برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کتابی از مهتما گاندی

کتابی از مهتما گاندی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهادر
رام نامه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کتابی از مهتما گاندی   • مفهوم کتابی از مهتما گاندی   • تعریف کتابی از مهتما گاندی   • معرفی کتابی از مهتما گاندی   • کتابی از مهتما گاندی چیست   • کتابی از مهتما گاندی یعنی چی   • کتابی از مهتما گاندی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کتابی از مهتما گاندی
کلمه : کتابی از مهتما گاندی
اشتباه تایپی : ;jhfd hc lijlh 'hknd
عکس کتابی از مهتما گاندی : در گوگل

آیا معنی کتابی از مهتما گاندی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )