برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کنایه از فرد تنومند و قوی

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جوادقیاسوند
چهارشانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کنایه از فرد تنومند و قوی   • مفهوم کنایه از فرد تنومند و قوی   • تعریف کنایه از فرد تنومند و قوی   • معرفی کنایه از فرد تنومند و قوی   • کنایه از فرد تنومند و قوی چیست   • کنایه از فرد تنومند و قوی یعنی چی   • کنایه از فرد تنومند و قوی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کنایه از فرد تنومند و قوی
کلمه : کنایه از فرد تنومند و قوی
اشتباه تایپی : ;khdi hc tvn jk,lkn , r,d
عکس کنایه از فرد تنومند و قوی : در گوگل

آیا معنی کنایه از فرد تنومند و قوی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )