برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1288 100 1

کنفت

/keneft/

معنی کنفت در لغت نامه دهخدا

کنفت. [ ک ِ ن ِ ] (ص ) سرشکسته و خوار و خفیف و دمق شده. اصلاً این صفت برای غیرذی روح و به معنی کثیف است : پارچه ٔ کنفت ، کاغذ کنفت ، کتاب کنفت. امابعد بر سبیل توسع برای انسان نیز به کار رفته است. (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمال زاده ). کنف. (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به کنف و کنفت شدن و کنفت کردن شود.

کنفة. [ ک َ ن َ ف َ ](ع اِ) ناحیه و کرانه. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): کنفة الابل. ناحیتها و جانبها. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

معنی کنفت به فارسی

کنفت
چرکین، کثیف، ضایع، شرمسار، کرفت هم گفته شده
( صفت ) ۱ - شرمزده و افسرده وجه. خود را از دست داده : دختر یک باره کنف شد و احساس حقارت شدیدی کرد . ۲ - دارای چین و چروک و کثیف شده ( پارچه و مانند آن ) .
( مصدر ) ۱ - شرمزده و افسرده گشتن وجه. خود را از دست دادن : از دور که روی تخت دراز کشیده بود ( سوسن ) مانند مجسم. ظریف و شکننده ای بنظر میامد که انسان جرات نمیکرد او را لمس بکند از ترس اینکه مبادا کنفت و پژ مرده بشود . ۲ - دارای چین و چروک و کثیف شدن ( پارچه و مانند آن ) .
از سکه انداختن. از سکه و صورت انداختن

معنی کنفت در فرهنگ معین

کنفت
(کِ نِ) (ص .) (عا.) شرمسار، خجل .

معنی کنفت در فرهنگ فارسی عمید

کنفت
۱. چرکین، کثیف.
۲. [عامیانه] ضایع.
۳. شرمسار.

کنفت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجادیه
کِنِفت
در گویش یزدی آبرو ریخته _ شرمنده
علی سیریزی
آبرو ریخته – شرمنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کنفت   • مفهوم کنفت   • تعریف کنفت   • معرفی کنفت   • کنفت چیست   • کنفت یعنی چی   • کنفت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کنفت
کلمه : کنفت
اشتباه تایپی : ;ktj
آوا : keneft
نقش : اسم
عکس کنفت : در گوگل

آیا معنی کنفت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )