخش سر هم چنین چشم مرکب قرار گفته است که معمولاً پایه دار است. به بخش انتهایی آرواره ها که به عنوان حسگر عمل می کند شاخک حسی palp گفته می شود.
آرواره پاها Maxillipeds آویزه های تغییریافته ای هستند که برای رساندن غذا به دهان استفاده می شوند. در ده پایانِ ابتدایی تر، آرواره پاها همانندی زیادی با نوردپا Pereiopod دارد. نَوَردپاها پاهایی هستند که کار اصلی آنها راه پیمایی است اما برای تغذیه هم استفاده می شوند. نوردپاهایی که دارای چنگ هستند اصطلاحاً چنگ پا cheliped یا به اختصار چنگ chela نامیده می شوند. انگشت های تکان خورنده چنگ های ده پایان انگشتک dactyl نامیده می شوند.
نوردپاها حامل اندام جنسی ده پایان هستند و این اندام در ماده ها در سومین نوردپا و در نرها در پنجمین نوردپا جای گرفته اند. هر اندام آویزه ای از آرواره بالایی دوم تا نوردپای پنجم نیز یک آبشش را در خود جا داده است. در ناهنجاردُمان Anomura (خرچنگ های گوشه گیر و جانوران مرتبط) جفت پنجم نوردپاها اغلب در درون اتاقک آبششی پنهان شده و برای نظافت آبشش ها استفاده می شود. سرسینه گاه ده پایان به وسیله یک پشت لاک پوشیده شده که کار آن حفاظت از اندام های داخلی و آبشش ها است؛ آن بخش از پشت لاک که از جلوی چشم ها بیرون زده منقارک rostrum نام دارد.
کالبدشناسی سطح شاخه ای از دانش کالبدشناسی است که به مطالعه سطح قابل مشاهده بدن و آنچه که با چشم معمولی از ظاهر انسان می توان دید می پردازد.
آگاهی از آناتومی سطح بویژه قفسه سینه (توراکس) بسیار مهم است، زیرا یکی از رایج ترین منطقه در معاینه بالینی است و مداخلات پزشکی و پرستاری مانند سمع و دَق در این محدوده انجام می شود. مورد مهم دیگر مرتبط با آناتومی سطح٬ سینه در زنان نیز بر دیواره قفسه سینه قدامی بین دنده دوم و ششم قرار دارد که در آزمون غربال گری مورد معاینه قرار می گیرد.
کالبدشناسی قدرت کتابی نوشته جان کنت گالبرایت است که در آن مفهوم قدرت سیاسی بررسی می شود.
متن کامل کتاب در وب گاه Abridge Me
گالبرایت قدرت را به سه نوع تنبیهی، تشویقی و اقناعی تقسیم کرده و آن ها را به ترتیب در ارتباط با شخصیت، مالکیت و سازمان (منابع قدرت) می داند. از نظر گالبرایت قدرت اقناعی در اقتصاد نوین و اداره دولت چه در کشورهای سرمایه داری و چه در کشورهای سوسیالیستی اهمیت بیشتری از انواع دیگر قدرت یافته است و سازمان مهمترین منبع قدرت گردیده است.
در این کتاب در مورد کاربرد واژه قدرت در آثار نویسندگان گذشته نیز بحث می شود و قدرت دولت و سازمان ها، قدرت نظامی و قدرت دین و رسانه ها در فصل های مختلف شکافته می شود.
کالبدشناسی میوه بررسی ساختمان داخلی میوه ها است. میوه ها تخمدان یا تخمدان های بالغ یک یا بیشتر گل ها هستند. در میوه های گوشتی، لایه بیرونی (که اغلب قابل خوردن است) غلاف میوه است که بافتی است که از دیواره تخمدان گل رشد کرده و دانه ها را احاطه می کند.
میوه های ساده از یک تخمدان تشکیل شده و ممکن است یک یا تعداد بیشتری دانه داشته باشند. گوشتی یا خشک هستند. سته و میوه هسته دار مثال هایی از میوه های گوشتی ساده هستند. میوه های نوع سیبی هم فرعی و هم میوه ساده هستند. میوه های فندقی از نوع خشک هستند.
میوه های بهم پیوسته از یک گل منفرد و چندین تخمدان به وجود آمده اند. مثل سیاه تمشک و سیاه توت.
میوه های مرکب از ترکیب تخمدان گل های مرکب تشکیل شده اند. مثل آناناس
اما ظاهراً در تعدادی از میوه های غلافدار، قسمت خوردنی از تخمدان به وجود نمی آید. برای مثال در میوه سیب آکی قسمت خوردنی بخش گوشتی چسبیده به دانه میوه است، و در آناناس چندین بافت از گل و ساقه در این امر دخیلند.
تعدادی از گیاهان مثل خیار، گوجه فرنگی، کدو که به طور عادی از سبزیجات حساب می شوند، در واقع میوه هستند.
میوه ها از نطر ریخت شناسی به سه گروه اصلی تقسیم می شوند:
واژگان کالبدشناسی یا ترمینولوژی آناتومیک که آن را با TA نمایش می دهند، فهرستی استاندارد و بین المللی است که در سال ۱۹۸۸ با هدف یکسان سازی واژگان مورد کاربرد در آناتومی، به وجود آمد.
ویکی پدیا انگلیسی Terminologia Anatomica بازبینی ۱۲ ژانویه ۲۰۱۲

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کالبدشناسی در دانشنامه آزاد پارسی

کالبُدشناسی (anatomy)
کالبُدشناسی
کالبُدشناسی
کالبُدشناسی
کالبُدشناسی
(یا: آناتومی) مطالعۀ ساختار بدن و اجزای آن، به ویژه بدن انسان. کالبدشناسی و فیزیولوژی، که به مطالعۀ کارکردهای بدن می پردازد، متفاوت اند. هروفیلوس کالسدونی (ح ۳۳۰ـ۲۶۰پ م) را بنیادگذار کالبدشناسی می دانند. در قرن ۲م، جالینوس، پزشک یونانی رومی، به کالبدشناسی اعتبار بخشید. انتشار اثر پزشک بلژیکی، آندرآس وسالیوس، دربارۀ کار بدن انسان (۱۵۴۳) یگانه منبع دانش کالبدشناسی بود. در ۱۶۲۸، پزشک انگلیسی، ویلیام هاروی، مشاهداتش را دربارۀ گردش خون منتشر کرد. با اختراع میکروسکوپ، مارسلو مالپیگی، فیزیولوژیست ایتالیایی، و متخصص میکروسکوپ هلندی، آنتون وان لیونهوک، علم بافت شناسی را بنیاد نهادند. در ۱۷۴۷، آلبینوس و واندلار نقاش دقیق ترین گزارش از استخوان ها و ماهیچه ها را تهیه کردند. از ۱۷۵۷ تا ۱۷۶۵، زیست شناس سوئدی، آلبرشت فون هالر، کامل ترین و دقیق ترین توصیف از اندام های شناخته شده تا آن زمان را فراهم کرد. در اوایل قرن ۱۹، چارلز بِل جراح، جوناس کواین، و هنری گِری در زمینۀ کالبدشناسی مطالبی منتشر کردند. کالبدشناسی پرتونگارشی با استفاده از پرتو ایکس (← پرتونگاری) یکی از موفقیت های قرن ۲۰ بوده است که مشخصاً موجد تحقیقات فراوانی در رویان شناختی شد.

ارتباط محتوایی با کالبدشناسی

معنی کلمه کالبدشناسی به عربی

کالبدشناسی
علم التشريح

کالبدشناسی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

غزل > cookpit
s.m > Caterpillar
مرتضی بزرگیان > misjudgment
jim potter > set up camp
Mostafa.Z > بزغاله
.. > slowly
حیدر نیک آیین > انتقادی
علی خراسانی > low income

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کالبد شناسی در جدول   • معنی زحمت   • معنی کالبد شناسی   • نوعی کفش قدیمی   • شاهباز   • علم کالبد شکافی در جدول   • معنی شب برات   • آناتومی زن   • معنی کالبدشناسی   • مفهوم کالبدشناسی   • تعریف کالبدشناسی   • معرفی کالبدشناسی   • کالبدشناسی چیست   • کالبدشناسی یعنی چی   • کالبدشناسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کالبدشناسی
کلمه : کالبدشناسی
اشتباه تایپی : ;hgfnakhsd
آوا : kAlbodSenAsi
نقش : اسم
عکس کالبدشناسی : در گوگل


آیا معنی کالبدشناسی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )