برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1289 100 1

کفتر

/kaftar/

مترادف کفتر: حمام، حمامه، کبوتر

معنی کفتر در لغت نامه دهخدا

کفتر. [ ک َ ت َ ] (اِ) کبوتر را گویند وبه عربی حمام خوانند. (برهان ). کبتر. (یادداشت مؤلف ). کپتر. کوتر. (انجمن آرا) (آنندراج ) :
چو سرما شود سخت لاغر شوند
به آواز مانند کفتر شوند.
فردوسی (از انجمن آرا).
- کفترباز ؛ کبوترباز. آنکه کبوتر نگه دارد و قسمتی از اوقات خود را به بازی با آنها یا در تیمار داشت آنها بگذراند.
- کفتربازی ؛ بازی با کبوتر. عمل کفترباز.
- کفترخان ؛ کبوترخان. (یادداشت مؤلف ).کبوترخانه

کفتر. [ ] (اِخ ) شهرکی است بر کوه بارجان به کرمان و هرچه از کوه بارجان افتد بدین شهرک و دهک [ شهرکی دیگر ] افتد. (از حدود العالم چ دانشگاه ص 128).

معنی کفتر به فارسی

کفتر
( اسم ) پرنده ایست با پرواز عالی و با استقامت که از سار بزرگتر ولی از کبک کوچکتر است و خود راست. مشخصی را در بین پرندگان بوجود میاورد که بنام راست. کبوتران نامیده میشود و شامل تمام گونه های مختلف کبوتر ها میگردد . منقار کبوتر ان ضعیف و در قاعده بر آمده است . در حدود ۷۲ گونه کبوتر در سراسر کر. زمین تشخیص داده شده است و چون گونه های این جانور بوسیل. انسان اهلی و تربیت و پرورش داده شده اند از این لحاظ نژاد های بسیاری از آن تا بحال بوجود آمده اند بطوری که در هر کبوتر خانه میتوان نژاد مخصوصی را بر حسب انتخاب مربی تولید کرد . این پرنده بصورت زوج ( نر و ماده ) زندگی میکند . کبوتر ماده ۸ تا ۱٠ روز پس از جفتگیری تخم میگذارد و نر و ماده بنوبت مدت ۱۸ روز روی تخمها میخوابند ( کبوتر نر فقط بعد از ظهر ها روزی چند ساعت روی تخم میخوابد ) . پس از بیرون آمدن جوجه ها تا مدت سه تا چهار هفته پدر و مادر بانها غذا میدهند و پس از این مدت جوجه ها برای جستجوی غذا از نه پرواز میکنند . هم. انواع کبوتر دانه خوارند و از ارزن و گندم و جو و برنج و شاهدانه و کنجد و ماش و ذرت و دیگر حبوبات برای تغذیه استفاده میکنند . در ده ها چون کبوتر غذای خود را در مزرعه و مدفوعات دامها پیدا میکند نگهداری کبوتر خرجی ندارد و فقط بمنظور استفاده از گوشت آنها نگهداری میشوند . حس جهت یابی این پرنده بسیار قوی است و بدین جهت برخی گونه های آن را بمنظور نامه رسانی و کسب خبر تربیت میکنند و بانها کبوتر قاصد ( نامه بر ) گویند . چنین کبوتر انی در موارد لزوم خدمات ذی قیمتی را انجام میدهند . گونه های مختلف کبوتر بنامهای کبوتر صحرایی کبوتر چاهی کبوتر پر کاغذی کبوتر چتری کبوتر قاصد کبوتر طوقی کبوتر کاکلی کبوتر مرغی کبوتر حضرتی کبوتر غبغبی کبوتر پا پر کبوتر سینه نامیده میشوند : حمام کفتر کبوتر کبتر جمع : کبوتر ها کبوتر ان . ترکیبات اسمی : یا کبوتر پر پا . نوعی کبوتر که بر پاها ی خود پر دارد و سست و پرواز است : ( سست است چون کبوتر پر پا ز بخت من قاصد ز پای خویش اگر پر بر آورد ) . ( م طغرا ) یا کبوتر چاه : ( وطن خوش است اگر تنگنای زند انست بود غریب غضای چمن کبوتر چاه ) . ( محمد قلی سلیم ) یا کبوتر چاهی کبوتر صحرایی که در چاه آشیانه کند : [ از روی تو رنگ روی من کاهی شد و ز ...

معنی کفتر در فرهنگ معین

کفتر
(کَ تَ) (اِ.) کبوتر.

معنی کفتر در فرهنگ فارسی عمید

کفتر
=کبوتر

کفتر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجادیه
کَفتَر درگویش یزدی یعنی کبوتر
واژگا
کبوتر گویش صد سال اخیر است
کفتر . کپتر . کوتر و کموتر گویشهای گوناگون قدیمیتر
کفتر کَ = کوه ف.پ.و = صدای واژ کاف ت =تلفظ جدید د یا دال است یعنی بلند یا بالا ر= حرکت
کفتر = پرواز در بالای کوه یا بالا پر
این گونه پرنده است که در آغاز پرش بالا می رود و مختص تنها این گونه از پرندگان می باشد
چوک بندر
ما در هرمزگان هنوز هم از واژه (کفتر) استفاده می کنیم که به معنی کبوتر است .
همچنین واژه کفتر در نقاط مختلف ایران و افغانستان دیده میشود که نشان از اصالت و قدیمی بودن این واژه است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کفتر پرشی   • فیلم کفتر   • کفتر طوقی   • کفتر پلاکی   • کفتر افغانی   • کفتر کاشان   • کفتر تهران   • کفتر بازی   • معنی کفتر   • مفهوم کفتر   • تعریف کفتر   • معرفی کفتر   • کفتر چیست   • کفتر یعنی چی   • کفتر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کفتر
کلمه : کفتر
اشتباه تایپی : ;tjv
آوا : kaftar
نقش : اسم
عکس کفتر : در گوگل

آیا معنی کفتر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )