انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1075 100 1

کن

/kan/

معنی کن در لغت نامه دهخدا

کن. [ ک َ ] (نف مرخم ) (ماده ٔ مضارع از «کندن ») کننده و از بیخ برآرنده و همیشه بطور ترکیب استعمال می شود مانند کوه کن یعنی کننده ٔکوه و کسی که سنگ از کوه می کند و بیخ کن یعنی از ریشه برآرنده. (ناظم الاطباء). این کلمه در ترکیب با کلمات دیگر غالباً نعت فاعلی سازد چون : بنیان کن. چاه کن.خارکن. خانه کن. قبرکن. کان کن. کوه کن. گورکن و جز اینها که در این حالت کن به معنی کننده و برآورنده است. || (ن مف مرخم ) گاه نعت مفعولی سازد چون :بنه کن (کوچ با همه ٔ کسان ، بنه کنده ). جاکن (جاکن شدن دل ، از جا کنده شدن دل ). ریشه کن (ریشه کن شدن گیاه ،از ریشه برآورده شدن آن ) و غیره. || گاه اسم مکان برای وقوع فعلی سازد چون : جامه کن ، رخت کن (هر دو به معنی بینه ٔ حمام ). کفش کن (محل کندن کفش در بقاع متبرکه ). و رجوع به همین ترکیبها شود. || (مزید مؤخر امکنه ) در: دجاکن. خرکن. جرواتکن. خدیمنکن. آب کن. رسکن. ورکن. ماشتکن. کاشکن... (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

کن. [ ک َ ] (اِ) درخت. || جای درختناک و انبوه از درخت. || نیزه ٔ ماهیگیری. || چنگال ماهیگیری. (اشتینگاس ) (ناظم الاطباء).

کن. [ ک ُ ] (نف مرخم ) (ماده ٔ مضارع از «کردن ») کننده و آنکه کاری را می کند مانند: در میان کن ؛ یعنی آنکه در میان می آورد. (ناظم الاطباء). در ترکیب با کلمات دیگر صفت فاعلی سازد: آب بخش کن. آب خشک کن. آتش سرخ کن. بخاری پاک کن. تیغتیزکن. جاده صاف کن. چائی صاف کن. چاقوتیزکن. چشم پرکن. خانه خراب کن. خفه کن (درسماور). دوده پاک کن. روغن داغ کن. زنده کن. سرخشک کن. سبزی پاک کن. شیشه پاک کن. کارکن. کارچاق کن. کاردتیزکن. گلوترکن. گوش پاک کن. لوله پاک کن. گزارش کن. ماهوت پاک کن. ماهی سرخ کن. مبال پاک کن. مدادپاک کن. مرکب خشک کن. نکوهش کن. نوازش کن. نیایش کن. ویران کن... (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به همین ترکیبات شود.

کن. [ ک ُ ] (ع فعل امر) صیغه ٔ امر است به معنی شو(باش )، مشتق از کان یکون کوناً. و اشارت باشد به امر حق تعالی در روز ازل درباب پیدا شدن موجودات. (غیاث ) (آنندراج ). کلمه ٔ امراز کان. بشو. (ناظم الاطباء). بباش : کن فیکون ، بباش پس بباشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) :
ای جمع کرده مبدع کن در نهاد تو
هم سیرت ملائک و هم صورت ملوک.
ظهیر فاریابی (یادداشت ایضاً).
گر نیندی واقفان امر کن
در جهان رد گشته بودی این سخن.
مولوی (مثنوی چ خاور ص 44).
رجوع به کن فیکون شود.
|| (اِ) یا کاف و نون. (یادداشت به خطمرحوم دهخدا). کنایه از عالم وجود و دنیا و دهر و مأخوذ از معنی اول :
رهائی ده بستگان سخن
توانا کن ناتوانان کن.
نظامی.
ز آفرینش نزاد مادرکن
هیچ فرزند خوبتر ز سخن.
نظامی.
بدیشان نمودی ره از بدو کن
معادم به «من بعضها بعض » کن.
نزاری قهستانی (دستورنامه چ روسیه ص 48).
رجوع به کاف و نون شود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

کن. [ ک ُ ] (اِ) مخفف کون است که نشستگاه باشد. عربان دبر خوانند. (برهان ) (آنندراج ). کون باشد. (اوبهی ). کون و دبر. (ناظم الاطباء).کون بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 403) :
سبلت چو کن مرغ کن و کفت برآور
بنمای به سلطان کمر ساده و ایزار.
حقیقی (از لغت فرس چ اقبال ص 403).
رجوع به کون شود.

کن. [ ک ِ ] (اِ) به معنی بخیه باشد که خیاطان بر جامه و امثال آن زنند و آن را به عربی غرزه گویند. (برهان ) (آنندراج ). بخیه که آن را کله نیز گویند. (رشیدی ). بخیه و آجیده ای که در جامه می زنند. (ناظم الاطباء). || در ترکی به معنی پس و عقب. (غیاث ) (آنندراج ). || پیله ٔ کرم ابریشم. || وسط. || حیاط خانه. (ناظم الاطباء).

کن. [ ک َن ن ] (ع مص ) فراپوشیدن. (زوزنی ). فروپوشیدن و نگه داشتن چیزی را از تاب آفتاب. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). || در نهفت داشتن. (زوزنی ). پنهان داشتن چیزی را در دل. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (از آنندراج ) (ناظم الاطباء).

کن. [ ک ِن ن ] (ع اِ) پوشش هر چیزی و پرده ٔ آن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). پرده ٔ پوشش. (غیاث ) (نصاب از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پوشش. (ترجمان القرآن ). کنان. غطاء. پوشش. آنچه بپوشد چیزی را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || سرای و خانه. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). بیت. ج ، اکنان و کنة. (اقرب الموارد). || شکاف در کوه. (ترجمان القرآن ). || سایه و سایبان و چتر. || پناهگاه. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس ). || هر چیز که بدان چیزی را نگاه دارند. (منتهی الارب ).

کن. [ ک َ ] (اِخ ) مرکز بخشی است در شمال باختری تهران که در ابتدای دره ٔ سولقان واقع است و درحدود 5200 تن سکنه دارد. بخش کن از 5 محله به نامهای سرآسیاب ، اسماعیلیان ، درقاضی ، میان ده ، بالون تشکیل می گردد و این محله ها و باغهای کن در قسمت خاور رودخانه ٔ کن که از ارتفاعات شمالی سولقان سرچشمه می گیرد واقع است. و آب مزروعی این قصبه از زهاب همین رودخانه تأمین می شود. دارای بخشداری ، ژاندارمری ، بهداری ، آمار، پست ، محضر رسمی و دبستان و چندین مغازه و دکان است. بخش کن در سابق مهم بوده و از چهار دهستان کن و شمیران و ارنگه و لورا و شهرستانک تشکیل می گردید؛ که در اواخر سال 1326 هَ.ش. دهستان شمیران تبدیل به بخش و دهستانهای ارنگه و لورا و شهرستانک ضمیمه ٔ بخش کرج گردیده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).

معنی کن به فارسی

کن
۱ - بخشی است از شهرستان تهران واقع در ۱۴ کیلومتری شمال باختر تهران دامنه و سردسیر دارای حدود ۳۵٠٠٠ تن سکنه محصول انجیر غله و صیفی . ۲ - قصبه مرکز بخش کن واقع در ۱۴ کیلومتری تهران دامنه و سردسیر دارای ۵۲٠۶ تن سکنه .
( فعل ) دوم شخص مفرد از امر حاضر از کردن .
پوشش هر چیزی و پرده آن . پوشش یا سرای و خانه
[ گویش مازنی ] /ken/ کند، که وسیله ی ماهیگیری است & مکان کنده کاری شده - کی؟ – چه کسی؟
بمعنی ون است و آنرا به ترکی چتلا قوج و بعربی حبه الخضرائ گویند.
نوعی بیماری در کرم ابریشم که بن تن او ترکد و میرد . مرضی در کرم قز که از خوردن برگ تر زاید و قبل از تنبدن از ته می ترکد و میمیرد.
[ گویش مازنی ] /ken je/ با چه کسی از چه کسی
[ گویش مازنی ] /ken daketan/ از صخره ی بلند افتادن
[ گویش مازنی ] /kanne sar/ دره ای در کلاردشت واقع در منطقه ی عباس آباد
شو پس شد مراد از عالم موجودات . کن فیکون ماخوذ از تازی عالم موجودات را گویند.
عبارت مرکب از دو جمله ) ۱- بباش پس بباشد آن - بشو پس میشود . توضیح ماخوذ از آیه ۸۲ سوره ۳۶ یسن : اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون . ( چون خواهد ( خدا ) که برگزاری کاری همی گوید آنرا بباش پس بباشد آن ) یا کارگاه کن و فیکون . کارگاه آفرینش : عقل در کارگاه کن و فیکون از پی جلوه قرار وسکون ... ۲- زیروزبر خراب و ویران . یا کن و فیکون شدن . زیر و زیر شدن خراب شدن منهدم گردیدن . یا کن و فیکون کردن . زیر وزبرکردن خراب کردن .
کنایه از عالم موجودات
[ گویش مازنی ] /kann man/ نوعی نفرین - زمین یا ساختمان خراب شده
۱ - انجام بده و انجام مده ( قیاس کنید افعل و لاتفعل ) ۲ - ( اسم ) امر و نهی . ۳ - کسی که در امور مردد باشد . ۴ - صاحب حکم نافذ .
[ گویش مازنی ] /ken haakerden/ زخمی کردن – شکستن دست یا پا
( جمل. فعلیه . امر و نهی ) انجام بده و انجام مده : لا تفعل و افعل نکند چندان سود چون با عجمی کن و مکن باید گفت .
جامه شبیه شور و واشور : [[ کن و واکن ندارد ]] تنها جامه او آنست که به بر دارد.
مقسم و محل بخشیدن آب نام محله بطهران
( اسم ) کاغذ پرز دار که بدان مرکب و جوهر نوشته را خشک کنند آب چین .
( اسم ) کفچ. کوچک و ظریف فلزی بادمی باریک و کشیده که بدان آب در دوات کنند و لیقه را بدان هم زنند دوات آشور دویت آشور .
( اسم ) آلتی فلزی که بوسیل. سوخت نفت یا زغال آب را گرم کند . یا آب گرم کن برقی ( الکتریکی ) . آلتی فلزی که تشکیل میشود از سیمهای کرم نیکل که دوراجسام عایق و نسوز پیچیده شده و آنرا در ظرف آب وارد میکنند و پس از گرم شدن آب جریان را قطع کنند و آب گرم کن را از آب خارج سازند .
( اسم ) آباد کننده موجب آبادانی : ( اقلیمی پدید آید که اندرو آبادانی کن نیست . ) ( حی بن یقظان ).
کاغذ پرز دار که بدان مرکب نوشته خشک کنند
دویت شور دوات آشور

معنی کن در فرهنگ معین

کن
(کِ) (اِ.) بخیه ، بخیه ای که به لباس یا چیز دیگر زنند.
(کُ. فَ یَ. کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص م .) زیر و رو کردن ، ویران کردن .
(گَ کُ) (اِ.) دستگاه گرم کنندة آب که با نفت و گاز و برق یا گرمای خورشید کار می کند.
(بَ کُ) (اِفا. اِمر.) وسیله ای که روی شیشة اتومبیل قرار گرفته هنگام باریدن باران یا برف آن را به حرکت درآرند تا شیشه را پاک کند.
( ~. کَ) (اِمر.) حرکت دسته جمعی یک خانواده یا یک دسته از جایی به جایی .
(کُ) (اِمر.) ماده پلاستیکی نرمی که در کارخانه به صورت قالبی ساخته شده است و برای پاک کردن نوشته به کار می رود.
(خَ کَ) (ص فا.) ۱ - کنایه از: آدم حریص و آزمند. ۲ - اندک بین .
( ~. کُ ) (اِمر.) قطعه ای اسفنج یا نمد که از آن برای پاک کردن تخته سیاه یا وایت برد استفاده می کنند.
( ~. کَ) (اِمر.) سربینه ، رخت کن حمام .
( ~. کُ) (اِمر.) آلتی برای باز کردن در بطری ، کنسرو و امثالهم .
( ~. کَ) (اِمر.) اتاقی که در آن لباس از تن درآورند و در جارختی گذارند، جایی از گرمابه که در آن لباس ها را از تن درآورند.
(غُ لْ بِ کَ) (اِ.) (عا.) از بیخ کنده شدن .
(گَ. کُ) (اِ.) ۱ - وسیله ای که برای گرم کردن به کار می رود. ۲ - لباس کشباف نرم و ضخیم به صورت بلوز یا بلوز و شلوار.
(کُ) (اِمر.) میله ای کوچک و باریک که بر سر آن پنبه پیچیده اند و برای پاک کردن گوش به کار می رود.
(کُ) (اِ.) آلتی بُرس مانند از موی اسب یا الیاف مصنوعی که با آن لباس یا کلاه را پاک می کنند.
( ~. کُ) [ ع - فا. ] (اِ.) وسیله ای از ترکیبات لاستیک برای زدودن اثر مداد.
(کَ. کَ) (ص فا.) کاریزکن ، مقنی .

معنی کن در فرهنگ فارسی عمید

کن
۱. = کردن
۲. کُننده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): کارکُن، بازیکن.
۱. باش.
۲. (اسم) [مجاز] عالَم وجود.
۱. = کندن
۲. کَنَنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): خارکن، چاه کن، کوه کن.
۳. محل درآوردن (در ترکیب با کلمۀ دیگر): کفش کن، رختکن.
۴. کنده شده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): ریشه کن.
۱. باش پس می باشد.
۲. (صفت) [مجاز] سرعت جریان امر الهی.
۳. [مجاز] خراب و ویران، زیروزبر.
* کن فیکون شدن: (مصدر لازم) [مجاز] زیروزبر شدن، منهدم شدن.
کاغذ پرزدار که با آن خط هایی را که با جوهر بر کاغذ نوشته شده خشک می کنند.
وسیله ای که با نفت، برق، و یا گاز آب را گرم می کند.
= آتش گردان
۱. کسی که انواع آشغال از قبیل خرده ریزه های چوب و لته و کاغذ و مانند آن جمع می کند و می فروشد.
۲. کسی که مٲمور جمع کردن آشغال ها است.
۱. پارو، وسیله ای که با آن برف را از روی بام یا زمین می روبند.
۲. کسی که برف را از روی بام یا زمین می روبد.
۳. وسیله ای نصب شده بر روی شیشۀ اتومبیل برای پاک کردن و کنار زدن برف و باران.
حرکت دسته جمعی یک خانواده با تمام اموال و دارایی از جایی به جایی یا از شهری به شهر دیگر.
آغلی که در زمین یا کوه درست کنند برای جا دادن گوسفندان.
کسی که در کشتارگاه پوست حیوانات را می کَنَد، سلاخ.
۱. جایی در حمام که در آن، لباس ها را از تن درمی آورند و داخل حمام می شوند، رخت کن، سربینه.
۲. (صفت) [مجاز] دزد: چیست نام این وزیر جامه کن / قوم گفتندش که نامش هم حسن (مولوی: ۵۷۱).
۱. کسی که در حال جان کندن و جان دادن است.
۲. [مجاز] سختی کش: به یاد لعل او فرهاد جان کن / کَننده کوه را چون مرد کان کن (نظامی۲: ۲۲۹).
۱. کسی که کارد و چاقو را تیز می کند.
۲. آنچه با آن کارد و چاقو را تیز می کنند.
۱. کسی که پیشه اش کندن چاه یا لای روبی کاریز است، چاه کن، مقنی.
۲. کسی که چاه مستراح را خالی می کند. &delta، بیشتر در معنای دوم استفاده می شود.
= خانمان سوز: خرابت کند شاهد خانه کن / برو خانه آباد گردان به زن (سعدی۱: ۱۶۵).
۱. دستگاه خشک کنندۀ چیزی: خشک کن ماشین لباس شویی.
۲. کاغذی نرم و پرزدار که با آن خط هایی را که با جوهر بر کاغذ نوشته شده خشک کنند، کاغذ خشک کن.
۱. آن که یا آنچه چیزی را از بیخ می کند و نابود می کند.
۲. (صفت مفعولی) چیزی که از بیخ کنده شده، درختی که از ریشه کنده شده باشد.
۱. سبزی پاک کننده، کسی که سبزی های خوردنی را پاک و تمیز می کند.
۲. (صفت فاعلی) [مجاز] متملق و چاپلوس.
= مهرگیاه
= غلبکن

کن در دانشنامه اسلامی

کن
معنی کُن: باش
معنی کُنَّ: آن زنان بودند(اگر در ترکيب با فعل ماضي ديگري به کار رود زمان فعل دوم را ماضي بعيد مي کندو اگر در ترکيب با فعل مضارع ديگري به کار رود زمان فعل دوم را ماضي استمراري مي کند)
معنی صَاحِبْهُمَا: با آن دو همنشيني کن - به آن دو ياري کن - با آن دو رفاقت کن - با آن دو همراهي و مصاحبت کن
معنی ﭐهْجُرْهُمْ: از آنان دوري کن - با آنها قهر کن
معنی بَدِّلْهُ: آن را تبديل کن -آن را عوض کن
معنی ﭐحْمِلْ: حمل کن-سوار کن
معنی ﭐرْغَبْ: رغبت کن - تمايل کن
معنی ﭐسْلُکِي: عبور کن - نفوذ کن
معنی ﭐشْدُدْ: سخت کن - محکم کن
معنی ﭐشْکُرْ: سپاسگزاري کن-شکر کن
معنی طَهِّرْ: پاکيزه کن - طاهر کن
تکرار در قرآن: ۱۲(بار)کن در دانشنامه ویکی پدیا

کن
کن ممکن است معانی زیر را داشته باشد:
کن (گروه موسیقی)
جشنواره فیلم کن نام یکی از مهم ترین جشنواره های بین المللی
کن (فرانسه)
کان (فرانسه)، مرکز استان نرماندی سفلی فرانسه
کن (تهران)
رودخانه کن
کن (هنر رزمی)
کن (به آلمانی: Kenn) یک شهر در آلمان است که در تریر-زاربورگ واقع شده است. کن ۲٬۵۴۰ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای آلمان
کن (دهکده کن) نام یک روستا، دهکده، قریه، رود، محله و بخش در شمال غرب شهر تهران و استان تهران است. ولایت ری (یا همان استان تهران امروزی) از باستان چندین دهکده و روستا داشته است که یکی از معروف ترین آن ها کن است. یکی از مناطقی که در اسناد تاریخی نامش از توابع ری در کنار کرج و تهران آمده کن می باشد.
وب گاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
وب گاه ویکی فقه / دانشنامه حوزوی
نورپرتال
وبگاه فطرت
وب گاه کتاب اول
وب گاه تاریخچه جغرافیای کن
وب گاه کن یادگار غمگین اعصار
ساکنان قدیمی کن به زبان تاتی سخن می گویند که به لهجه کنی معروف است. و بسیاری از مهاجرین نیز این لهجه را دارا می باشند.
بیوگرافی باغ ها:
بافت معماری کن از خشت و گل و شیروانی های فلزی و چوب است. بافتی که هنوز باقی مانده و در خانه های قدیمی دیده می شود. کوچه های باریک و خانه های دو طبقه قدیمی که در گذشته به ندرت آجری بوده. اما امروزه به خاطر توسعه شهر تهران و اتوبان هایی چون همت، حکیم و آبشناسان و آزادراه در دست احداث تهران به شمال، تغییر کرده و خانه هایش به مرور زمان شبیه به بافت مدرن تهران شده است.
لی جه هوان (متولد ۶ آوریل ۱۹۹۲) با نام هنری کن، بازیگر و خوانندهٔ اهل کرهٔ جنوبی تحت فعالیت کمپانی جلی فیش است. او عضوی از گروه ویکس می باشد و به صدای پر از احساس و خاص خود معروف است. او اولین تجربهٔ بازیگری اش را در سال ۲۰۱۴ با سریال Boarding House No. 24 به عنوان لی جه هوان آغاز کرد.
خواننده
بازیگر
متولد جایانگ دونگ سئول، خانوادهٔ او متشکل از خودش، پدر و مادرش و دو برادر بزرگ تر می شود. او در دانشگاه هنرهای بک سئوک در رشتهٔ موسیقی عملی تحصیل کرده است. در سن های جوانی، او در مسابقات خوانندگی بسیاری شرکت کرده و جوایز ملی بسیاری را از آن خود کرده است. او بعدها در مدرسهٔ راهنمایی همراه با گروهی از دوستانش هم در مسابقات بسیاری شرکت کرده و جوایز زیادی را برده است. او حتی جوایزی برای نوشتن آهنگ هم قبل از شروع به کار با ویکس در کارنامهٔ خود دارد.
با وجود ضعف در رقص، کن موفق شد تا آزمون جلی فیش را بگذراند و بعد از پنج ماه تمرین با ویکس شروع به کار کند. در این مدت کن جزوی از ده نفر شرکت کنندهٔ برنامهٔ مایدول بود که در نهایت به عنوان عضوی برای ویکس انتخاب شد و در سال ۲۰۱۲ با Super Hero شروع به کار کرد.
در سال ۲۰۱۳، کن آهنگی با عنوان «به نام عشق» را برای سریال وارثان خواند. او همین طور در آهنگ «دم اسبی» از J'Kyun حضور داشت.
کن (به فرانسوی Cannes)، نام شهری در جنوب فرانسه است که هم اکنون بخشی از کلان شهر نیس به شمار می رود.
شهر کان بیشتر به خاطر جشنواره فیلم کن که یکی از بزرگ ترین جشنواره های سینمایی در جهان است شهرت جهانی یافته است.
کن (انگلیسی: Can) یک گروه راک تجربی بود که سال ۱۹۶۸ در کلن آلمان شکل گرفت و با بهره گیری متمایز از ویژگی های موسیقی مینیمال، الکترونیک و موسیقی ملل و آمیزش آن ها با مایه های عموماً سایکدلیک و فانک، خود را به عنوان یکی از پیشتازان کراوت راک مطرح کرد.
تأثیر «کن» بر گونه های موسیقی آوانگارد، تجربی، زیرزمینی، موج نو، امبینت و الکترونیک عظیم بوده است.
کن یک هنر رزمی فرانسوی است. کن به برگردان فرانسوی به معنی عصا است.
توکل شعار، حمیدرضا، ساواته (بوکس فرانسوی) و اصول مبارزه در آن، تهران، سنا، ۱۳۹۱.
توکل شعار، حمیدرضا، دانشنامۀ ساواته (بوکس فرانسوی ) ورزشی با شش دهه پیشینه در ایران، تهران، انتشارات مهر، ۱۳۹۴.
در فرانسه قرن نوزدهم به دلیل آمار بالای جرم و جنایت قانونی وضع شد که براساس آن استفاده از سلاح گرم و سلاح های سرد برنده مانند چاقو و شمشیر ممنوع اعلام شد؛
اما در قانون نامی از به کاربردن چوب به عنوان سلاح ممنوعه برده نشده بود. به همین سبب استفاده از چوب به عنوان سلاح دفاع از خود در برابر متجاوزان در شهرهای فرانسه به ویژه در میان مردان طبقه متوسط کاربرد زیادی پیدا کرد. این ورزش در دهه ۱۹۷۰ توسط "موریس ساری" نظم و ترتیب یافت و به عنوان یکی از استایل های بوکس فرانسوی زیرنظر فدراسیون ساواته فرانسه درآمد.
در این روش مبارزه با لباس مخصوص و پوشش محافظتی سر و صورت برگزار می شود. حمله و گریز مشخصه اصلی این سبک است. توکل شعار،
کن آدام (انگلیسی: Ken Adam؛ ۵ فوریهٔ ۱۹۲۱ – ۱۰ مارس ۲۰۱۶(2016-03-10)) یک طراح صحنه اهل بریتانیا بود. وی بین سال های ۱۹۴۰ تا ۲۰۰۴ میلادی فعالیت می کرد.
دکتر استرنجلاو
پرونده ایپکرس
پنجه طلایی
گلوله آتشین
شما فقط دو بار زندگی می کنید
کارآگاه
بری لیندون
جاسوسی که دوستم داشت
جنون شاه جرج
دور دنیا در هشتاد روز
جاسوسی که دوستم داشت
وی همچنین برنده جوایزی همچون جایزه اسکار بهترین طراحی صحنه، و جایزه اسکار بهترین طراحی صحنه، شده است.
الگو:طراح صحنه-خرد
کن آرت (به انگلیسی: Cenarth) یک منطقهٔ مسکونی در بریتانیا است که در کارمارتنشر واقع شده است. کن آرت ۱٬۰۳۰ نفر جمعیت دارد.
ویلزی: Cenarth
SN268416
کنث آرمسترانگ (به انگلیسی: Kenneth Armstrong) (زاده ۳ ژوئن ۱۹۲۴ - درگذشته ۱۳ ژوئن ۱۹۸۴ ) بازیکن فوتبال اهل کشور انگلستان بود که سابقهٔ بازی در تیم ملی فوتبال انگلستان را در کارنامهٔ خود دارد. وی در تاریخ ۰۱۹۵۵-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۱۹۵۵ تنها بازی ملی خود را در مقابل تیم ملی فوتبال اسکاتلند انجام داد.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است.
کن آرنولد (به انگلیسی: Ken Arnold) یک برنامه نویس رایانه آمریکایی است که به عنوان یکی از توسعه دهندگان بازی ویدئویی رُگ (به انگلیسی: Rogue)، برای مشارکت هایش در توزیع اصلی یونیکس برکلی (BSD)، کتاب ها و مقالاتش در مورد زبان های برنامه نویسی C و ++C و کار سطح بالا بر روی پلتفرم جاوا شناخته می شود.
Fortune (یونیکس)
ربات ها (بازی BSD)
مواردی از مشارکت ها در زمان کار در برکلی:
کن آرنولد بخشی از تیم Hewlett-Packard بود که کوربا را طراحی کرد. او همچنین برای شرکت Apollo Computer؛ به عنوان یک برنامه نویس گرافیک مولکولی در آزمایشگاه گرافیک رایانه در دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو؛ و به عنوان یک عضو مجلهٔ UNIX Review کار کرد.
قبلا یک مهندس ارشد در آزمایشگاه های سان میکروسیستمز بود، او یک کارشناس در مورد طراحی و پیاده سازی برنامه نویسی شیء گرا، ++C و C، جاوا و رایانش توزیع شده است و یکی از معماران معماری شبکه جینی (به انگلیسی: Jini) بوده است که پیاده ساز اصلی فناوری JavaSpaces شرکت سان میکروسیستمز است.
آب گرم کن وسیله ای است که معمولاً برای گرم کردن آب بکار گرفته می شود. در مصارف خانگی از آب گرم شده اغلب برای شستن ظروف و پوشاک، استحمام، غذاپزی و گرم کردن محیط منزل استفاده می شود. در مصارف صنعتی اغلب از آب گرم کن هایی استفاده می شود که توان تولید بخار فوق داغ را داشته باشد.
جرقه نزدن فندک و یا ترموستات آبگرمکن
آبگرمکن خورشیدی پکیجروشن نماندن شعله شمعک آبگرمکن
گرم نشدن آب آبگرمکن
کم شدن فشار آب آبگرمکن
امروزه ابگرمکن ها با گاز کار می کنند که به صورت منبعی و دیواری وجود دارند ابگرمکن های منبعی یک منبع دارند که اب وارد آنها می شود و با شعله ای که در زیر ان وجود دارد گرم می شود این ابگرمکن ها روی زمین قرار دارند و فضای نسبتا زیادی را اشغال می کنند و مناسب خانه های ویلایی و بزرگ اند و قیمت چندان زیادی ندارند ابگرمکن های دیواری روی دیوار نصب می شوند و فضایی را روی زمین اشغال نمی کنند و مناسب خانه های کوچک و اپارتمانی است این ابگرمکن ها دارایی شبکه ای از لوله ها هستند که معمولا از جنس مس است این لوله ها با مشعلی که در زیر آنها قرار دارد گرم می شوند و با عبور آنها اب گرم می شود این ابگرمکن ها گران ترند . ابگرمکن های خورشیدی گونه دیگری از ابگرمکن ها است با تابش خورشید به لوله های ان اب درون آنها گرم می شود بدی این ابگرمکن ها این است که در روز های ابری و مکان های سرد و کم افتاب کارکرد خوبی ندارد .
اصولا ایراداتی که موجب تعمیر آبگرمکن می شود شامل موارد زیر می باشد :
مختصات: ۳۱°۴۰′ شمالی ۵۰°۵۸′ شرقی / ۳۱٫۶۶۷°شمالی ۵۰٫۹۶۷°شرقی / 31.667; 50.967آبشار کِرودی کُن یا تنگ زندان تلفظ : (kerodikon) از آبشارهای استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان لردگان و در منطقه حفاظت شده سبزکوه قرار دارد. این آبشار یکی از پرآبترین و بلندترین آبشارهای ایران است. کرودی کُن به زبان محلی (مه دود مانند) است. این آبشار در ۵۵ کیلومتری شمال لردگان مابین روستاهای معدن و کلارمویی در موقعیتی صعب العبور قرار دارد، و تنها دره نوردان حرفه ای یا کوهنوردان میتوانند از این منطقه بازدید کنند.این منطقه یکی از مناطق صعب العبور ایران شمرده می شود و عبور از دره تنگ زندان ملزم ب برخورداری از توان بدنی بسیار بالا ،شنا در ابهای جاری و حرفه ای بودن در فن دره نوردی می باشد(canyoning). منشا آب آن چشمه ای در ۵۰ متری پرتگاه آنست.
اسم این آبشار در زبان محلی کرودی کن می باشد. «کر» به معنای مه و تار و «دی» به معنای دود است.
«آتشم را روشن کن» (به انگلیسی: Light My Fire) تک آهنگی از دورز است که در سال ۱۹۶۷ میلادی منتشر شد و در اولین آلبوم آنها با نام درها قرار گرفت. این ترانه در چارت آمریکا ۱۰۰ آهنگ داغ بیلبورد به رتبه یک رسید و مجله رولینگ استون آن را در فهرست ۵۰۰ ترانه برتر تمام اعصار رولینگ استون در جایگاه ۳۵م قرار داد.
این ترانه توسط خوزه فلیسیانو بازخوانی شد که به رتبه ۳ در چارت آمریکا رسید. همچنین ویل یانگ نیز آنرا بازخوانی کرد که در چارت انگلیس به رتبه یک رسید.
آر سی کن (انگلیسی: RC Cannes) یک باشگاه والیبال در فرانسه است.
آزادی را فریاد کن (انگلیسی: Cry Freedom) فیلمی به کارگردانی ریچارد اتنبرا است که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به دنزل واشینگتن، کوین کلاین، پنه لوپه ویلتون و کوین مک نالی اشاره کرد.
آسمان را با ستارگان نقاشی کن نام یک آلبوم تلفیقی از موسیقی دان ایرلندی، انیا، است که دربرگیرندهٔ برگزیده ای از بهترین آثار او به همراه دو ترانه است که پیش از این عرضه نشده بودند: «آسمان را با ستارگان نقاشی کن» و «فقط اگر…»
آل میوزیک پیوند
همهٔ ترانه ها به وسیلهٔ انیا نوشته شده با متن های روما رایان به جز «سالن های مرمری» (سنتی)
«فقط اگر…» هم چنین به عنوان یک تک آهنگ به همراه ترانهٔ از پیش عرضه نشدهٔ «بیدهای روی آب» و نیز ترانهٔ «Oíche Chiún» (شب ساکت) در همان سال عرضه شد. گروه فیوجیز از ترانهٔ «Boadicea» برای ترانهٔ رتبهٔ یک خود در بریتانیا، آماده یا نه، نمونه برداری کردند. به غیر از این مورد، ماریو ویننس از این ترانه برای ترانه های رتبهٔ یک و دو در بریتانیا، من نمی خواهم بدانم نمونه برداری کرد.
«آسیابان و دودکش پاک کن» (انگلیسی: The Miller and the Sweep) یک فیلم کوتاه و صامت بریتانیایی به کارگردانی جرج آلبرت اسمیت است که در سال ۱۸۹۸ منتشر شد. این فیلم نزاع بین یک آسیابان و دودکش پاک کن را نشان می دهد.
۱۸۹۸ (۱۸۹۸)
آسیابک چهارنقطه ای دنباله کن (نام علمی: Libellula quadrimaculata)، آسیابکی از تیرهٔ آسیابک های آب نشین است که به طور گسترده ای در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی یافت می شود. حشرات بالغ بین آوریل تا اوایل سپتامبر در انگلستان و از اواسط ماه مه تا اواسط ماه اوت در ایرلند پیدا می شوند. چرخه رشد لاروها دوساله است. بزرگسالان به طور عمده از پشه ها، حشرات دوبال و مگس های کوچک، و لاروها عمدتاً از لارو دیگر حشرات آبزی و نوزادان قورباغه تغذیه می کنند.
شکل متفاوتی از این حشره به نام praenubila Newman وجود داردکه بال هایش به نحو اغراق آمیزی نقطه دارند، گفته می شود که این مسئله به درجه حرارت آب در مرحله رشد لارو بستگی دارد، و در اروپا بیش از آمریکا رایج است.
آسیابک چهارنقطه ای دنباله کن حشره رسمی ایالت آلاسکا است.
USA Distribution Data
آن بیونگ-کن (انگلیسی: Ahn Byeong-keun؛ زادهٔ ۲۳ فوریهٔ ۱۹۶۲) جودوکار اهل کره جنوبی است.
یافتن آیفون من (همچنین به عنوان پیدا کردن iphon در SpringBoard شناخته شده و همچنین به طور خاص برای دستگاه های دیگر شناخته شده مانند ipad مرا پیدا کن، ipod مرا پیدا کن یا Mac مرا پیدا کن) نرم افزار و خدمات ارائه شده توسط شرکت اپل است. که اجازه ردیابی مکان از راه دور را برای دستگاه های iOS و Mac در اختیار می گذارد. از مارچ ۲۰۱۳، این سرویس در حال حاضر در دسترس برای iOS 5 یا بعد از آن و OS X 10.7.5 Lion یا بعداً از طریق iCloud. از انتشار iOS 9, نرم افزار همراه با سیستم عامل وجود دارد. اگر یک کاربر در حال کار با در iOS 8 است برنامه برای دانلود از App Store به صورت رایگان در دسترس است.
انتشار صدا. باعث می شود دستگاه در بیشترین حالت، یک صدا پخش کند، اگر در حالت بی صدا قرار دارد صفحه نمایش فلش می زند.
حالت گم شدن(iOS 6 یا بعد از آن) – دستگاه را در حالت گم شده یا سرقت شده قرار دهید حتی اگر دارای رمز باشد اگر دستگاه iPhone باشد و شخصی آن را پیدا کند، می تواند با صاحب دستگاه مستقیماً تماس بگیرد.
پاک کردن آی فون – به طور کامل تمام جزئیات و تنظیمات را پاک می کند. این قسمت وقتی مفید است که دستگاه شامل اطلاعات حساسی باشد ولی بعد از این فعالیت ها نتوان دستگاه را یافت.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با کن

کن در جدول کلمات

بیماری خطرناکی که خوشبختانه ریشه کن گردیده
طاعون
در تابستان خستگی در کن است
یخ در بهشت
ساخته تحسین شده فیلمساز فرانسوی ژاک وان درمل که دو بازیگر مرد اصلی آن به طور مشترک نخل طلای کن را تصاحب کردند
روز هشتم
فیلم برنده نخل طلای کن برادران داردن
کودک
گندم خرد کن بادی
اسیاب
نام تجارتی درباز کن برقی ساختمان
افاف
از انواع دسرهای ایرانی که در تابستان خستگی در کن است
یخ در بهشت
از ساخته های کریستوفر نولان با نقش آفرینی لئوناردو دی کاپریو و کن واتانابه
تلقین

معنی کلمه کن به عربی

مغلاة
غرفة الانتظار
غير ثابت
فرشاة
محاية
مطحنة
نشافة
مشعل
ناضح
صاخب
مخبر
غوفر
کمامة
جامع الاصوات
حجرة المعاطف
مغلاة
متزلف
اطرح
سياسة«فَرِّقْ تَسُدْ»
خمار , غط , کاتم الصوت

کن را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند ٢٢:٤٢ - ١٣٩٦/٠٦/٢٥
در زبان لری بختیاری به معنی

تعمیر لباس

یه کن بزه به همی جوو:همین
جامه را تعمیر کن
Kan

|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کن تهران   • شهر کن   • کن زن   • کن جشنواره   • لوازم خانگی کن   • قیمت محصولات کن   • کن فرانسه   • هود کن   • معنی کن   • مفهوم کن   • تعریف کن   • معرفی کن   • کن چیست   • کن یعنی چی   • کن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کن
کلمه : کن
اشتباه تایپی : ;k
آوا : kan
نقش : اسم خاص مکان
عکس کن : در گوگل


آیا معنی کن مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )