برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1289 100 1

کشمکش

/keSmakeS/

مترادف کشمکش: اختلاف، تنازع، جدال، جر، جنگ، دعوا، زدوخورد، ستیز، ماجرا، مجادله، مرافعه، مشاجره، منازعه، نزاع

معنی کشمکش در لغت نامه دهخدا

کشمکش. [ ک َ / ک ِ م َ / م ِ ک َ / ک ِ ] (اِ مرکب ) کشاکش. (ناظم الاطباء). تعارض. جدال. (یادداشت مؤلف ). گیرودار :
مجنون کمر موافقت بست
از کشمکش مخالفت رست.
نظامی.
من زین دو علاقه ٔ قوی دست
در کشمکش اوفتاده پیوست.
نظامی.
نگر تا بطوفان ز دریای آب
درین کشمکش چون نمایم شتاب.
نظامی.
کشمکش هرچه درو زندگیست
پیش خداوندی او بندگیست.
نظامی.
در حرم دین بحمایت گریز
تا رهی از کشمکش رستخیز.
نظامی.
طایفه ٔ نخجیر در وادی خوش
بودشان باشیر دائم کشمکش.
مولوی.
|| کشیدن چیزی و واگذاشتن و دوباره کشیدن و واگذاشتن. || فرمایش های متوالی و پی درپی. امر و نهی. || غم و الم. اندوه بسیار سخت. || خوشی و شادمانی وناخوشی. (ناظم الاطباء).

کشمکش. [ ک ُ م َ ک ُ ] (اِ مرکب ) ترس. بیم خوف. || بانگ غازیان در میدان جنگ که فریاد می کنند: بکش و مکش. (ناظم الاطباء).

معنی کشمکش به فارسی

کشمکش
مرکب ازکش(امر)ومکش(نهی)کنایه ازکشاکش وگفتگووامرونهی وجروبحث وجنگ ونزاع وزدوخورد
ترس .بیم خوف
[conflict] [علوم نظامی] نزاع مسلحانه یا برخورد بین دو ارتش منظم یا بین اقوام یک کشور برای دستیابی به هدف های محدود سیاسی یا نظامی

معنی کشمکش در فرهنگ فارسی عمید

کشمکش
نزاع، دعوا، ستیزه.

کشمکش در جدول کلمات

معنی کشمکش به انگلیسی

tension (اسم)
بحران ، کشش ، تیرگی ، کشمکش ، فشار ، تشنج ، سفتی ، تنش ، تمدد ، قوه انبساط
conflict (اسم)
نبرد ، برخورد ، ستیزه ، ضدیت ، نا سازگاری ، تضاد ، کشمکش ، مناقشه ، مغایرت ، کشاکش
toil (اسم)
مشقت ، رنج ، دام ، محنت ، کشمکش ، کار پر زحمت ، محصول رنج ، تور یاتله
tussle (اسم)
تقلا ، مجادله ، کشمکش ، مسابقه جسمانی
struggle (اسم)
مبارزه ، کشمکش ، کشاکش ، تنازع
bout (اسم)
تقلا ، کشمکش ، یک دور مسابقه یا بازی
scuffle (اسم)
غوغا ، نزاع ، ستیز ، مشاجره ، جنجال ، کشمکش
wrestle (اسم)
تقلا ، کشتی ، کشمکش
skirmish (اسم)
زد و خورد ، کشمکش ، جنگ جزئی
scrimmage (اسم)
غوغا ، داد و بیداد ، کشمکش ، هنگامه
stour (اسم)
بزرگ ، هیجان ، خشن ، کشمکش
wrestling (اسم)
کشمکش ، کشتیگیری

معنی کلمه کشمکش به عربی

کشمکش
شجار , کدح , کفاح , نزاع , نوبة
اِحْتَدَمَ الصَّراعُ
حرب , شجار

کشمکش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

باران
دعواکردن
آتوسا
دعوا _ ستیزه
علی دوستی نوگورانی
جدل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کشمکش در جدول   • مربوط به ادبیات   • بازی کشمکش   • رحلت وترک وطن   • کشمکش در داستان   • دنباله،ادامه   • معنی کشمش   • دستگاه رادیویی قابل حمل   • معنی کشمکش   • مفهوم کشمکش   • تعریف کشمکش   • معرفی کشمکش   • کشمکش چیست   • کشمکش یعنی چی   • کشمکش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کشمکش
کلمه : کشمکش
اشتباه تایپی : ;al;a
آوا : keSmakeS
نقش : اسم
عکس کشمکش : در گوگل

آیا معنی کشمکش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )