برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1323 100 1

کساد

/kesAd/

مترادف کساد: بی خریدار، بی رونق، بی معامله، راکد

متضاد کساد: پررونق

معنی کساد در لغت نامه دهخدا

کساد. [ ک َ ] (ع مص ) ناروان گردیدن. (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ناروان شدن. (ترجمان جرجانی ص 81) (تاج المصادر). ناروا شدن نرخ. (المصادر زوزنی ).

کساد. [ ک َ ] (ع اِمص ) ناروائی متاع و جز آن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ناروائی متاع و بی رواجی اشیاء و عدم خریداری آن. (آنندراج ) (غیاث اللغات ). ناروا شدن متاع و کالاباشد. (برهان ). فارسیان کساد را به معنی کاسد هم استعمال نمایند و این مجاز است. (آنندراج ) :
کساد نرخ شکر در جهان پدید آید
دهان چو بازگشائی بوقت خندیدن.
سعدی.
اگر کساد شکر بایدت زبان بگشای
ورت خجالت سرو آرزو کند بخرام.
سعدی.
ضعف و کساد بیش نترساندم کزو
بازوی من قوی شد و بازار من روا.
(یادداشت مؤلف ).
- کساد بازار ؛ انحماق سوق. حمق سوق. (یادداشت مؤلف ). ناروانی بازار. بی رونقی کسب.
|| (ص ) بازار ناروان که متاع و کالا در آن خریدار نداشته باشد. کاسد. ناروا. بی رونق. بی مشتری. تق و لق. (یادداشت مؤلف ). بی رواج و بی خریدار و بی مشتری. (ناظم الاطباء). بی رواج. بی خریدار. ناروان :
دو چیز است بند جهان علم و طاعت
اگر چه کساد است مر هردوان را.
ناصرخسرو.
بی تو ببازار عشق سخت کساد است صبر
نقد روان تر در او خون جگر می رود.
خاقانی.
شوقت نبرد بکار ما دست
بازار رفوگران کساد است.
ظهوری.
کالای دوستداری تاکی کساد باشد
خوش آنکه رخت ما را بخت مراد باشد.
ظهوری.
رجوع به کاسد شود.
|| قلب (سکه و اسکناس ). (یادداشت مؤلف ).

معنی کساد به فارسی

کساد
بی رواج شدن، ازرواج افتادن چیزی وپیدانشدن خریداربرای آن، نارواجی
۱ - ( مصدر ) از رواج و رونق افتادن ( کالا ) . ۲ - ( اسم ) بیرونقی نارواجی ( کالا ) ( ... شرع او طهور آمد و در بازار رواج حقیقت کساد نماند ) . ( لباب الالباب ) ۳ - ( صفت ) بی خریدار بی مشتری . ۴ - بی رونق بی رواج .
( مصدر ) نا روایی یافتن ( کالا بازار ) بی رونق شدن : ( اما چون سبع المثانی نازل شد ... شعر کساد پذیرفت ... ) .
( مصدر ) از رواج و رونق انداختن ( کالا بازار ) . یا کساد ساختن نرخ . کم کردن نرخ : ( بیا بیا که بیاد تو مردم چشمم کساد ساخته نرخ متاع مرجانرا ) . ( واله هروی )
ناروا شدن بازار . انحماق
کاسد شدن . کساد شدن
کاسد و بیرونق کردن . ناروا کردن

معنی کساد در فرهنگ معین

کساد
(کَ) [ ع . ] (مص ل .)بی رواج شدن ، بی - رونق شدن .

معنی کساد در فرهنگ فارسی عمید

کساد
۱. بی رواجی، بی رونقی.
۲. (صفت) بی رواج، کساد.

کساد در جدول کلمات

کساد و بی مشتری
ناروا

معنی کساد به انگلیسی

slack (اسم)
قطع ، سکون ، انقطاع ، کسادی ، شلی ، کساد
off (اسم)
کساد
tight (صفت)
خسیس ، سفت ، محکم ، مقید ، کیپ ، تنگ ، لول ، کساد ، ضیق
sluggish (صفت)
کند ، تنبل ، اهسته رو ، بطی ء ، کساد ، لش ، گرانجان
insensitive (صفت)
بی عاطفه ، بی حس ، جامد ، کساد ، غیر حساس ، کرخت
inactive (صفت)
سست ، تنبل ، بی کاره ، بی اثر ، بی جنبش ، غیر فعال ، بدون فعالیت ، کساد ، ناکنش ور ، بی حال
stagnant (صفت)
متراکم ، راکد ، کساد ، ایستا ، بدون حرکت

معنی کلمه کساد به عربی

کساد
شدة , عديم الحس , فترة الهدوء , کامل
فترة الهدوء

کساد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه زهرا
Economic stagnation
در اقتصاد به ایستایی، بیحرکتی، توقف، خمودی، سکون، کسادی، وقفه، ≠ رونق، گفته می شود.
شهریار آریابد
در پارسی " بی رواگ " به چم بی رونقی ، در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کسادی بازار در جدول   • خشکاندن اب زمین   • معنی کسادی بازار   • کسادی در جدول   • مفهوم کساد   • تعریف کساد   • معرفی کساد   • کساد چیست   • کساد یعنی چی   • کساد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کساد
کلمه : کساد
اشتباه تایپی : ;shn
آوا : kesAd
نقش : صفت
عکس کساد : در گوگل

آیا معنی کساد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )