برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کور کردن و نابینا ساختن

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کور کردن و نابینا ساختن   • مفهوم کور کردن و نابینا ساختن   • تعریف کور کردن و نابینا ساختن   • معرفی کور کردن و نابینا ساختن   • کور کردن و نابینا ساختن چیست   • کور کردن و نابینا ساختن یعنی چی   • کور کردن و نابینا ساختن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی کور کردن و نابینا ساختن
کلمه : کور کردن و نابینا ساختن
اشتباه تایپی : ;,v ;vnk , khfdkh shojk
عکس کور کردن و نابینا ساختن : در گوگل

آیا معنی کور کردن و نابینا ساختن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )