برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1150 100 1

کمینترن

/komintern/

معنی کمینترن در لغت نامه دهخدا

کمینترن. [ ک ُ ت ِ] (اِخ ) اتحاد احزاب کمونیست کشورهای گوناگون جهان که در سال 1919 م. تأسیس شد و تا سال 1943 م. دایر بود. مؤسس کمینترن لنین بود و اولین کنگره ٔ آن از 2 تا 6 مارس 1919 م. به رهبری لنین تشکیل شد و بیانیه ای خطاب به احزاب کمونیستی و کارگری جهان صادر کرد که در آن همه ٔ احزاب را به فعالیت در راه هماهنگی مبارزه ٔ بین المللی کارگران ودیکتاتوری پرولتاریا و حکومت کارگری دعوت کرد. کمینترن از آغاز تشکیل خود تا پایانش هفت کنگره ترتیب داد که همه در مسکو منعقد شدند. این سازمان به علت اوضاعی که جنگ دوم جهانی پیش آورد در 15 ماه مه سال 1943 م. انحلال خود را اعلام داشت. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی کمینترن به فارسی

کمینترن
اتحادیه احزاب کمونیست کشورهای گوناگون جهان که در سال ۱۹۱۹ م . تاسیس شد و تا سال ۱۹۴۳ م . دایر بود . موسس کمینترن لنین بود و اولین کنگره آن از ۲ تا ۶ مارس ۱۹۱۹ م . برهبری لنین تشکیل شد و بیانیه ای خطاب باحزاب کمونیستی و کارگری جهان صادر کرد که در آن همه آن احزاب را بفعالیت در راه هماهنگی مبارزه بین - المللی کارگران دیکتاتوری پرولتاریا و حکومت کارگری دعوت کرد . کمینتران از آغاز تشکیل خود تا پایانش هفت کنگره ترتیب داد که همه در مسکو منعقد شدند . این سازمان بعلت شرایطی که جنگ دوم جهانی پیش آورد در ۱۵ ماه مه سال ۱۹۴۳م . انحلال خود را اعلام داشت .

معنی کمینترن در فرهنگ معین

کمینترن
(کُ تِ) [ فر. ] (اِ.) سازمان کمونیسم بین الملل و واسطة ارتباط احزاب کمونیستی در جهان که بعد از جنگ اوُل جهانی در مسکو تأسیس و پس از شروع جنگ دوم جهانی منحل گردید.

معنی کمینترن در فرهنگ فارسی عمید

کمینترن
سازمانی که مرکز تبلیغات و واسطۀ ارتباط احزاب کمونیستی جهان بود. &delta، این سازمان بعد از جنگ جهانی اول در مسکو تشکیل گردید و در جنگ دوم منحل شد، ادارۀ کمونیستی بین المللی.

کمینترن در دانشنامه ویکی پدیا

کمینترن
کمینترن (کوتاه شدهٔ عبارت روسی Communistichesky Internasional) یا انترناسیونال سوم، اتحادیه احزاب کمونیست جهان از سال ۱۹۱۹ تا سال ۱۹۴۳ بود. انترناسیونال کمونیستی یا انترناسیونال سوم که به کمینترن نیز معروف است از احزاب انقلابی سوسیالیستی تشکیل شد و از سال ۱۹۱۹ تا سال ۱۹۴۳ به فعالیت خود که نقطهٔ تحول و چرخشی در تاریخ جنبش کارگری ایجاد نمود ادامه داد.
بین الملل دوم
Zimmerwald Left
انترناسیونال کمونیستی سازمان انقلابی بین المللی و مرکز رهبری جنبش جهانی طبقهٔ کارگر بود. نخستین کنگره آن در ماه مارس سال ۱۹۱۹ با شرکت احزاب و گروه های کمونیستی ۳۰ کشور جهان تشکیل شد و برای اولین بار در آن احزاب انقلابی کشورهای شرقی و آسیایی نیز شرکت جستند. قبل از آن جلسه مشاوره ای به رهبری لنین در ماه ژانویه همان سال با شرکت ۸ حزب تشکیل شده بود و همه احزاب و سازمان های کمونیستی و سوسیالیستی را به شرکت در کنگره انترناسیونال کمونیستی دعوت کرده بود. کنگره در پیام خود به پرولتاریای سراسر جهان طبقه کارگر را به مبارزه جدی و بدست گرفتن قدرت حکومتی فرا خواند.
نهضت انقلابی مارکسیستی بسرعت در اروپا و آسیا و آمریکا ریشه دوانید و وسعت یافت. احزاب جدید کمونیست در بسیاری از کشورها تأسیس یافت. دراین مرحله نهضت کارگری را هم جریان میانه رو که تهدید می کرد و هم بیماری چپ روی و سکتاریسم که در احزاب جوان و بدون تجربه زمینه پیدا کرده بود. کنگره دوم انترناسیونال کمونیستی در سال ۱۹۲۰ با شرکت ۴۱ حزب تشکیل شد و نقش مهمی در مبارزه علیه باصطلاح چپ روها که با شرکت کمونیست ها در پارلمان و در سندیکاهای تحت رهبری و فرمیست ها مخالفت کرده و درعمل وسایل مختلف مبارزه انقلابی حزب کمونیست را از وی می گرفتند ایفا نمود.
انتشار کتاب معروف لنین بیماری کودکانه چپ روی در کمونیست در آماده کردن این کنگره و موفقیت آن نقش درجه اول را داشت. کنگره پیرامون نقش دهقانان و خلق های کشورهای مستعمره و اسیر، روش کمونیست ها را روشن کرد. در زمان تشکیل کنگره هفتم کمینترن که توجه خاص به مبارزه علیه فاشیسم نمود در جهان ۷۶ حزب کمونیست وجود داشت که فقط ۲۲ حزب از آن علنی بودند و بقیه ۵۴ حزب در شرایط غیر علنی فعالیت می کردند. ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کمینترن در دانشنامه آزاد پارسی

کُمینْتِرن (Comintern)
سرنام دو کلمۀ کمونیست و انترناسیونال به معنی بین الملل کمونیستی. مجموعۀ هماهنگ کننده ای که سازمان های سوسیالیستی و کارگری پایه گذاری کردند و مشتمل است بر: بین الملل اول یا مجمع بین المللی کارگران (۱۸۶۴ـ۱۸۷۲)، که با نظارت کارل مارکس در لندن تشکیل شد. بین الملل دوم (۱۸۸۹ـ۱۹۴۰)، که در پاریس بنیاد نهاده شد. بین الملل (سوسیالیست) سوم یا کمینترن ( ۱۹۱۹ـ۱۹۴۳) را لنین، رهبر شوروی، در مسکو پایه گذاری کرد که از ۱۹۳۳ از یک جناح مردمی (کمونیست، سوسیالیست، لیبرال) علیه هیتلر، دیکتاتور آلمان، حمایت می کرد. بین الملل چهارم یا بین الملل تروتسکی (۱۹۳۸) تا حدودی مبهم و ضد استالین بود. بین الملل سوسیالیست احیا شده در ۱۹۵۱، که در فرانکفورت آلمان تشکیل شد، مجمع عمدتاً از سوسیال دموکرات های ضد کمونیست تشکیل شده بود.

ارتباط محتوایی با کمینترن

کمینترن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کمینفرم   • انترناسیونال در جدول   • بین الملل سوم   • اینترناسیونال   • انترناسیونالیسم چیست؟   • اینترناسیونال در جدول   • انترناسیونال در حل جدول   • کمونیست   • معنی کمینترن   • مفهوم کمینترن   • تعریف کمینترن   • معرفی کمینترن   • کمینترن چیست   • کمینترن یعنی چی   • کمینترن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کمینترن
کلمه : کمینترن
اشتباه تایپی : ;ldkjvk
آوا : komintern
نقش : اسم
عکس کمینترن : در گوگل

آیا معنی کمینترن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )