برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1326 100 1

کربن

/karbon/

معنی کربن در لغت نامه دهخدا

کربن. [ ک ِ ب ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نشتا در شهرستان شهسوار. کوهستانی ،سردسیر و سکنه ٔ آن 150 تن است. شغل اهالی آنجا گله داری است و در زمستان برای تعلیف به حدود دینارسرا و سیاه مشته می روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).

کربن. [ ک َ ب ُ ] (فرانسوی ، اِ) یکی از عناصر شیمیایی است که به طور فراوان در اکثر ترکیبات آلی و معدنی وجود دارد و خالص هم در طبیعت یافت می شود. جزء اعظم ترکیب چوب و زغال سنگ و نفت از کربن است و قسمت اعظم بدن موجودات زنده ازترکیبات کربنی است. علامت شیمیایی این عنصر C و جرم اتمی آن 12 است. کربن خالص متبلور بصورت الماس یا گرافیت در طبیعت موجود است و به حالت بیشکل در زغال سنگ ها و انتراسیت و بصورت ترکیبات گازی در هوا و بالاخره در تمام ترکیباتی که موجود زنده را تشکیل می دهند یافت می شود. کربن بر اثر حرارت در برابر هوا می سوزد و در صورتی که کاملاً خالص باشد تمام آن بصورت انیدرید کربنیک درمی آید و چیزی از آن نمی ماند. (از فرهنگ فارسی معین ). رجوع به کتاب روش تهیه ٔ مواد آلی شود.

معنی کربن به فارسی

کربن
جسمی است جامدوسیاه رنگ درطبیعت بصورت زغال سنگ و آنتراسیت والماس وجودداردالماس خالصترین اقسام کربن است
( اسم ) یکی از عناصر شیمیایی است که بطور فراوان در اکثر ترکیبات آلی و معدنی وارد است و بحالت خلوص هم بصور مختلف در طبیعت پیدا میشود . جزو اعظم ترکیب زغال چوب و زغال سنگ و نفت از کربن است . قسمت اعظم بدن موجود ات زنده از ترکیبات کربنی است . جرم اتمیش ۱۲ است . کربن خالص متبلور بصورت الماس یا گرافیت در طبیعت موجود است و بحالت بی شکل در زغال سنگها و آنتراسیت وجود دارد و بصورت ترکیبات گاز ی در هوا ( انیدرید کربنیک ) و در لجن مردابها بصورت ترکیبات مایع ( نفت ها ) و نیز بصورت ترکیبات معدنی و بشکل سنگ آهکها ی مختلف دیده میشود و بالا خره تمام ترکیباتی که موجود زنده را تشکیل میدهند کربن را در ترکیب خود دارند . در حدود ۳ درصد حجم هوا انیدرید کربنیک است . کربن بر اثر حرارت در برابر هوا میسوزد و در صورتیکه کاملا خالص باشد تمام آن بصورت انیدرید کربنیک در میاید و چیزی از آن نمیماند ولی در صورت خاکستر ی درد ی از آن بجای میماند که همان نا خالصی است . هر اتم کربن میتواند با یک یا دو اتم اکسیژن ترکیب شود . اگر اکسیژن هوا نسبه زیاد باشد بطور یکه بهر اتم کربن دو اتم اکسیژن برسد و درج. حرارت در حدود ۶٠٠ باشد گاز انیدرید کربنیک بوجود میاید : و در صورتیکه اکسیژن هوا بقدر کافی نباشد هر اتم کربن با یک اتم اکسیژن ترکیب و تولید اکسید کربن میکند که یکی از خطرناک ترین گاز های سمی و کشنده است . در صورتیکه اکسیژن بقدر کافی باشد که در نتیج. سوختن کربن انیدرید کربنیک حاصل شود ولی درج. حرارت از ۱٠٠٠ درجه تجاوز کند یک قسمت از کربن با انیدرید کربنیک ترکیب میشود و اکسید کربن که همان گاز سمی است تولید میگردد : از این جهت است که در بخار یها که در حدود ۶٠٠ درجه باشد عدم خلوص انیدرید کربنیک تولید میشود ولی پس از آنکه درج. حرارت زیاد شود ( در حدود ی که فلز بخاری سرخ گردد ) انیدرید کربنیک حاصل با کربن ترکیب و اکسید کربن تولید میکند ولی بشرط وجود هوای کافی و تهوی. اطاق مجددا اکسید کربن حاصل با اکسیژن هوا ترکیب میشود و انیدرید کربنیک بوجود میاید و این امر لزوم تهوی. اطاقها را در هر روز چند مرتبه در موقع روشن بودن بخار یها میرساند . یا کاغذ کربن .
[ گویش مازن ...

معنی کربن در فرهنگ معین

کربن
(کَ بُ) [ فر. ] (اِ.) عنصری است با علامت شیمیایی C ، جامد و سیاه رنگ و متبلور و بی شکل که به صورت الماس و گرافیت و زغال در طبیعت یافت می شود. الماس خالص ترین انواع کربن است .

معنی کربن در فرهنگ فارسی عمید

کربن
عنصر غیرفلزی جامد که در طبیعت به حالت های مختلف مانند الماس، گرافیت، دوده، زغال، و کک یافت می شود.

کربن در دانشنامه اسلامی

«هانری کربن» در چهارم آوریل 1903م در شهر پاریس دیده به جهان گشود.
در دوران کودکی آموزش های مذهب کاتولیک را آموخت. سپس به مدرسه علوم مسیحی رفت و به نهضت پروتستان علاقه مند شد. وی برای ادامه تحصیل به دانشگاه سوربن رفت و در سال 1925م لیسانس گرفت. یک سال بعد، گواهی نامه عالی فلسفه و در سال 1928م دیپلم تتبعات عالی دانشگاه پاریس و سرانجام در سال 1929م، دیپلم مدرسه السنه شرقی پاریس را اخذ نمود. در همین سال ها با زبان های عربی، فارسی و پهلوی آشنا شد.
وی از شاگردان فیلسوفان بزرگی از جمله ادموند هوسرل، ارنست کاسیرر، امیل بریه، اتین ژیلسون و لویی ماسینیون بوده است. همچنین او نخستین مترجم آثار مارتین هایدگر به فرانسوی است.
وی بعدها، نزد لویی ماسینیون رفت و نسخه ای از کتاب «حکمة الاشراق» سهروردی را از او دریافت کرد. این کار تاثیر روحی فراوانی بر کربن نهاد و او را راهی شرق نمود. نخستین مقاله اش در نشریه بررسی های فلسفی، درباره یکی از آثار سهروردی به طبع رسید و اولین اثر مستقل او به زبان فرانسه، در خصوص سهروردی، در سال 1939م تحت عنوان «سهروردی مؤسس حکمت اشراق» چاپ شد.
کربن مدت ها ریاست انستیتو فرانسه و ایران را عهده دار بود و به همت او، مشاهیری چون سهروردی، روزبهان و ملاصدرا برای جامعه علمی و فرهنگی اروپا به نام هایی آشنا مبدل گردید. در جهانی که برخورد میان فرهنگ های گوناگون، پیوسته با شکاف های بیشتر مواجه می شد، وی نمونه ای از تلاش فوق العاده برای تفاهم بود.
کربن را باید فیلسوف و مفسر حکمت معنوی شیعه نامید. مطالعات او در آثار عرفانی، لطف و جذبه وصف ناپذیری به آثارش بخشیده است. کربن خود در این باره می گوید: پرورش من از آغاز فلسفی بود. به همین دلیل، نه به معنای دقیق کلمه متخصص زبان و فرهنگ آلمانی هستم و نه مستشرق؛ فیلسوفی رهروام به هر دیاری که راهبرم شوند. اگر چه در این سیر و سلوک از فرایبورگ، تهران و اصفهان سر درآورده ام؛ اما این شهرها از نظر من، مدینه های تمثیلی اند؛ منازلی نمادین از راه و سفری همیشگی و پایدار. (سخنان ایراد شده در سمینار پیرامون آثار هانری کربن، انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران، ص18)کربن در دانشنامه ویکی پدیا

کربن
کربن عنصری شیمیائی در جدول تناوبی با نشان C و عدد اتمی ۶ است. عنصری غیر فلزی و فراوان، چهارظرفیتی و دارای چندین دگرشکل است. چنین کربنی همسانگرد و مانند شیشه محکم است. لایه های گرافیت آن مانند کتاب مرتب نشده اند، بلکه مانند کاغذ خرد شده می باشند. نوع خالص و متراکم آن الماس و نوع نرم و غیر متراکم آن گرافیت است.نبو
15
الیاف کربن شبیه کربن شیشه ای هستند. تحت مراقبت های ویژه ای؛ (کشیدن الیاف آلی و کربنی کردن)، می توان لایه های صاف کربن را در جهت الیاف مرتب کرد. هیچ لایهٔ کربنی در جهت عمود بر محور الیاف قرار نمی گیرد. نتیجه الیافی با استحکام بیشتر از فولاد است. کربن در ساختار بدنی تمامی جانداران وجود داشته و پایهٔ را تشکیل می دهد. همچنین این غیر فلز ویژگی جالبی دارد که می تواند با خودش و انواع زیادی از عناصر دیگر پیوند برقرار کند؛ (تشکیل دهندهٔ بیش از ده میلیون ترکیب). در صورت ترکیب با اکسیژن تولید دی اکسید کربن می کند که برای رویش گیاهان، حیاتی است. در صورت ترکیب با هیدروژن ترکیبات مختلفی بنام هیدرو کربن ها را به وجود می آورد که به شکل سوخت های فسیلی، در صنعت بسیار بنیادی هستند. وقتی هم با اکسیژن و هم با هیدروژن ترکیب گردد، گروه زیادی از ترکیبات را از جمله اسیدهای چرب را می سازد که برای حیات و استر، که طعم دهنده بسیاری از میوه ها است، ضروری است. ایزوتوپ C-۱۴ به طور متداول در تاریخ گذاری رادیوکربن کاربرد دارد.
دوده چراغ از سطوح کوچک گرافیت تشکیل شده. این سطوح به صورت تصادفی توزیع شده، به همین دلیل کل ساختمان آن همسانگرد (ایزوتروپ) است.
عکس کربن
کربن (به آلمانی: Kerben) یک شهر در آلمان است که در ماین-کبلنتس واقع شده است. کربن ۴۳۶ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای آلمان
کربن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
کربن (بابل)
کربن (مجله)
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کربن در دانشنامه آزاد پارسی

کَربُن (carbon)
برگرفته از واژۀ لاتینی به معنی زغال سنگ. عنصری نافلز، با نماد C، عدد اتمی ۶، و جرم اتمی نسبی ۱۲.۰۱. در حالت خالص به شکل الماس، گرافیت، و فولرین ها (آلوتروپها) یافت می شود. به حالت ترکیب، در سنگ های کربن دار، ازجمله گچ و سنگ آهک، و نیز به شکل دی اکسید کربن در جو زمین، و هیدروکربن نفت، زغال سنگ، و گاز طبیعی یافت می شود و از عناصر سازندۀ همۀ مواد آلی است. زغال سنگ، زغال معمولی، و دوده ازجمله کربن های آمورفاند. اتم های کربن به شکل حلقه یا زنجیر به همدیگر وصل می شوند و ترکیبات پیچیدۀ بی شماری تولید می کنند. ترکیبات معدنی کربن عبارت اند از (الف) دی اکسید کربن ( CO۲)، گاز بی رنگی که از سوختن کربن در هوای کافی تشکیل می شود؛ (ب) منواکسید کربن (CO)، که از اکسایش کربن در مقدار کمی هوا تشکیل می شود؛ و (پ) دی سولفید کربن (CS۲) مایعی غلیظ که در حالت خالص بوی شیرین دارد. گروه دیگری از ترکیبات کربن هالیدهای کربن اند، تتراکلرید کربن (تتراکلرید متان، (CCl۴) ، از این جمله است. با افزودن کربن به آهن، آلیاژهای متعددی با خواص مفید تولید می کنند. کربن خالص در رآکتورهای هسته ای، به منزلۀ بازدارنده به کار می رود. همچنین، گرافیت کلوئیدی، که از روان کننده های خوب به شمار می رود، هنگامی که در خلأ روی سطحی بنشیند اثر فتوالکتریک و گسیل الکترون های ثانویه را کاهش می دهد. کربن را به شکل کُکو زغال سنگبه منزلۀ سوخت مصرف می کنند. ایزوتوپ پرتوزای۱۴C ، با نیم عمر۵.۷۳۰ سال، برای ردیابی در پژوهش های زیست شناسی، و در عمرسنجی با رادیوکربنِ پرتوزابه کار می رود. تجزیه وتحلیل غبار بین ستاره ای به کشف مولکول های کربنی خاصی انجامید که هر یک ۶۰ اتم کربن دارند. مولکول های C۶۰به سبب تشابه ساختاری با گنبد ژئودزیک که باک مینستر فولر، مهندس و آرشیتکت امریکایی، آن را طراحی کرده بود، باک مینستر فولرن نام گرفتند. کربن سه شکل آلوتروپی دارد: الماس، گرافیت، و فولرن. الماس بسیار سخت و محکم است، زیرا در آن اتم کربن به چهار اتم کربن دیگر وصل می شود. گرافیت از لایه هایی تشکیل شده است که روی یکدیگر می لغزند و موجب می شود گرافیت متورق شود. از آن به منزلۀ روانکار استفاده می کنند. هر لایه در گرافیت یک مولکول بزرگ است. باک مینسترفولرن ۶۰ اتم دارد. فولرن های دیگری با ۲۸، ۳۲، ۵۰، ۷۰، ۷۶ اتم کربن ن ...

ارتباط محتوایی با کربن

کربن در جدول کلمات

کربن خالص
الماس
نوعی کانی بسیار نرم از کربن خالص
گرافیت
از جمله شهرهای اروپایی که متعهد شدند تا سال 2020 در مقایسه با سال 1990 بیش از 20درصد از دی اکسید کربن در جو را کاهش دهند
بن
از جمله شهرهای اروپایی که متعهد شده اند تا سال 2020 در مقایسه با سال 1990 بیش از 20درصد از دی اکسید کربن در جو راکاهش دهند
برلین

معنی کربن به انگلیسی

carbon (اسم)
کربن ، ذغال خالص ، الماس بیفروغ

معنی کلمه کربن به عربی

کربن
کاربون

کربن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جوادشجاعی
کربن=سوختن زا(عنصری‌که‌باعث‌سوخت‌‌وسازمی‌شودچه دربدن‌موجودات‌زنده‌چه‌درموتوراحتراقی‌وغیره).
ایرزاد
کَربُن
این واژه با پارسی هم ریشه است :
کَربُن : کَر - بُن
کَر= گُر : به مینه ی سوختن و آتش گرفتن است ، مانند:
گُر گرفتن آتش ، هم چنین در کُردی : آگُر= آتش
بُن = پایه ، شالوده ، ریشه، بیخ
پیشنهاد : گُربُن: ماده ای که بُن یا زات آن سوختنی ، گُرپذیر (قابل احتراق) است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نام شیمی کربن   • ایزوتوپ های کربن   • کربن خالص چیست   • شیمی کربن در جدول   • کربن بدنسازی   • کربن 14   • بازی کربن   • کربن کوکو برای دندان   • معنی کربن   • مفهوم کربن   • تعریف کربن   • معرفی کربن   • کربن چیست   • کربن یعنی چی   • کربن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کربن
کلمه : کربن
اشتباه تایپی : ;vfk
آوا : karbon
نقش : اسم
عکس کربن : در گوگل

آیا معنی کربن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )