انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1039 100 1

کهکشان

/kahkeSAn/

مترادف کهکشان: مجره

معنی کهکشان در لغت نامه دهخدا

کهکشان. [ ک َ ک َ / ک ِ ] (اِ مرکب ) کاه کشان نیز گویند و به تازی مجره خوانند. (فرهنگ رشیدی ). مخفف کاه کشان است ، و آن سفیدیی باشد که شبها به طریق راه در آسمان نماید، و آن از بسیاری ِ ستاره های کوچک نزدیک به هم است و عربان مجره می گویند. (برهان ) (آنندراج ). سفیدیی باشد طولانی که شبها مشابه راه در آسمان نماید، و مؤلف گویدکه خصوصاً در اخیر موسم برسات از سر شام نمایان باشد، یک سر آن به جنوب و سر دیگر به شمال و گاهی از این وضع منحرف هم می باشد. این را کهکشان از آن گویند که مشابه بدان است که کسی کاه را در رسن بسته بر زمین ریگ آلوده کشد و خطها از آن بر زمین پدید آیند، «کَه » بالفتح مخفف کاه است. (غیاث ). کاه کشان. مجره. راه حاجیان. راه مکه. ام النجوم. ام السماء. آسمان دره. شَرَج. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کهکشان گروه عظیمی از ستارگان و اجرام سماوی دیگر است. کهکشانها در عالم به صورت جزایری هستند که به وسیله ٔ فضای رقیقی از یکدیگر جدا شده اند. (فرهنگ اصطلاحات علمی از انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ).
- کهکشان راه شیری ؛ مجموعه ٔ تقربیاً هزارمیلیارد ستاره است که خورشید نیز در میان آنهاست. این کهکشان دارای ساختمانی تقریباً به صورت صفحه ٔ مارپیچی است که طول مقطع آن تقریباً یک میلیون سال نوری و مرکز آن دارای تحدب است. منظومه ٔ شمسی خورشید نزدیک به مرکز این صفحه یعنی تقریباً به فاصله ٔ سه پنجم شعاع از مرکز است. (فرهنگ اصطلاحات علمی از انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ).
- کهکشان مارپیچی ؛ کهکشانی است که در آن ستارگان ، گرد و غبار و ابرهای گازی ، در بازوهای مارپیچی متمرکز شده اند. به نظر می رسدکه این نوع کهکشان ها، از کهکشانهای بیضوی نتیجه شده باشند، تعداد کهکشانهای مارپیچی ، در کیهان زیاد است ، بازوهای این کهکشانها از ستارگان جوان و سحابیهای تاریک و روشن تشکیل یافته است. منظومه ٔ «کهکشان راه شیری » و کهکشان دجاجه از نوع کهکشان مارپیچی است. (فرهنگ اصطلاحات علمی ایضاً):
نور راه کهکشان تابان در او
چون به سفره لاجورد اندر لبن.
ناصرخسرو.
ناقه ٔ همت به راه فاقه ران تا گرددت
توشه خوشه ٔ چرخ و منزلگاه راه کهکشان.
خاقانی.
دی غباری بر فلک می رفت گفتم کاین غبار
مرکبان شه ز راه کهکشان افشانده اند.
خاقانی.
خون دل زد به چرخ چندان موج
که گل از راه کهکشان برخاست.
خاقانی.
مه به اشک از خاک راه کهکشان
گل گرفت و خاک او اندود بس.
خاقانی.
مجره کهکشان پیش یراقش
درخت خوشه جو جو زِاشتیاقش.
نظامی.
شب ماه خرمن می کند ای روز زین بر گاو نه
بنگر که راه کهکشان از سنبله پرکاه شد.
مولوی.

معنی کهکشان به فارسی

کهکشان
کاهکشان:خطسفیدابرمانندی که ازمیلیونهاستاره تشکیل گردیده وشبهادر آسمان دیده میشودشبیه جاده که در آن کاه پاشیده باشند
[galaxy] [نجوم] مجموعۀ عظیمی از هزاران هزار ستاره و غبار و گاز که به دور مرکز مشترکی می چرخند
[elliptical galaxy] [نجوم] کهکشانی به صورت توده ای بیضی شکل، غالباً شامل ستاره های پیر و مقدار بسیار کمی گاز میان ستاره ای
[Galaxy, Milky Way Galaxy] [نجوم] کهکشانی مارپیچی که خورشید و همۀ ستاره هایی که با چشم غیرمسلح دیده می شوند، در آن قرار دارند
[lenticular galaxy] [نجوم] کهکشانی عدس شکل، به صورت قرصی از ستاره ها و مواد میان ستاره ای و دارای برآمدگی بارز که بازوهای مارپیچی در آن دیده نمی شود
[disk galaxy] [نجوم] نوعی کهکشان که ساختار اصلی آن قرص نازکی از ستاره هاست
[spiral galaxy] [نجوم] کهکشانی با ساختاری قرص مانند و درحال چرخش که بازوهای مارپیچی متشکل از ستاره های جوان و ابرهای گازی از مرکز آن بیرون آمده است
[barred spiral galaxy] [نجوم] نوعی کهکشان مارپیچی با ساختاری میله ای شکل از ستاره ها و گازهای میان ستاره ای که بازوهای مارپیچی از دو سر آن بیرون زده است
[irregular galaxy] [نجوم] کهکشانی بدون شکل متقارن و جهت گردش مشخص که در ردۀ کهکشان های مارپیچی و کهکشان های بیضوی نمی گنجد
[dwarf galaxy] [نجوم] کهکشانی با قطر حداکثر دههزار سال نوری و جِرم حداکثر ده میلیون برابر جِرم خورشید که پرشمارترین نوع کهکشان در عالم است
سفیدیی است که د ژسمان از کواکب سحابی در شب نمایان باشد و به عربی مجره گویند .
[galactic plane] [نجوم] صفحه ای که تقریباً از وسط قرص کهکشان می گذرد
[galactic disk] [نجوم] جزء اصلی ساختار کهکشان های مارپیچی و عدس گون و برخی کهکشان های نامنظم که شامل ستاره ها و گاز و غباری است که به دور مرکز کهکشان می گردند

معنی کهکشان در فرهنگ معین

کهکشان
(کَ کَ) (اِ.) = کاهکشان : مجموعه ای از بیلیون ها ستاره است که برخی از آن هابه مراتب بزرگتر از خورشید می باشند، اما به علت فاصله زیاد، کوچکتر از خورشید به نظر می آیند.در بین ستارگان کهکشان ها، مقادیر زیادی گاز و ابرهایی از گرد و غبار وجود دارند که به گازه

معنی کهکشان در فرهنگ فارسی عمید

کهکشان
مجموعه ای شامل میلیون ها ستاره که به دور یک محور می چرخند، آسمان دره، کاهنگان، راه کاهکشان، راه حاجیان، راه شیری.

کهکشان در دانشنامه ویکی پدیا

کهکشان
کهکشان ها سامانه هایی بزرگ و با اندازه و مرزی مشخّص هستند که از ستاره ها، بقایای ستاره ای، ماده تاریک، گازها و گرد و غبارهای میان ستاره ای تشکیل یافته اند و با نیروهای گرانشی به گردِ هم آمده اند. کوچک ترین کهکشان ها دارای پهنایی برابر با چند صد سال نوری، شامل نزدیک به ۱۰ میلیون ستاره هستند. بزرگ ترین کهکشان ها تا ۳ میلیون سال نوری پهنا دارند و شامل بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ میلیارد ستاره هستند.
کهکشان راه شیری
منظومه شمسی
اخترشناسی
مهبانگ
سامانه ستاره ای
آسمان
فهرست پیکرهای آسمانی
رصدخانه
فهرست درخشان ترین ستاره ها
نجوم در ایران
واژه های نجومی از زبان فارسی کهن
تاریخ نجوم
تلسکوپ
سال نوری
سال کهکشانی
کَه مخفف کاه است و به کهکشان، کاه کشان نیز می گویند. در شب هایی که آسمان صاف و کاملاً تاریک است، نواری ابرمانند از تعداد بسیار زیادی ستاره های کوچک نزدیک به هم در آسمان دیده می شود که در گذشته کهکشان نامیده می شد. دهخدا در لغتنامهٔ خود، علت این نامگذاری را چنین بیان می کند: «این را کهکشان از آن گویند که مشابه بدان است که کسی کاه را در رسن بسته بر زمین ریگ آلوده کشد و خط ها از آن بر زمین پدید آیند.» امروزه این نوار نورانی را بیشتر با نام «راه شیری» یا «راه کاه کشان» می شناسیم و خود واژهٔ «کهکشان» برای اشاره به هر یک از گروه های بزرگ ستارگان که مانند جزیره های دور از هم در عالم قرار گرفته اند به کار می رود. کهکشانی که کرهٔ زمین به همراه سایر اجزای منظومه شمسی در آن قرار دارد را نیز کهکشان راه شیری می نامیم. در زبان انگلیسی واژهٔ galaxy برابر کهکشان است. این واژه از اصطلاح یونانی galaktikos (به معنای شیری) یا kyklos galaxias (به معنای ناحیهٔ شیری رنگ) گرفته شده است. هر دو اصطلاح به همان نوار نورانی مزبور اشاره دارد. ریشهٔ این واژه به یک افسانهٔ کهن یونانی برمی گردد. بر اساس این افسانه، زئوس پسر خود هرکول را که به وسیله یک بانوی فناپذیر زاده شده بود در میان سینه های همسرش هرا که خواب بود قرار داد تا او شیر خدایی را بنوشد و فناناپذیر شود. هنگامی که هرا بیدار شد، نوزاد ناشناسی را دید که در حال نوشیدن شیر است. هرا نوزاد را پس زد، در نتیجه فواره ای از شیر به آسمان پاشیده شد که آنچه راه شیری نامیده می شود را پدیدآورد.در گذشته برخی اجرام آسمانی غیرستاره ای (مانند M31)، به عنوان سحابی های مارپیچی شناخته می شدند. بعداً معلوم شد که این اجرام در واقع توده هایی عظیم از ستاره ها هستند. هنگامی که کم کم فاصلهٔ واقعی این اجرام مشخص شد، آن ها را island universes (جهان های جزیره ای) نامیدند. بعد از مدتی واژهٔ universe برای اشاره به همهٔ عالم به کار رفت و عبارت فوق کاربردش را از دست داد و اجرام مزبور galaxy نامیده شدند. امروزه در متون اخترشناسی، واژه Galaxy با حرف G بزرگ برای اشاره به کهکشان راه شیری و واژهٔ galaxy برای اشاره به کهکشان به صورت عام به کار می رود.
کهکشان ها از دید بزرگی و شمار ستاره ها دارای طیف گسترده ای هستند، کهکشان های کوتوله نزدیک ۱۰ میلیون ستاره و کهکشان های غول آسا تا سقف ۱۰۰ تریلیون ستاره دارند. کلیه ستارگان یک کهکشان در مدار خود، به دور مرکز جرم کهکشان می گردند. کهکشان ها ممکن است از چندین سامانه ستاره ای، خوشه های ستاره ای و ابرهای میان ستاره ای جورواجور تشکیل شده باشند. شکل های مختلف کهکشان ها بر پایه شیوه ای دسته بندی می شود که بر پایه شیوه دسته بندی ستاره شناس آمریکایی، ادوین هابل (۱۸۸۹–۱۹۵۳)، شکل یافته است. دربارهٔ فراگشت(تکامل) کهکشان ها داده های استوار کمی در دست است. تنها داده مورد اطمینان این است که کهکشان ها میلیاردها سال پیش به گونهٔ توده ای از ابرهای گازی و غباری بوجود آمدند. از دید تاریخی و پیشینه، کهکشان ها با توجه به شکل ظاهریشان دسته بندی شده اند که بیشتر این کار با بررسی ظاهر و ریخت شناسی آن ها انجام گردیده است. شکل متعارف کهکشان ها بیضی شکل است که برش مقطع پهنایی آن ها همانند یک بیضی نورانی است. کهکشان های مارپیچی دارای سطح مقطعی شبیه یک صفحه گرد هستند که این صفحات توسط بازوهای پر گرد وغبار در کنار هم قرار گرفته اند. گروهی دیگر از کهکشان ها اشکال ناهم گون و غیرمعمول دارند که به کهکشان های بی قاعده معروف هستند. دانش انتظام شکلی آن ها بیشتر ناشی از کشش گرانشی کهکشان هایی است که در همسایگی آن ها جای دارند. این چنین کنش و واکنش هایی که میان کهکشان های مجاور رخ می دهد، ممکن است در پایان به درهم آمیختگی آن ها بینجامد و به صورت ضمنی، به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش تشکیل و صف آرایی مجموعه ستارگانی گردد که کهکشان های ستاره پاش نامیده می شوند. همچنین می توان کهکشان های ستاره پاش را که عاری از یک ساختار منسجم اند، به کهکشان های بی قاعده نیز نسبت داد. بیشتر از ۲۰۰۰ میلیارد کهکشان در کائناتی که توسط بشر قابل مشاهده است، وجود دارد. اکثر کهکشان ها قطری بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ پارسک دارند(هر پارسک معادل ۳۱ تریلیون کیلومتر می باشد). کهکشان ها بیشتر با فاصله میلیون ها پارسک و حتی مگاپارسک از یکدیگر جدا افتاده اند. فضای بین کهکشان ها با گاز پر شده است البته با چگالی کمتر از یک اتم در متر مکعب! درصد بالایی از کهکشان ها به صورت سلسله مراتبی از ستاره ها مرتبط هستند و به ظاهری خوشه شکل سازماندهی شده اند و سرانجام خوشه های ستاره ای غول آسا را تشکیل می دهند. این ساختارهای غول آسا بیشتر به غالب صفحات و رشته هایی قرار گرفته اند که پیرامون آن ها را خلاء لایتناهی پوشانده است. درک این موضوع که ماده تاریک ۹۰ درصد جرم اکثر کهکشان ها را تشکیل می دهند، آسان نیست. نتایج و داده های دیداری بیانگر این موضوع است که سیاهچاله های ابرغول و فرابزرگ ممکن است در میانه بیشتر (نه همه) کهکشان ها وجود داشته باند، این سیاهچاله های بزرگ و پر رمز و راز دلایل بنیادین و آغازین واکنش های فعال در هسته برخی کهکشان ها هستند. ستاره شناسان بر این باورند دست کم یک سیاهچاله در میان مرکز کهکشان راه شیری جا خوش کرده باشد.
کهکشان های ناهمگون یا بی قاعده هیچ شکل یا ساختار سامان مندی ندارند، آن ها دارای جرم بیشتری از کهکشان های دیگر هستند و بیشتر ستاره های موجود در آن ها دارای طول عمر کم و درخشان می باشند. با وجود اینکه بسیاری از کهکشان های ناهمگون در بر گیرنده نواحی تابان گازی هستند که ستاره ها در آن ها ساخته می شوند، بیشتر گاز میان ستاره ای کهکشان ها بایستی فشرده شوند تا ستاره های تازه ای بسازند. نزدیک به پنج درصد از هزار کهکشان درخشان را کهکشان های ناهمگون تشکیل می دهند. این در حالی است که یک چهارم کهکشان های شناخته شده نیز کهکشان های ناهمگون هستند.
عکس کهکشان
مختصات: ۱۵h ۱۰m ۵۶٫۱s٬ +۰۵° ۴۴′ ۴۱″
کهکشان ۱۱۰۱ کهکشانی بسیار بزرگ است که در وسط خوشهٔ ای 2029(Abell 2029)قرار گرفته است. طولش به ۶ میلیون سال نوری می رسد، درحالی که طول کهکشان راه شیری یکصد هزار سال نوری است. در واقع کهکشان ۱۱۰۱ حدود شصت برابر راه شیری است و بزرگترین کهکشان به حساب می آید.
کهکشان MACS0647-JD با فاصله ۱۳/۳ میلیارد سال نوری از زمین، دورترین کهکشان رصد شده توسط انسان تا به امروز می باشد.این کهکشان که خود را به صورت یک لکه کوچک قرمز رنگ نمایان کرده است، از نظر اندازه تنها کسر کوچکی از اندازه کهکشان راه شیری است. به گفته اخترشناسان نور این کهکشان ۱۳/۳ میلیارد سال در سفر بوده تا به زمین برسد و مشاهده آن ها از این کهکشان، تنها ۴۲۰ میلیون سال پس از انفجار بیگ بنگ بوده است. این کهکشان آنقدر دور است که اخترشناسان ازآن به عنوان یک نگاه زیر چشمی به زمان گذشته یاد می کنند،در حقیقت زمانی که جهان ۳ در صد سن کنونی خود را دارا بوده است. برای کشف چنین کهکشانی از روشی به نام همگرایی گرانشی استفاده می کنند در واقع در این روش کهکشان هایی را زیر نظر قرار می دهند که در پشت خوشه های کهکشانی سنگین قرار گرفته باشند.کهکشان MACS0647-JD چنان کوچک است که ممکن است در قدم های اول برای شکل گیری کهکشانی بزرگتر باشد. در حقیقت آنالیز اطلاعات بدست آمده نشان می دهد که عرض کهکشان کمتر از ۶۰۰ سال نوری است. تصویر این کهکشان توسط ۱۷ فیلتر و سر هم کردن طول موج های نزدیک به ماورا بنفش و مادون قرمز و ۳ دوربین میدان دید گسترده تلسکوپ فضایی هابل بدست آورده شده است.
مختصات: ۱۳h ۱۵m ۴۹٫۳s٬ +۴۲° ۰۱′ ۴۵″
کهکشان آفتاب گردان(به انگلیسی: Sunflower Galaxy) (یا مسیه ۶۳(به انگلیسی: Messier 63), M63، یا NGC 5055) یک کهکشان در صورت فلکی تازی ها است.این کهکشان و کهکشان گرداب در گروه مسیه ۵۱ قرار دارند.
مختصات: ۰۰h ۴۲٫۴۴m ۳۰s٬ +۴۱° ۱۶′ ۱۰″
قدر: ۴٫۴
مساحت: ۱۵۸*۵۰ دقیقهٔ قوسی
نوع: کهکشان مارپیچی
صورت فلکی: زن برزنجیر
فاصله از زمین: ۲٫۵ میلیون سال نوری
قطر: ۱۴۰ هزار سال نوری
کهکشان آندرومِدا (به انگلیسی: Andromeda Galaxy)، امرأه المسلسله یا کهکشان زنِ برزنجیر یک کهکشان مارپیچی واقع در صورت فلکیِ آندرومدا است که حدود ۲٫۵ میلیون سال نوری از کهکشان راه شیری فاصله دارد. بااین که آندرومدا نزدیک ترین کهکشان مارپیچی به کهکشان راه شیری است، ولی نزدیک ترین کهکشان نیست. آندرومدا بزرگ ترین کهکشان از گروه کهکشانیِ محلی است که شامل راه شیری، آندرومدا، سه تکه و ۳۰ کهکشان کوچک تر است.
احتمال دارد که کهکشان های راه شیری و آندرومدا حدود ۳ تا ۵ میلیارد سال آینده با یکدیگر برخورد کنند.
گفته می شود که «آندرومدا» احتمالاً بزرگترین کهکشان در گروه محلی خود است.
کهکشان آنمیک (انگلیسی: Anemic galaxy) نوعی کهکشان از دسته کهکشان های مارپیچی شکل هستند که به علت ضعیف بودن بازوهای آن تضادی اندک میان گردی و بازوهای آن مشاهده می شود.
واژه آنمیک را در سال ۱۹۷۶ میلادی منجمی کانادایی به نام سیدنی ون دن برگ به دلیل آنکه این نوع کهکشان ها در حدواسط کهکشان های مارپیچی و کهکشان های عدسی شکل قرار می گیرند، ابداع کرد.
این کهکشان ها نه تنها دارای بازوهای ضعیف و کم نور هستند بلکه از لحاظ چگالی هیدروژن نیز دارای خط هیدروژنی ضعیف هستند (ماده بنیادین ستاره زایی) منطقه اچ ۲ که محل اصلی زایش ستارگان است در بازوهای این نوع کهکشان ها قرار دارد اما به علت ذکر شده (فقر هیدروژن) می توان به این نتیجه ساده دست یافت که توانایی زایش ستارگان جدید در این نوع کهکشان ها بسیار اندک است.
به صورت کلی نقاط قرمز رنگ موجود در کهکشان ها نشان دهندهٔ ستارگان پیر هستند و رنگ آبی نشان دهندهٔ جوانی اجرام و ستارگان موجود در آن کهکشان است. بر حسب این شرایط مذکور و از آنجایی که کهکشان های مارپیچی آنمیک توانایی اندکی در زایش ستارگان دارند، پیشتر تصور بر این بود که رنگ قرمز این نوع کهکشان ها نشان دهنده پیری اجرام آن است اما این مسئله به صورت عمده؛ نشان دهندهٔ وجود گازهای طبیعی در این نوع کهکشان ها است و دلیلی بر پیری این نوع کهکشان ها نیست.
کهکشان اقماری (به انگلیسی: Satellite galaxy) کهکشانی است که به صورتی مداری گرد یک کهکشان بزرگ می چرخد. این گردش بر اثر کشش گرانشی است. کهکشان دارای یک گرانیگاه دارد.
در یک جفت کهکشانی که حالت مداری دارند اگر یکی بسیار بزرگتر از دیگر باشد، کهکشان بزرگتر کهکشان اصلی و دومی اقماری نامیده می شود. اگر دو تا کهکشان تقریباً هم اندازه باشد، به آن ها سامانهٔ دوتایی گفته می شود.
کهکشان بچه قورباغه، (به انگلیسی: Tadpole Galaxy) یک کهکشان شکسته مارپیچی میله ای است که در چهارصد میلیون سال نوری از زمین و در اژدها (صورت فلکی) شمالی قرار گرفته است. ویژگی اصلی آن دنباله ای از ستارگان که در حدود ۲۸۰ هزار سال نوری طول داشته و خوشه هایی از ستارگان درخشان آبی است.
کهکشان های بیضوی کهکشان هایی هستند که شکلی بیضی گون دارند و بازوهای مارپیچی در آن ها دیده نمی شود. کهکشان های بیضوی بیشترین تعداد را در میان انواع دیگر دارند. شکل یکنواختی که در ساختار آنها وجود دارد نشان سن زیاد و پیری این کهکشان ها است. شکل گیری ستارگان در کهکشان های بیضوی متوقف شده است.
ام۳۲
ام۴۹
ام۵۹
ان جی سی ۴۶۴۹
ان جی سی ۴۴۸۶
ام۸۹
ان جی سی ۳۳۷۹
مافئی ۱ (Maffei 1)، نزدیک ترین کهکشان بزرگ بیضوی.
برخی از کهکشان های بیضوی به شدت کشیده و پهن هستند. برای مشخص شدن میزان کشیدگی، هابل این گونه از کهکشان ها را به ۸ زیرگروه تقسیم کرد که این زیر گروه ها با علامت های E۰ تا E۷ نشان داد. این نام ها، بر اساس برون مرکزی کهکشان های بیضوی درجه بندی شده اند.
۶۰ درصد کل کهکشان ها و کوچک ترین و بزرگ ترین کهکشان های کیهان بیضوی هستند. عموماًاز ستارگان پیر تشکیل شده دارای توده های گازی برای تولید ستاره های جدید نیستند. بیشتر آن ها دارای سه محور هستند و اندازه هر یک از محورها نیز متفاوت است.
کهکشان چرخ گاری (همچنین شناخته شده به عنوان ESO 350-40 یا PGC 2248) یک کهکشان عدسی و حلقه کهکشان در حدود 500 میلیون سال نوری دورتر در صورت فلکی مجسمه سازاست. قطر این کهکشان حدود 150 هزار سال نوری تخمین زده شده است.
در سال 1941 آقای فریتس تسوئیکی این کهشکان را کشف کرد. تسوئیتسکی این کشف خود را این چنین یاد کرد "یکی از پیچیده ترین مجموعه هایی که باید بر اساس دینامیک ستارگان باید توضیحی برای آن یافت ."
<references group="" responsive="">
امپراتوری کهکشان که اغلب با عنوان امپراتوری شناخته می شود، یک حکومت استبدادی تخیلی در مجموعهٔ جنگ ستارگان است. این حکومت اولین بار در سال ۱۹۷۷ در فیلم جنگ ستارگان معرفی شد و در دو دنباله آن به نام های امپراتوری ضربه می زند (۱۹۸۰) و بازگشت جدای (۱۹۸۳) نیز ظاهر شد و گروه اصلی ضدقهرمانی در سه گانهٔ اصلی است. در زمان وقوع حوادث سه گانهٔ دنباله که سه دهه پس از حوادث سه گانهٔ اصلی رخ می دهد، دولت سقوط کرده است و به عنوان امپراتوری قدیم شناخته می شود. ریشه های شکل گیری امپراتوری در فیلم پیش درآمد جنگ ستارگان: اپیزود سوم: انتقام سیت به تصویر کشیده شده که طی آن با نقشه های پالپاتین که در آن زمان صدراعظم جمهوری بود، امپراتوری پس از جنگ کلون ها جایگزین جمهوری کهکشان می شود. پالپاتین همچنین به طور مخفیانه لرد سیت با نام دارت سیدیوس است که قصد دارد همهٔ جدایها را نابود کرده و قدرت را در کهکشان به سیت بازگرداند. در طول زندگی پالپاتین، تنها افراد معدودی از هویت سیت وی آگاه هستند. پالپاتین ادعا می کند که جدای ها سعی کرده اند او را ترور کرده و سنای کهکشان را براندازند و اعلام می کند جدای ها مرتکب خیانت شده اند. او اعلام می کند که جنگ داخلی با جدایی طلبان و نیز کودتای جدای ها باعث شده جمهوری نیاز به سازماندهی مجدد داشته باشد و تبدیل به حکومتی شود که بتواند ثبات، و جامعه ای امن و ایمن مهیا کند، یعنی امپراتوری کهکشان به رهبری خود او در قامت امپراتور. سنا که شدیداً توسط پالپاتین دستکاری شده، از تصمیم او حمایت می کند.
امپراتور پالپاتین به کشتار جدای ها، که حافظ صلح و عدالت در جمهوری بوده اند، ادامه می دهد و با آزادسازی لردهای سیت جای آن ها را پر می کند. اگرچه سیت بودن پالپاتین برای غالب مردم یک راز باقی می ماند، شاگرد او دارت ویدر لرد سیتی است که در نظر عموم کهکشان به عنوان متحد پالپاتین شناخته شده که در حال خدمت به امپراتوری برای پاکسازی کهکشان از جدای هاست. در زمان اپیزود چهارم: امیدی تازه امپراتوری به یک رژیم کاملاً تمامیت خواه تبدیل شده است که ائتلاف شورشیان به مبارزه با آن برخاسته است.
پس از نابودی دومین ستارهٔ مرگ، بقایای امپراتوری به چند فرقهٔ انشعابی تجزیه شده است. محفل یکم یکی از این گروه ها به رهبری افسران سابق امپراتوری است که به اصول و ضوابط دولت امپراتوری پایبندند. در فیلم نیرو برمی خیزد، آن ها در کهکشان تبدیل به یک جناح عمده می شوند و گروه بازسازی شدهٔ ائتلاف شورشیان به نام «نهضت مقاومت» رودرروی آن هاست.
برهم کنش کهکشان ها یا برخورد کهکشان ها، عبارت است از کهکشان هایی که میدان گرانشی یکی از آن ها، باعث برهم ریختگی در دیگری می شود. کهکشان اقماری که باعث برهم ریختگی بازوی کهکشان مارپیچی مجاور خود می شود، نمونه ای کوچک از تعامل بوده و برخورد کهکشانی نیز نمونه بزرگتر تعامل کهکشانی است.Galaxu pair Zw I 136.   ESO 576-69 is believed to be the nucleus of a former spiral galaxy.   The Whirlpool Galaxy with its satellite NGC 5195.   The Mice Galaxies.  پخش رسانه This simulation follows the collision of two spiral galaxies that harbour giant black holes.
ستاره شناسان، تخمین می زنند که کهکشان ما یعنی کهکشان راه شیری و کهکشان زن برزنجیر (آندرومدا) در حدود ۴٬۵ میلیارد سال دیگر با هم برخورد خواهند کرد. به عقیده دانشمندان، این دو کهکشان مارپیچی پس از برخورد، به یک کهکشان بیضوی یا شاید یک کهکشان صفحه ای بزرگ تبدیل خواهند شد.
Galaxu pair Zw I 136.
ESO 576-69 is believed to be the nucleus of a former spiral galaxy.
بردمن و نگهبانان کهکشان (انگلیسی: Birdman and the Galaxy Trio) نام یک مجموعهٔ کاتونی آمریکایی است که در سال ۱۹۶۷ میلادی منتشر شد.
داستان کارتون دربارهٔ یک اَبَرقهرمان افسانه ای است که به همراه سه قهرمان دیگر، یعنی «مرد بخار»، «دختر جاذبه» و «مرد شهاب سنگ» دربرابر تجاوزگران و تبهکاران می ایستند. بردمن، نیروی خود را خدای آفتاب «رع» می گیرد و می تواند انرژیِ پرقدرتِ خورشید را از مچ دستش به صورت اشعه به اهداف مورد نظر بتاباند.
این مجموعه تلویزیونی، پیش از انقلاب، با دوبلهٔ فارسی از تلویزیون ملی ایران پخش شد.
«تک خال های کهکشان» (انگلیسی: Aces of the Galaxy) یک بازی ویدئویی در سبک شوتم آپ است که توسط سییرا اینترتینمنت و در سال ۲۰۰۸ و در پلت فرم های اکس باکس ۳۶۰ و مایکروسافت ویندوز منتشر شده است.
NA ژوئن ۴, ۲۰۰۸
خانه کهکشان مربوط به دوره قاجار است و در اصفهان، خیابان ابن سینا، چهارراه بابا قاسم، میدان شهشهان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۳۰۱۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
راهنمای مسافران مجانی کهکشان (گاهی اوقات به اختصار HG2G، HHGTTG یک مجموعه کمدی، علمی تخیلی نوشته شده توسط داگلاس آدامز است. این مجموعه در اصل یک رادیو کمدی پخش شده در رادیو بی بی سی ۴ در سال ۱۹۷۸ می باشد که بعداً در قالب های دیگری همچون نمایش، رمان، کتاب کامیک، یک مجموعه تلویزیونی ۱۹۸۱ , یک بازی ویدئویی ۱۹۸۴ و یک فیلم ۲۰۰۵ بازنشر شده. راهنمای سواری مجانی به کهکشان به یک پدیده چندرسانه ای جهانی تبدیل شده؛ این کتاب از پرفروش ترین کتاب های دهه ی ۸۰ و ۹۰ میلادی است و تا به سال ۲۰۰۵ به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شد. و همچنین بر اساس آن یک سریال تلویزیونی، یک تئاتر، یک موزیکال و یک فیلم سینمایی خلق شده است. این کتاب از پرخواننده ترین، مطرح ترین و بحث انگیزترین رمان های طنزآمیز و پست مدرنیستی ادبیات معاصر جهان است که با استقبال گسترده خوانندگان و اقبال فراوان منتقدان ادبی روبه رو بوده است.
راهنمای مسافرین مجانی کهکشان: متن اصلی رادیو (۱۹۸۵)
کشتی فضایی تایتانیک (۱۹۹۷)
دو جلد اول کتاب در ایران با ترجمه ی آرش سرکوهی و توسط نشر چشمه، منتشر شده است.
داگلاس آدامز این رمان را در سال ۱۹۷۸، دو به شکل فصل های به نسبت مستقل اما پیوسته، به عنوان داستان های دنباله دار کوتاه برای رادیو بی بی سی نوشت و در سال ۱۹۷۹ در قالب رمان منتشر کرد.
رمان راهنمای مسافران مجانی کهکشان با استقبالی کم سابقه روبه رو شد و آدامز چهار جلد دیگر این رمان را با عنوان های رستوران آخر دنیا، زندگی، دنیا و همه چیز، خداحافظ و ممنون از اون همه ماهی و بیش ترش چیزی خاصی نیست در سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ خلق و منتشر کرد.
در کیهان شناسی فیزیکی، رشته کهکشان ها (به انگلیسی: Galaxy filament) که به نامهای کمپلکس های ابرخوشه ای (به انگلیسی: Supercluster complex) و دیوارهای بزرگ (به انگلیسی: Great wall) نیز شناخته می شوند، یکی از بزرگترین ساختارهای کیهانی شناخته شده در جهان هستند. رشته کهکشان ها ساختارهایی عظیم به طول ۵۰ تا ۸۰ مگاپارسک هستند و مرز بین نواحی پوچ (به انگلیسی: Void) جهان را تشکیل می دهند.
شهروند کهکشان کتابی علمی-تخیلی اثر رابرت هاین لاین چاپ ۱۹۵۷ میلادی است. مانند بسیاری دیگر از آثار هاین لاین، شیفتگی نویسنده نسبت به نظامی گری و اهمیتی که برای نقش زنان در جامعه قایل است در این کتاب خود را به خوبی نشان می دهد.
علمی-تخیلی
رابرت آنسون هاین لاین
علمی-تخیلی سخت
ثوربی کودکی برده است که در پایتخت امپراتوری سارگن ملقب به نه جهان به حراج گذاشته شده. پیرمرد گدایی به نام باسلیم او را می خرد و در کنار گدایی، کمر همت به آموزش او می بندد. آموزش هایی که از دانش یک گدای معمولی خیلی فراتر هستند. ثوربی بزرگ می شود و باسلیم او را آزاد می کند و به او ماموریتهایی می دهد. روزی ماموران گارد سارگن به زاغهٔ آنها می ریزند و باسلیم قبل از دستگیر شدن با سم خود را می کشد. به زودی مشخص می شود که باسلیم جاسوس مدار فائقهٔ ارضی (حکومت زمین) در نه جهان بوده است.
کتاب به سال ۱۳۳۸ تحت نام ساکنان کهکشان توسط محمود مصاحب به فارسی ترجمه شده و در سال ۱۳۳۹ توسط چاپخانهٔ معرفت به طبع رسیده است. ترجمهٔ کتاب شیوا و روان است و حکایت از تسلط مترجم بر هر دو زبان مبدأ و مقصد دارد. هر چند همانند بسیاری دیگر آثار، این اثر هم از گزند حذف های بی توجیه در امان نمانده است.
گرانش زیاد کهکشان های بزرگ باعث افزایش شدید تراکم ماده در هسته یا مرکز کهکشان می شود اما در کهکشان های کوچک به دلیل نبود گرانش کافی این اتفاق نمی افتد. در مرکز برخی از کهکشان ها از جمله کهکشان راه شیری و کهکشان زن با زنجیر یک سیاه چاله خیلی پر جرم وجود دارد که باعث گردش همه کهکشان دور خود می شود.
به مرکز کهکشان راه شیری مرکز کهکشانی می گویند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

کهکشان در دانشنامه آزاد پارسی

کَهکِشان (galaxy)
کَهکِشان
کَهکِشان راه شیری
گروهی شامل میلیون ها یا میلیاردها ستاره که نیروی گرانی آن ها را در کنار هم نگه می دارد. تصور می شود میلیاردها کهکشان در عالم وجود داشته باشد. کهکشان ها گونه های متفاوتی شامل مارپیچی، مارپیچی میله ای و بیضوی دارند. کهکشان ما یا راه شیری، حدود ۱۰۰هزار سال نوری پهنا دارد. یک سال نوری فاصله ای است که نور در طول مدت یک سال طی می کند و حدوداً برابر۹.۵میلیارد کیلومتر است. راه شیری دست کم ۱۰۰میلیارد ستاره را در خود جا داده است. کهکشان ها از هرسو از کهکشان ما دور می شوند. به این ترتیب، عالم از همه جهت در حال انبساط است. گواه این امر از آزمودن نور کهکشان ها و تجزیه کردن آن به صورت طیف به دست می آید. مشخصۀ انتقال به سرخ زمانی اتفاق می افتد که نور براثر دورشدن منبع نور، به علت افزایش طول موج، به انتهای سرخ طیف انتقال پیدا می کند. برای کهکشان موجود در صورت فلکی سُنبله، که حدود ۳۸میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد، انتقال به سرخ نشان می دهد کهکشان یادشده با سرعت ۱۲۰۰ کیلومتر در ثانیه از ما دور می شود، در حالی که کهکشانِ صورت فلکی شجاع، که در فاصلۀ تقریبی ۲هزار میلیون سال نوری از زمین قرار دارد، با سرعت ۵۶هزار کیلومتر در ثانیه در حال دورشدن از ماست. کهکشان های مارپیچی، نظیر راه شیری، شکلی تخت با مرکزی برآمده، شامل ستاره های پیر دارند و قرصی هایی با ستاره های جوان تر آن ها را اضافه کرده اند که در بازوهای مارپیچی فرفره مانندی مرتب شده اند. کهکشان های میله دار کهکشان هایی مارپیچی اند که در امتداد مرکزشان میله ای مستقیم، متشکل از ستاره ها دارند و بازوهای مارپیچی از دو سر آن بیرون زده اند. بازوهای کهکشان های مارپیچی محتوی گاز و غباری اند که هنوز هم ستاره هایی در آن در حال شکل گیری است. کهکشان های بیضوی دربرگیرندۀ ستاره های پیر، و مقدار کمی گازند. آن ها شامل پرجرم ترین کهکشان های شناخته شده اند و حدود یک هزار میلیارد ستاره را در خود جا داده اند. تصور می شود دست کم بعضی از کهکشان های بیضوی براثر ادغام کهکشان های مارپیچی تشکیل شده باشند. همچنین، کهکشان هایی نامنظم نیز وجود دارند. بیشتر کهکشان ها در خوشه هایی یافت می شوند که از چند عضو تا هزاران عضو را در خود جای می دهند. کهکشان راه شیری عضو خوشۀ کوچکِ گروه محلی است. خورشید در یکی از بازوهای مارپیچی این کهکشان قرار گرفته است و حدود ۲۵هزار سال نوری از مرکز آن فاصله دارد. اخترشناسان امریکایی، پس از پنج سال بررسی، در ۱۹۹۵، تعداد ۶۰۰ کهکشان را شناسایی کردند که پیش از آن فهرست نشده بودند. بیشتر این کهکشان ها ۲۰۰ تا ۴۰۰میلیون سال نوری از ما فاصله دارند. این اخترشناسان به این نتیجه رسیدند که ممکن است کهکشان ها حدود ۳۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از تعدادی باشند که پیش تر از آن برآورد شده بود. دو کهکشان کشف شده را غبار کهکشانی لبۀ راه شیری از دیده پنهان می کرد. یکی از آن ها با نام MBI، کهکشانی مارپیچی با ۱۷هزار سال نوری پهناست. کهکشان دیگر یاMB۲کهکشان کوتوله ای با شکل نامنظم است که حدود ۴هزار سال نوری پهنا دارد. در ۱۹۹۶، اخترشناسان امریکایی کهکشان دیگری را در فاصلۀ ۱۷میلیون سال نوری کشف کردند. کهکشانNGC ۲۹۱۵ کهکشان آبی کوتوله و فشرده ای است که ۹۵ درصد جرم آن به صورت مادۀ تاریک است. در ۱۹۹۷، گروهی بین المللی از اخترشناسان دورترین جسم شناخته شدۀ عالم را، که کهکشانی در فاصلۀ ۱۳میلیارد سال نوری است، ردیابی کردند. در ۱۹۹۸، پژوهشگران هلندی کهکشان عظیمی را در نزدیکی راه شیری کشف کردند. این کهکشان در فاصلۀ ۲۰میلیون سال نوری، و در تُهی جای محلی یا ناحیه ای از فضا قرار دارد که معمولاً آن را به کلی تهی درنظر می گیرند. اندازه، ساختار، و درخشندگی کهکشان ها متفاوت است و مثل ستاره ها به صورت تک، زوج یا خوشه یافت می شوند. از آن جا که این سامانه ها بسیار دورند، با تلسکوپ به صورت اجسام سحابی مانندِ ماتی دیده می شوند و در ابتدا آن ها را سحابی تلقی می کردند. بعدها، وقتی به دوربودن آن ها پی بردند، عالم های جزیره ای یا «سحابی های برون کهکشانی» نام گرفتند. تنها دو کهکشان، یعنی ابرهای ماژلانی، به راحتی با چشم غیرمسلح دیده می شوند. درخشان ترین مورد بعدی یا کهکشان امرأه المسلسله نیز کم و بیش با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است. حدود ۳۵ کهکشان از درخشان ترین کهکشان ها در فهرستی آمده اند که اخترشناس فرانسوی شارل مسیه گردآورد، نام چندهزار کهکشان دیگر نیز در فهرست نامۀ عمومی جدید آمده است. با تلسکوپ های جدید می توان از حدود ۱۰۰میلیون کهکشان عکس برداری کرد.فاصله. حدود بیست کهکشان در محدودۀ۲.۵میلیون سال نوری، و چندین هزار کهکشان در فاصلۀ ۵۰میلیون سال نوری از خورشید تشخیص داده شده اند. فاصلۀ کهکشان هایی نزدیک تر از ۱۰میلیون سال نوری را، می توان، در صورت تشخیص متغیرهای قیفاووسی در آن ها، باتوجه به درخشندگی این ستاره های خاص برآورد کرد. در کهکشان های دورتر از ۱۰۰میلیون سال نوری، از قدر اَبَرغول ها، نواختران یا اَبَرنواختران می توان بیشترین استفاده را به منظور برآورد فاصله به عمل آورد. برای برآورد فاصله های باز هم دورتر، از مقایسۀ قدر ظاهریکهکشان با قدر مطلق آن استفاده می کنند. دورترین فاصله ها را با اندازه گیری انتقال به سرخ به دست می آورند، یعنی براساس افزایش طول موج نور جسم هنگام دورشدن آن، و با فرض درست بودن رابطۀ بین انتقال به سرخ و فاصله، که یکی از اصول بنیادی کیهان شناسی نوین است. با معلوم بودن فاصله، برآورد جرم بعضی از کهکشان های نزدیک امکان پذیر می شود. برآورد جرم خوشه های کهکشانی نیز ممکن است، اما جرم هایی که از این راه پیدا می شود بزرگ تر از آن چیزی است که از جمع زنی جرم کهکشان های مرئی منفرد انتظار می رود. برای این تفاوت، که گاهی به آن مسئلۀ جرم گمشده می گویند، هنوز توضیحی ارائه نشده است.
انواع کهکشان ها. اخترشناس امریکایی، ادوین هابل کهکشان های عادی را در سه دستۀ اصلی رده بندی کرده است: مارپیچی، بیضوی، و نامنظم. کهکشان های مارپیچی، که راه شیری نمونه ای از آن هاست، شامل یک هسته، یک قرصِ دربرگیرندۀ بازوهای مارپیچی، و یک هالهاند. مارپیچی ها براساس ظاهر بازوهایشان رده بندی می شوند. مارپیچی های Sa برآمدگی هسته ای بزرگ، و بازوهای پیچ خوردۀ متراکمی دارند، در حالی که مارپیچی های Sc هسته های کوچک، و بازوهایی دارند که کمتر متراکم و پیچ خورده اند. مارپیچی های Sb حدفاصل Sa و Sc اند. کهکشان های میله دار نیز بین SBa تا SBc رده بندی می شوند. کهکشان های بیضوی چیزی مثل خوشه های کروی بسیار بزرگ اند و بازوی مارپیچی ندارند. این رده به هشت زیرگروه، E۰تا E۷، تقسیم می شوند. اعضای زیرگروه E۰ها ظاهری کروی دارند، و E۷ها دارای بیشترین کشیدگی اند. کهکشان های نامنظم ظاهری آشفته دارند و متقارن نیستند. کهکشان های نامنظم از کهکشان های مارپیچی و بیضوی بسیار کمیاب ترند؛ آن ها کوچک تر از بقیه اند، اما نسبت به جرمی که دارند از آن ها درخشان ترند.
خوشه ها. می توان خوشه های کهکشانی را تقریباً در دو گروه منظم و نامنظم رده بندی کرد. خوشه های منظم تقارن کروی، تراکم مرکزی، و معمولاً دست کم ۱۰۰۰ عضو درخشان تر از قدرمطلق ۱۶- دارند. یکی از نزدیک ترین نمونه های آن ها در محدودۀ صورت فلکی اکلیل شمالی قرار دارد. خوشه های نامنظم از گروه های بی انسجام خوشه های کوچک تشکیل شده اند. برخلاف خوشه های منظم، که تقریباً شامل کهکشان های بیضوی اند، خوشه های نامنظم همۀ گونه های کهکشانی را در خود جا داده اند. اندازۀ آن ها بسیار متفاوت است و ممکن است، مثل خوشۀ سُنبله، بیش از ۱۰۰۰ کهکشان، یا مانند گروه محلی، که کهکشان ما به آن تعلق دارد، فقط در حدود بیست کهکشان داشته باشند. گروه محلی حدوداً ۳۰ عضو دارد که در ناحیه ای به اندازۀ ۳میلیون سال نوری قرار گرفته است. گروه محلی مشتمل است بر دو مارپیچی Sb بزرگ (کهکشان ما و امرأةالمسلسله)، یک مارپیچی کوچک تر Sc، چهارده بیضوی که دَه کهکشان از آن ها کوتوله و چهار کهکشان نامنظم اند دو کهکشان از آن ها همان ابرهای ماژلانی اند. گمان می رود گروه محلی ما زیر گروه یک «اَبَرخوشۀ محلی» باشد. ممکن است مرکز این اَبَرخوشه خوشۀ سُنبله یا جایی در نزدیکی آن باشد. احتمالاً این ابرخوشۀ محلی ۱۰۰میلیون سال نوری قطر، و ۲۵میلیون سال نوری ضخامت دارد.

ارتباط محتوایی با کهکشان

معنی کهکشان به انگلیسی

galaxy (اسم)
کهکشان ، جاده شیری
milky way (اسم)
کهکشان ، جاده شیری
via lactea (اسم)
کهکشان ، جاده شیری
jacob's-ladder (اسم)
کهکشان ، جاده شیری

معنی کلمه کهکشان به عربی

کهکشان
مجرة

کهکشان را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

متین ٠٩:٠٨ - ١٣٩٥/١١/٢٧
کهکشان ها سامانه هایی بزرگ و با اندازه و مرزی مشخص هستند که از ستاره ها، بقایای ستاره نماها (شبه ستاره ها)، ماده تاریک، گازها و گرد غبارهای میان ستاره ای که با نیروهای گرانشی به گرد هم آمده اند، تشکیل یافته اند. کوچکترین کهکشان ها دارای پهنایی برابر با چند صد سال نوری، شامل نزدیک به ۱۰ میلیون ستاره هستند. بزرگترین کهکشان ها تا ۳ میلیون سال نوری پهنا دارند و شامل بیش از ۱۰۰۰۰۰ میلیارد ستاره هستند. ماده تاریک در اخترشناسی و کیهان شناسی، ماده ای فرضی
تصویر مادون قرمز هسته مرکزی کهکشان راه شیری
تصویر کهکشان بی قائده Messier 82
تصویر کهکشان کوتولهNGC 4449 که توسط تلسکوپ هابل ثبت شده است
تصویر کهکشان بیضی شکل و غول پیکر ESO 325-G004
نگاره شبیه سازی شده از یک سیاه چاله
است که چون از خود شید(نور) (امواج الکترومغناطیسی) گسیل یا بازتاب نمی کند، نمی توان آن را مستقیما" دید اما از اثرات گرانشی موجود بر روی اجسام مرئی، همانند ستاره ها و کهکشان ها، می توان به وجود آن پی برد. درک و تجسم ماده تاریک آسان نیست اما در دانش ستاره شناسی حائز اهمیت است.[۱][۲][۳][۴][۵]
محتویات [نمایش]
بزرگی، ویژگی ها، ریخت شناسی، دسته بندی
نام کهکشان به انگلیسی: Galaxy برگرفته شده از ریشه یونانی آن Galaxias به معنی شیری است و کهکشان راه شیری به انگلیسی: Milky Way galaxy ریشه این نام می باشد. کهکشان ها از دید بزرگی و شمار ستاره ها دارای طیف گسترده ای هستند، کهکشان های کوتوله در نزدیک ۱۰ میلیون ستاره [۶] و کهکشان های غول آسا تا سقف ۱۰۰ تریلیون ستاره [۷] دارند،[۸] کلیه ستارگان یک کهکشان در مدار خود، به دور مرکز تراکم کهکشان می گردند. کهکشان ها ممکن است از جندین سامانه ستاره ای، خوشه های ستاره ای و ابرهای میان ستاره ای جورواجور تشکیل شده باشند. خورشید یکی از ستارگان کهکشان راه شیری است؛ منظومه شمسی یا سامانه خورشیدی دربرگیرندهٔ زمین و همه اجزاء آن می باشد که همگی در مدارشان به گردخورشید می چرخند. اشکال کهکشان ها بر پایه شیوه ای دسته بندی می شود که برپایه شیوه دسته بندی ستاره شناس آمریکایی، ادوین هابل (۱۸۸۹-۱۹۵۳)، شکل یافته است. درباره فراگشت(تکامل) کهکشان ها داده های استوار کمی در دست است. تنها داده مورد اطمینان این است که کهکشان ها میلیاردها سال پیش به گونهٔ توده ای از ابرهای گازی و غباری بوجود آمدند. از دید تاریخی و پیشینه، کهکشان ها با توجه به شکل ظاهریشان دسته بندی شده اند که بیشتر این کار با بررسی ظاهر و ریخت شناسی آنها انجام گردیده است. شکل متعارف کهکشان ها بیضی شکل است [۹] که برش مقطع پهنایی آن ها همانند یک بیضی نورانی است. کهکشان های مارپیچی دارای سطح مقطعی شبیه یک صفحه گرد هستند که این صفحات توسط بازوهای پر گرد وغبار در کنار هم قرار گرفته اند. گروهی دیگر از کهکشان ها اشکال ناهم گون و غیر معمول دارند که به کهکشان های بی قاعده معروف هستند. دانش انتظام شکلی آنها بیشتر ناشی از کشش گرانشی کهکشان هایی است که در همسایگی آنها جای دارند. این چنین کنش و واکنش هایی که میان کهکشان های مجاور رخ می دهد، ممکن است درپایان به درهم آمیختگی آنها بیانجامد و به صورت ضمنی، به طور قابل ملاحظه ای باعث افزایش تشکیل و صف آرایی مجموعه ستارگانی گردد که کهکشان های ستاره پاش نامیده می شوند. همچنین می توان کهکشان های ستاره پاش را که عاری از یک ساختار منسجم اند، به کهکشان های بی قاعده نیز نسبت داد.[۱۰] بیشتر از ۱۷۰ میلیارد کهکشان در کائناتی که توسط بشر قابل مشاهده است، وجود دارد.[۱۱] اکثر کهکشان ها قطری بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰،۰۰۰ پارسک دارند [۱۲](هر پارسک معادل ۳۱ تریلیون کیلومتر می باشد). کهکشان ها بیشتر با فاصله میلیون ها پارسک و حتی مگاپارسک از یکدیگر جدا افتاده اند. [۱۳] فضای بین کهکشان ها با گاز پر شده است البته با چگالی کمتر از یک اتم در متر مکعب! درصد بالایی از کهکشان ها به صورت سلسله مراتبی از ستاره ها مرتبط هستند و به ظاهری خوشه شکل سازماندهی شده اند و سرانجام خوشه های ستاره ای غول آسا را تشکیل می دهند. این ساختارهای غول آسا بیشتر به غالب صفحات و رشته هایی قرار گرفته اند که پیرامون آنها را خلاء لایتناهی پوشانده است. [۱۴] درک این موضوع که ماده تاریک ۹۰ درصد جرم اکثر کهکشان ها را تشکیل می دهند، آسان نیست. نتایج و داده های دیداری بیانگر این موضوع است که سیاهچاله های ابرغول و فرابزرگ ممکن است در میانه بیشتر (نه همه) کهکشان ها وجود داشته باند، این سیاهچاله های بزرگ و پر رمز و راز دلایل بنیادین و آغازین واکنش های فعال در هسته برخی کهکشان ها هستند. ستاره شناسان بر این باورند دست کم یک سیاهچاله در میان مرکز کهکشان راه شیری جاخوش کرده باشد.[۱۵]
گونه های کهکشان از دید ریخت شناسی
کهکشان نامنظم
کهکشان های ناهمگون یا بی قائده هیچ شکل یا ساختار سامان مندی ندارند، آنها دارای جرم بیشتری از کهکشان های دیگر هستند و بیشتر ستاره های موجود در آنها دارای طول عمر کم و درخشان می باشند. با وجود اینکه بسیاری از کهکشان های ناهمگون در بر گیرنده نواحی تابان گازی هستند که ستاره ها در آنها ساخته می شوند، بیشتر گاز میان ستاره ای کهکشان ها بایستی فشرده شوند تا ستاره های تازه ای بسازند. نزدیک به پنج درصد از هزار کهکشان درخشان را کهکشان های نهمگون تشکیل می دهند. این در حالی است که یک چهارم کهکشان های شناخته شده نیز کهکشان های ناهمگون هستند.
کهکشان مار پیچی
کهکشان های مارپیچی دارای بازوهایی هستند که شکلی مارپیچی در پیرامون بر آمدگی میانه ای یا هسته، قرصی ایجاد می کنند که چرخش هسته با چرخش بازوهای آن همراه می شود. جوان ترین ستاره های کهکشان های مارپیچی در بازوهای کم توده یافت می شوند و ستاره های کهن بیش تر در هسته فشرده جای دارند. کهن ترین ستاره ها در هاله های کروی پراکنده جای دارند و پیرامون قرص کهکشانی را فرا گرفته اند. این بازوها ه ...
|

سحر ٢٢:٠٥ - ١٣٩٦/١٢/٢٥
آسمان دره
|

شیما دلفیه ٠٨:٠٨ - ١٣٩٧/٠٦/١٠
امال نجوم
|

پیام آریا نژاد ١٦:٣٩ - ١٣٩٨/٠٤/٠٥
Galaxy star
کهکشان ستاره ها
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• كهكشان راه شيري   • کهکشان عشق   • موسسه کهکشان   • کهکشان آندرومدا   • انواع کهکشان ها   • کهکشان راه شیری+عکس   • کهکشان های جهان   • کهکشان چیست   • معنی کهکشان   • مفهوم کهکشان   • تعریف کهکشان   • معرفی کهکشان   • کهکشان یعنی چی   • کهکشان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کهکشان
کلمه : کهکشان
اشتباه تایپی : ;i;ahk
آوا : kahkeSAn
نقش : اسم
عکس کهکشان : در گوگل


آیا معنی کهکشان مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )