برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کوادروتور

کوادروتور را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام س
چارچرخانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کوادروتور   • مفهوم کوادروتور   • تعریف کوادروتور   • معرفی کوادروتور   • کوادروتور چیست   • کوادروتور یعنی چی   • کوادروتور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کوادروتور
کلمه : کوادروتور
اشتباه تایپی : ;,hnv,j,v
عکس کوادروتور : در گوگل

آیا معنی کوادروتور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )