برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کسی را پی نخود سیاه فرستادن

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجادیه
این ضرب المثل کنایه ازاین دارد که کسی را به دنبال چیزی بی ارتباط باموضوعی بی معنی فرستادن - کسی را ازسرخود باز کردن -سر کسی را به طاق کوبیدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کسی را پی نخود سیاه فرستادن   • مفهوم کسی را پی نخود سیاه فرستادن   • تعریف کسی را پی نخود سیاه فرستادن   • معرفی کسی را پی نخود سیاه فرستادن   • کسی را پی نخود سیاه فرستادن چیست   • کسی را پی نخود سیاه فرستادن یعنی چی   • کسی را پی نخود سیاه فرستادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کسی را پی نخود سیاه فرستادن
کلمه : کسی را پی نخود سیاه فرستادن
اشتباه تایپی : ;sd vh ~d ko,n sdhi tvsjhnk
عکس کسی را پی نخود سیاه فرستادن : در گوگل

آیا معنی کسی را پی نخود سیاه فرستادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )