برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1279 100 1

کشاکش

/keSAkeS/

معنی کشاکش در لغت نامه دهخدا

کشاکش. [ ک َ/ ک ِ ک َ / ک ِ ] (اِمص مرکب ) کشش. جذب. جلب. (ناظم الاطباء). کشش پیاپی. (یادداشت مؤلف ). کششهای متعاقب و بردن و آوردن. (برهان ). از هر سو کشیدن. پیاپی کشیدن و بردن و آوردن. (فرهنگ فارسی معین ) :
ریش تو در کشاکش آن گنده پیر شلف
سبلت بدست آن جلب کون فروش شنگ.
سوزنی.
فتاده ام به طلسم کشاکش تقدیر
نه گرد خانه بدوشم نه خاک دامنگیر.
خاقانی.
هرزمانم عشق ماهی در کشاکش می کشد
آتش سودای او جانم در آتش می کشد.
عطار.
کار تو چون تیر باد از جاه سلطان تا بود
بدسگالت چون کمان گاه کشاکش در نفیر.
سیف اسفرنگ.
اگر جواهر ارواح در کشاکش نزع
همی بعالم علوی رود ز عالم پست.
سعدی.
دریا بوجود خویش موجی دارد
خس پندارد که این کشاکش با اوست.
واعظ قزوینی.
اگر خسی بهوا رفت از کشاکش باد
بیکدمی دو سه ناچار بر زمین افتد.
واعظ قزوینی.
|| اضطراب. آشفتگی. پریشانی. (ناظم الاطباء). پریشان خاطری. سختی حالت. (یادداشت مؤلف ) : بوسهل کنکش کدخدایش را کشاکشها افتاد و مصادره ها داد. (تاریخ بیهقی ).
دل چو نعل اندر آتش اندازد
عرش را در کشاکش اندازد.
اوحدی.
|| فرمایش و فرمودنهای پی درپی و تازه به تازه. (برهان ). فرمایشهای پیوسته و متوالی و پی درپی. (ناظم الاطباء). فرمان ها و امر و نهی بسیار. دستورهای پشت سرهم : پس ایستاد در کشاکش امر و نهی استرجاع کنان یعنی گویان انا ﷲ و انا الیه راجعون. (تاریخ بیهقی ). || ستیزه. مناقشه. گیرودار. هنگامه.غوغا. جنگ. جدال. نبرد. پیکار. (ناظم الاطباء).
|| آمدوشد. آمدورفت :
چرخ نارنج گون چو بازیچه
در کف هفت طفل جان شکر است
به دو خیط ملون شب و روز
در کشاکش بسان بادفر است.
خاقانی.
|| خدعه. فریب. اغوا. || اندوه. غم بسیار. سختی. || خوشی و ناخوشی. خوشی و ناشادمانی. (ناظم الاطباء). || کشمکش.
- کشاکش دهر ؛ سختی های روزگار. ریب الزمان. کشمکشهای زمانه :
مرد باید که در کشاکش دهر
سنگ زیرین آسیا باشد. ...

معنی کشاکش به فارسی

کشاکش
بهرطرف کشیدن، ا هرطرف کشیدن، پی درپی کشیدن، باین طرف و آن طرف بردن، وکنایه ازغم والم وگرفتاری وحوادث روزگار
۱ - ( اسم ) از هر سو کشیدن و بردن و آوردن : ( مرد باید که در کشا کش دهر سگ زیرین آسیا باشد ) . ( سعدی ) ۲ - خوشی و نا خوشی غم و شادی . ۳ - امر و نهی
کشیدن . کشمکش کردن

معنی کشاکش در فرهنگ معین

کشاکش
(کَ کَ) (اِمر.) ۱ - به هر طرف کشیده شدن . ۲ - کنایه از: گرفتاری و حوادث .

معنی کشاکش در فرهنگ فارسی عمید

کشاکش
۱. به هر طرف کشیدن، از هر طرف کشیدن.
۲. پی درپی کشیدن.
۳. به این طرف و آن طرف بردن.
۴. [مجاز] گرفتاری و حوادث: مرد باید که در کشاکش دهر / سنگ زیرین آسیا باشد (سعدی: لغت نامه: کشاکش).

معنی کشاکش به انگلیسی

conflict (اسم)
نبرد ، برخورد ، ستیزه ، ضدیت ، نا سازگاری ، تضاد ، کشمکش ، مناقشه ، مغایرت ، کشاکش
strife (اسم)
نزاع ، تقلا ، ستیزه ، دعوا ، کشاکش ، سعی بلیغ
struggle (اسم)
مبارزه ، کشمکش ، کشاکش ، تنازع

معنی کلمه کشاکش به عربی

کشاکش
کفاح , نزاع

کشاکش را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کشاکش   • مفهوم کشاکش   • تعریف کشاکش   • معرفی کشاکش   • کشاکش چیست   • کشاکش یعنی چی   • کشاکش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کشاکش
کلمه : کشاکش
اشتباه تایپی : ;ah;a
آوا : keSAkeS
نقش : اسم
عکس کشاکش : در گوگل

آیا معنی کشاکش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )