برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کریا یوگا

کریا یوگا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
کریا یوگا Kriya Yoga- بمعنی یوگای تکنیکی. سبکی از یوگا که از طریق سر فصل های آموزشیِ سنت های مختلف و در اَشکال بسیار عرضه شده است. آموزه های اصلیِ کریا یوگا تمرکز روی پرانایاما است و تنفس ستون مهره ای پایۀ اصلی تمرین را تشکیل میدهد. همچنین، کریا یوگا بسیاری از روش های هاتا یوگا را در بر می گیرد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کریا یوگا   • مفهوم کریا یوگا   • تعریف کریا یوگا   • معرفی کریا یوگا   • کریا یوگا چیست   • کریا یوگا یعنی چی   • کریا یوگا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کریا یوگا
کلمه : کریا یوگا
اشتباه تایپی : ;vdh d,'h
عکس کریا یوگا : در گوگل

آیا معنی کریا یوگا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )