برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کنایه از اهمیت ندادن

کنایه از اهمیت ندادن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مظفر
اعتنا به کسی نکردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کنایه از اهمیت ندادن   • مفهوم کنایه از اهمیت ندادن   • تعریف کنایه از اهمیت ندادن   • معرفی کنایه از اهمیت ندادن   • کنایه از اهمیت ندادن چیست   • کنایه از اهمیت ندادن یعنی چی   • کنایه از اهمیت ندادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کنایه از اهمیت ندادن
کلمه : کنایه از اهمیت ندادن
اشتباه تایپی : ;khdi hc hildj knhnk
عکس کنایه از اهمیت ندادن : در گوگل

آیا معنی کنایه از اهمیت ندادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )