برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1351 100 1

کلاوند

معنی کلاوند در لغت نامه دهخدا

کلاوند. [ ] (اِخ ) تیره ای از طایفه ٔ را کی هفت لنگ. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 74).

کلاوند را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
طایفه مال احمدی منجزی معروف به نه کر تشمال
1-کلاوند چرمی
2-سوند*حسین وند.شاه حسین وند*
3-حسام الدینی*سهم الدینی *
4-جلال وند
5-بهرامی *بهرام وند*
6-مصطفی وند
7-خواجه وند
8-علی اکبروند*نامداری*
9-دوستی
تیره های دیگر
علمداری-حاتم وند-ویسی
طوایف جدا شده و مستقل
طایفه مال احمدی فارس
طایفه مال احمدی گرد گرد در بخش فلارد
و آلونی و خان میرزا و بخش منج لردگان


شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی
شاخه طایفه مال احمدی
1-رستم خان بختیاروند پلنگ *رستم بیک*
2-امیر شاه حسین خان بختیاروند پسر
3-جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
*طهماسب قلی.پیلتن*
4-خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
5-شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
6-قاسم خان بختیاروند ایلخان
7-احمد خان بختیاروند ایلخان
پدر
8-جلال خان و بهرام خان بختیاروند


*&&
حسین خان پسر ابوالفتح خان بختیاروند ایلخان پسر قاسم خان بختیاروند ایلخان
***&
حسام الدین خان بختیاروند ایلخان پسر عبدالله خان بختیاروند ایلخان پسر علی صالح خان بختیاروند ایلخان پسر یوسف خان پسر تاج الدین امیر قنبر پسر میر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
****
تیره ویسی
عالی ویسی خان پسر تاج الدین امیر قنبر پسر میر رستم خان آقاسی بختیاروند
***
تیره ملکی*ملکشاه وند.مال ملی:مال ملک.پله شه*طایفه لملمی منجزی
***
تیره شامصیری و مصیری خلیلی
شاه منصور (شاهمصیر،مصیر،شه میر )
***
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند معروف به هفت کر بیگی

تیره بزرگ آشتیانی وند *آتش بیگیان *خلیلی
سرمنشا بسیاری از تیره ها و طوایف بهداروند
مانند
شیاسی*شیر اقاسی*بهداروند
میلاسی*میر آفاسی*بهداروند
زیلایی(شمس الدینی.تاجمیری.آب ماهی.میرگپی. بردپهن )
طایفه سینه پهن*بردپهن.میرگپ*منجزی
تیره شمس خلیلی *رستمی پلنگ *
تیره زیلایی بهداروند
طایفه زیلایی فارس *رستمی *
طایفه تاج الدین عبدالهی منجزی
طایفه لیموچی منجزی
طایفه شیخ محمد عالی لملمی منجزی
طایفه تش مرداسی بهداروند
طایفه بلیوند بهداروند



اجداد تمام تیره های زیلایی خلیلی منجزی

میر شمس الدین خان پسر تاج الدین امیر قنبر *تاجمیر عالی*پسر میر رستم خان آقاسی بختیاروند پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان


******
طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند معروف به هفت کر بیگی
1-شاه منصور خان بختیاروند ایلخان
2-مهدی خان
3-تاج الدین خان
4-اردشیر خان
5-احمد خان
6-خیرالدین *خدر.سیامنصور *
7-بلی*بالی،بلی خلیلی :بلیلی*

****
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند(آتش بیگیان ) خلیلی شاخه
طایفه لیموچی منجزی
قاسم خان بختیاروند ایلخان پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان
پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند

تیره ها (قاسم عالی وند-عباس وند-قربان وند -محمدی -عاشوروند -محمیدوند *محمود وند.مهمید* ......

***
شجرنامه تیره بزرگ آشتیانی وند خلیلی شاخه طایفه تش مرداسی

مرداس پسر تاج الدین امیر قنبر عالی پسر رستم خان آقاسی پسر شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان پسر خلیل خان ایل بیگی بختیاروند ایلخان
تش ها (جهانگیری.قنبری،گردگرد .قاسم.چراغ.سلیمان...
*****
طایفه مال احمدی گردگرد فلارد منجزی
تیره امیدوند *سلیمانی* خلیلی
تیره آدینه وند *چراغ*طایفه تاج الدین عبداللهی منجزی
تش ملاآدینه تیره هارونی خلیلی
***
تیره سراجوند طایفه بلیوند خلیلی *سراج الدین پسر شاه مراد خان پسر ملا آدینه )
محل سکونت خلیل آباد.دولت آباد.
کریم آباد لاران.بیدکان شهرکرد
ابراهیم
محمد حسن خان بختیاروند جد تیره کلاوند طایفه مال احمدی منجزی بختیاروند

کلامحمد حسن خان پسر تشمال احمد خان بختیاروند ایلخان

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلاوند   • مفهوم کلاوند   • تعریف کلاوند   • معرفی کلاوند   • کلاوند چیست   • کلاوند یعنی چی   • کلاوند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کلاوند
کلمه : کلاوند
اشتباه تایپی : ;gh,kn
عکس کلاوند : در گوگل

آیا معنی کلاوند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )