انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1069 100 1

کلیه

/kolliyye/

مترادف کلیه: تمام، تمامی، جمع، همگی، همه | قلوه، گرده

برابر پارسی: گردن بند، گردن آویز، سینه ریز

معنی کلیه در لغت نامه دهخدا

کلیت. [ ک َ ] (ع اِ) سنگ دراز که بدان دهانه ٔ گو کفتار را بند نمایند. کِلّیت. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج ). کِلّیت. سنگی دراز که با آن لانه ٔ کفتار را می بندند و گویند پوشانند. (از اقرب الموارد).

کلیت. [ ک ِل ْ لی ] (ع اِ) کَلیت. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد). رجوع به ماده ٔ قبل شود.

کلیت. [ ک ُل ْ لی ی َ ] (ع مص جعلی ، اِمص ) هر چیز که عمومیت داشته باشد و شامل همه ٔ اجزاء بود. (ناظم الاطباء). کلیه. کل بودن. تمامیت. مقابل جزئیت. (فرهنگ فارسی معین ) : و سه دیگر قسم نه نورانی است و نه نورپذیر است و آن افلاک است به کلیت خویش که شفاف است. (جامعالحکمتین ، از فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به کلیة شود.
- امثال :
هیچ چیز کلیت ندارد. (امثال و حکم ج 4 ص 2015).
|| در اصطلاح منطق ، بودن مفهومی به وجهی که منع نکند نفس تصور او از وقوع شرکت در وی ، مثلاً مفهوم انسان که حیوان ناطق است صادق می آید بر جمشید و فریدون و جز آنان. (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به کلیة شود.

کلیة. [ ک ُ ی َ ] (ع اِ) گرده. و کلوة مانند آن و کلیتان تثنیه ٔ آن و کُلیات مانند آن و کلیتان تثنیه ٔ آن و کُلیات و کلی ً [ ک ُ لَن ] جمع آن است. (از منتهی الارب ). کلیه. و رجوع به کلیه و کلوة و کلی [ ک ُ لَن ] شود. || پشیزه که بر توشه دان و جز آن دوزند. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || دو تندی نزدیک قبضه ٔ کمان از دو طرف آن یا بستنگاه دوال از کمان یا سه شبر از قبضه ٔ آن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || پر مرغ که بعد اباهر است. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
- کلیةالسحاب ؛ فرود وی. (منتهی الارب ) (آنندراج ). فرود ابر. (ناظم الاطباء). الکلیة من السحاب ؛ پائین ابر. (از اقرب الموارد).
- کلیةالوادی ؛ کرانه ٔ وادی. (ناظم الاطباء). و رجوع به کلی [ ک ُ لا ] شود.

کلیة. [ ک ُل ْ لی ی َ ] (ع ص نسبی ) مؤنث کلی. (ناظم الاطباء). و رجوع به کلیه و کلی شود.
- بالکلیة ؛ عموماً و بالجمله و کل و جزء. (ناظم الاطباء).

کلیة. [ ک ُل ْ لی ی َ ] (ع اِ) مدرسه ٔ عالی که در آن علوم مختلف تعلیم دهند. (از المنجد). و رجوع به اعلام المنجد شود.

کلیه. [ ک ُل ْ ی َ / ی ِ ] (ع اِ) گرده. (دهار) (منتهی الارب ). گرده که عضو درونی معروف است. (آنندراج ). گرده و قلیه. (ناظم الاطباء). لغت عربی است به فارسی گرده و به هندی نیز همین نامند به اصفهانی قلوه و به ترکی بوکرک نامند. (مخزن الادویه ). گرده. قلوه. کلوه. غلوه. ج ، کلی ً وکلیات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). هر یک از دو عضو لوبیایی شکل که عضو مترشح دستگاه ادراری را بوجود می آورند و به نام قلوه و گرده نیز خوانده می شوند. در اصطلاح پزشکی ، دو عضو لوبیایی شکل که عبارت از دو غده ٔ مترشح ادراراند و در عمق شکم در طرفین ستون فقرات محاذی دوازدهمین مهره ٔ پشتی و اولین و دومین مهره های کمری و در زیر حجاب حاجز و عصب پرده ٔ صفاق شکم قرار گرفته اند. دنده ٔ دوازدهم قفسه ٔ سینه از عقب و وسط هر کلیه می گذرد. طول هر کلیه 12 سانتیمتر و عرض آن 6 سانتیمتر و وزن متوسط آن 150 گرم است. هر کلیه در عمق شکم به واسطه ٔ غلافی لیفی از چربی احاطه شده است. کلیه ٔ راست به واسطه ٔ فشار کبد کمی پایین تر از کلیه ٔ چپ است. هر کلیه به طور قائم قرار دارد و دارای یک سطح خلفی و یک سطح قدامی و یک کنار خارجی محدب و یک کنار داخلی است که مجاور عروق بزرگ می باشد. کنار داخلی کلیه ٔ چپ مجاور آئورت است. کنار داخلی کلیه ٔ راست مجاور ورید اجوف تحتانی است و به علاوه در وسط کنار داخلی ناف کلیه قرار دارد. شریان و ورید کلیوی و مجاری خارج کننده ٔ ادرار نیزدر این قسمت واقعاند. هر کلیه دارای قطب تحتانی و قطب فوقانی است در روی قطب فوقانی کپسول فوق کلیوی قرار دارد. این کسپول ترشح آدرنالین می کند که برای فشارخون لازم است سطح قدامی کلیه ٔ راست مجاور کبد و زاویه ٔ راست قولون و قسمت دوم روده ٔ اثناعشر است. سطح قدامی کلیه ٔ چپ مجاور لوزالمعده و زاویه ٔ چپ قولون و معده و طحال می باشد. اگر مقطع قایمی از کلیه تهیه کنیم ، مشاهده می شود که کلیه از دو قسمت ساخته شده : یکی مرکزی و دیگری ماده ٔ محیطی ، و اگر از ناف کلیه به درون کلیه برویم ابتدا شکاف عمیقی به نام سینوس کلیوی مشاهده می شود که عروق و اعصاب در این قسمت واقعاند. ماده ٔ مرکزی کلیه از هرمهایی تشکیل شده موسوم به اهرام مالپیقی . عده ٔ این اهرام در هر کلیه بین 8 تا 12 عدد است و قاعده ٔ اهرام به طرف محیط کلیه و رأس به طرف سینوس کلیوی است که برجسته است و این برجستگی ها را پاپی می گویند. در سرهر پاپی عده ٔ زیادی سوراخ مشاهده می شود که ادرار ازآن سوراخها تراوش می کند. ماده ٔ محیطی اولاً تشکیل شده از عده ای اهرام کوچک که از طرف قاعده بر روی اهرام مالپیقی قرار دارند به طوری که برای هر هرم مالپیقی 400 عدد از اهرام کوچک موجود است که با نام هرمهای فرن خوانده می شوند. ثانیاًدر بین اهرام فرن تا ماده ٔ محیطی کلیه ، دانه های ریزقرمز رنگی وجود دارند که آنها را دانه های مالپیقی خوانند. باید دانست که ماده ٔ محیطی بین اهرام مالپیقی نیز پایین می آید و موسوم است به ستونهای برتن . نسج کلیه اصولاً از لوله های ادراری تشکیل یافته ، هر لوله ٔ ادراری از یک دانه ٔ مالپیقی درست شده که دارای یک کپسول دو لایه است و این کپسول را کپسول بومن نامند. در داخل کپسول بومن عروق شعریه ٔ شریانی مثل کلاف نیز قرار دارند. بعد از کپسول بومن لوله ٔ پیچ خورده ای است که دنباله اش لوله ای شبیه به حرف U لاتینی است و به نام قوس هنله موسوم است. قسمت انتهایی قوس هنله به توسط قطعه ٔ خمیده یا واسطه به لوله های راستی منتهی می شود که به نام لوله ٔ بلینی موسوم است. همین لوله ها هستند که سوراخشان در رأس پاپی ها باز می شود. (فرهنگ فارسی معین ) :
یوحنا گوید که کلیه سرد است وخشک و غذاش بد بود و از همه ٔ جانوران کلیه ٔ بره بهتر است. (الابنیه ، عن حقایق الادویه چ دانشگاه ص 289). ورجوع به فیزیولوژی ، تألیف کاتوزیان ج 2 صص 6-29 شود.

کلیه. [ ک ُل ْ لی ی َ ] (ع مص جعلی ، اِمص ) کلیة. کلیت. کل بودن. تمامیت. (فرهنگ فارسی معین ). || به اصطلاح منطق ، بودن مفهومی به وجهی که منع نکند نفس ، تصور او از وقوع شرکت در وی چنانچه مفهوم انسان که حیوان ناطق است صادق می آید بر زید و بکر و خالد و غیره. (غیاث ) (آنندراج ). کلیت. ج ، کلیات. (فرهنگ فارسی معین ). مقابل جزئیه. ج ، کلیات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) و رجوع به کلیت و کلیات شود. || (اِ) همگی و همه بودن. (آنندراج ) (غیاث ). همه. جمعاً. (فرهنگ فارسی معین ). مأخوذ از تازی همه و همگی و تمامی و جملگی.(ناظم الاطباء). کلیةالشی ٔ، همه ٔ آن. (از المنجد).

کلیه. [ ک ُل ْ لی ی َ / ی ِ ] (ص نسبی ) کلیة. مؤنث کلی. (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به کلیة و کلی شود.
- سالبه ٔ کلیه . رجوع به قضیه شود.
- قضیه ٔ کلیه . رجوع به قضیه و قضیه ٔ کلیه شود.
- موجبه ٔ کلیه . رجوع به قضیه شود.

کلیه. [ ک ُ ی ِ ] (فرانسوی ، اِ) گردن بند. (احتراز از استعمال این کلمه ٔ بیگانه ٔ اولی است ). (فرهنگ فارسی معین ).

معنی کلیه به فارسی

کلیه
هریک ازکلیتین، درعربی کلوه هم میگویند، درفارسی قلوه وگرده نیزمیگویند، گردن بند، قلاده
( صفت ) مونث کلی : امور کلیه .
مدرسه عالی که در آن علوم مختلف تعلیم دهند.
[ گویش مازنی ] /kalleye/ نفری – هر نفر - یکان شمارش برای جانداران و به ویژه انسان
در اصطلاح ساکنان آنرا گویند که ممکن نباشد راندن و دور کردن آن از عقل و هم یافتن آن در عین امکان پذیر نباشد و بعبارت دیگر آنکه در خارج موجود نباشد یعنی در خارج ذاتی نباشد که بدان حیات و علم نسبت داده شود .
بیماری آمدن سنگ در عضوی
[urolith] [پزشکی] سنگی که در هر قسمت از میزراه یا دستگاه ادراری تشکیل شود متـ . میزراه سنگ
قضیه که حکم در آن بر همه افراد موضع ثابت باشد . چون کل انسان .

معنی کلیه در فرهنگ معین

کلیه
(کُ یِ یا یَ) [ ع . کلیة ] (اِ.) قلوه ، هر یک از دو عضو لوبیایی شکل که عضو مترشح دستگاه ادراری را به وجود می آورند.
(کُ لّ یِّ) [ ع . ] ۱ - (مص جع .) کلیت . ۲ - (اِ.) همه ، جمعاً.

معنی کلیه در فرهنگ فارسی عمید

کلیه
۱. همه، همگی.
۲. [قدیمی] کامل، تام.
هریک از دو عضو درونی بدن به شکل لوبیا که در پشت شکم و پایین دنده ها قرار دارد و مواد زائد خون را به صورت ادرار دفع می کند، قلوه، گرده.

کلیه در دانشنامه اسلامی

عکس مستوی حملیه سالبه کلیه، به معنای جابه جایی موضوع و محمول قضیه حملیه سالبه کلیه با تحفّظ بر کیف و صدق قضیه است.
در قضیه حملیه، عکس مستوی از طریق جابه جایی موضوع و محمول به دست می آید با این شرط که قضیه عکس در صدق و کیف، تابع قضیه اصل باشد، اما به لحاظ کمّیّت، متفاوت از قضیه اصل است. عکس مستوی قضیه حملیه سالبه کلیه، سالبه کلیه است؛ مثال: عکس مستوی قضیه «هیچ مهره داری حشره نیست»، عبارت است از: هیچ حشره ای مهره دار نیست.
برهان انعکاس سالبه کلیه
در سالبه کلیه، موضوع و محمول تباین کلی دارند و متباینان هرگز با هم جمع نمی شوند؛ بنابراین سلب هر یک از آنها از جمیع افراد دیگری صحیح است، خواه این یکی موضوع قرار گیرد یا آن یکی. با استفاده از نقیض و عکس نیز بر این مطلب استدلال شده است: اگر قضیه «هیچ (ب) (ج) نیست» صادق باشد (قضیه اصل)، مدّعا این است که قضیه «هیچ (ج) (ب) نیست» (قضیه عکس) نیز صادق است، زیرا اگر قضیه عکس صادق نباشد باید (به حکم امتناع ارتفاع نقیضین) نقیض آن یعنی «بعض (ج) (ب) است» صادق باشد و (به حکم قاعده عکس موجبه جزئیه) قضیه «بعض (ب) (ج) است» نیز صادق باشد، در حالی که مطابق فرض (در قضیه اصل) هیچ (ب) (ج) نیست و از ابطال نقیض عکس، صدق خودِ عکس ثابت می شود.
مستندات مقاله
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است: • خوانساری، محمد، منطق صوری. • ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل. • فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال المیزان.• تفتازانی، عبدالله بن شهاب الدین، الحاشیة علی تهذیب المنطق.• مظفر، محمدرضا، المنطق.    
...
عکس مستوی حملیه موجبه کلیه، به معنای جابه جایی موضوع و محمول قضیه حملیه موجبه کلیه با تحفّظ بر کیف و صدق قضیه است.
در قضیه حملیه، عکس مستوی از طریق جابه جایی موضوع و محمول به دست می آید با این شرط که قضیه عکس در صدق و کیف، تابع قضیه اصل باشد، اما به لحاظ کمّیّت، متفاوت از قضیه اصل است. عکس مستوی قضیه حملیه موجبه کلیه، موجبه جزئیه است؛ مثال: عکس مستوی قضیه «هر فلزی معدن است» عبارت است از: بعضی از معدنی ها فلز ند.
برهان
محمول قضیه اصل یا اعم از موضوع خود است یا مساوی آن و در هر دو فرض، عکس به نحو موجبه جزئیه صادق است، زیرا در هر دو صورت، موضوع بر بعض افراد محمول صدق می کند؛ مانند: «کلّ ماء سائلٌ» که «بعض السائل ماء» صادق است و مانند: «کلّ انسان ناطقٌ که «بعض الناطق انسانٌ» صادق است، ولی عکس به نحو موجبه کلیه در فرض اول صحیح نیست، چون موضوع، که اخص از محمول است، بر همه افراد محمول صادق نیست و قضیه «کلّ سائل ماءٌ» صادق نیست.
مستندات مقاله
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:• خوانساری، محمد، منطق صوری.• مظفر، محمدرضا، المنطق.    
...
عکس نقیض حملیه سالبه کلیه، به معنای جابه جایی موضوع و محمول قضیه سالبه کلیه همراه تبدیل محمول یا هر دو طرف به نقیض خود است.
در قضیه حملیه، عکس نقیض از طریق جابه جایی موضوع و محمول همراه تبدیل محمول (در عکس نقیض مخالف) یا هر دو طرف (در عکس نقیض موافق) به نقیض خود، به دست می آید با این شرط که قضیه عکس نقیض موافق، در صدق و کیف، تابع قضیه اصل باشد و در عکس نقیض مخالف، در صدق، تابع قضیه اصل، و در کیف، مخالف آن باشد.
عکس نقیض از لحاظ کمّ
قاعده عکس نقیض (اعم از عکس نقیض موافق و مخالف) از لحاظ کمّ: قضایای سالبه در عکس نقیض، حکم قضایای موجبه در عکس مستوی را دارند و قضایای موجبه در عکس نقیض، حکم قضایای سالبه در عکس مستوی را دارند، به شرح ذیل:۱. سالبه کلیه به سالبه جزئیه (در عکس نقیض موافق) یا موجبه جزئیه (در عکس نقیض مخالف) منعکس می شود.۲. سالبه جزئیه هم به سالبه جزئیه (در عکس نقیض موافق) یا موجبه جزئیه (در عکس نقیض مخالف) منعکس می شود.۳. موجبه کلیه به موجبه کلیه (در عکس نقیض موافق) یا سالبه کلیه (در عکس نقیض مخالف) منعکس می شود.۴. موجبه جزئیه به عکس نقیض منعکس نمی شود، چنان که سالبه جزئیه به عکس مستوی منعکس نمی شد.مثال: عکس نقیض موافق قضیه حملیه سالبه کلیه «هیچ انسانی پرنده نیست» عبارت است از: «بعضی از غیر پرنده ها غیر انسان نیستند» و عکس نقیض مخالف آن عبارت است از: بعضی از غیر پرنده ها انسان اند.
برهان انعکاس سالبه کلیه
برهان انعکاس عکس نقیض سالبه کلیه به سالبه جزئیه:
← عکس نقیض موافق
...
عکس نقیض حملیه موجبه کلیه، به معنای جابه جایی موضوع و محمول قضیه موجبه کلیه همراه تبدیل محمول یا هر دو طرف به نقیض خود است.
در قضیه حملیه، عکس مستوی از طریق جابه جایی موضوع و محمول به دست می آید با این شرط که قضیه عکس در صدق و کیف، تابع قضیه اصل باشد، اما به لحاظ کمیت، متفاوت از قضیه اصل است.
عکس نقیض از لحاظ کمّ
قاعده عکس نقیض (اعم از عکس نقیض موافق و مخالف) از لحاظ کم: قضایای سالبه در عکس نقیض، حکم قضایای موجبه در عکس مستوی را دارند و قضایای موجبه در عکس نقیض، حکم قضایای سالبه در عکس مستوی را دارند، به شرح ذیل:۱. سالبه کلیه به سالبه جزئیه (در عکس نقیض موافق)، یا موجبه جزئیه (در عکس نقیض مخالف) منعکس می شود.۲. سالبه جزئیه هم به سالبه جزئیه (در عکس نقیض موافق)، یا موجبه جزئیه (در عکس نقیض مخالف) منعکس می شود.۳. موجبه کلیه به موجبه کلیه (در عکس نقیض موافق)، یا سالبه کلیه (در عکس نقیض مخالف) منعکس می شود.۴. موجبه جزئیه به عکس نقیض منعکس می شود، چنانکه سالبه جزئیه به عکس مستوی منعکس نمی شد.عکس مستوی قضیه حملیه موجبه کلیه، موجبه جزئیه است؛ مثال: عکس مستوی قضیه «هر فلزی معدن است» عبارت است از: بعضی از معدنی ها فلزند.
برهان انعکاس موجبه کلیه
برهان انعکاس عکس نقیض موجبه کلیه به موجبه کلیه به این شرح می باشد:
← عکس نقیض موافق
...کلیه در دانشنامه ویکی پدیا

کلیه
کلیه
برون بخش کلیه
درون بخش کلیه
نفرون
پوشینه کلیوی
کُلیه یا قُلوه (به فارسی سره: گُرده)* یکی از اندام های درونی بدن انسان و برخی دیگر از جانداران است. کار کلیه تصفیه خون از مواد زائد و دفع متابولیت های بدن می باشد جالب است بدانید انسان می تواند با ۲۰٪ کلیه هایش زندگی نسبتاً سالمی داشته باشد.
کلیه یک نام عربی است که به زبان فارسی و هندی وارد شده است.
کلیه ها یک جفت عضو لوبیایی شکل و قهوه ای رنگ می باشند که در طرفین ستون فقرات و در موازات اصلی مهره ۱ تا ۳ کمری قرار دارند. کلیه راست کمی پایین تر از کلیه چپ واقع است؛ به دلیل موقعیت و شکل کبد در بالای کلیه راست. کلیه ها در انسان بر روی جدار خلفی شکم و بیرون از حفره صفاق قرار دارند. وزن هر کلیه در بالغین ۱۵۰ گرم می باشد و اندازه آن تقریباً با مشت بسته برابر است. میانه کلیه دارای فرورفتگی به نام ناف است که شریان و ورید کلیوی، اعصاب، عروق لنفاتیک و حالب از آن می گذرند. حالب ادرار نهایی را به مثانه می برد تا ذخیره شده و سپس دفع گردد. کلیه از کپسولی پوشیده شده است تا از آن، محافظت شود.
عکس کلیه
کلیه (عربی: كلية‎ و ترکی استانبولی: Külliye) مجموعه ای از ساختمان های مرتبط با معماری عثمانی با مرکزیت یک مسجد است و در یک نهاد واحد مدیریت می شود و اغلب بر پایه وقف کار می کند. کلیه ها معمولاً متشکل از مدرسه، دارالشفا، مطبخ، نانوایی، حمام ترکی، ساختمان های دیگر برای خدمات مختلف خیرخواهانه برای جامعه و سایر ملحقات است. این واژه از کلمه عربی «کل» به معنای «همه» مشتق شده است.
استانبول
حمام ترکی
کاخ توپ قاپی
معماری اسلامی
سنت کلیه به ویژه در معماری ترکی- در سلجوقی - به ویژه امپراتوری عثمانی و همچنین میراث معماری تیموری وجود داشته است.
کلیه ترانه های پشت صفحه ای (به انگلیسی: Complete 'B' Sides) یک آلبوم گردآوری شده اثر پیکسیز، گروه آلترنیتیو راک آمریکایی است. این آلبوم کلیه حاوی ترانه هایی است که به صورت ترانه پشت صفحه ای در تک اهنگ های مربوط به شش آلبوم استودیویی گروه منتشر شده بودند. این ترانه ها مربوط به شش تک اهنگ از مجموع هفت تک آهنگی منتشر شده در بریتانیا طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، و همینطور یک تک آهنگ از ایالات متحده می شوند. تک آهنگ هفتم گروه، نامه به ممفیس، ترانه پشت صفحه ای نداشت.
کلیه نعل اسبی (به انگلیسی: Horseshoe kidney) یک بیماری مادرزادی است که در آن دو کلیه در قسمت پایین به یکدیگر چسبندگی دارند (در جلوی ستون فقرات).
پتوز کلیه
بیماری کلیه پلی کیستیک
این بیماری در مردان دوبرابر شایع تر است و شیوع آن حدود یک در پانصد نوزاد است. اغلب بیماران علامتی ندارند ولی شیوع عفونت ادراری و سنگ کلیه در این بیماران بیشتر است.
برون بخش کلیه یا برون بخش گُرده (به انگلیسی: Renal cortex) قسمت بیرونی کلیه است که میان درون بخش کلیه و پوشینه کلیوی قرار دارد. در بزرگسالان، برون بخش کلیه به شکل یک منطقه هموار خارجی با تعدادی از بر امدگی (ستون های کلیوی یا برتین)، (به انگلیسی: Renal column) است که به سمت داخل کلیه (برون بخش کلیه) و میان اهرام برون بخش کلیه (به انگلیسی: Renal pyramids) گسترش می یابند. برون بخش کلیه شامل گویچه کلیوی (به انگلیسی: renal corpuscles) که یکی از اجزای اولیه تصفیه کنندهٔ خون در نفرون است و لوله های کلیوی (به غیر از اجزای لوله هنله در نواحی درون بخش کلیه وجود دارند) است. همچنین برون بخش کلیه شامل رگ ها و قشر مجرای جمع آوری (به انگلیسی: cortical collecting ducts) است و محلی است که فراتصفیه رخ می دهد و اریتروپوئیتین تولید می شود.کلیه   نگارهٔ میکروسکوپی از برون بخش کلیه   برون بخش کلیه   برون بخش کلیه
کلیه
نگارهٔ میکروسکوپی از برون بخش کلیه
برون بخش کلیه
پتوز کلیه (به انگلیسی: Nephroptosis) به افتادگی کلیه به پایین می باشد، هنگامیکه فرد می ایستد کلیه در داخل لگن می باشد.
پتوز کلیه در زنان شایعتر از مردان می باشد و از ضعف نیام (فاسیا) نگهدارنده کلیه ناشی می شود.
پتوز
پزشکی کلیه یا نفرولوژی (به انگلیسی: Nephrology) یکی از فوق تخصص های پزشکی داخلی و اطفال است. در این تخصص به بررسی عملکرد کلیه سالم، مشکلات کلیه، درمان مشکلات کلیه، پیوند کلیه پرداخته می شود.
پیوند کلیه (به انگلیسی: Kidney transplantation) یا پیوند رنال (به انگلیسی: Renal transplantation) عبارت است از کارگذاری کلیهٔ انسان از شخصی به شخص دیگر. یک پیوند موفق می تواند عمر فرد دریافت کننده را طولانی کند و کیفیت زندگی را بسیار بهبود ببخشد. بیمار از محدودیت های دیالیز و از تظاهرات برگشت پذیر اورمی خلاص می شود. نزدیک به ۹۰٪ از تمام بیماران در حالی پیوند کلیه را دریافت می کنند که کلیه های خودشان نیز سر جایشان قرار دارند.
افرادی که با بیمار رابطهٔ فامیلی ندارند.
خویشاوندان بیمار: اگر فرد دهنده از اقوام درجهٔ یک (خواهر، برادر یا والدین) باشد احتمال پذیرش پیوند بیشتر است اما در بعضی موارد خویشاوندان دورتر نیز پذیرفته می شوند.
نارسایی غیرقابل بازگشت کلیوی در مراحل پیشرفته (GFR<15ml/min/1.73 sq.m) به هر دلیل مانند دیابت، فشارخون بالا، عفونت، بیماری کلیه پلی کیستیک، تروما و گلومرولواسکلروز فوکال سگمنتال (FSGS).
بیشتر بیماری های کلیوی به نفرون ها که بخش های کوچک تصفیه کننده در کلیه ها هستند، حمله می کنند و قدرت تصفیه را از آن ها سلب می کند. ویژگی نفرون ها این است که در اثر جراحت یا مسمومیت به سرعت آسیب می بینند. حال آن که بیشتر بیماری های کلیوی، نفرون ها را به آرامی از بین می برند و با پیشرفت آسیب در هر دو کلیه، پس از سال ها و حتی دهه ها خود را نشان می دهند. دیابت و فشار خون بالا، دو دلیل عمدهٔ بیماری های کلیوی هستند.
به دلیل اینکه فرد گیرنده پس از دریافت پیوند از داروهای سرکوب سیستم ایمنی استفاده می کند افراد مبتلا به بیماری ایدز، هپاتیت B، سرطان و هم چنین افراد مبتلا به بیماری های عفونی نمی توانند شرایط دریافت پیوند کلیه را داشته باشند.
تپه چگا کلیه مربوط به عصر مفرغ ـ دوره تاریخی تا قرون اولیه دوره اسلامی است و در شهرستان ایلام، بخش مرکزی، دهستان میش خاص، روستای محمودآباد واقع شده است. این اثر در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۶۹۴۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تومور کلیه (به انگلیسی: Kidney tumour)، که به آن سرطان کلیه (به انگلیسی: Kidney cancer) نیز می گویند، به هرنوع تومور و توده ایجاد شونده در یا بر روی کلیه گفته می شود. تومور کلیه می تواند خوش خیم (غیر سرطانی) یا بدخیم (سرطانی) باشد.
کیستهای کلیوی : از شایع ترین تومورهای خوش خیم در کلیه که حدود ۷۰٪ از تومورهای آسمپتوم در این ارگان را تشکیل می دهند.
آدنوما: تومور خوش خیم با قطر کمتر از ۳ سانتیمتر و در مردها بیش تر شایع است. منشأ آن اپیتلیوم توبولار دیستال است.
انکوسیتوما: تومور کاملاً کپسوله شده با هسته فیبروز که در ام آرآی و سی تی اسکن براحتی قابل تشخیص است.
آنژومیولیپوما: توموری با نمود و ظاهر میکروسکوپی پر از رگ(آنژو)-ماهیچه صاف(میو)-دارای توده چربی(لیپو)٬ که یا به تنهایی یا همراه اسکلروز توبروز و نیز سندروم وون هیپل-لینداو نمود می یابد.
تشخیص تومور کلیه یا در تصویربرداری پزشکی و به صورت تصادفی کشف می شود یا در ادامه یک معاینه پزشکی برای تشخیص علت وجود توده ای دردناک در محدوده شکمی انجام می گیرد. از دیگر نشانه ها و علائم دارای اهمیت می توان به هماتوری(خون در ادرار)٬ دردهای شدید شکمی و نیز سندروم پارانئوپلاستیک اشاره نمود.
برپایه نوع رفتاری تومور به دو گروه تقسیم می شوند:
کشیدن سیگار٬ زندگی و کار در مکان های دارای کادمیوم٬ آزبست٬ نفت و مشتقات٬ گروهی از داروها مانند فناستین و همچنین عامل ارث و ژنتیک
درون بخش کلیه یا درون بخش گُرده (به انگلیسی: Renal medulla) درونی ترین بخش کلیه است. درون بخش کلیه به بخش هایی معروف به هرم کلیوی (به انگلیسی: renal pyramids) تقسیم می شود. خون از طریق سرخرگ کلیه وارد کلیه می شود که در درون بخش کلیه به شکل سرخرگ چه ها ی کمانی شکلی (به انگلیسی: arcuate arterioles) تقسیم می شود که خودشان نیز به سرخرگ چه ها ی لوبی (در واقع ترجمه دقیق تر سرخرگ چه های لوبچه ای است)(به انگلیسی: interlobular arterioles) تقسیم می شوند و در آخر به کلافک یا گلومرول می رسند. در کلافک سرم از خون جذب کلافک می شود که این جریان در توبول های کلیوی (به انگلیسی: renal tubules) تا هنگام رسیدن محلول به میزنای ادامه خواهد یافت.درون بخش کلیه   درون بخش کلیه
درون بخش کلیه شامل ساختارهای نفرونی است که مسئول حفظ توازن نمک و آب در خون هستند. خون در کلافک ها بر اساس اندازهٔ املاح تصفیه می شود. یون هایی مانند سدیم، کلرید، پتاسیم و کلسیم و همچنین قندها می توانند به راحتی از تصفیه عبور کنند. پروتئین ها از طریق تصفیه کلافکی به دلیل اندازه بزرگشان عبور داده نمی شوند، و در مایع تصفیه شده (به انگلیسی: filtrate) یا ادرار ظاهر نمی شوند مگر اینکه بیماری پوشینه های کلافکی (به انگلیسی: glomerular capsule) نفرون ها را تحت تأثیر قرار داده باشد.
درون بخش کلیه
{{جعبه بیماری
انکوسیتوم
آنژیومیولیپوم(نوعی از تومور خوش خیم کلیه است که شامل عروق ضخیم،بافت چربی وعضلات صاف می باشد.در حدود80% مبتلایان تا سن 10سالگی دیده می شود و فراوانی آن با سن افزایش میابد.
آدنوما
کارسینوم در سلول کلیه (هایپرنفروما یا تومور گراویتز)
سارکوم
نفروبلاستوم (تومور ویلمز) که در کودکان زیر پنج سال دیده می شود
Name = سرطان کلیه | Image = Clear cell renal cell carcinoma high mag cropped.jpg | Caption = ریزنگار از سرطان کلیه | DiseasesDB = | ICD10 = | ICD9 = | ICDO = | OMIM = | MedlinePlus = | eMedicineSubj = | eMedicineTopic = | MeshID = D007680 }} سرطان کلیه نوعی سرطان است که در سلول های کلیه ایجاد می شود.
سرطان در کلیه یا سلول های کلیه را مبتلا می سازد یا سلول های اوروتلیال درون لگن چه های کلیه را هدف قرار می دهد. بسته به نوع سرطان در کلیه٬ پیش آگهی و درمان متغیر خواهد بود.
ازدیگر انواع تومور کلیه که به شکلی کمیاب دیده می شوند می توان به آدنوکارسینوم در سلول های روشن٬ کارسینوم سلول ترانزیشنال٬ پاپیلوم و لنفوم کلیه اشاره نمود.
بیماری سنگ کلیه، (به انگلیسی: urolithiasis و Kidney stone disease)، جسم سختی است که از کانی های موجود در ادرار تشکیل می شود. سنگ کلیه به طور معمول در کلیه تشکیل می شود و بدن را از طریق جریان ادرار ترک می کند. سنگ کوچک ممکن است بدون ایجاد علائم عبور کند. اگر یک سنگ به بیش از ۵ میلی متر (۰.۲ اینچ) رشد کند، می تواند منجر به انسداد مجرای ادراری شود که درد در قسمت پشت و شکم ایجاد می کند. این درد که کولیک یا قولنج کلیوی نام دارد، به صورت درد عودکننده ای است که هر ۲۰ تا ۶۰ دقیقه تکرار می شود. همچنین خون ادراری، استفراغ و ادرار دردناک ممکن است اتفاق افتد.
کمبود مصرف مایعات
چاقی و کم تحرکی
مصرف بیش از حد پروتئین حیوانی، سدیم و ویتامینC
بیماری های زمینه ای از جمله؛ پرکاری پاراتیروئید (باعث دفع بیش از حد کلسیم از ادرار می شود.)، غلظت بالای اگزالات در ادرار (هیپراگزالوری اولیه)، بیماری های التهابی روده
مصرف الکل
اکثر سنگ ها به دلیل ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی شکل می گیرند. عوامل خطر شامل کلسیم بالای ادرار، چاقی و کم تحرکی، غذاهای خاص، برخی داروها، مکمل های کلسیم، هیپرپاراتیروئیدیسم، نقرس و نوشیدن مایعات ناکافی است. سنگ ها در کلیه به خاطر غلظت بالای مواد معدنی در ادرار تشکیل می شوند. تشخیص معمولاً بر اساس علائم، آزمایش ادرار و تصویربرداری پزشکی است. آزمایش خون همچنین ممکن است مفید باشد. سنگ ها به طور معمول براساس موقعیت آن ها طبقه بندی می شوند: سنگ کلیه (nephrolithiasis)، سنگ مجاری (ureterolithiasis)، سنگ مثانه (cystolithiasis). طبقه بندی دیگر بر اساس ماده ای است که سنگ از آن تشکیل شود: اگزالات کلسیم، اسید اوریک، استرویت، سیستین؛ البته اغلب سنگ ها از جنس کلسیم اُگزالات هستند .
اغلب بیماران معمولاً در سال های اولیه بلوغ و حداکثر شیوع سنی حدود ۲۸ سالگی مبتلا به سنگ های کلیه می شوند. به طور کلی سنگ های کلیه در مردان ۴ برابر زنان است، نسبت مرد به زن ۲ به ۳ است.
اولین گزارش های سنگ ادراری احتمالاً مربوط به سنگ هایی است که در اسکلت یک مومیایی مصری (۴۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح) یافت شده است. جراحیهایی که برای سنگ ادراری انجام شده اند نیز جزو اولین اعمال جراحی محسوب می شوند.
فلو پلاسما کلیه شاخصی در فیزیولوژی کلیه است که مقدار حجمی از پلاسمای خون که در واحد زمان به کلیه می رسد را می سنجد. و با استفاده از فرمول فلیکر قابل اندازه گیری است:
Eaton, Douglas C.، Pooler, John P. (2004). Vander's Renal Physiology (8th edition ed.). Lange Medical Books/McGraw-Hill. ISBN 0-07-135728-9.نگهداری یادکرد:نام های متعدد:فهرست نویسندگان (link) نگهداری یادکرد:متن اضافی (link)
در عمل از کلیرنس PAH برای محاسبه فلو مؤثر پلاسما کلیه (eRPF) استفاده می شود.PAH یا (para-aminohippurate) بدون بازجذب در نفرون فیلتر می شود. در دوزهای پایین غلظت وریدی PAH صفر است ولی در عمل eRPF حدوداً ده درصد RPF را کمتر تخمین می زند.
با توجه به فرمول کلیرنس کلیه:
eRPF برای PAH به صورت زیر خواهد بود:چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کلیه در دانشنامه آزاد پارسی

کُلْیِه (kidney)
کُلْیِه
در مهره داران، هر یک از جفت اندام های مسئول تنظیم مایعات بدن، دفع مواد زاید، حفظ ترکیب یونی خون، و تنظیم غلظت برخی از مواد شیمیایی خون. کلیه ها در دیواره عقبی شکم قرار دارند و هر کدام دارای تعداد بسیاری لوله های طویل اند. (← نفرون) بخش های خارجی تصفیۀ ترکیبات مایع خون، و بخش های داخلی بازجذب انتخابی نمک های ضروری را به عهده دارند. ترکیبات دفعی در مایع باقی مانده (ادرار) از طریق میزنای به مثانه وارد می شود. عملکرد کلیه به چند مرحله تقسیم می شود: تصفیۀ خون، بازجذب همۀ قندها، بازجذب یون های محلول لازم برای بدن، بازجذب آب به میزان لازم، و دفع اوره، آب، و یون های اضافی به صورت ادرار. عملکرد کلیه حیاتی و عدم کارآیی آن خطرناک است. هرچند، اگر یک کلیه از کار بیفتد، کلیه دیگر بزرگ می شود و عمل آن را نیز به عهده می گیرد. بیمار دارای دو کلیۀ نارس به کمک ماشین کلیه یا دستگاه دیالیز یا پیوند کلیه زندگی نسبتاً طبیعی خواهد داشت. بیماری های دیگر کلیه با تشکیل سنگ کلیه همراه اند. این سنگ های سخت در نتیجۀ افزایش سطح کلسیم خون یا اسید اوریک بالا ایجاد می شوند و سبب درد شدید به هنگام عبور از میزنای، و نیز موجب خون ریزی در بافت های مجاری ادراری می شوند.
نقش کلیه در تصفیۀ خون. تصفیۀ خون به منظور زدودن مواد شیمیایی ناخواسته ضروری است. هر مادۀ شیمیایی که از کلیه عبور می کند، براثر عمل تصفیه از خون خارج می شود و چنانچه به منظور برگشت آن به بدن بازجذب صورت نگیرد، با ادرار دفع می شود. سم ها، مواد شیمیایی غیرطبیعی، و مواد آلوده کننده از این طریق دفع می شوند. بسیاری از مواد آن قدر کوچک اند که از صافی کلیه می گذرند. برای جلوگیری از دفع مواد شیمیایی مهم، نظیر گلوکز و نمک های معدنی، این مواد در کلیه بازجذب می شوند. این فرآیند ممکن است برخلاف شیب غلظتی باشد، بنابراین انرژی حاصل از تنفس به کار گرفته می شود. این فرآیند به انتقال فعال معروف است.
تنظیم میزان آب. اگر میزان آب در خون زیاد باشد، کلیه ها ادرار رقیق، و در صورتی که میزان آب در خون کم باشد، ادرار غلیظ تولید می کنند. این فرآیند را هورمون ضد ادراری تنظیم می کند. اگر میزان آب خون بسیار پایین باشد، هیپوفیز این هورمون را در خون آزاد می کند. این عمل سبب افزایش بازجذب آب در کلیه ها شده و ادرار غلیظ می شود. اگر میزان آب در خون خیلی زیاد باشد، هورمون ضدادراری کمتری در خون آزاد می شود، آب کمتری در کلیه ها بازجذب شده، و ادرار رقیق می شود.
تنظیم سطوح پروتئین. اگر پروتئین بیش از میزان لازم باشد، اضافۀ آن برای فراهم کردن پروتئین های گوناگون و لازم برای بدن در کبد شکسته می شود. یکی از محصولات تجزیۀ پروتئین اوره است که باید از بدن دفع شود. کلیه ها اوره را بازجذب نمی کنند، بنابراین اوره با ادرار دفع می شود. ادرار تولید شده در کلیه ها به صورت موقت در مثانه ذخیره می شود.
دیالیز. در ماشین دیالیز، خون فرد از بین غشاهایی نسبتاً تراوا عبور می کند و اوره از خون به مایع دیالیز منتقل می شود. درمان با دیالیز غلظت مواد محلول در خون را به سطوح طبیعی آن ها برمی گرداند. این عمل باید با فواصل منظم صورت گیرد. طی دیالیز، مواد مفید خون، نظیر گلوکز و یون های معدنی، نباید ازدست بروند. به همین منظور، غلظت این مواد در مایع دیالیز مانند غلظت آن ها در خون است. این امر تضمین می کند که فقط مواد دفعی و یون های اضافی و آب در مایع دیالیز منتشر می شوند (← انتشار).
پیوند کلیه. پیوند کلیه امکان جایگزین کردن کلیۀ بیمار با کلیۀ سالم فرد اهداکننده را فراهم می کند. با این همه، ممکن است بدن بیمار کلیۀ اهدایی را دفع کند. برای جلوگیری از دفع کلیه، از کلیه ای اهدایی با نوع بافتی مشابه بافت بیمار استفاده می کنند، با اشعه درمانیِ مغز استخوان بیمار تولید گویچه های سفید را متوقف می کنند، گیرندۀ کلیه مدت ها پس از پیوند در شرایط استریل نگهداری می شود، و داروهایی دریافت می کند که خطر دفع کلیه را کاهش می دهند. هر یک از این دو روش جانشین که در درمان نارسایی کلیه به کار می روند، معایب و مزایایی دارند. دیالیز طولانی و خسته کننده است و از آن جا که با فواصل معیّنی صورت می گیرد، ممکن است محدودیت هایی برای بیمار ایجاد کند. برای پیوند کلیه لازم است کلیه اهدایی مناسب باشد، با این همه هیچ گونه یقینی حاصل نمی شود و پس از پیوند نیز، بیمار مجبور است تا آخر عمر دارو مصرف کند. هرچند این داروها مانع دفع کلیه می شوند، احتمال بیماری را نیز افزایش می دهند.

ارتباط محتوایی با کلیه

کلیه در جدول کلمات

کلیه مصوبات شورای اسلامی باید به •••• فرستاده شود•
شورای نگهبان
در اصطلاح ساختمان به محلی گفته می شود که محل رفت و آمد کلیه ساکنان است
مشا
گاو کتاب کلیه و دمنه
شتربه
مجمعی با شرکت کلیه اعضای رهبری یا هیئت مدیره یک حزب یا سازمان سیاسی
پلنوم
میوه پائیزی که بهترین پاک کننده کبد و کلیه است
خرمالو
نوعی هورمون که توسط سلولهای خاصی که در کلیه جای دارند تولید شده و به داخل جریان خون آزاد می شود
یک جفت غده درون ریز که هر کدام روی کلیه ها قرار دارند و وزن هر غده حدود ۵ گرم است
فوق کلیوی

معنی کلیه به انگلیسی

kidney (اسم)
کلیه ، مزاج ، نوع ، خلق ، گرده ، قلوه
all (ضمير)
کلیه ، جمیع

کلیه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

آریا ٠٤:٠١ - ١٣٩٥/٠٧/٠١
کلیه . [ ک ُلی ی َ / ی ِ ] (ع اِ) گرده . (دهار) (منتهی الارب ). گرده که عضو درونی معروف است . (آنندراج ). گرده و قلیه . (ناظم الاطباء). لغت عربی است به فارسی گرده و به هندی نیز همین نامند به اصفهانی قلوه و به ترکی بوکرک ۞ نامند. (مخزن الادویه ). گرده . قلوه . کلوه . غلوه . ج ، کلی ً وکلیات . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). هر یک از دو عضو لوبیایی شکل ۞ که عضو مترشح دستگاه ادراری را بوجود می آورند و به نام قلوه و گرده نیز خوانده می شوند. در اصطلاح پزشکی ، دو عضو لوبیایی شکل که عبارت از دو غده ٔ مترشح ادراراند و در عمق شکم در طرفین ستون فقرات محاذی دوازدهمین مهره ٔ پشتی و اولین و دومین مهره های کمری و در زیر حجاب حاجز و عصب پرده ٔ صفاق شکم قرار گرفته اند. دنده ٔ دوازدهم قفسه ٔ سینه از عقب و وسط هر کلیه می گذرد. طول هر کلیه 12 سانتیمتر و عرض آن 6 سانتیمتر و وزن متوسط آن 150 گرم است . هر کلیه در عمق شکم به واسطه ٔ غلافی لیفی از چربی احاطه شده است . کلیه ٔ راست به واسطه ٔ فشار کبد کمی پایین تر از کلیه ٔ چپ است . هر کلیه به طور قائم قرار دارد و دارای یک سطح خلفی و یک سطح قدامی و یک کنار خارجی محدب و یک کنار داخلی است که مجاور عروق بزرگ می باشد. کنار داخلی کلیه ٔ چپ مجاور آئورت است . کنار داخلی کلیه ٔ راست مجاور ورید اجوف تحتانی است و به علاوه در وسط کنار داخلی ناف کلیه قرار دارد. شریان و ورید کلیوی و مجاری خارج کننده ٔ ادرار نیزدر این قسمت واقعاند. هر کلیه دارای قطب تحتانی و قطب فوقانی است در روی قطب فوقانی کپسول فوق کلیوی قرار دارد. این کسپول ترشح آدرنالین می کند که برای فشارخون لازم است سطح قدامی کلیه ٔ راست مجاور کبد و زاویه ٔ راست قولون و قسمت دوم روده ٔ اثناعشر است . سطح قدامی کلیه ٔ چپ مجاور لوزالمعده و زاویه ٔ چپ قولون و معده و طحال می باشد. اگر مقطع قایمی از کلیه تهیه کنیم ، مشاهده می شود که کلیه از دو قسمت ساخته شده : یکی مرکزی و دیگری ماده ٔ محیطی ، و اگر از ناف کلیه به درون کلیه برویم ابتدا شکاف عمیقی به نام سینوس کلیوی ۞ مشاهده می شود که عروق و اعصاب در این قسمت واقعاند. ماده ٔ مرکزی کلیه از هرمهایی تشکیل شده موسوم به اهرام مالپیقی ۞ . عده ٔ این اهرام در هر کلیه بین 8 تا 12 عدد است و قاعده ٔ اهرام به طرف محیط کلیه و رأس به طرف سینوس کلیوی است که برجسته است و این برجستگی ها را پاپی ۞ می گویند. در سرهر پاپی عده ٔ زیادی سوراخ مشاهده می شود که ادرار ازآن سوراخها تراوش می کند. ماده ٔ محیطی اولاً تشکیل شده از عده ای اهرام کوچک که از طرف قاعده بر روی اهرام مالپیقی قرار دارند به طوری که برای هر هرم مالپیقی 400 عدد از اهرام کوچک موجود است که با نام هرمهای فرن ۞ خوانده می شوند. ثانیاًدر بین اهرام فرن تا ماده ٔ محیطی کلیه ، دانه های ریزقرمز رنگی وجود دارند که آنها را دانه های مالپیقی ۞ خوانند. باید دانست که ماده ٔ محیطی بین اهرام مالپیقی نیز پایین می آید و موسوم است به ستونهای برتن ۞ . نسج کلیه اصولاً از لوله های ادراری تشکیل یافته ، هر لوله ٔ ادراری از یک دانه ٔ مالپیقی درست شده که دارای یک کپسول دو لایه است و این کپسول را کپسول بومن ۞ نامند. در داخل کپسول بومن عروق شعریه ٔ شریانی مثل کلاف نیز قرار دارند. بعد از کپسول بومن لوله ٔ پیچ خورده ای است که دنباله اش لوله ای شبیه به حرف U لاتینی است و به نام قوس هنله موسوم است . قسمت انتهایی قوس هنله به توسط قطعه ٔ خمیده یا واسطه به لوله های راستی منتهی می شود که به نام لوله ٔ بلینی موسوم است . همین لوله ها هستند که سوراخشان در رأس پاپی ها باز می شود. (فرهنگ فارسی معین ) :
یوحنا گوید که کلیه سرد است وخشک و غذاش بد بود و از همه ٔ جانوران کلیه ٔ بره بهتر است . (الابنیه ، عن حقایق الادویه چ دانشگاه ص 289). ورجوع به فیزیولوژی ، تألیف کاتوزیان ج 2 صص 6-29 شود.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

F > little
T_T > collect
A.M.R > School Things
فهیمه > لنیا
pardis choopani > eaten alive
مینا > it has always been you
آوین > آرن
فهیمه > لنا

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کلیه فروشی   • عکس کلیه   • بیماری های کلیه   • نام دیگر کلیه   • اناتومی کلیه   • ساختار کلیه   • کلیه چیست   • کلیه انسان   • معنی کلیه   • مفهوم کلیه   • تعریف کلیه   • معرفی کلیه   • کلیه یعنی چی   • کلیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کلیه
کلمه : کلیه
اشتباه تایپی : ;gdi
آوا : kolliyye
نقش : قید
عکس کلیه : در گوگل


آیا معنی کلیه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )