برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1271 100 1

کامروایی

/kAmravAyi/

مترادف کامروایی: بهی، توفیق، کامجویی، کامرانی، کامیابی، موفقیت

متضاد کامروایی: ناکامی

معنی کامروایی در لغت نامه دهخدا

کامروایی. [ رَ ] (حامص مرکب ) تمتع. کامیابی و برخورداری و رسیدن به آرزو. (ناظم الاطباء). پیروزی و غلبه و خوشبختی :
شادیش باد وکامروایی و مهتری
پایندگی سعادت و پیوستگی ظفر.
فرخی.
بی خدمت و بی جهد به نزد ملک شرق
کس را نبود مرتبت و کامروایی.
منوچهری.
نی ، گوشه و کنجی و کتابی بر عاقل
بهترز بسی گنج و بسی کامروایی.
انوری.

معنی کامروایی به فارسی

کامروایی
رسیدن بارزو و امیال کامیابی مقابل نا کامی : [ ... بزرگ منش بود اندر کامروا یی ] . ( مقدم. شاهنام. ابو منصور عبدالرزاق . هزار. فردوسی )

معنی کامروایی در فرهنگ فارسی عمید

کامروایی
برخورداری از مراد و مقصود، کامیابی.

معنی کامروایی به انگلیسی

success (اسم)
موفقیت ، پیروزی ، ترقی ، نتیجه ، کامیابی ، توفیق ، کامروایی

کامروایی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضاآپادانا
موفقیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کامروایی در جدول   • غژب   • مفهوم کامروایی   • تعریف کامروایی   • معرفی کامروایی   • کامروایی چیست   • کامروایی یعنی چی   • کامروایی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کامروایی
کلمه : کامروایی
اشتباه تایپی : ;hlv,hdd
آوا : kAmravAyi
نقش : اسم
عکس کامروایی : در گوگل

آیا معنی کامروایی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )