انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1092 100 1

کربن

/karbon/

معنی کربن در لغت نامه دهخدا

کربن. [ ک ِ ب ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نشتا در شهرستان شهسوار. کوهستانی ،سردسیر و سکنه ٔ آن 150 تن است. شغل اهالی آنجا گله داری است و در زمستان برای تعلیف به حدود دینارسرا و سیاه مشته می روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

کربن. [ ک َ ب ُ ] (فرانسوی ، اِ) یکی از عناصر شیمیایی است که به طور فراوان در اکثر ترکیبات آلی و معدنی وجود دارد و خالص هم در طبیعت یافت می شود. جزء اعظم ترکیب چوب و زغال سنگ و نفت از کربن است و قسمت اعظم بدن موجودات زنده ازترکیبات کربنی است. علامت شیمیایی این عنصر C و جرم اتمی آن 12 است. کربن خالص متبلور بصورت الماس یا گرافیت در طبیعت موجود است و به حالت بیشکل در زغال سنگ ها و انتراسیت و بصورت ترکیبات گازی در هوا و بالاخره در تمام ترکیباتی که موجود زنده را تشکیل می دهند یافت می شود. کربن بر اثر حرارت در برابر هوا می سوزد و در صورتی که کاملاً خالص باشد تمام آن بصورت انیدرید کربنیک درمی آید و چیزی از آن نمی ماند. (از فرهنگ فارسی معین ). رجوع به کتاب روش تهیه ٔ مواد آلی شود.

معنی کربن به فارسی

کربن
جسمی است جامدوسیاه رنگ درطبیعت بصورت زغال سنگ و آنتراسیت والماس وجودداردالماس خالصترین اقسام کربن است
( اسم ) یکی از عناصر شیمیایی است که بطور فراوان در اکثر ترکیبات آلی و معدنی وارد است و بحالت خلوص هم بصور مختلف در طبیعت پیدا میشود . جزو اعظم ترکیب زغال چوب و زغال سنگ و نفت از کربن است . قسمت اعظم بدن موجود ات زنده از ترکیبات کربنی است . جرم اتمیش ۱۲ است . کربن خالص متبلور بصورت الماس یا گرافیت در طبیعت موجود است و بحالت بی شکل در زغال سنگها و آنتراسیت وجود دارد و بصورت ترکیبات گاز ی در هوا ( انیدرید کربنیک ) و در لجن مردابها بصورت ترکیبات مایع ( نفت ها ) و نیز بصورت ترکیبات معدنی و بشکل سنگ آهکها ی مختلف دیده میشود و بالا خره تمام ترکیباتی که موجود زنده را تشکیل میدهند کربن را در ترکیب خود دارند . در حدود ۳ درصد حجم هوا انیدرید کربنیک است . کربن بر اثر حرارت در برابر هوا میسوزد و در صورتیکه کاملا خالص باشد تمام آن بصورت انیدرید کربنیک در میاید و چیزی از آن نمیماند ولی در صورت خاکستر ی درد ی از آن بجای میماند که همان نا خالصی است . هر اتم کربن میتواند با یک یا دو اتم اکسیژن ترکیب شود . اگر اکسیژن هوا نسبه زیاد باشد بطور یکه بهر اتم کربن دو اتم اکسیژن برسد و درج. حرارت در حدود ۶٠٠ باشد گاز انیدرید کربنیک بوجود میاید : و در صورتیکه اکسیژن هوا بقدر کافی نباشد هر اتم کربن با یک اتم اکسیژن ترکیب و تولید اکسید کربن میکند که یکی از خطرناک ترین گاز های سمی و کشنده است . در صورتیکه اکسیژن بقدر کافی باشد که در نتیج. سوختن کربن انیدرید کربنیک حاصل شود ولی درج. حرارت از ۱٠٠٠ درجه تجاوز کند یک قسمت از کربن با انیدرید کربنیک ترکیب میشود و اکسید کربن که همان گاز سمی است تولید میگردد : از این جهت است که در بخار یها که در حدود ۶٠٠ درجه باشد عدم خلوص انیدرید کربنیک تولید میشود ولی پس از آنکه درج. حرارت زیاد شود ( در حدود ی که فلز بخاری سرخ گردد ) انیدرید کربنیک حاصل با کربن ترکیب و اکسید کربن تولید میکند ولی بشرط وجود هوای کافی و تهوی. اطاق مجددا اکسید کربن حاصل با اکسیژن هوا ترکیب میشود و انیدرید کربنیک بوجود میاید و این امر لزوم تهوی. اطاقها را در هر روز چند مرتبه در موقع روشن بودن بخار یها میرساند . یا کاغذ کربن .
[ گویش مازنی ] /kar ban/ تکه ها یا ساقه هایی که جهت بستن و محکم کردن بافه های برنج به کار رود & از توابع بندپی واقع در منطقه ی بابل
[carburisation/ carburization , carburising/ carburizing] [مهندسی مواد و متالورژی] جذب و نفوذدهی کربن در آلیاژهای آهنی جامد ازطریق تماس با یک مادۀ کربن ده مناسب و با گرم کردن تا دمای معمولاً بالای Ac3
[decarburisation/ decarburization, decarburising] [مهندسی مواد و متالورژی] زدودن کربن از لایۀ سطحی آلیاژ کربن دار در جریان کار گرم (hot working) یا حرارت دهی مجدد ازطریق تماس دادن سطح آلیاژ با یک یا چند مادۀ شیمیایی و واکنشی که در پی دارد
[carbon burning] [نجوم ] مجموعه ای از واکنش های گداخت هسته ای که در هستۀ ستاره های سنگین رخ می دهد و باعث تبدیل کربن به نئون و سدیم می شود
[carbonization , carburization] [شیمی، مهندسی بسپار] تبدیل ترکیب آلی به کربن یا کربن دار شدن سطح به کمک گرما
[activated carbon, activated charcoal] [شیمی، فیزیک، مهندسی محیط زیست و انرژی] [شیمی] نوعی زغال متخلخل فراوری شده که به سادگی مقادیر زیادی گاز یا بخار یا ناخالصی های نامطلوب را جذب می کند [مهندسی محیط زیست و انرژی] شکلی از کربن با توانایی جذب زیاد که برای جدا کردن مواد آلی محلول از آب و...
[powdered activated carbon, PAC] [مهندسی محیط زیست و انرژی] نوعی کربن فعال با قطر دانه ای کمتر از پنجاه میکرون که آن را به صورت دوغاب به آب می افزایند تا ترکیبات آلی، به ویژه مواد مولد بو و طعم را جذب کند
عملی است که رستنی های سبز در برابر نور انجام می دهند باین طریق که انیدرید کربنیک را می گیرند و اکسیژن پس میدهند.
[carbonization , carburization] [شیمی] تبدیل ترکیب آلی به کربن یا کربن دار کردن سطح به کمک گرما
[carbon balance, carbon budget] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] تفاوت میان میزان ورودی و خروجی کربن در یک مخزن
[carbon sequestration, C sequestration] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] فرایند جذب و ذخیرۀ کربن در بوم سازگان جنگل
[carbon cycle] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] جریان و تبادل کربن بین مخازن چهارگانۀ جوّ و زیست کره و اقیانوس ها و رسوبات ازطریق فرایندهای فیزیکی و شیمیایی و زمین شناختی و زیست شناختی
[carbon pool, carbon reservoir] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] مخزنی که کربن در آن انباشته یا از آن آزاد می شود
[carbon flux, carbon flow] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] انتقال کربن از یک مخزن به مخزن دیگر
[medium carbon steel] [مهندسی مواد و متالورژی] فولادی که میزان کربن آن بین 0/15 تا 0/3 درصد است
[low carbon steel] [مهندسی مواد و متالورژی] فولادی که میزان کربن آن 0/15 درصد یا کمتر از آن است
[carbon offset] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] ایجاد جنگل در اراضی غیرجنگلی برای جذب آن مقدار از کربنی که در نتیجۀ فعالیت های صنعتی به وجود می آید
[carbon source] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] مخزنی که کربن از آن خارج می شود
[carbon stock, carbon content] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] میزان کربن موجود در هر مخزن

معنی کربن در فرهنگ معین

کربن
(کَ بُ) [ فر. ] (اِ.) عنصری است با علامت شیمیایی C ، جامد و سیاه رنگ و متبلور و بی شکل که به صورت الماس و گرافیت و زغال در طبیعت یافت می شود. الماس خالص ترین انواع کربن است .

معنی کربن در فرهنگ فارسی عمید

کربن
عنصر غیرفلزی جامد که در طبیعت به حالت های مختلف مانند الماس، گرافیت، دوده، زغال، و کک یافت می شود.

کربن در دانشنامه اسلامی

«هانری کربن» در چهارم آوریل 1903م در شهر پاریس دیده به جهان گشود.
در دوران کودکی آموزش های مذهب کاتولیک را آموخت. سپس به مدرسه علوم مسیحی رفت و به نهضت پروتستان علاقه مند شد. وی برای ادامه تحصیل به دانشگاه سوربن رفت و در سال 1925م لیسانس گرفت. یک سال بعد، گواهی نامه عالی فلسفه و در سال 1928م دیپلم تتبعات عالی دانشگاه پاریس و سرانجام در سال 1929م، دیپلم مدرسه السنه شرقی پاریس را اخذ نمود. در همین سال ها با زبان های عربی، فارسی و پهلوی آشنا شد.
وی از شاگردان فیلسوفان بزرگی از جمله ادموند هوسرل، ارنست کاسیرر، امیل بریه، اتین ژیلسون و لویی ماسینیون بوده است. همچنین او نخستین مترجم آثار مارتین هایدگر به فرانسوی است.
وی بعدها، نزد لویی ماسینیون رفت و نسخه ای از کتاب «حکمة الاشراق» سهروردی را از او دریافت کرد. این کار تاثیر روحی فراوانی بر کربن نهاد و او را راهی شرق نمود. نخستین مقاله اش در نشریه بررسی های فلسفی، درباره یکی از آثار سهروردی به طبع رسید و اولین اثر مستقل او به زبان فرانسه، در خصوص سهروردی، در سال 1939م تحت عنوان «سهروردی مؤسس حکمت اشراق» چاپ شد.
کربن مدت ها ریاست انستیتو فرانسه و ایران را عهده دار بود و به همت او، مشاهیری چون سهروردی، روزبهان و ملاصدرا برای جامعه علمی و فرهنگی اروپا به نام هایی آشنا مبدل گردید. در جهانی که برخورد میان فرهنگ های گوناگون، پیوسته با شکاف های بیشتر مواجه می شد، وی نمونه ای از تلاش فوق العاده برای تفاهم بود.
کربن را باید فیلسوف و مفسر حکمت معنوی شیعه نامید. مطالعات او در آثار عرفانی، لطف و جذبه وصف ناپذیری به آثارش بخشیده است. کربن خود در این باره می گوید: پرورش من از آغاز فلسفی بود. به همین دلیل، نه به معنای دقیق کلمه متخصص زبان و فرهنگ آلمانی هستم و نه مستشرق؛ فیلسوفی رهروام به هر دیاری که راهبرم شوند. اگر چه در این سیر و سلوک از فرایبورگ، تهران و اصفهان سر درآورده ام؛ اما این شهرها از نظر من، مدینه های تمثیلی اند؛ منازلی نمادین از راه و سفری همیشگی و پایدار. (سخنان ایراد شده در سمینار پیرامون آثار هانری کربن، انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران، ص18)کربن در دانشنامه ویکی پدیا

کربن
کربن عنصری شیمیائی در جدول تناوبی با نشان C و عدد اتمی ۶ است. عنصری غیر فلزی و فراوان، چهارظرفیتی و دارای چندین دگرشکل است. چنین کربنی همسانگرد و مانند شیشه محکم است. لایه های گرافیت آن مانند کتاب مرتب نشده اند، بلکه مانند کاغذ خرد شده می باشند. نوع خالص و متراکم آن الماس و نوع نرم و غیر متراکم آن گرافیت است.نبو
15
الیاف کربن شبیه کربن شیشه ای هستند. تحت مراقبت های ویژه ای؛ (کشیدن الیاف آلی و کربنی کردن)، می توان لایه های صاف کربن را در جهت الیاف مرتب کرد. هیچ لایهٔ کربنی در جهت عمود بر محور الیاف قرار نمی گیرد. نتیجه الیافی با استحکام بیشتر از فولاد است. کربن در ساختار بدنی تمامی جانداران وجود داشته و پایهٔ را تشکیل می دهد. همچنین این غیر فلز ویژگی جالبی دارد که می تواند با خودش و انواع زیادی از عناصر دیگر پیوند برقرار کند؛ (تشکیل دهندهٔ بیش از ده میلیون ترکیب). در صورت ترکیب با اکسیژن تولید دی اکسید کربن می کند که برای رویش گیاهان، حیاتی است. در صورت ترکیب با هیدروژن ترکیبات مختلفی بنام هیدرو کربن ها را به وجود می آورد که به شکل سوخت های فسیلی، در صنعت بسیار بنیادی هستند. وقتی هم با اکسیژن و هم با هیدروژن ترکیب گردد، گروه زیادی از ترکیبات را از جمله اسیدهای چرب را می سازد که برای حیات و استر، که طعم دهنده بسیاری از میوه ها است، ضروری است. ایزوتوپ C-۱۴ به طور متداول در تاریخ گذاری رادیوکربن کاربرد دارد.
دوده چراغ از سطوح کوچک گرافیت تشکیل شده. این سطوح به صورت تصادفی توزیع شده، به همین دلیل کل ساختمان آن همسانگرد (ایزوتروپ) است.
عکس کربن
کربن (به آلمانی: Kerben) یک شهر در آلمان است که در ماین-کبلنتس واقع شده است. کربن ۴۳۶ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای آلمان
کربن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
کربن (بابل)
کربن (مجله)
کربن، روستایی است از توابع بخش بندپی شرقی شهرستان بابل در استان مازندران ایران.
این روستا در دهستان سجادرود قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۸ نفر (۱۵خانوار) بوده است.
کربن(به انگلیسی: Carbon) مجله ای تخصصی در زمینه دانش کربن و علوم وابسته از جمله نانو لوله های کربنی و دیگر ساختارهای کربنی است که از سال ۱۹۶۴ میلادی توسط انتشارات الزویر به چاپ می رسد.
Journal homepage
کربن-۱۲ (به انگلیسی: Carbon-12)، در میان دو ایزتوپ پایدار عنصر کربن ایزتوپ فراوان تر است، که بین ۹۳ تا ۹۸٪ کربن را تشکیل می دهد؛ این فراوانی به خاطر فرایند آلفا سه گانه در زمان به وجود آمدن آن در ستارگان است. کربن-۱۲ از ۶ پروتون ۶ نوترون و ۶ الکترون تشکیل شده است.
کربن
کربن-۱۳
کربن-۱۴
ایزتوپ های کربن
مول
عدد آووگادرو
برابر موافقت، جرم اتمی این عنصر دقیقاً ۱۲ برابر AMU است و یک مول از آن ۱۲ گرم جرم دارد.
کربن-۱۳ (انگلیسی: Carbon-۱۳) یکی از ایزوتوپ های پایدار و طبیعی عنصر کربن است که در هسته خود ۷ نوترون و ۶ پروتون دارد. فراوانی طبیعی این ایزوتوپ ۱٫۰۷٪ است و کاربرد فراوانی در زمین شناسی و علوم زمین دارد.
ایزوتوپ های کربن
کربن-۱۴ (انگلیسی: Carbon-14) یا رادیوکربن یک ایزوتوپ پرتوزای کربن است که هسته اتم آن دارای ۶ پروتون و ۸ نوترون است. وجود کربن-۱۴ در مواد ارگانیک پایه و اساس روش تاریخ گذاری رادیوکربن است که توسط ویلارد لیبای و همکارانش در سال ۱۹۴۹ جهت تعیین سن نمونه های باستان شناسی، زمین شناسی و آب زمین شناسی معرفی شد. کربن-۱۴ در ۲۷ فوریه ۱۹۴۰ توسط مارتین کامن و سم روبن در آزمایشگاه ملی لارنس برکلی در برکلی، کالیفرنیا کشف شد. وجود کربن-۱۴ در سال ۱۹۳۴ توسط فرانز کوری پیش بینی شده بود.
نشان گذاری ایزوتوپی
تاریخ گذاری رادیوکربن
کربن آبی (انگلیسی: Blue carbon) نوعی از کربن است که از اقیانوس ها و اکوسیستم های ساحلی به دست می آید. کربن گرفته شده توسط موجودات زنده در اقیانوس ها شامل کرنا، شوره زار ساحلی، علف دریایی و جلبک گرفته شده و به شکل زیست توده و رسوبات، ذخیره می شود.
در نام گذاری ساختارهای آلی، نخستین کربن متصل به گروه عاملی کربن آلفا (α carbon) و دومین کربن، کربن بتا (β carbon) نام دارد. هم چنین هیدروژن متصل به کربن آلفا، هیدروژن آلفا و هیدروژن متصل به کربن بتا، هیدروژن بتا نامیده می شود. لازم به ذکر است که این شیوه نامگذاری مورد تأیید اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی (آیوپاک) نیست چرا که در روش آیوپاک ار اعداد به جای حروف یونانی برای نامگذاری اتم ها استفاده می شود اما این روش، روشی عامه پسند و متداول است.
کربن آمورف یا کربن بی ریخت، کربنی آزاد و واکنشی است که هیچ ساختار بلورینگی در آن دیده نمی شود. کربن آمورف در حالت کلی با نام aC و کربن آمورف هیدروژنی به شکل aC:H یا HAC و کربن آمورف هرمی با ta-C نمایش داده می شود.
کربن شیشه ای
کربن
دوده
آفست کربن یا تعدیل کربن به کاهش انتشار دی اکسید کربن یا دیگر گازهای گلخانه ای ایجاد شده گفته می شود.
امور مالی کربن
پیمان کیوتو
اعتبار کربن
کربن منفی
کربن طبیعی
کربن بازنشسته
مالیات کربن
آفست کربن با واحد متریک «کربن دی اکسید معادل» (CO2e) سنجیده می شود که آنرا می توان به ۶ دسته بندی کلی: کربن دی اکسید، متان، دی نیتروژن منواکسید، فلوئورکربن، هگزا فلوراید گوگرد و هیدروفلوئورکرین تقسیم کرد.
اعتبار کربن (انگلیسی: Carbon credit) واژه ای عمومی در صنعت می باشد که نشان دهنده هر نوع مجوز یا گواهی قابل معامله برای خروج یک تن دی اکسید کربن یا هر نوع گاز گلخانه ای دیگر است، که حجمی معادل یک تن دی اکسید کربن را داشته باشد.
امور مالی کربن
آفست کربن
سفته بازی
پیمان کیوتو
الیاف کربن (Carbon Wrap) یکی از پرکاربردترین الیاف در صنعت است؛ و در تولید انواع کامپوزیت ها استفاده می شود. این الیاف ضریب الاستیک نسبتاً بالایی درمقایسه با الیاف شیشه و کولار دارد. ضریب انبساط گرمایی این نوع الیاف ها در دماهای متفاوت کم می باشد که این مسئله باعث پایداری طولی و اندازهٔ الیاف کربن در دماهای مختلف می گردد.
نسبت بسیار زیاد استحکام به وزن – مقاومت کششی بالا (مقاومت کششی فوق العاده نسبت به وزن آن (الیاف کربن تقریباً یک سوم فولاد وزن و ۵ الی ۱۰ برابر آن مقاومت دارد).)
نسبت بالای مدول کششی الاستیسیته به وزن
استحکام مناسب در برابر خستگی
ضریب انبساط حرارتی بسیار پائین (کامپوزیت های سبک و مستحکم و پایداری در برابر حرارت آن را از سایر مواد مهندسی متمایز می سازد)
قابلیت بافت و تولید پارچه
مقاومت بالا در برابر خوردگی (دوام و عمر طولانی در برابر مواد شیمیایی و نفوذ ناپذیری در برابر اشعهX از بارزترین خصوصیات الیاف کربن به شمار می رود)
فیبر کربن عنصری با چگالی ۲٫۲۷g/cm3 است و اشکال بلوری مختلفی دارد. رشته الیاف کربن که از فیبرهای کربن تشکیل می گردد، به مراتب نازکتر از موی انسان در قطر بین ۶ تا ۱۰ میکرومتری می باشند. علیرغم حجم بالای استفاده از آن ها، قیمت الیاف کربن هنوز نسبتاً بالا است. این مسئله باعث محدودیت فروش الیاف کربن می گردد.
فیبر و الیاف کربن در مدول های الاستیسیته و مقاومت های کششی مختلف و با بافت های مختلف شامل الیاف کربن تک جهته و الیاف دو جهته کربن برای تولید مصالح کامپوزیتی صنایع مختلف و مقاوم سازی انواع سازه های بتنی عرضه می گردند. با توجه به نیاز صنعت های مختلف کشور ایران، الیاف کربن در طیف گسترده ای از انواع فیبر از ۳K تا ۵۰K و با وزن های مختلف و عرض تمیزکاری های مختلف ارائه می شوند.
معمولاً دسته بندی الیاف کربن بر مبنای وزن آن ها انجام می گیرد. برای مثال الیاف کربنی که با عنوان UD200 نام گذاری می شود، وزنی برابر ۲۰۰ گرم در هر متر مربع دارد.
امور مالی کربن (انگلیسی: Carbon finance) شاخه ای جدید از مالیه محیطی است. در جهانی که گاز کربن دی اکسید و دیگر گازهای گلخانه ای منتشر می شوند، امور مالی کربن، به بررسی مفاهیم مالی مرتبط با کربن می پردازد. فرصت ها و ریسک های مالی، ترازنامهٔ شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند، و در این میان ابزارهایی وجود دارند که می توانند با انتقال ریسک محیطی شرکت را به اهداف محیطی اش برسانند. مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی و انتشار گازهای گلخانه ای باید به عنوان بخشی از تصمیم گیری مدیریت استراتژیک، مورد بررسی قرار گیرند. اصطلاح امور مالی کربن، به طور کلی، به سرمایه گذاری در پروژه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و خلق ابزارهای مالی قابل معامله در بازار کربن، اشاره دارد.
Villa Dominico, Argentina - €5,500,000 invested for landfill gas capture
Brascan Energetica, Brazil - € 8,500,000 invested for run-of-river hydros
Deqingyuan, China - € 3,500,000 invested for bigoas to power
Enercon, India - €6,600,000 invested in wind farms
بازارهای کربن یکی از ابزارهای مالی سرمایه گذاری در پروژه هایی هستند که در زمان اجرای پرتوکل کیوتو، انتشار گازهای گلخانه ای را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه کاهش دادند. کاهش اثبات شدهٔ این آلاینده ها در رابطه با اجرای این پروژه ها در تولید دارایی های مالی (اعتبارات کربن) استفاده می شود که قابلیت بازدهی در بازارهای کربن در سطح ملی و منطقه ای را دارند. سرمایه گذاری کربن به جهت فروش این اعتبارات برای جبران هزینه های ناشی از سرمایه گذاری های محیط زیستی به کار گرفته می شود.
بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ ارزش انباشته تجارت اعتبارات کربنی ۹۵ میلیون دلار آمریکا بوده است.
جریان های بزرگ سرمایه گذاری بخصوص از بخش خصوصی به حرکت درآمدند تا هم زمان با توسعهٔ اقتصادی کشورهای عضو IFC (مؤسسه مالی بین المللی)، اعتبارات کربنی مرتبط با محیط زیست (آب و هوا) را توسعه دهند و به کاهش تولید گازهای گلخانه ای کمک کنند.
عنصر کربن دارای ۱۵ ایزوتوپ شناخته شده از ۸C تا ۲۲C است که از این میان دو ایزوتوپ (۱۲C و ۱۳C) به طور طبیعی در طبیعت یافت می شود.۱۴C ایزوتوپ پرتوزای طبیعی این عنصر است که دارای نیمه عمر ۵٬۷۳۰ سال است.
تاریخ گذاری رادیوکربن
کامپوزیت ها دسته ای از مواد هستند که ترکیبی از انواع مواد دیگراند و دارای برخی ویژگی های آن مواد هستند. فیبر کربن یکی از انواع کامپوزیت ها است. فیبر کربن از یک بخش سرامیکی و یک بخش پلیمری تشکیل شده است. بخش سرامیکی این کامپوزیت را الیاف کربن و بخش پلیمری آنرا رزین ها تشکیل می دهند. از ویژگی های فیبر کربن می توان به استحکام بالا، سختی بالا، شکننده بودن، وزن بسیار کم، رسانای الکتریسیته بود و … اشاره نمود. با توجه به نیاز روزافزون به کامپوزیت فیبر کربن و هزینه تولید بالای آن راه هایی برای استفاده دوباره و بازیافت این ماده پیشنهاد شده است که در زیر معرفی می شوند.
روش مکانیکی:ساده ترین راه برای استفاده مجدد از کامپوزیت فیبر کربن، خرد کردن آن به وسیله دستگاه های خرد کن است. برای ایجاد اندازه های مختلف فیبر کربن (معمولاً بین ۱ میلیمتر تا ۵۰ میکرون)، سرعت دستگاه خرد کن را تغییر می دهند یا از دستگاه هایی با دندانه های بزرگ یا کوچک استفاده می کنند. از خرده های کامپوزیت فیبر کربن (پودر شده های کامپوزیت) می توان در صنعت های ساختمان سازی (در بتن های تقویت شده)، تولید فیلامنت چاپگر سه بعدی، تولید دوباره قطعات فیبر کربن با رزین های جدید، ساخت تانک ها و محفظه های فیبر کربنی، مواد کامپوزیتی دیگر، تولید صفحات هادی الکتریسیته، محافظ های الکترومغناطیسی و… استفاده کرد. در انجام این روش چون به طور معمول طول الیاف فیبر کربن بسیار کوچک می شوند معماری چینش آن ها بدون ساختار، زبر و ناسازگار است و به علت اینکه ویژگی های مکانیکی الیاف فیبر کربن دست خوش تغییرات می شوند، تنها در زمینه های بسیار محدود و خاصی از پودرهای فیبر کربن بازیافت شده استفاده نمود.
استفاده از مواد شیمیایی:محققان دانشگاه جورجیا تکنولوژِی در آخرین دست آوردهای خود، به روشی برای بازیافت کامپوزیت فیبر کربن دست یافته اند؛ که می تواند تا ۱۰۰ درصد الیاف فیببر کربن را بازآوری کند و بالاترین کیفیت بازیافت را دارد اما این روش در موارد محیط زیستی ضعف هایی از خود نشان داده است. برای انجام این عملیات، قطعات کامپوزیت کربن را در محیطی الکلی قرار می دهیم تا رزین موجود در کامپوزیت فیبر کربن (که برای شکل پذیری و استحکام بیشتر در کامپوزیت فیبر کربن استفاده شده است) با الکل قرار گرفته در محیط واکنش داده و به آرامی در الکل حل شود؛ تا امکان جداسازی الیاف فیبر کربن از رزین اپوکسی فراهم شود. برای انجام این واکنش نیازی به دمای بالا نیست و می توان در دمای اتاق این بازیافت را انجام داد. از ویژگی مهم این روش باید به عدم تغییر در استحکام کششی الیاف کربن اشاره کرد.
روش گرما دهی: این روش رایج ترین و پر کابردترین راه برای بازیافت فیبر کربن است و به دلایل اقتصادی و محیط زیستی بهتر از روش های مکانیکی و شیمیایی است. عملیات اینگونه است که قطعات فیبر کربنی در بستری از مایعی مخصوص قرار می گیرند و با افزایش دما در مایع (حدوداً بین ۴۵۰ درجه سلسیوس تا ۷۰۰ درجه سلسیوس) و در غیاب اکسیژن، دچار تجزیه حرارتی (pyrolysis) می شوند. با ارزش ترین قسمت کامپوزیت فیبر کربن، الیاف فیبر کربن هستند که در روش حرارت دهی می توان الیاف فیبر کربن را به صورت جداگانه بازآوری کرد و آسیبی به بافت الیاف وارد نکرد. الیاف فیبر کربن در مایع شناور بوده و در طول شکسته شدن پیوندهای رزین توسط گرما، تغییر ظاهری نمی کنند. از مزیت های روش حرارت دهی این است که ویژگی های مکانیکی الیاف فیبر کربن دچار تغییر محسوسی نمی شوند. اما هنوز هم کیفیت الیاف فیبر کربن در روش شیمیایی هم از لحاظ ظاهری و هم از نظر ویژگی های مکانیکی بهتر از روش گرما دهی است. در این متد همچون روش استفاده از مواد شیمیایی می توان از الیاف فیبر کربن به طور مستقیم در ساخت قطعات کامپوزیتی جدیداستفاده کرد.
پرتودرمانی با یون کربن (به انگلیسی: Carbon Ion Radiotherapy)، نوعی پرتودرمانی است که در آن از ایزوتوپ کربن-۱۲، استفاده می گردد.
پروژه پرتودرمانی با یون کربن در آلمان
کاربرد این روش در درمان برخی گونه های سرطان است.
این روش نخستین بار در آزمایشگاه ملی لارنس برکلی توسعه پیدا کرد. امروزه مراکز معدودی در حال حاضر صاحب این نوع فناوری نوین در فیزیک پزشکی هستند، که اکثر آن ها در ژاپن و اروپا هستند. این روش هنوز تحت پژوهش قرار دارد، و به صورت بالینی وارد پرتودرمانی نگردیده.
پیوند کربن-کربن، یک پیوند کوالانسی میان دو اتم کربن است. که معمول ترین آن ها به صورت پیوند یگانه است که در آن دو الکترون، یکی از هر اتم، در پیوند شرکت می کند. پیوند یگانهٔ کربن-کربن، از نوع پیوند سیگما است و گفته می شود که میان یک اوربیتال هیبریدی از هریک از دو اتم تشکیل می شود. در اتان اوربیتال های sp۳ در پیوند درگیر می شود ولی در پیوند کربن با دیگر اتم ها، اوربیتال های دیگر نیز می توانند در پیوند وارد شوند؛ مانند: sp۲ با sp۲. در حقیقت اتم های کربن برای آنکه پیوندهای یگانه برقرار کنند باید اوربیتال های یکسان را درگیر کنند. اتم ها کربن می توانند پیوند دوگانه معروف به آلکن و پیوند سه گانه معروف به آلکین نیز برقرار کنند. یک پیوند دو گانه از اوربیتال های هیبریدی sp۲ و یک اوربیتال p که در هیبریداسیون شرکت نکرده ساخته شده است. پیوند سه گانه از یک اوربیتال هیبریدی sp و دو اوربیتال p از هر اتم ساخته شده است. کاربرد اوربیتال های p در برقرار کردن پیوند پی است.
پیوند تک کربن (primary carbon atom) با یک اتم کربن در همسایگی.
پیوند دوتایی کربن (secondary carbon atom) با دو اتم کربن در همسایگی.
پیوند سه تایی کربن (tertiary carbon atom) با سه اتم کربن در همسایگی.
پیوند چهار تایی کربن (quaternary carbon atom) با چهار اتم کربن در همسایگی.
کربن نسبت به دیگر عنصرها از ویژگی های یکتایی برخوردار است و می تواند زنجیره های طولانی از پیوند را میان اتم های خود برقرار کند. به این ویژگی زنجیره کردن (به انگلیسی: Catenation) گفته می شود. کربن ها به دلیل داشتن این ویژگی یکتا، سازندهٔ بسیاری از مولکول های ضروری برای ساختارهای موجودات زنده اند. از این رو کربن به خودی خود یک شاخهٔ جدا در شیمی به وجود آورده است: شیمی آلی.
پیوند کربن-کربن را به صورت C−C نیز نمایش می دهند. پیوندهای کربن بسته به این که چند اتم در آن درگیر اند نام های گوناگون به خود می گیرند:
پیوندهای کربن-کربن، واکنش های آلی نام دارند. بسیاری از مواد شیمیایی ساخت انسان، مانند داروها یا پلاستیک از این دست اند.
تأثیر کربن به صورت خلاصه از لحاظ تاریخی، بدین صورت تعریف می شود: " میزان کل انتشار گاز گلخانه ای ایجاد شده توسط سازمان، رویداد، محصول یا شخص. "
به دلیل میزان بالایِ داده های مورد نیاز و این مطلب که دی اکسید کربن می تواند در اثر مسایل طبیعی نیز تولید شود، نمی توان میزان کل انتشار کربن را محاسبه کرد؛ به همین دلیل است که Wright، Kemp و Williams در مقاله ای در مجلهٔ مدیریت کربن تعریفی عملی تر برای انتشار کربن ارائه دادند. آن ها انتشار کربن را بدین صورت تعریف کردند:
گازهای گلخانه ای (GHGs) می توانند از طریقِ حمل و نقل، پاکسازی زمین و تولید و مصرف مواد غذایی، سوخت ها، کالای های تولید شده، مواد، چوب، جاده ها، ساختمان ها و خدمات منتشر شوند. به منظور سهولت در گزارش، اغلب به صورت میزان دی اکسید کربن یا معادل دیگر گازهای گلخانه ای منتشر شده (GHGs) بیان می شود.
بیشترین میزان انتشار کربن برای یک خانوار متوسط آمریکایی بیشتر از منابع «غیر مستقیم» حاصل می شود، برای مثال سوخت سوزانده شده برای تولید کالاهایی که دورتر از مصرف کنندهٔ نهایی است. این موارد متمایز از انتشارهای ناشی از سوختن سوخت ها در وسیلهٔ نقلیه یک شخص یا اجاق گاز یک خانه می باشد؛ به این موارد، منابع مستقیم انتشار کربن مصرف کننده می گویند
تثبیت کربن فرایندی است که طی آن کربن غیر آلی (کربن دای اکسید) توسط موجود زنده (گیاهان) به مواد دارای کربن (آلی) تبدیل می شود.
گیاه شناسی
گیاهان کم
چرخه کالوین
ملوین کالوین
اساس کشاورزی برعملکرد یا وزن فراورده های زراعی استوار می باشد. چون محصول برداشت شده به طور معمول براساس میزان معینی رطوبت محک زده می شود، عملکرد با وزن ماده خشکی که توسط گیاه تولید می شود مساوی فرض می شود، در حقیقت وزن خشک گیاه ما به تفاوت CO۲ جذب شده (فتوسنتز) و CO۲ دفع شده (تنفس) گیاه می باشد. میزان تنفس روزانه در خلال رشد برای اکثر گونه های گیاهی تحت شرایط مزرعه ای بین ۲۵ تا ۳۰٪ کل فتوسنتز در روز می باشد. موقعی که تنفس بیش از فتوسنتز باشد وزن خشک گیاه کاهش می یابد، چنین عملی را می توان با قرار دادن گیاه در تاریکی که عمل فتوسنتز انجام نخواهد گرفت، نشان داد. واکنش نوری، انرژی نوری را به انرژی شیمیائی (ATP و NADPH)، تبدیل می کند. این ترکیبات سپس به مصرف احیاء CO۲ رسیده و در نتیجه ترکیبات آلی پایدار تولید می شوند که وزن ماده خشک گیاه را تشکیل می دهند.
دانش امروزی اما در مورد مسیر کربن در فتوسنتز براساس تحقیقاتی که توسط کالوین و همکاران او در سال ۱۹۷۵ انجام گرفته است استوار می باشد. احیاء CO۲ در چرخه کالوین توسط آنزیم ریبولوز-بی فسفات (RuBP)، کربوکسیلاز انجام می گردد. توجه داشته باشید ATP که در نتیجه فسفریلاسیون نوری تولید شده است، برای تبدیل ریبولوز مونوفسفات به ریبولوز بی فسفات (RuBP)، مصرف می شود. بعد از احیاء CO2, ATP توأم با نوکلئوتیدهای احیاء شده (حاصل از واکنش های نوری)، تری فسفوگلسیریک اسید (۳-PGA)، را به تری فسفوگلیسرآلدئید (۳-PGald)، تبدیل می نمایند. گونه هائی که دارای این مسیر کربن هستند به گونه ها سه کربنه (C3)، معروف هستند زیرا اولین محصول قابل اندازه گیری در آن ها بعد از افزودن CO۲ رادیواکتیودار (Co۲ ۱۴)، یک مولکول ۳ کربنه یعنی تری فسفوگلیسیریک اسید (۳-PGA)، می باشد.
در سال های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۶ چرخهٔ کالوین تنها مسیر شناختهٔ شدهٔ احیاء کربن در گیاهان عالی بود، تا اینکه هاچ و سلک در سال ۱۹۶۶ ضمن تحقیق در استرالیا شواهد مشروحی را ارائه دادند که مسیر دیگری را برای تثبیت CO۲ در بعضی از گونه های گیاهی نشان می داد. در این مسیر، کربن توسط آنزیم فسفوانول پیروات (PEP)، کربوکسیلاز تثبیت می شود. همان طوری که در شکل حرکت و تثبت CO۲ نشان داده شده است ATP تولید شده در فسفریلاسیون نوری برای تبدیل پیروات به فسفوانول پیروات به کار می رود. PEP که یک مولکول ۳ کربنه است، به سه اسید ۴ کربنه (اسید اگزالواستیک، اسید مالیک و اسید آسپاریک) تبدیل می شود. این اسیدها به سلول های غلاف آوندی انتقال داده می شوند و در آنجا به پیروات تبدیل می شوند. در تبدیل این اسیدها به پیروات یک کربن آزاد می شود که به RUBP یا یک مولکول ۲ کربنه توسط آنزیم RuBP کربوکسیلاز چسبیده می شود و به تری فسفوگلیسریک اسید (۳-PGA)، تبدیل می شود. بعد از تولید ۳-PGA در غلاف آوندی چرخه کالوین در این گیاهان به کار می افتد. گونه هائی که مسیر هاچ و سلک را طی می کنند چهارکربنه (C4)، نامیده می شوند، زیرا اولین محصول فتوسنتز آن ها که در سلول های مزوفیل برگ تولید می شود یک مولکول چهارکربنه می باشد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کربن در دانشنامه آزاد پارسی

کَربُن (carbon)
برگرفته از واژۀ لاتینی به معنی زغال سنگ. عنصری نافلز، با نماد C، عدد اتمی ۶، و جرم اتمی نسبی ۱۲.۰۱. در حالت خالص به شکل الماس، گرافیت، و فولرین ها (آلوتروپها) یافت می شود. به حالت ترکیب، در سنگ های کربن دار، ازجمله گچ و سنگ آهک، و نیز به شکل دی اکسید کربن در جو زمین، و هیدروکربن نفت، زغال سنگ، و گاز طبیعی یافت می شود و از عناصر سازندۀ همۀ مواد آلی است. زغال سنگ، زغال معمولی، و دوده ازجمله کربن های آمورفاند. اتم های کربن به شکل حلقه یا زنجیر به همدیگر وصل می شوند و ترکیبات پیچیدۀ بی شماری تولید می کنند. ترکیبات معدنی کربن عبارت اند از (الف) دی اکسید کربن ( CO۲)، گاز بی رنگی که از سوختن کربن در هوای کافی تشکیل می شود؛ (ب) منواکسید کربن (CO)، که از اکسایش کربن در مقدار کمی هوا تشکیل می شود؛ و (پ) دی سولفید کربن (CS۲) مایعی غلیظ که در حالت خالص بوی شیرین دارد. گروه دیگری از ترکیبات کربن هالیدهای کربن اند، تتراکلرید کربن (تتراکلرید متان، (CCl۴) ، از این جمله است. با افزودن کربن به آهن، آلیاژهای متعددی با خواص مفید تولید می کنند. کربن خالص در رآکتورهای هسته ای، به منزلۀ بازدارنده به کار می رود. همچنین، گرافیت کلوئیدی، که از روان کننده های خوب به شمار می رود، هنگامی که در خلأ روی سطحی بنشیند اثر فتوالکتریک و گسیل الکترون های ثانویه را کاهش می دهد. کربن را به شکل کُکو زغال سنگبه منزلۀ سوخت مصرف می کنند. ایزوتوپ پرتوزای۱۴C ، با نیم عمر۵.۷۳۰ سال، برای ردیابی در پژوهش های زیست شناسی، و در عمرسنجی با رادیوکربنِ پرتوزابه کار می رود. تجزیه وتحلیل غبار بین ستاره ای به کشف مولکول های کربنی خاصی انجامید که هر یک ۶۰ اتم کربن دارند. مولکول های C۶۰به سبب تشابه ساختاری با گنبد ژئودزیک که باک مینستر فولر، مهندس و آرشیتکت امریکایی، آن را طراحی کرده بود، باک مینستر فولرن نام گرفتند. کربن سه شکل آلوتروپی دارد: الماس، گرافیت، و فولرن. الماس بسیار سخت و محکم است، زیرا در آن اتم کربن به چهار اتم کربن دیگر وصل می شود. گرافیت از لایه هایی تشکیل شده است که روی یکدیگر می لغزند و موجب می شود گرافیت متورق شود. از آن به منزلۀ روانکار استفاده می کنند. هر لایه در گرافیت یک مولکول بزرگ است. باک مینسترفولرن ۶۰ اتم دارد. فولرن های دیگری با ۲۸، ۳۲، ۵۰، ۷۰، ۷۶ اتم کربن نیز شناسایی شده اند.

کربن در جدول کلمات

کربن خالص
الماس
نوعی کانی بسیار نرم از کربن خالص
گرافیت
از جمله شهرهای اروپایی که متعهد شدند تا سال 2020 در مقایسه با سال 1990 بیش از 20درصد از دی اکسید کربن در جو را کاهش دهند
بن
از جمله شهرهای اروپایی که متعهد شده اند تا سال 2020 در مقایسه با سال 1990 بیش از 20درصد از دی اکسید کربن در جو راکاهش دهند
برلین

معنی کربن به انگلیسی

carbon (اسم)
کربن ، ذغال خالص ، الماس بیفروغ

معنی کلمه کربن به عربی

کربن
کاربون

کربن را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

جوادشجاعی ١٥:٠٨ - ١٣٩٧/٠٧/١٧
کربن=سوختن زا(عنصری‌که‌باعث‌سوخت‌‌وسازمی‌شودچه دربدن‌موجودات‌زنده‌چه‌درموتوراحتراقی‌وغیره).
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

رضا > کرتیلان
اجاقی > اجاقی
Mahdi > شربت (دارو)
Behnaz > guidelines
مهدی ورمزیار > ورمزیار
دینا حسین پناهی > بر می خیزد
ماد > ریناز
ناهید > establishing

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نام شیمی کربن   • ایزوتوپ های کربن   • کربن خالص چیست   • شیمی کربن در جدول   • کربن بدنسازی   • کربن 14   • بازی کربن   • کربن کوکو برای دندان   • معنی کربن   • مفهوم کربن   • تعریف کربن   • معرفی کربن   • کربن چیست   • کربن یعنی چی   • کربن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کربن
کلمه : کربن
اشتباه تایپی : ;vfk
آوا : karbon
نقش : اسم
عکس کربن : در گوگل


آیا معنی کربن مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )